Pobreziaren eta Gizarte-Ezberdintasunen Inkesta (PGEI)

Pobreziaren eta Gizarte-Ezberdintasunen Inkestaren xede nagusia Euskal Auntonomia Erkidegoko pobreziaren eta ongizate-gabeziaren adierazleak aztertzea da, Europar Batasunak (EB) erabiltzen dituenei eta PGEIn berariaz txertatutakoei lehentasuna emanda. Txosten honek, aldi berean, biztanleen arteko baliabideen banaketan epe ertainera edo luzera eragina duten egiturazko joera nagusiak aintzat hartzen ditu. Horrez gain, pobreziak eta prekarietateak Euskadin duten lurralde- eta eskualde- banaketari ere heltzen dio.

 

 

Elementu elkartuak:

 

Kontaktua: Organo Estatistikoa

 

Azken aldaketako data: