Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

143. zk., 2022ko uztailaren 26a, asteartea


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Oposaketak eta lehiaketak

SEGURTASUN SAILA
3371

EBAZPENA, 2022ko uztailaren 14koa, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Suteak Prebenitzeko eta Itzaltzeko Zerbitzuen Administrazio Bereziko Eskalan (Suteak Prebenitzeko eta Itzaltzeko Zerbitzua, azpieskala operatiboa, suhiltzaile kategoria) sartzeko hautaketa-prozedurarako deia egiten duena.

Deialdi hau Arabako eta Gipuzkoako foru-aldundiek Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia Erakunde Autonomoarekin sinatutako kudeaketa-gomendioaren hitzarmenen arabera egin da, bai eta Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legean eta indarrean dagoen gainerako legeria aplikagarrian ezarritakoarekin bat etorriz ere.

Era berean, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren Kontseilu Errektoreak onartu du deialdia.

Jarraian diseinatutako hautaketa-prozedurak zenbait fase ditu: hasierako hautaketa-fasea edo oposizio-fasea, ezagutza-probek, proba psikometrikoek eta fisikoek osatua; eta prestakuntza-faseak eta praktikaldiak, horiek ere hautaketa-prozeduraren zati baitira. Horrela, hautaketaren hasierako fasean ebaluatu izan diren gaitasun jakin batzuk prestakuntza-ikastaroan eta praktikaldian ebaluatzen dira orain, eta horiek ere baztertzaileak izango dira.

Era berean, kolektibo horrentzat egiten den lehen deialdi bateratua izanik, orain arte hautaketa-prozeduretako gai-zerrendetan sartzen ziren gai jakin batzuk prestakuntza-zatian sartzea komeni da, Ikasketa Planaren bidez, parte hartzen duten erakundeen berezitasunak direla-eta.

Hori guztia oinarri hartuta, zuzendari nagusiak erabaki du eskala honetan sartzeko hautaketa-prozedurarako deialdia egitea: Euskal Autonomia Erkidegoko Suteak Prebenitzeko eta Itzaltzeko Zerbitzuetako Administrazio Bereziko Eskala (Suteak Prebenitzeko eta Itzaltzeko Zerbitzua, Azpieskala Operatiboa, suhiltzaile kategoria). Hona hemen oinarriak:

DEIALDI-OINARRIAK
LEHENA.– DEIALDIAREN XEDEA

1.– Hautaketa-prozedurarako deialdia egiten da, lehiaketa-oposizio bidez, hain zuzen ere Arabako Foru Aldundiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Suteak Prebenitzeko eta Itzaltzeko Zerbitzuetako suhiltzaile kategoriako azpieskala operatiboko 114 plaza betetzeko. Prozedura hori osatzeko, prestakuntza-ikastaro bat eta praktikaldi bat egingo dira.

2.– Deialdiko plazak 114 dira, honako xehetasun hauen arabera:

(Ikus .PDF)

Deialdi honen xede den plaza-kopurua handitu ahal izango da hautaketa-prozedurak irauten duen bitartean, indarrean dagoen legerian xedatutakoaren arabera, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiarekin (AVPE-PLEA) kudeaketa materialaren gomendioaren hitzarmena sinatu duten erakundeek eskatuta. Handitze hori dagokion erakundeak eskatuta egingo da, eta hogeita batgarren oinarrian aurreikusitako moduan emango da argitara, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiaren ebazpen bidez. Kasu horretan, ez da nahitaezkoa izango eskabideak aurkezteko beste epe bat irekitzea.

Luzapen horiek ere oinarri hauen arabera arautuko dira, eta, betiere, prozedura honen oposizio-fasea gainditu dutenen zerrenda argitaratzeko izapidea egin aurretik xedatu beharko dira.

BIGARRENA.– IZANGAIEK PARTE HARTZEKO BETE BEHARREKO BALDINTZAK

1.– Prozeduran parte hartu nahi duten pertsonek, onartuak izateko, baldintza hauek guztiak bete beharko dituzte:

a) Aurretiazko eskaera egitea.

b) Espainiako nazionalitatea izatea edo Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko estatu kideren bateko nazionalitatea izatea, edo, Europar Batasunak izenpetu eta Espainiako Estatuak berretsitako Nazioarteko itunen arabera, langileen zirkulazio askea aplikatzen zaion estaturen bateko herritartasuna izatea.

Aurreko lerrokadan aipatutako nazionalen ezkontideak ere onartu ahal izango dira, betiere legez bananduta ez badaude, bai eta haien ondorengoak eta ezkontidearen ondorengoak ere, betiere bi ezkontideak legez bananduta ez badaude, horiek hogeita bat (21) urtetik beherakoak badira edo, adin horretatik gorakoak izanda ere, mendekoak badira.

c) Hamasei (16) urte beteta izatea eta nahitaezko erretiroa hartzeko adinera iritsi gabe egotea.

d) Diziplina-espediente bidez, edozein administrazio publikoren edo autonomia-erkidegoetako konstituzio- edo estatutu-organoren zerbitzutik banandua ez izatea, eta, ebazpen judizial bidez, enplegu edo kargu publikoetarako erabateko desgaikuntza edo desgaikuntza berezia ez izatea, ez eta banandua edo ezgaitua izan den funtzionario-kidego edo -eskalan sartzeko ere. Beste estatu bateko nazionalitatea izanez gero, desgaituta edo egoera baliokidean ez egotea, eta diziplina-zehapenik edo baliokiderik ez izatea, bere estatuan, baldintza berberetan, enplegu publikora iristea galarazten duenik.

e) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua, eskola-graduatua, lehen mailako lanbide-heziketako titulua edo indarreko legeriak baliokidetzat jotako beste titulu bat izatea edo titulu hori jasotzeko eskubideak ordainduta izatea.

Atzerrian lortutako titulazioak dituzten izangaiek homologazioa egiaztatzen duen baliozkotzea edo kredentziala dutela egiaztatu beharko dute.

f) C + E gidabaimena eduki beharko dute, eta baimen horiek indarrean egon beharko dute exijitzeko ezarritako epetik aurrera, administrazioak edo epaile batek gidabaimena etenda edo kenduta izan gabe, eta esleitutako puntu guztiak galdu gabe.

g) Suhiltzailearen berezko zereginak betetzeko gaitasun funtzionala izatea, oinarri hauen IV. eranskinean ageri den bazterketa-koadroaren arabera. Baldintza hori Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak egiaztatuko du, prestakuntza-ikastaroa hasi baino lehen, eta hamabosgarren oinarriko 5. apartatuan ezarritakoaren arabera.

h) Ezintasuneko edo bateraezintasuneko legezko kausaren batean ez egotea, indarrean dagoen araudiaren arabera, praktiketako funtzionario izendapenaren ondore-datan.

i) Derrigortasun-data igarota duten lanpostuak lortu nahi dituztenek, dagokien hizkuntza-eskakizuna edo goragokoa izatea, edo hautaketa-prozesu honetan horretarako deitzen diren egiaztapen-probak gainditzea. Baldintza hori bete beharko den eguna hautaketa-prozesu honetan hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeko proben emaitzak argitaratzen diren eguna izango da.

j) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei buruzko 13/1998 Legean xedatutakoaren arabera, eskabidea jaso eta aztertzeagatiko tasa ordaindu izana, 3.5 oinarrian xedatutakoaren arabera.

2.– Prozeduran parte hartu nahi dutenek eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean bete beharko dituzte aurreko apartatuan eskatutako baldintza guztiak, i) apartatuan ezarritako salbuespenarekin, eta suhiltzaile kategoriako karrerako funtzionario izendatu arte mantendu beharko dituzte, egiaztapena egiteko prozeduraren faseari kalterik egin gabe.

3.– Hautaketa-prozeduraren edozein unetan, prestakuntza-ikastaroa eta praktikaldia barne, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak jakingo balu parte-hartzaileren batek ez dituela deialdian parte hartzeko eskatzen diren baldintzak betetzen, pertsona hori hautaketa-prozeduratik kanpo utziko da, hari entzun ondoren.

HIRUGARRENA.– ESKAERAK AURKEZTEA ETA ESKAERETARAKO EPEA.

1.– Hautaketa-prozesuan parte hartu nahi dutenek hogei egun balioduneko epea izango dute eskabidea aurkezteko, 2022ko irailaren 7tik aurrera, egun hori barne. Eskabideak Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Zuzendaritza Nagusiari zuzenduko zaizkio.

2.– Eskabideak Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren webgunean eskuragarri dagoen eredu ofizial eta normalizatura egokituko dira, eta www.arkauteakademia.euskadi.eus web-orri horretan bertan aurkeztu beharko dira.

Eskabidean adierazi beharko da zer hizkuntzatan egin nahi dituzten oposizioko ariketak, euskaraz edo gaztelaniaz.

3.– Hautaprobetan onartuak izateko eta parte hartzeko, izangaiek baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) Eskatutako baldintza guzti-guztiak betetzen dituztela adieraztea, betiere aurkezteko ezarritako epea amaitzen den egunean, bigarren oinarriko 2. apartatuan ezarritako salbuespenarekin.

b) Eskabidea atal guztietan betetzea. Horretarako, izangaiek honako hauek adierazi beharko dituzte dagozkien ataletan:

1.– Eskatutako datu pertsonalak.

2.– Oposizio-faseko ariketak edo probak zer hizkuntza ofizialetan, euskaraz edo gaztelaniaz, egin nahi diren adieraztea.

3.– Lehiaketa-fasean alegatzen diren merezimenduak. Eskabidea egiten duten egunean merezimendu gisa zenbatu daitezkeen zerbitzuak ematen ari diren izangaiek eskabideak aurkezteko epearen azken eguna jaso beharko dute zerbitzu horien amaiera-data gisa.

4.– Hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko egin nahi dituzten probak.

5.– Dagokion tasa ordaindu izana edo, hala badagokio, salbuespena justifikatu izana.

6.– Hautaketa-prozedura honetan parte hartzea borondatezkoa da, eta horrek esan nahi du izangai bakoitzak baimena emango duela berariaz eta zalantzarik gabe proba eta ariketa psikoteknikoak egiteko, eta onartuko duela proba horien emaitza balorazio-faktore gisa erabiltzea, oinarri hauetan aurreikusitakoaren arabera.

