Eskumenak eta transferentziak

Inprimatu

Apirilaren 29ko 118/1986 DEKRETOA, Unibertsitateko irakaskuntzez kanpoko Lanbide Hezkuntzako araupetutako irakaskuntzen arloan Euskal Herriko Autonomia Elkarteari emandako zerbitzuak, hau da, Hezkuntza eta Lanbide Orientabideetarajo Institutoak hain zuzen, gehitzen dituen Transferentzietarako Bitariko Batzordearen 1985.eko Azaroaren 28ko erabakia argitara dadila onartuz

Identifikazioa

  • Egoera: Eginda
  • Transferentziaren urtea: 1985
  • Gaia: Hezkuntza
  • Jardun-eremua: Hezkuntza, Unibertsitateak eta Ikerketa
Xedea:

(Eskumenak gehitzea) Euskal Autonomia Erkidegoan dauden Hezkuntza- eta Lanbide-Orientazioko Institutuak EAEri eskualdatzea. Zentro horiei dagokienez, Autonomia Erkidegoari dagozkion eginkizun guztiak irailaren 26ko 2808/1980 Errege Dekretuan eta abenduaren 30eko 3195/1980 Dekretuan daude jasota, dekretu horiek unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzaren arloan Estatuko Administrazioak betetzen zituen eginkizunak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeari buruzkoak baitira.

 

Eskumenen konfigurazioa