2013-2016 aldiko Gizarte Zerbitzuen eta Gizarte Ekintzaren, Erakundeen eta Zentroen Estatistikaren (GZEZE) eta Gizarte Zerbitzuen Gastu Publikoaren emaitzen txostena

Xehetasunak

Txosten honek 2013-2016 aldiari dagozkion Gizarte Zerbitzuen eta Gizarte Ekintzaren, Erakundeen eta Zentroen Estatistikaren (GZEE) emaitza nagusiak deskribatzen ditu. GZEEren helburu nagusia gizarte-zerbitzuekin, gizarteratze-politikekin eta, oro har, gizarteekintzarekin lotutako eskaintza ezagutzea da. Ildo horretan, ESSECek gizarte-zerbitzuei eta -prestazioei lotutako aldagai ekonomikoak biltzen ditu, eta sistemaren erabiltzaileen eta onuradunen kuantifikazio orokorrera hurbiltzen da. Eragiketa estatistikoak kontuan hartzen ditu eskumenen banaketa berezitik eta gizarte-zerbitzuen eta gizarteratze-politiken munduan aktiboki parte hartzen duten eragileen aniztasunetik sortzen diren fluxu ugariak. Helburua sistemaren ikuspegi orokorra eskaintzea da (mendekotasunak, finantzaketa-fluxuak, etab.).


Informazio gehiago Gizarte-Zerbitzuen eta Gizarte-Ekintzaren Estatistika (GZGEE) eta Gizarteratze eta Gizarte-Ekintzako Gastuaren Estatistikan