Parte-hartzaileek emandako datuak hautaketa-prozedura honetan aurreikusitako helburuetarako baino ez dira erabiliko. Eskaeretan emandako informazio guztia fitxategi batean sartuko da, eta fitxategi hori hautaketa-prozedura hau kudeatzera eta prozedura horretatik erator daitekeen aldi baterako kontratazio-poltsa kudeatzera mugatuko da.

Datuen tratamendua, hirugarrenei egindako lagapena eta datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan xedatutakoaren arabera arautuko dira (2018ko abenduaren 6ko BOE, 294. zk.).

Fitxategi horren erabilera eta funtzionamendua aipatutako Lege Organikoan eta Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legean ezarritakora egokituko dira.

Fitxategi horren arduraduna Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren Zuzendaritza Nagusia da, eta datuak eskuratzeko, zuzentzeko, aurka egiteko eta ezerezteko eskubideak aipatutako erakunde autonomoko zuzendari nagusiaren aurrean gauzatuko dira: N-104, 356 km., 01192 Arkauti (Araba).

Hautaketa-prozedura honetan parte hartzeko eskabideak aurkezten dituztenek baimena ematen dute beren datu pertsonalak oinarri hauetan adierazitako forman eta helbururako tratatu daitezen.

Baztertze medikoen koadroan sartuta ez egotearen baldintza betetzen dela egiaztatzeko, fitxategi hori legez aurreikusitako moduan tratatu eta laga ahal izango da.

Hautaketa-prozedura amaitu ondoren, hautatu ez diren pertsonen datuak ezabatu egingo dira.

5.– 2.1.j) oinarrian tasa ordaintzeari buruz ezarritako baldintza betetzeko, eta eskabideak aurkezteko epearen barruan, 11,72 euro ordaindu beharko dira eskabidea jaso eta aztertzeagatiko tasa gisa.

Ordainketa honako erakunde hauen edozein sukurtsaletan egin ahal izango da: Kutxabank (BBK, Vital, Kutxa Gipuzkoa), Laboral Kutxa, La Caixa, Banco Santander, BBVA, Sabadell/Gipuzcoano, Bankia, Bankoa eta Iparkutxa.

Tasaren ordainketa gauzatzeko, bi aukera daude:

a) Off-line ordainketa: kasu horretan, aipatutako finantza-erakunde laguntzaileen bulego-sareko edozein puntutara joan beharko da, eta sistemak emandako hartu-agiria edo bertan jasotako datuak aurkeztu beharko dira. Hartu-agiriek barra-kodea dutenez, ordainketa kutxazain automatiko baten bidez egin daiteke, irakurketa optikoa eginez edo datuak eskuz hartuz.

b) Online ordainketa: ordainketa banku elektronikoaren sistemaren bidez egin ahal izango da.

Eskabideak aurkezteko epean tasa ez ordaintzeak edo zenbateko okerra ordaintzeak berekin ekarriko dute prozeduratik kanpo geratzea, deialdi honetako 2.1.j) oinarriko baldintza ez betetzeagatik. Tasa aurkezteak eta ordaintzeak ezin izango du inola ere ordeztu eskabidea garaiz eta behar bezala aurkezteko izapidea, 3.1 oinarrian xedatutakoaren arabera.

LAUGARRENA.– IZANGAIAK ONARTZEA

1.– Eskabideak aurkezteko epea amaitutakoan, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Zuzendaritza Nagusiak hautaketa-prozeduran onartutako eta baztertutako pertsonen behin-behineko zerrenda onartuko du. Zerrenda hori argitara emango da Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren webgunean (www.arkauteakademia.euskadi.eus), hogeita batgarren oinarriko 2. apartatuan ezarritakoaren arabera.

Onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda osoa aipatutako web orrian argitaratuko da, eta, hala badagokio, baztertzeko arrazoia adieraziko da.

2.– Kanpoan geratzen diren pertsonek edo argitaratutako datuetan akatsen bat ikusten dutenek erreklamazioa aurkeztu ahal izango dute onartutako eta baztertutako pertsonen behin-behineko zerrenda argitaratu eta hurrengo hamar egun baliodunen barruan, eta, hala badagokio, egindako akatsak zuzentzeko eskatu ahal izango dute.

Epe hori igarotakoan, epe barruan aurkeztutako erreklamazioak onartu edo baztertu egingo dira Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Zuzendaritzak onartutako eta baztertutako pertsonen behin betiko zerrenda onartzen duen ebazpenean. Zerrenda hori Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren webgunean argitaratuko da (www.arkauteakademia.euskadi.eus), hogeita batgarren oinarriko 2. apartatuan ezarritakoaren arabera.

Nolanahi ere, hautaketa-prozeduran parte hartzeko eskatzen diren baldintzak betetzen direla onartzeko, betekizun horiek egiaztatu beharko dira, oinarri hauen arabera aurkeztu beharreko dokumentazioa aurkeztuta. Betekizunak agiri bidez egiaztatzen ez badira, interesdunak hautaketa-prozesuan parte hartzetik erator daitezkeen eskubide guztiak galduko dira.

3.– Aurreko harremanek eta argitaratzen diren guztiek parte-hartzaileen identifikazioa jasoko dute, izen-abizenak eta laugarren, bosgarren, seigarren eta zazpigarren posizioak betetzen dituzten NANaren digituekin batera.

BOSGARRENA.– HAUTAKETA-SISTEMA

1.– Hautaketa-sistema sarrera librea da, eta hautaketa-prozedura oposizio-lehiaketa izango da, oposizio- eta lehiaketa-sistemak bata bestearen atzetik eginez; prestakuntza-ikastaro batekin eta praktikaldi batekin osatuko da, biak derrigorrezkoak eta baztertzaileak, hautaketa-prozeduraren beste fase bat bezala.

2.– Oposizio-lehiaketaren puntuazio osoa bi faseetan lortutakoen batura izango da, eta, hala badagokio, euskara jakitea merezimendu gisa ebaluatzetik ateratzen den puntuazioa gehituko zaio. Halaber, izangaien lehentasun-hurrenkera zehaztuko du.

SEIGARRENA.– EPAIMAHAI-KALIFIKATZAILEA

1.– Hautaprobak eta merezimenduak zehaztu, garatu eta ebaluatzeko, eta parte-hartzaileak hautatzeko, Epaimahai kalifikatzaile bat eratuko da, eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez izendatuko da.

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiaren Ebazpen bidez emango da argitara, Hogeita batgarren oinarrian aurreikusitako moduan, Epaimahai Kalifikatzailea osatuko duten pertsonen eta horien ordezkoen izendapena. Osaeran, kideen inpartzialtasun-, profesionaltasun- eta espezialitate-printzipioak beteko dira, bai eta emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatuaren printzipioa ere. Ordezkaritza orekatutzat joko da sexu bakoitzak gutxienez % 40ko ordezkaritza duenean.

Epaimahai Kalifikatzaileko kide izatea beti izango da indibiduala, eta ezin izango da izan inoren ordezkari edo kontura.

Ezin izango dira epaimahai kalifikatzaileko kide izan hautaketa edo izendapen politikoko langileak, behin-behineko langileak, bitarteko funtzionarioak edo aldi baterako lan-kontratuko langileak, ez eta azken bost urteetan SPIZSen sartzeko hautagaiak prestatzen aritu direnak ere.

Epaimahai Kalifikatzailea osatzen duten pertsonek abstenitu egin beharko dute arrazoi pertsonalengatik, profesionalengatik edo bestelakoengatik zalantzan jar daitezkeen egoeretan, bai eta indarrean dagoen ordenamendu juridikoan aurreikusitako gainerako egoeretan ere.

Espezialitate-printzipioaren arabera, botoa emateko eskubidea duten kide guztiek sartzeko eskatzen den maila akademiko bereko edo goragoko titulazioa izan beharko dute, eta horien erdiek, gutxienez, sartzeko eskatzen den ezagutza-arlo bereko titulazioa.

2.– Honako hauek osatuko dute Epaimahai-kalifikatzailea:

– Mahaiburua.

– Hiru bokal: bi parte hartzen duten erakundeek proposatuta eta bat IVAPek proposatuta.

– Idazkari bat, hitzarekin baina botorik gabe.

IVAPek proposatuta izendatutako pertsona bat Epaimahaiko kide izango da deialdian eskatzen diren hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko probetan.

Epaimahai Kalifikatzaileko kideak banaka izango dira beti, eta ezin izango dira inoren ordezkari edo kontura izan.

3.– Epaimahai-Kalifikatzaileak bere lanetan aholkulari espezialistak sartzea erabaki ahal izango du, egoki baderitzo. Aholkulari horiek beren espezialitateetan aholkularitza eta laguntza teknikoa ematera mugatuko dute beren esku-hartzea. Aholkulari horien jarduna objektibotasun-, inpartzialtasun- eta konfidentzialtasun-printzipioen mende egongo da.

4.– Epaimahai Kalifikatzailearen jarduna kide anitzeko organoen funtzionamendua erregulatzen duten arauek arautuko dute.

Epaimahai-Kalifikatzailea osatzen duten pertsonek ezin izango dute jardun Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. artikuluan jasotako inguruabarretako bat gertatzen denean, ezta arrazoi pertsonal, profesional edo bestelakoengatik beren inpartzialtasuna zalantzan jar daitekeen egoeretan ere, ezta aipatutako artikuluan aurreikusitako gainerako egoeretan ere.

Halaber, aurreko paragrafoan aipatutako kausaren bat gertatzen denean, izangaiek edozein unetan ezetsi ahal izango dituzte epaimahaiko kideak, aipatutako lege-testuaren 24. artikuluan ezarritakoaren arabera.

5.– Epaimahai-Kalifikatzaileak autonomia funtzional osoz jardungo du, prozeduraren objektibotasunaz arduratuko da, haren legezkotasuna zainduko du, eta deialdiaren oinarriak betetzen direla bermatuko du, hautaketa-prozedura baloratzeko oinarri horiei lotuta baitago.

Epaimahai Kalifikatzaileak neurri egokiak hartuko ditu oposizio-aldiko idatzizko ariketen edukiaren konfidentzialtasuna bermatzeko, baldin eta ariketa horiek idatzizkoak badira eta epaimahaian irakurri behar ez badira, eta ariketa horiek zuzentzeko, izangaien nortasuna ezagutu ez dadin.

