2012ko Pobreziaren eta Gizarte Desparekotasunei buruzko Inkestaren txostena

Xehetasunak

Dokumentu honetan Pobreziari eta Gizarte Desparekotasunei buruzko 2012ko Inkestaren (PGDI-2012) emaitza nagusiak bildu ditugu. Xede nagusia Euskal Auntonomia Erkidegoko pobreziaren eta ongizate gabeziaren adierazleak aztertzea da, Europar Batasunak (EB) erabiltzen dituenei eta PGDIn berariaz txertatutakoei lehentasuna emanda. Txosten honek, aldi berean, biztanleen arteko baliabideen banaketan epe ertainera edo luzera eragina duten egiturazko joera nagusiak aintzat hartzen ditu, 2008-2012 aldiari erreferentzia berezia eginez. Horrez gain, pobreziak eta prekarietateak Euskadin duten lurralde- eta eskualde- banaketari ere heltzen dio.


Informazio gehigarria: Pobreziaren eta Gizarte Desparekotasunei buruzko Inkesta (PGDI)