Pobrezia eta Gizarte Desparekotasunei buruzko Inkestaren emaitzen txostenak

Xehetasunak

Inkesta honen xede nagusia Euskal Auntonomia Erkidegoko pobreziaren eta ongizate-gabeziaren adierazleak aztertzea da, Europar Batasunak (EB) erabiltzen dituenei eta PGDIn berariaz txertatutakoei lehentasuna emanda. Txosten honek, aldi berean, biztanleen arteko baliabideen banaketan epe ertainera edo luzera eragina duten egiturazko joera nagusiak aintzat hartzen ditu. Horrez gain, pobreziak eta prekarietateak Euskadin duten lurralde- eta eskualde- banaketari ere heltzen dio.


Informazio gehigarria: Pobrezia eta Gizarte Desparekotasunei buruzko Inkesta (PGDI)


Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Organo Estatistikoa. Kontaktua