Epaimahai-Kalifikatzaileak hautaketa-sistema garatzeko behar diren neurriak hartu ahal izango ditu oinarri hauetan aurreikusi ez den guztian, eta sistema interpretatzeari eta aplikatzeari buruz sortzen diren arazoak ebatzi ahal izango ditu, bai eta bere eginkizunak betetzeari buruzkoak ere. Era berean, Auzitegiak argituko ditu arau horiek aplikatzean sor daitezkeen zalantza guztiak, baita aurreikusi gabeko kasuetan egin beharrekoak ere.

6.– Hautaketa-prozeduran aurreikusitako edozein proba egiten den bitartean, ez da onartuko berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioa aldatzeko erabil daitezkeen gailu edo baliabide teknologikoak edukitzea edo erabiltzea.

Edozein izangaik arau horiek betetzen ez baditu, berehala kanporatuko dira probatik eta hautaketa-prozesutik.

7.– Kalifikazio-epaimahaiaren jarduera eta/edo argitalpenen aurreko alegazioak, bai eta hark zuzendutako edozein idazki ere, bitarteko elektronikoen bidez aurkeztuko dira helbide elektroniko honetara 2022suhiltzaileak@seg.euskadi.eus

Epaimahaiak bide hau erabiliko du jasotzen dituen idazkiei erantzuteko.

8.– Epaimahai Kalifikatzailearen erabakiak, probak edo ariketak egiteko egunak eta emaitzak argitaratzen dituztenak, hogeita batgarren oinarriko 2. apartatuan aurreikusitako moduan argitaratuko dira.

9.– Epaimahai Kalifikatzaileak ezin izango du hautatu deitutako plaza kopurua baino izangai gehiago, eta erabat deusezak izango dira muga hori hausten duten proposamen guztiak.

10.– Epaimahai Kalifikatzailean parte hartzen duten pertsonek zerbitzuagatiko kalte-ordainak jasoko dituzte, bertaratzeenak barne, horri buruz indarrean dagoen araudiaren arabera.

Era berean, probetan zehar zaintza- eta kontrol-lanak egiten dituzten laguntzaileek horri buruz indarrean dagoen araudiaren arabera dagozkien kalte-ordainak jasoko dituzte.

ZAZPIGARRENA.– OPOSIZIO-FASEA

Oposizio-aldian honako proba hauek egingo dira:

1.– Lehenengo proba, nahitaezkoa eta baztertzailea. Ezagutza orokorren proba. Proba honi 120 puntu emango zaizkio. Bi ariketaz osatuta egongo da. Bi ariketek, derrigorrezkoak eta baztertzaileak, 100 puntuko balioa izango dute lehenengoak, eta 20 puntukoa bigarrenak. Horietako bakoitza gainditzeko gutxieneko puntuazioa 50 puntukoa izango da (beharrezkoa den gutxieneko puntuazioaren atalasea) lehenengoan, eta 10 puntukoa (beharrezkoa den gutxieneko puntuazioaren atalasea) bigarrenean. Eta gutxienez 60 puntu bi ariketen batuketan.

Lehenengo ariketa test motako galdetegi bati idatziz erantzutea izango da. Test motako galdetegiko galdera bakoitzak lau erantzun-aukera izango ditu, eta horietako bakarra izango da zuzena.

Asmatu ez den erantzun bakoitza, erantzun zuzen bakoitzaren baliotik 1/3rekin zigortuko da. Erantzun gabeko galderak eta erantzun bikoitzak ez dira zigortuko.

Lehenengo ariketa honetako edukiak zehazteko, I. eta II. eranskin gisa erantsitako gai-zerrendan jasotakoa hartuko da kontuan. Eranskin hori proba egiten den egunean indarrean dagoena izango da.

Bigarren ariketan, eskaintzen diren bi galdera-sortetako bat aukeratu eta erantzun beharko da, idatziz. Test motako galdetegiko galdera bakoitzak lau erantzun-aukera izango ditu, eta horietako bakarra izango da zuzena.

Asmatu ez den erantzun bakoitza, erantzun zuzen bakoitzaren baliotik 1/3rekin zigortuko da. Erantzun gabeko galderak eta erantzun bikoitzak ez dira zigortuko.

Bigarren ariketa honetako edukiak zehazteko, III. eranskineko gai-zerrendan jasotakoa hartuko da kontuan, hau da, proba egiten den egunean indarrean dagoena.

Hautaketa-prozesua ondo joan dadin, Epaimahai Kalifikatzaileak, eska daitekeen gutxieneko maila eta proba honetan erakutsitako ezagutza-maila kontuan hartuta, ahalmena izango du, izangaiak nor diren jakin baino lehen, proba gainditzeko behar den gutxieneko puntuazioa ezartzeko puntuazio-atalasea erabakitzeko, erabaki hori argitara emanez.

Kasu horretan, proba honetako puntuazioa lortzeko, aurrekoarekin bat etorriz, Epaimahai Kalifikatzaileak formula hau aplikatuko du:

HAP = (APgeh / 2) x (1 + (PZ - m) / (PZgeh - m))

Hau da:

HAP = Hautagaiak lortutako azken puntuazioa

APgeh = Ariketan gehienez lor daitekeen azken puntuazioa (deialdiaren oinarrien arabera, ariketan lor daitekeen puntuazio gehiena: 120 puntu)

PZ = Hautagaiak lortutako puntuazio zuzena:

PZ = Erantzun zuzenak – (errore kopurua x 0,333)

m = Epaimahaiak ezarritako ariketa gainditzeko gutxienez lortu beharreko puntuazio-atalasea.

PZgeh = Probaren gehieneko puntuazio zuzena (Proban gehienez lortzen den puntuazio zuzena).

2.– Bigarren proba, proba psikoteknikoa, nahitaezkoa eta baztertzailea, gaitasunak ebaluatzeko. Proba honek lau ariketa izango ditu, guztiak derrigorrezkoak eta baztertzaileak. Hauek dira ariketak:

a) Arrazoitzeko gaitasunen ariketa:

Deskribapena: arrazoitzeko gaitasuna honela definitzen da: diagramak, eskemak eta marrazkiak ulertzeko, erlazionatzeko, maneiatzeko, kodetzeko eta deskodetzeko gaitasuna, esanahiaren araberako erabakiak hartuz. Erlazio abstraktu-espazialak eta patroi geometrikoak identifikatzea ahalbidetzen duen trebetasuna da.

Helburua: norbanakoei arazo eta egoera konplexuak ebaztea ahalbidetzen dieten eskema kognitiboak ebaluatzea. Aldez aurretik ezagutzen diren zenbait proposamenetatik abiatuta, aldez aurretik ezagutzen ez diren ondorioak esplizituki ateratzeko gaitasun deduktiboa aztertzea.

b) Gaitasun mekanikoen ariketa:

Deskribapena: gaitasun mekanikoak oinarrizko printzipio mekanikoak eta fisikoak ulertzeko gaitasun gisa definitzen dira.

Helburua: oinarrizko printzipio mekanikoak eta/edo fisikoak (larritasuna, indarra, marruskadurak, etab.) ulertzeko gaitasuna ebaluatzea bizitza arrunteko egoeretan edo, besteak beste, makineriarekin, erremintekin, mugimenduekin eta abarrekin lotutako egoeretan.

c) Espazio-gaitasunen ariketa:

Deskribapena: gaitasun espazialak definitzen dira, espazioa behar bezala hautemateko eta espazioaren arabera jardun eraginkorrak gauzatzeko gaitasun gisa. Tamaina-, distantzia-, norabide- eta forma-erlazioak ezartzeko trebetasuna da, bai eta irudiak espazioan sinbolikoki erabiltzeko erraztasuna ere.

Helburua: errealitatearen analisia ebaluatzea, norabideak eta tamainak zehaztasunez hautemanez, behatutako objektuen erreprodukzio mentala eta objektu horiek buruz biratzeko gaitasuna. Objektuak ikuspegi guztietatik eta egoera desberdinetan ezagutzeko trebetasuna eta aldaketa espazial batzuei aurrea hartzeko gaitasuna ebaluatzea.

d) Aditz-gaitasunen ariketa:

Deskribapena: aditz-gaitasunak honela definitzen dira: ahoz edo idatziz aurkeztutako kontzeptuak erabili, ulertu, erlazionatu, aztertu eta sailkatzeko gaitasuna. Emaitzarik nabariena hitzezko eta/edo idatzizko produkzioan gauzatzen da.

Helburua: indukziozko eta dedukziozko arrazoiketarako trebetasunak ebaluatzea, idatzizko materiala erabiliz. Hizkuntza zuzen erabiltzea. Argudioen azterketa eta irakurketaren ebaluazio logikoa. Era berean, kontzeptuen arteko loturak eta hiztegiaren aberastasuna identifikatzeko gaitasuna ebaluatzen da.

Ariketa bakoitzean test motako galdetegi bati erantzun beharko zaio idatziz (itemak). Test motako galdetegi bakoitzeko galdera bakoitzak erantzun zuzen bakarra izango du.

Ariketa bakoitzean, erantzun oker bakoitzak dagokion penalizazioa izango du, formula honen arabera: asmatuak – [Akatsak/(aukeren kopurua -1)]. Erantzun gabeko galderak eta erantzun bikoitzak ez dira zigortuko.

Proba hau gai/ez gai gisa baloratuko da, eta Gai kalifikazioa lortzen ez dutenak automatikoki baztertuko dira.

Proba hau egiteko aurreikusitako eguna baino lehen, Epaimahai-kalifikatzaileak behar besteko aurrerapenarekin argitaratuko ditu proba horiek osatzen dituzten ariketak baloratzeko irizpideak eta horien iraupena.

3.– Hirugarren proba, proba psikoteknikoa, nahitaezkoa eta baztertzailea, izangaien nortasuna ebaluatzeko, IV. eranskinean ezarritakoaren arabera.

Proba hau egiteko aurreikusitako eguna baino lehen, Epaimahai-kalifikatzaileak behar besteko aurrerapenarekin argitaratuko ditu proba horiek osatzen dituzten ariketak baloratzeko irizpideak eta horien iraupena.

Hirugarren proba horrek bi ariketa izango ditu, test motakoak, psikoteknikoak, biak derrigorrezkoak eta baztertzaileak. Hauek dira ariketak:

a) Nortasun-testa egitea, nortasun orokorraren ezaugarriak ebaluatzeko, bai eta hautaketa-prozeduran parte hartzen dutenen desegokitasun- edo molda ezinezko -adierazleak ebaluatzeko ere. Ariketa hau GAI/EZ GAI gisa baloratuko da, eta Gai kalifikazioa lortzen ez dutenak automatikoki baztertuko dira.

b) Nortasun-testa egitea, garatu beharreko lanpostuaren eginkizunekin zerikusia duten gaitasun pertsonalak baloratzeko.

Ariketa hau gai/ez gai gisa baloratuko da, eta Gai kalifikazioa lortzen ez dutenak automatikoki baztertuko dira.

4.– Laugarren proba, gaitasun fisikoaren proba, nahitaezkoa eta baztertzailea. Proba hau gai edo ez gai gisa kalifikatuko da. Ariketa bakoitzean kalifikazio hori lortzen ez duten pertsonak baztertu egingo dira.

Proba honetan, Ebazpen honen V. eranskinean jasotako ariketak egingo dira, eta horien balorazioa eranskin horretan zehaztutako baremoen arabera egingo da.

Izangaiek, gaitasun fisikoko probetara aurkezte hutsagatik, beren osotasun fisikoaren gaineko erantzukizuna hartuko dute beren gain erabaki pertsonalei dagokienez, eta deialdia egin duen organoa eta Epaimahai-kalifikatzailea salbuetsita geratuko dira probak egitean gerta litekeen lesioagatiko erantzukizunetik. Horretarako, proba hasi aurretik, V. eranskinean agertzen den eredua osatu eta aurkeztuko dute.

Epaimahai Kalifikatzaileak ausaz egin ahal izango dizkie hautagaiei estimulatzaileen kontsumoari edo edozein motatako dopinari buruzko probak, Kirol Kontseilu Gorenaren 2016ko abenduaren 30eko Ebazpenean (2017ko urtarrilaren 7ko EAO, 6. zk. ) jasotako arauen arabera. Kirol Kontseilu Gorenak zehaztutako substantziaren batean emaitza positiboa emateak edo proba horiek egiteari uko egiteak hautaketa-prozeduratik kanpo uzteko arrazoia izango da, eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendariak baztertze hori aitortuko du.

V. eranskineko ereduan, halaber, medikuak aginduta, estimulatzaileak kontsumitzeko proben emaitzan eragina izan dezaketen substantzia espezifikoak hartzen ari diren adierazi beharko dute.

Proba fisikoak egiteko, derrigorrezkoa da kirol-arropa eta -oinetakoak eramatea, ariketa bakoitzerako V. eranskinean zehaztutakoaren arabera.

Ariketa honetan, Gorputz Hezkuntzan espezializatutako profesionalen aholkularitza eduki ahal izango du Epaimahai-kalifikatzaileak, hitzarekin baina botorik gabe, eta eskatutako laguntza ematera mugatuko da.

ZORTZIGARRENA.– OPOSIZIOKO PROBEN GARAPENA

1.– Probak ezin izango dira hasi deialdi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hiru hilabete igaro arte.

2.– Oposizioko probak Euskal Autonomia Erkidegoko edozein hizkuntza ofizialetan egin ahal izango dira.

3.– Oposizio-faseko lehenengo ariketaren eguna, lekua eta ordua gutxienez zazpi egun naturaleko aurrerapenarekin iragarriko dira, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez. Ebazpen hori Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren webgunean argitaratuko da (www.arkauteakademia.euskadi.eus), hogeita batgarren oinarriko 2. apartatuan ezarritakoaren arabera.

4.– Hurrengo probak egiteko iragarkiak ere Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren web-orrian argitaratuko dira (www.arkauteakademia.euskadi.eus), hogeita batgarren oinarriko 2. paragrafoan ezarritakoaren arabera, Epaimahai Kalifikatzailearen akordioaren bidez, 72 ordu lehenago gutxienez.

5.– Epaimahai Kalifikatzaileak oposizioa osatzen duten probak eta ariketak zazpigarren oinarrian ezarritakoaz bestelako hurrenkeran egitea erabaki ahal izango du, bai eta egun berean hainbat proba egitea ere.

Kasu horretan, proben eta/edo ariketen emaitzen argitalpenek deialdiaren oinarrietan ezarritako hurrenkerari jarraituko diote. Proba eta/edo ariketa bakoitzaren emaitzak soilik argitaratuko dira, zazpigarren oinarriko hurrenkerari jarraituz aurrekoa gainditu dutenei dagokienez.

6.– Hautagaiei dei bakarra egingo zaie ariketak egiteko. Automatikoki baztertuko dira hautaketa-prozeduratik nahitaezko eta baztertze-indarreko probak eta ariketak egiteko deialdira adierazitako egunean, orduan eta lekuan agertzen ez direnak, baita ezinbesteko arrazoiengatik ere.

Arau bera aplikatuko zaie probetako edozein eta derrigorrezko eta baztertze-indarreko ariketak egitera aurkezten direnei, horiek gauzatzen hasi ondoren.

Probak nahitaezko eta baztertze-indarreko ariketa bat baino gehiago egitean datzanean, ez agertzetzat joko da horietako edozeinetan ez agertzea edo atzeratzea.

Era berean, ez-agertzetzat joko da borondatezko probak egiteko absentzia edo atzerapena.

7.– Aurrekoan ezarritakoaren salbuespen gisa, eta hautaprobetan aukera- eta tratu-berdintasuna bermatze aldera, haurdunaldia, erditzea edo erditze ondokoa dela-eta emakumeen egoera bat badator aurreikusitako gaitasun fisikoaren proba egitearekin, betiere inguruabar horiek Epaimahai-kalifikatzaileari jakinarazten bazaizkio proba hori egin baino lehen, eta medikuaren ziurtagiriaren bidez egiaztatzen bada, hautapen-prozesua amaitzeko eta proba horiek egiteko eskubidea izango da. Probak egitea ezin izango da atzeratu gainerako izangaiek hautaketa-prozesua arrazoizko denboran ebazteko duten eskubidea kaltetzeko moduan, eta Epaimahai Kalifikatzaileak baloratu beharko du hori. Nolanahi ere, hamabigarren oinarriko 1. eta 2. paragrafoetan ezarritako hautaketa-prozesua gainditu dutenen behin-behineko zerrenda argitaratu aurretik egin beharko dira proba horiek.

Horretarako, behin-behineko zerrenda hori argitaratu aurretik, egoera horretan dauden izangaiei dei berezia egingo zaie probak egiteko, eta horretarako aurreikusitako egunean ere ezin badituzte egin, arrazoia edozein dela ere, probak egiteko eskubide guztia galduko dute.

Hala ere, gainerako probak egin beharko dituzte, beharrezko egokitzapenak eginda. Horretarako, Epaimahai-kalifikatzaileak behar diren neurriak hartu ahal izango ditu erditze ondoko edo haurdunaldi arriskuko kasuetan idatzizko probak egin ahal izateko, behar bezala justifikatuta, baldin eta proba horiek ezin badira egin oro har aurreikusitako tokian, egunean eta orduan.

8.– Hautagaiek NANa, pasaportea edo gidabaimena, edo, atzerritarren kasuan, agiri baliokidea, eraman beharko dute probetara, eta kanpoan geratuko dira beren nortasuna modu horretan egiaztatzen ez dutenak. Epaimahai kalifikatzaileak uneoro eskatu ahal izango du aurkeztea.

9.– Azterketa baztertzaile bakoitza amaitzean, Epaimahai-kalifikatzailearen Akordioaren bidez, hautaketa-prozeduran parte hartu duten pertsonek lortutako emaitzak argitaratuko dira Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren webgunean (www.arkauteakademia.eus), hogeita batgarren oinarriko 2. paragrafoan ezarritakoaren arabera, eta lortutako puntuazioa berariaz adieraziko da. Lehenengo probaren emaitzak bi hamartarrekin argitaratuko dira.

Ariketa bakoitzaren behin-behineko emaitzak argitaratu ondoren, izangaiek hiru egun balioduneko epea izango dute Epaimahai-kalifikatzaileari egoki iritzitako erreklamazioak aurkezteko.

Erreklamazioak aurkezteko epea amaitu eta erreklamazio horiek ebatzi ondoren, epaimahaiak ekitaldi bakoitzeko behin betiko emaitzak argitaratzeko aginduko du.

Izangaiek dagokion epean aurkezten dituzten berrikuspen- eta erreklamazio-eskabide guztiei ariketa bakoitzaren behin betiko emaitzak onartzen dituen Epaimahai-kalifikatzailearen erabakian erantzungo zaiela ulertuko da.

BEDERATZIGARRENA.– OPOSIZIOAREN AZKEN KALIFIKAZIOA

Oposizioaren puntuazio osoa oposizioa osatzen duten probetako lehenengoan lortutakoa izango da.

Epaimahai-kalifikatzaileak oposizioa gainditu duten pertsonen zerrenda onartu eta argitaratuko du Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren iragarki-taulan eta webgunean, hogeita batgarren oinarriko 2. paragrafoan ezarritakoarekin bat etorriz, puntuazio osoaren handienetik txikienera ordenatuta.

HAMARGARRENA.– LEHIAKETA

1.– Lehiaketa-faseko kalifikazioa oposizio-fasea gainditu dutenei bakarrik aplikatuko zaie.

2.– Eskabideak aurkezteko epea amaitu baino lehen hartutako merezimenduak bakarrik ebaluatu ahal izango dira.

Atzerriko hizkuntzan aurkezten den dokumentazio guztia dagokion zinpeko itzulpenarekin batera aurkeztu behar da.

3.– Lehiaketa-fasea ez da baztertzailea izango, eta fase horretan lortutako puntuazioak ezin izango dira kontuan hartu oposizio-faseko probak gainditzeko.

4.– Lehiaketa-fasean, alegatutako merezimenduak baloratuko dira, 53 puntu guztira, baremazio honen arabera:

4.1.– Honako titulazio hauek baloratuko dira, eta atal honetako gehienezko puntuazioa 15 puntukoa izango da.

4.1.1.– Titulazio eta diploma ofizialak baloratuko dira, eta halakotzat hartuko dira Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioak eta Kultura eta Kirol Ministerioak hala aitortutakoak.

Titulazio baten edo goi-mailako gradu baten balorazioak beheragoko titulazioaren balorazioa baztertzen du familia berekoak direnean.

Eta hori baremo partzial honen arabera:

a) Goi-mailako Hezkuntzako Kualifikazioen Espainiako Esparruko (GHKEE) 1. mailako titulazio ofizial bakoitza (Kualifikazioen Europako Esparruko 5. maila); zehazki, Lanbide Heziketako Goi-mailako teknikariarena, teknikari espezialistena, LH II edo baliokideena, honako arlo hauetan: elektrizitatea, Elektronika, Fabrikazio Mekanikoa; Zura, altzaria eta kortxoa; Eraikuntza eta Obra Zibila; Segurtasuna eta Ingurumena.

Titulazio bakoitzeko 4 puntu emango dira, gehienez 12 puntu.

b) Goi-mailako Hezkuntzako Kualifikazioen Espainiako Esparruko (GHKEE) 1. mailan sartzen den titulazio ofizial bakoitza (Kualifikazioen Europako Esparruko 5. maila), zehazki Lanbide Heziketako Goi-mailako teknikariarena, teknikari espezialistarena, LH II-rena edo baliokideena, aurreko paragrafoan aipatu ez diren beste gai batzuetan.

Titulazio bakoitzeko 2 puntu emango dira, gehienez 8 puntu.

c) Erdi-mailako Lanbide Heziketako titulazio ofizial bakoitza, LHI edo baliokideak arlo hauetan: eraikuntza eta Obra Zibila; Elektrizitatea eta Elektronika; Fabrikazio mekanikoa; Zura, altzaria eta kortxoa; Osasuna; Segurtasuna eta Ingurumena; Garraioak eta Ibilgailuen Mantentzea.

Puntu 1eko titulazio bakarra baloratuko da.

d) Larrialdietako eta Babes Zibileko teknikariaren erdi-mailako lanbide-heziketako titulu ofiziala: 2 puntu.

4.2.– Lanbide-esperientzia baloratuko da:

4.2.1.– Toki, Foru edo Autonomia Erkidegoko Administrazioko Suteak Prebenitzeko eta Itzaltzeko Zerbitzuetako karrerako funtzionario, bitarteko funtzionario edo lan-kontratuko langile gisa, kidego, eskala, azpieskala, suhiltzaile-klase edo kategorietan, edo (edo izen baliokidea) kabo gisa, karrerako funtzionario gisa, bitarteko funtzionario gisa, edo administrazio horietako edo haien mendeko erakundeetako lan-kontratuko langile gisa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 2.3 artikuluaren arabera, erakunde horiek kontsiderazio hori izan duten bitartean, bai eta lotutako zerbitzuak eman ditzaketen enpresa publikoetan izan badira ere;

4.2.2.– karrerako funtzionario, bitarteko funtzionario edo lan-kontratuko langile gisa, administrazio publikoetako suteak prebenitzeko eta itzaltzeko zerbitzuetako kidego, eskala, azpieskala, mota edo baso-suteak itzaltzeko langileen kategorietan, horien karrerako funtzionario edo bitarteko funtzionario gisa, edo horien lan-kontratuko langile gisa, edo haien mendeko erakunde publikotzat hartuak izan diren edo izan diren lan-kontratuko langile gisa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 2.3 artikuluaren arabera;

4.2.3.– karrerako funtzionario gisa, bitarteko funtzionario gisa edo aireportuetako suteak itzaltzeko zerbitzuetako suhiltzaile-lanpostuetako lan-kontratuko langile gisa, karrerako funtzionario gisa, bitarteko funtzionario gisa edo administrazio publikotzat jotzen diren edo hartu izan diren erakundeen zerbitzura lan egiten duten lan-kontratuko langile gisa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 2.3 artikuluaren arabera, erakunde horiek izaera hori izan duten denboran.

Euskal Autonomia Erkidegoko Toki eta Foru Administrazioan izandako lanbide-esperientzia baliokidetzat joko da uztailaren 30eko 208/1990 Dekretuan ezarritakoaren arabera. Dekretu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoetako Kidego eta Eskalen arteko baliokidetasuna zehazten da, Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren Erakunde Autonomoetako Kidegoak eta Eskalak Antolatzeko otsailaren 25eko 1/2004 Legean xedatutakoaren arabera egin beharreko eguneratzeei kalterik egin gabe.

Lanbide-esperientziari 38 puntu emango zaizkio gehienez, hau da, 0,75 puntu hilabete oso bakoitzeko, hau da, 30 egun natural. Horretarako, alegatutako aldi guztien batura egunetan egingo da, eta, behin hori eginda, hilabetetik beherako zatiak baztertuko dira.

5.– Eskaeran merezimenduei buruzko atal zehatz eta bereizi bat egongo da. Atal horretan alegatu eta egiaztatu ez diren merezimenduak ezin izango dira inola ere baloratu, ezta kontuan hartu ere; nahiz eta eskabideaz bestelako atal batean alegatu eta/edo egiaztatu, Epaimahai-kalifikatzaileak ere ez ditu baloratuko. Auzitegi honek edozein unetan egiaztatu ahal izango ditu.

HAMAIKAGARRENA.– HIZKUNTZA-ESKAKIZUNAK EGIAZTATZEA ETA EUSKARAREN EZAGUTZA-MAILA BALORATZEA

1.– Hizkuntza-eskakizunak egiaztatzea:

Prozesuan parte hartzen duten pertsonek hizkuntza-eskakizuna egiaztatu ahal izango dute agiri ofiziala aurkeztuz edo horretarako deitutako proba espezifikoen bidez.

Derrigortasun-data igarota duten lanpostuak lortu nahi dituztenek agiri bidez egiaztatu ahal izango dute eskatutako hizkuntza-eskakizuna dutela, edo hautaketa-prozesu honetan horretarako deitzen diren egiaztapen-probak gainditu ahal izango dituzte.

Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko maila horietako titulazio baliokideak azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuan jasotzen dira (euskararen ezagutza egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetzen dituena eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzen dituena), baita apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuan ere (euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzatesten dituena eta euskaraz egindako hizkuntza-titulu eta -ziurtagiriekin egiaztatzetik salbuesten duena).

Urriaren 16ko 222/2012 Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak informazioa eskatu ahal izango du hautaketa-prozedura honetan parte hartzen duten pertsonek lortutako euskarazko ezagutzaren egiaztapenei buruz. Prozesu honetan parte hartzeak berekin dakar Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiari baimena ematea datu horiek Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan (ETZEB) kontsultatzeko, bai eta hautaketa-prozesu honetan parte hartzen duten pertsonei dagozkien tituluak parekatzeko Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren maila ere.

1.1.– Agirien egiaztapena.

Zenbaketaren ondorioetarako hizkuntza-eskakizunak dituzten pertsonek, bai betekizun gisa, bai hautaketa-prozeduraren barruko merezimendu gisa, agiri bidez justifikatu beharko dute, hautaketa-prozedura honetan euskararen ezagutza egiaztatzeko lehenengo proba egin baino bi egun lehenago.

1.2.– Berariazko proba bidezko egiaztapena.

Eskainitako lanpostuetan ezarritako hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeko, borondatezko proba bat edo batzuk egingo dira, Europako Kontseiluak onartutako Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko B-1 mailari (1. hizkuntza-eskakizuna) eta B-2 mailari (2. hizkuntza-eskakizuna) dagokien zailtasun-mailarekin.

Proba edo probak egiteko eguna, ordua eta lekua Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren webgunean (www.arkauteakademia.euskadi.eus) argitaratuko dira, Epaimahai-kalifikatzailearen Akordio bidez.

2.– Euskararen ezagutza merezimendu gisa baloratzea.

Euskararen ezagutza merezimendu gisa baloratuko da, hizkuntza-eskakizuna nahitaezkoa ez den bitartean.

Derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna duten lanpostuei dagokienez, euskara jakitea jarduteko baldintzatzat hartzen da.

Derrigortasun-datarik gabeko hizkuntza-eskakizuna baldintza gisa ezarrita duten lanpostuetarako hautagaiek euskara jakitea jarraian jasotzen den baremoaren arabera baloratuko da:

– Europako Kontseiluak onartutako Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko B-1 maila: 10 puntu.

– Europako Kontseiluak onartutako Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko B-2 maila: 15 puntu.

Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko aipatutako mailen pareko titulazioak dituztenei, Epaimahai Kalifikatzaileak dagozkion puntuak emango dizkie, aurreko paragrafoan aurreikusitako proba edo probak egin beharrik gabe.

HAMABIGARRENA.– OPOSIZIO-LEHIAKETAN GAINDITU DUTENEN BEHIN-BEHINEKO ETA BEHIN BETIKO ZERRENDA

1.– Oposizio- lehiaketaren puntuazio osoa bi faseetan lortutako puntuazioen batura izango da, eta, hala badagokio, euskara jakitea merezimendu gisa ebaluatzetik ateratzen den puntuazioarekin gehituko da. Halaber, izangaien lehentasun-hurrenkera zehaztuko du.

Oposizio-, lehiaketa- eta euskara-fasean lortutako puntuazioen batuketaren arabera, onartutako izangaien behin-behineko zerrenda onartzen duen Epaimahaiaren Akordioa Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren web orrian argitaratuko da (www.arkauteakademia.euskadi.eus), hogeita batgarren oinarriko 2. apartatuan ezarritakoaren arabera.

Berdinketarik gertatuz gero, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikuluarekin eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 20. artikuluarekin bat etorriz, lehentasuna emango zaie emakumeei, helburu hau lortu arte: suhiltzaileen kategorian, emakumeen ordezkaritza Suteak Prebenitzeko eta Itzaltzeko Zerbitzuetako plantillaren % 40koa izatea; horretarako, kontuan hartuko dira bai zerbitzu bakoitzak eskaintzen dituen lanpostu hutsak, bai gaur egun karrerako funtzionarioek betetzen dituztenak.

Berdinketak bere horretan jarraitzen badu, lehenik eta behin, oposizio-fasean puntuaziorik handiena lortu duenaren alde ebatziko da; eta, hala jarraitzen badu, herri-administrazioetan egindako zerbitzu-denbora luzeena egiaztatu duenaren alde, baldin eta lehiaketa-fasean baloratzekoak diren merezimenduak badira. Berdinketari eutsiz gero, Epaimahai Kalifikatzaileak egokien iritzitako berdinketa hausteko irizpidea hartu ahal izango du, berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioen arabera.

2.– Epaimahai-kalifikatzaileak onartu eta argitaratuko du Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren web orrian www.arkauteakademia.euskadi.eus, hogeita batgarren oinarriko 2. paragrafoan ezarritakoaren arabera:

a) Derrigortasun-data igarota duten lanpostuei dagokienez, gainditu dutenen behin-behineko zerrenda, dagozkien kalifikazioen arabera eta puntuazio-hurrenkeraren arabera.

b) Onartutakoen behin-behineko zerrenda, dagozkien kalifikazioen arabera, puntuazio-hurrenkeraren arabera, hizkuntza-eskakizunak derrigortasun-data igarota ez duen lanpostuei dagokienez.

3.– Aipatutako zerrendak argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, interesdunek 10 egun balioduneko epea izango dute Epaimahai-kalifikatzaileari aurreko behin-behineko zerrenden inguruan egoki iritzitako erreklamazioak aurkezteko.

4.– Epe hori igarota, Epaimahai-kalifikatzaileak aurkeztutako erreklamazioak ebatziko ditu, behin betiko zerrenda hauek onartuz:

a) Behin betiko zerrenda, kasuan kasuko kalifikazioen arabera eta puntuazio-hurrenkeraren arabera, derrigortasun-data igarota duten hizkuntza-eskakizunak bete beharreko lanpostuei dagokienez;

b) Hizkuntza-eskakizunak derrigortasun-data igarota ez duen lanpostuei dagokienez, puntuazio-hurrenkeraren arabera ateratzen den behin betiko zerrenda.

HAMAHIRUGARRENA.– DEITUTAKO PLAZETARAKO AUKERA

1.– Horrela lotuta dauden pertsonek, sailkapen-ordenari eta hizkuntza-eskakizunaren egiaztapenari jarraituz, prozesuan parte hartzen duten administrazioetako bat aukeratu ahal izango dute.

2.– Plaza aukeratzeko eskabideak aurkezteko epea ireki baino gutxienez 3 egun natural lehenago argitaratuko da, Epaimahai-kalifikatzailearen Akordioaren bidez, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren web orrian (www.arkauteakademia@euskadi.eus) eta parte hartzen duten erakundeen webguneetan, hogeita batgarren oinarriko 2. apartatuan ezarritakoaren arabera.

3.– Eskabidearen arabera eta lortutako puntuazioaren arabera esleituko zaizkie plazak izangaiei, betiere eskatutako lanpostuan ezarritako baldintzak betetzen badituzte.

Derrigortasun-data igarota duten derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna duten lanpostuak esleitzeak lehentasuna izango du, eta, beraz, lehendabizi esleituko dira.

4.– Derrigortasun-data igarota duten eta baldintza gisa eskatzen diren lanpostu guztiak esleitu ondoren, hizkuntza-eskakizunak derrigortasun-datarik ez duen eta, beraz, eskakizun gisa eskatzen ez den plazak esleitzen hasiko dira.

5.– Plaza esleitu zaien pertsonek ezin izango dute jarraitu plazak esleitzeko prozesuan; beraz, esleitutakoaren atzetik eskatutako gainerako plazei uko egiten dietela ulertuko da.

6.– Esleitutako plazari uko egiteak hautaketa-prozedurari uko egitea ekarriko du.

7.– Deialdian parte hartu nahi duten pertsonek oinarri hauetan eskatzen diren baldintzak betetzen badituzte, nahitaez beteko dira deitutako plaza guztiak.

Eskainitako plaza guztiak benetan bete ahal izateko, Epaimahai Kalifikatzaileak aukera eman ahal izango die eskainitako plazak baino pertsona gehiagori, eta ezin izango dira, inola ere, benetan deitutakoak baino plaza gehiago esleitu.

Epaimahai-kalifikatzaileak jendaurrean jarriko du plazen behin-behineko esleipena.

HAMALAUGARRENA.– IZANGAIEN ZERRENDA

1.– Aurreko Oinarrian ezarritako izapidea egin ondoren, Epaimahai-kalifikatzaileak onartu eta argitaratu egingo du, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren Zuzendaritza Nagusiari igorriko dio, eta hautaketa-prozedura honetan parte hartzen duten erakundeetako organo eskudunei jakinaraziko die hautatutakoen zerrenda, hautaketa-prozedura gainditu dutenek eta deitutako plaza-kopuruan tokia dutenek osatua, honako hauek bereiziz:

a) hizkuntza-eskakizuna eskatzen den lanpostua lortzen duten pertsonen zerrenda, esleitutako lanpostua adierazita;

b) hizkuntza-eskakizuna eskatzen ez den lanpostua lortzen duten pertsonen zerrenda, esleitutako lanpostua adierazita.

HAMABOSGARRENA.– BETEKIZUNAK EGIAZTATZEA

1.– Aurreko zerrendan ageri diren hautatuek 15 egun balioduneko epea izango dute, aurreko oinarrian ezarritako Epaimahai-kalifikatzailearen Akordioa argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, hautaketa-prozesuan parte hartzeko eskatzen diren betekizunak egiaztatzen dituzten jatorrizko agiriak edo kopia konpultsatuak aurkezteko; zehazki, honako hauek:

a) NANaren fotokopia konpultsatua.

b) Deialdian parte hartzeko eskatzen diren tituluen eta gidabaimenaren fotokopia konpultsatua.

c) Eginkizun publikoak betetzeko ezgaituta ez dagoela, diziplina-espediente bidez edozein administrazio publikoren zerbitzutik bananduta ez dagoela eta Herri Administrazioen zerbitzuko langileen bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko 53/1984 Legean aurreikusitako ezgaitasun edo bateraezintasuneko legezko kausaren batean sartuta ez dagoela adierazten duen zinpeko aitorpena edo promesa.

Atzerriko izangaiak Administrazioaren jakinarazpen bat jasoko du. Jakinarazpen horretan, bere egoera dela-eta nahitaez aurkeztu behar duen dokumentazio zehatza zehaztuko da.

2.– Egiaztagiriek jatorrizkoak edo kopia konpultsatuak izan beharko dute.

3.– Interesdunek hala eskatuz gero, eta ezinbesteko arrazoiren bat egonez gero, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Zuzendaritza Nagusiak gehienez ere 10 egun baliodunez luzatu ahal izango du dokumentazioa aurkezteko epea.

4.– Aipatutako epearen barruan edo, hala badagokio, luzapenaren barruan, interesdunek ez badute aurkezten deialdian parte hartzeko eskatzen diren betekizunak eta baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen duen dokumentazioa, edo azterketa egiten badute, edo medikuaren bazterketa-koadroa egiaztatzen ez badute, 2. Oinarrian adierazitako betekizunetako bat betetzen ez dutela ondorioztatzen bada, hautaketa-prozesutik kanpo geratuko dira, eta horrek ez du eragotziko haiek faltsutzeagatik izan dezaketen erantzukizuna. Era berean, bere jarduera guztiak ondoriorik gabe geratuko dira, eta praktiketako funtzionario izendatzeko izan ditzakeen eskubide guztiak galduko ditu.

Kasu horietan, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Zuzendaritza Nagusiak erabakiko du hautaketa-prozeduratik kanpo uztea eta dagokion sailkapen-ordenaren lehentasun-hurrenkerari jarraituz ordezkatzea, aipatutako baztertzearen ondorioz, eta eskatutako betekizunak eta baldintzak betetzen direla egiaztatu ondoren, deialdiko plaza-kopuruan sartzen direnekin.

5.– Bigarren oinarriko 1.g) idatz-zatian ezarritako betekizuna egiaztatze aldera, Epaimahai-kalifikatzaileak hautatutakoen zerrenda emango dio Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiari. Hautapen-prozedura gainditu eta deitutako plaza-kopuruan tokia dutenek osatuko dute zerrenda hori.

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren webgunean (www.arkauteakademia.euskadi.eus) argitaratuko da, hogeita batgarren oinarriko 2. paragrafoan ezarritakoaren arabera, hautatutako izangaiek VI. eranskinean aurreikusitako azterketa medikoak egiteko lekua, eguna eta ordua, zereginak betetzeko eskatzen den gaitasun funtzionala egiaztatzeko.

Oinarri hauen V. eranskineko mediku-eskakizunak eta -bazterketak egiaztatzeko eta baztertzeko beharrezkotzat jotzen diren proba osagarri kliniko edo analitiko guztiak egin ahal izango dira.

Probak egin aurretik, izangaiei proben berri emango zaie, eta dagokion baimena sinatu beharko dute, datuen eta emaitzen konfidentzialtasuna bermatuz, V. eranskinean agertzen den ereduaren arabera.

Baimena emateari edo proba horiek egiteari uko eginez gero, hautaketa-prozesutik kanpo geratuko da.

Txosten bat egingo da, eta honako balorazio hau egingo da: «Gai» edo «ez Gai». Lanak egiteko azterketa medikoko probak ez gainditzeagatik ez-gaitzat jotzen diren izangaiak hautaketa-prozesutik kanpo geratuko dira, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiaren Ebazpen baten bidez.

HAMASEIGARRENA.– PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOEN IZENDAPENA

1.– Hautatutako pertsonek behar bezala egiaztatu badute deialdiko baldintzak betetzen dituztela eta mediku-azterketak gainditu badituzte, praktiketako funtzionario izendatuko ditu hautaketa-prozedura honetan parte hartzen duten erakundeetako organo eskudunak.

Praktiketako funtzionario izendatutako pertsonak egoera horretan egongo dira prestakuntza-ikastaroa hasten denetik karrerako funtzionario izendatu edo hautaketa-prozeduratik kanpo utzi arte.

2.– Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiaren ebazpen bidez ezarriko da prestakuntza-ikastaroa noiz hasiko den.

HAMAZAZPIGARRENA.– PRESTAKUNTZA-IKASTAROA ETA PRAKTIKA-ALDIA

1.– Prestakuntza-ikastaroa eta praktikaldia derrigorrezkoak eta baztertzaileak izango dira, banaka hartuta, eta horiek ez gainditzeak hautaketa-prozeduratik kanpo uztea ekarriko du, baita gainditu ez duenak Euskal Autonomia Erkidegoko Suteak Prebenitzeko eta Itzaltzeko Zerbitzuetatik kanpo uztea ere, deialdi honetako Administrazio Bereziko Taldean, Zerbitzu Berezien Azpitaldean, Suteak Prebenitzeko eta Itzaltzeko Zerbitzu-motan, suhiltzaile kategorian sartzeko.

Prestakuntza-ikastaroa eta praktikaldia ezin izango dira aldi berean egin.

2.– Prestakuntza-ikastaroa.

2.1.– Prestakuntza-ikastaroa ikasturte akademikoa izango da, nahitaezkoa eta baztertzailea. Ikastaro horren edukiak, ebaluazio-moduak, gainditze-moduak eta iraupena Ikasketa-planean garatu eta zehaztuko dira.

Ikasketa-plana Euskal Akademiako zuzendari nagusiaren ebazpen bidez onartuko da, eta bertan ikastaroaren edukia jasoko da, bai prestakuntza-ikastaroari dagokionez, bai praktikaldiari dagokionez.

2.2.– Prestakuntza-ikastaroaren kalifikazioa Gai/Ez Gai izango da, eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez emango da argitara, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren webgunean (www.arkauteakademia.euskadi.eus), hogeita batgarren oinarriko 2. apartatuan ezarritakoaren arabera.

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiak kanpoan utziko ditu prestakuntza-ikastaroa gainditzen ez dutenak.

Prestakuntza-ikastaroa gainditu ez dutelako hutsik geratzen diren plazak Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Zuzendaritza Nagusiak eskaini ahal izango ditu, eta praktiketako funtzionario izendatzea proposatuko dio lanpostuaren baldintzak betetzen dituen hautaketa-prozeduran sailkatutako hurrengo pertsonari, zeina hurrengo prestakuntza-ikastaroan sartuko baita.

2.3.– Ikastaroaren lehen egunean prestakuntza-ikastaroan sartzen ez bada, automatikoki baztertuko da ikastaroan sartu ez den pertsona, salbu eta behar bezala egiaztatutako eta aldez aurretik eskaera egin ondoren ezinbesteko kausaren bat gertatzen bada. Ezinbesteko kausa hautematea Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiari dagokio, eta hark hartuko du dagokion ebazpena.

2.4.– Hurrengo pertsonak eskaini eta beteko du prestakuntza-ikastaroan ez sartzeagatik bete gabe geratu den plaza, hamahirugarren oinarriko prozeduraren arabera plazarik gabe geratu dena, ezarritako baldintzak betetzen dituena eta Aurreko Oinarrien arabera betetzen duela egiaztatzen duena.

2.5.– Ikastegi horrek edo beste administrazio publiko batzuetako prestakuntza-zentro ofizialek emandako suhiltzaileentzako berariazko prestakuntza-ikastaro bat gainditu duten praktiketako funtzionario hautatu eta izendatuek ez dute aurreko paragrafoan aipatutako ikastaroa egin beharrik izango. Horretarako, agiri bidez eskatu eta egiaztatu beharko dute egindako prestakuntza, haren edukia, ordu-kopurua eta gainditu izana zehaztuz.

Eskaera hori eragindako pertsonak prestakuntza-ikastarora deitzen dituzten unean egin beharko da, horretarako ezarritako legezko baldintzak betez. Eskaera hori Ebazten duen Ebazpenak zehaztuko ditu haren ondorioak.

2.6.– Onartutako izangaien behin betiko zerrendan dauden pertsonek, plazarik lortu ez dutenek, Hemeretzigarren Oinarrian ezarritako aldi baterako lan-poltsaren ondorioetarako, suhiltzailearen oinarrizko gai espezifikoari buruzko prestakuntza-ikastaro bat egin ahal izango dute, aldez aurretik Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez deituta. Ebazpen horretan ezarriko da prestakuntza-ikastaroan parte hartuko duten zerrenda horretako pertsonen kopurua.

3.– Praktika-aldia.

3.1.– Prestakuntza-ikastaroa gainditzen duten pertsonek praktikaldia egingo dute beren jarduera-arloen arabera beren prestakuntza integrala eta suhiltzaile lanpostua eraginkortasunez betetzeko behar besteko gaitasuna lortzeko eta suhiltzaile zerbitzuaren zerbitzuen egitura eta funtzionamendua ezagutzeko egokienak diren zentro edo bulegoetan.

3.2.– Praktikaldia hasi baino lehen, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiak ebazpena emango du, praktikaldiaren iraupena, balorazio-sistemak eta -prozedurak eta praktiketako plazak eta horietan sartzeko data ezartzeko. Ebazpen hori Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren webgunean argitaratuko da (www.arkauteakademia.euskadi.eus), hogeita batgarren oinarriko 2. apartatuan ezarritakoaren arabera.

3.3.– Praktikaldian, suhiltzaile kategoriari dagozkion zereginak gauzatzearekin lotutako eraginkortasun profesionala ebaluatuko da. Ebaluazioa praktikaldiak irauten duen bitartean gertatzen diren gertakarien gainean bakarrik egingo da.

3.4.– Praktikaldiko edozein unetan baliogabetu ahal izango da izangaiaren praktiketako funtzionario izendapena, baldin eta ez baditu gaitasun eta/edo aprobetxamendu baldintza egokiak betetzen. Dagokion erakundeak horren berri emango dio Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiari, eta hark hautaketa-prozeduratik kanpo utziko du.

3.5.– Praktikaldiko kalifikazioak argitara emango dira Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez. Ebazpen hori Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren webgunean argitaratuko da (www.arkauteakademia.euskadi.eus), hogeita batgarren oinarriko 2. apartatuan ezarritakoaren arabera.

3.6.– Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiak kanpoan utziko ditu praktikaldia gainditzen ez duten pertsonak.

3.7.– Praktikaldia gainditu ez dutelako hutsik geratzen diren plazak Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Zuzendaritza Nagusiak eskaini ahal izango ditu, eta praktiketako funtzionario izendatzea proposatuko dio lanpostuaren baldintzak betetzen dituen hautaketa-prozeduran sailkatutako hurrengo pertsonari, zeinak berariaz zehaztutako praktikaldia egingo baitu.

HEMEZORTZIGARRENA.– HAUTAKETA PROZEDURAREN BEHIN BETIKO SAILKAPENA

1.– Hautaketa-prozeduraren behin betiko sailkapenaren ordena oposizio-lehiaketan lortutako kalifikazioak, prestakuntza-ikastarokoak eta praktikaldikoak batuz egingo da, eta hautaketa-prozedura honetan parte hartzen duten erakunde parte-hartzaileetatik bereizita egongo da suhiltzaile-zerbitzu bakoitzerako. Agindu hori Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiaren ebazpen bidez emango da argitara, eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren webgunean argitaratuko da (www.arkauteakademia.euskadi.eus), hogeita batgarren oinarriko 2. apartatuan ezarritakoaren arabera.

2.– Hautaketa-prozedura gainditu duten praktiketako funtzionario izendatutako pertsonak, aurreko sailkapen-hurrenkerari jarraituz eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiak proposatuta, hautaketa-prozedura honetan parte hartzen duten erakundeek izendatuko dituzte karrerako funtzionario.

HEMERETZIGARRENA.– ALDI BATERAKO LAN-POLTSA

1.– Hautaketa-prozedura honetan parte hartzen duten erakundeetako Euskal Autonomia Erkidegoko Suteak Prebenitzeko eta Itzaltzeko Zerbitzuetako suhiltzaile kategoriako langileen aldi baterako beharrizanak estaltzeko lan-poltsa batean sartuko dira izangaien behin betiko zerrendan daudenak, baldin eta lanposturik lortu ez badute, hamabigarren oinarriaren 4. apartatuan xedatutakoaren arabera.

2.– Lan-poltsa horretan sartzeko, zerrenda horretako pertsonek deialdia egiten den unean lanpostuak betetzeko eskatzen diren baldintza guztiak bete beharko dituzte, eta eska daitekeen prestakuntza espezifikoa egin beharko dute.

3.– Aldi baterako lan-poltsa Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiaren ebazpen bidez arautu eta kudeatuko da. Ebazpen hori, hautaketa-prozedura hau amaitutakoan, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren web-orrian (www.arkauteakademia.euskadi.eus) eta parte hartzen duten erakundeen webguneetan argitaratuko da, hogeita batgarren oinarriko 2. apartatuan ezarritakoaren arabera.

HOGEIGARRENA.– PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIO IZENDATUTAKO PERTSONEN ARAUBIDE JURIDIKOA

1.– Praktiketako funtzionario izendatutako pertsonei Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren erakunde autonomoaren bizikidetza-arauak aplikatuko zaizkie, bai eta prestakuntza-ikastaroan aplikatu beharreko indarreko gainerako arauak ere. Diziplina-araubideko kasuetan, gertaera ez bada irakaskuntzako diziplina-falta soila, praktiketako funtzionario izendapena egin zuen erakundearen diziplina-araubideko arauak aplikatuko dira osagarri gisa.

Praktikaldian praktiketako funtzionario izendatu zuten erakundearen diziplina-araubideko arauak aplikatuko zaizkie.

2.– Prestakuntza-ikastaroan edo praktikaldian ez-gai deklaratzea edo ez gainditzea, bai eta arau-hauste larri edo oso larri gisa tipifikatutako bat egiteagatik zehapena ezartzea ere, aurreko paragrafoan aipatzen diren arauen arabera, hautaketa-prozeduratik kanpo uzteko arrazoi espezifikoak dira, bai eta prozesu horretatik eratorritako eskubide guztiak galtzea ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Prebentzio eta Itzaltze Zerbitzuetako suhiltzaile kategorian sartzeko.

3.– Prestakuntza-ikastarora ez joateak, ikasketa-planean aurreikusitako gehienekoa gainditzen duen denboraz, hautaketa-prozeduratik kanpo uztea ekarriko du, ezinbestean izan ezik.

4.– Programatutako irakaskuntza-jarduerara joatea nahitaezkoa denez, prestakuntza-ikastarora ez joatea dakarren edozein baimen edo lizentzia hartzeko eskaera Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademian aurkeztu beharko da, eta erakunde autonomo horretako organo eskudunak baimendu beharko du aldez aurretik. Lizentziak edo baimenak zerbitzu-premien mende egongo dira, eta lizentziak edo baimenak daudela ulertuko da, baldin eta derrigorrezko irakaskuntza-jardueraren bat programatuta badago.

5.– Praktikaldian hamazazpigarren oinarriko 3.2 apartatuan ezarritako praktikaldia arautzeko ebazpenean ezarritako epea baino epe luzeagoan lanera ez joateak, ezinbesteko kasuetan izan ezik, hautaketa-prozeduratik kanpo uztea ekarriko du automatikoki.

6.– Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiak ezinbesteko kasua dagoela adierazi ondoren, eta ebazpena eman aurretik, praktiketako funtzionario izendapena egin duen organoari proposatu ahal izango dio praktiketako funtzionario horrek ikastaroa osorik errepikatu ahal izatea, egiten diren hurrengoetan, edo praktikaldia osorik errepikatu edo osatu ahal izatea, inguruabar eragozleak desagertu ondoren.

7.– Prestakuntza-ikastaroaren edo praktikaldiaren kalifikazioa eten egingo da edozein baztertze-arrazoi gertatzen bada, harik eta hasten den baztertze-espedientea ebatzi arte.

8.– Prestakuntza-ikastaroan edo praktikaldian hautapen-prozeduratik kanpo geratu diren pertsonek, hala badagokio, hornitutako ekipoa itzuliko dute.

9.– Karrerako funtzionario izendatu aurretik prestakuntza-ikastaroa edo praktikaldia borondatez uzteak aukera emango dio Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiari eta dagokion erakundeari uko egiten dion pertsonari bere prestakuntzan inbertitutako zenbatekoak itzul ditzan eskatzeko.

Ondorio horietarako, jarduketa hauen ondoriozko zenbatekoak erreklamatu ahal izango dira:

– Prestakuntza-ikastaroaren zenbatekoa, prezio publikoei buruz indarrean dagoen araudiaren arabera.

– Entregatutako ekipazio pertsonalaren zenbatekoa.

– Ordainsari gisa jasotako zenbatekoen zenbatekoa.

HOGEITA BATGARRENA.– ARGITALPENAK

1.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta parte hartzen duten erakundeen Lurralde Historikoetako aldizkarietan eta Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

2.– Besterik adierazi ezean, argitalpenak Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren webgunean (www.arkauteakademia.euskadi.eus) eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren Iragarki-taulan egingo dira.

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Iragarki-taulan argitaratuko den data erabakigarria izango da epeak zenbatzeko.

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren Iragarki-taulan eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren webgunean egiten diren argitalpen guztiak erakunde parte-hartzaileek ezarrita dituzten Iragarki-tauletan edo web-orrietan bidali eta kontsultatu ahal izango dira.

HOGEITA BIGARRENA.– ERREKURTSOAK

Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, interesdunek aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Zuzendaritza Nagusiari, hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, zuzenean aurkaratu ahal izango dute administrazioarekiko auzien jurisdikzioan, bi hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Azken kasu horretan, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioari buruzko 29/1998 Legearen 14. artikuluan jasotako administrazioarekiko auzien epaitegien lurralde-eskumeneko arauak errespetatu beharko dira.

Deialdi honetatik, Epaimahai Kalifikatzailearen jardunetik edo Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako organoetatik eratorritako administrazio-egintzak inpugnatu ahal izango dituzte interesdunek, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean eta Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legean aurreikusitako kasuetan eta moduan.

Arkauti, 2022ko uztailaren 14a.

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusia,

ANDRÉS ZEARRETA OTAZUA.

I. ERANSKINA
GAI-ZERRENDA OROKORRA

1. gaia.– Espainiako Konstituzioa: Eskubideak eta Askatasunak (I. titulua, II. kapitulua, 14. artikulua), Oinarrizko eskubideak eta askatasun publikoak (I. titulua, II. kapitulua, 1. atala, 15-29 artikulua), Foru-lurraldeen Eskubide Historikoak (Lehen Xedapen Gehigarria).

2. gaia.– Euskal Herriko Autonomia Estatutua: Eusko Legebiltzarra, Eusko Jaurlaritza eta Lehendakaria (Euskal Herriko Autonomia Estatutuari buruzko abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren II. titulua, I. eta II. kapituluak).

3. gaia.– Euskal Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/83 Legea: Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eskumenak (6. artikulua). Lurralde Historikoen eskumenak (7., 8., 9. eta 10. artikuluak).

4. gaia.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea: Legearen xedea eta eremu subjektiboa (1. eta 2. artikuluak). Interesduna: jarduteko gaitasuna, kontzeptua eta ordezkaritza (3., 4. eta 5. artikuluak). Administrazio publikoek dokumentuak ematea (26. artikulua). Terminoak eta epeak: epeak zenbatzea (30. artikulua).

5. gaia.– Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legea: Legearen xedea eta aplikazio-eremua (1. eta 2. artikuluak). Lanpostuen zerrendak (II. titulua, I. kapitulua). Aurrekontu-plantillak (II. titulua, II. kapitulua). Lan Eskaintza Publikoa (II. titulua, III. kapitulua). Administrazio-karrera: lanpostuak betetzea, barne-sustapena eta mugikortasuna (III. titulua, IV. kapitulua, Hirugarren, Laugarren eta Bosgarren Atalak).

Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua: Administrazio-egoerak (VI. titulua).

6. gaia.– Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna (4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa – Atariko titulua eta Lehen titulua, martxoaren 3ko 1/2022 Legeak aldatua).

II. ERANSKINA
GAI-ZERRENDA ESPEZIFIKOA

1. gaia.– Suteak Prebenitzeko eta Itzaltzeko eta Salbamenduko Zerbitzuak (Larrialdiak Kudeatzeko apirilaren 27ko 1/2017 Legegintzako Dekretuaren V. kapitulua).

2. gaia.– Euskadiko Babes Zibileko Plana (LABI): larrialdiaren kontzeptuak eta faseak definitzea. Euskadiko Babes Zibileko Lurralde Plana aktibatzea (urtarrilaren 13ko 1/2015 Dekretuaren eranskina: III. Kapitulua, 1. eta 2. atalak).

3. gaia.– Larrialdietako Euskal Sistemaren taktika operatiboak (Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia; 2020ko edizioa.

4. gaia.– Suhiltzaileentzako osasun-larrialdiak: paziente baten balorazioa eta haren bizi-konstanteen azterketa. Oinarrizko BBB. Pozoidurak eta intoxikazioak. Ehun bigunen zauriak eta lesioak. Beroak eta hotzak eragindako lesioak. Biktima askoko gertakariak eta hondamendiak.

5. gaia.– Trafiko-istripuetako erreskatea: leku itxietatik ateratzeko tresnak eta materiala.

6. gaia.– Suaren teoria: karakterizazioa: oinarrizko kontzeptuak, suaren teoria, errekuntzak, zer da sua eta zer da sutea?, suaren triangelua eta tetraedroa, sute motak, suteen bilakaera, suteen transmisioa.

7. gaia.– Suaren teoria: Teknikak: Itzaltzeko mekanismoak, agente itzalgailuak, aplikazioak, erabilerak, agente itzaltzaileen abantailak eta eragozpenak.

8. gaia.– Barne-suteak. Suteen aireztapena: karakterizazioa, esku hartzeko teknikak, barneko suteen balorazioa, esku hartzeko taktikak.

9. gaia.– Baso-suteak: landaredi-sua. Baso-sutearen dinamikan eta hedapen askean eragina duten faktoreak.

10. gaia.– Suteen prebentzioa.

11. gaia.– Arrisku naturalak: arrisku naturalen tipologia.

12. gaia.– Arriskua gai arriskutsuekin izandako istripuetan.

13. gaia.– Banaketa-sareak eta instalazioak.

14. gaia.– Egiturak eraikitzeko eta egonkortzeko printzipioak.

15. gaia.– Arnas babeserako ekipoak: toxikotasuna suteetan eta arnas arriskuetan. Arnas babeseko ekipamenduen sailkapena. Aire-kontsumoak kalkulatzea.

16. gaia.– Bonbak. Suhiltzaileentzako oinarrizko hidraulika.

17. gaia.– Erremintak eta tresneria maneiatzea.

18. gaia.– Suteak Prebenitzeko eta Itzaltzeko Zerbitzuetan erabilitako ibilgailuak.

III. ERANSKINA
GEOGRAFIAKO GAI-ZERRENDA

1. gaia.– Arabako Foru Izendegia: Kuadrillak, Udalerriak, Kontzejuak eta Nukleoak.

2. gaia.– Arabako Geografia eta Geomorfologia: Orografia (mendiak, ibaiak eta urtegiak), bide-sarea (udalerriak, eskualdeak, industrialdeen kokapena, elementu historiko-artistikoak, naturguneak eta interes turistikoko kokalekuak, eta horien komunikazio- eta sailkapen-bideak) eta Arabako udalerrien demografia.

3. gaia.– Gipuzkoako Foru Izendegia: Eskualdeak, Udalerriak eta Nukleoak.

4. gaia.– Gipuzkoako Geografia eta Geomorfologia: Orografia (mendiak, ibaiak, urtegiak eta zingirak), bide-sarea (udalerriak, eskualdeak, industrialdeen kokapena, elementu historiko-artistikoak, naturguneak eta interes turistikoko kokalekuak, eta horien komunikazio- eta sailkapen-bideak) eta Gipuzkoako udalerrien demografia.

IV. ERANSKINA
NORTASUNAREN PROBA PSIKOTEKNIKOAN BALORATU BEHARREKO FAKTOREEN DESKRIBAPENA

– Erantzukizuna:

Hartutako betebeharrez eta eskatutako konpromisoak betetzeko eskakizunaz uneoro kontziente izateko eta konpromiso horiek betetzeko behar den ahalegina egiteko trebetasuna. Betebeharraren zentzua duen pertsona. Fidagarria lanean.

– Egonkortasun emozionala:

Ekuanimo eta neurritsu irauteko gaitasuna, gogo lasaiz eta judizio inpartzialez, egoera zailetan ere. Bere erreakzioak egoerarekiko proportzionalak dira eta bere gogo-aldarteetan jarraipena du. Norberaren emozioak norabide egokian bideratzeko gaitasuna.

–Talde-espiritua eta lankidetza:

Besteekin lankidetzan aritzeko gaitasuna, helburu komun bat lortzeko. Bere esperientzia eta ezagutzak berez transmititzen ditu, eta lankideei baldintzarik gabeko babesa ematen die.

– Enpatia:

Besteen kezkak, interesak eta sentimenduak entzuteko eta ulertzeko gaitasuna, eta horri erantzuteko gaitasuna. Besteen behar, balio eta ahulezien aurrean bereziki sentibera izatea. Herritarrenganako orientazioa.

– Liskarra eta arazoak konpontzea:

Arazoei dimentsio egokian aurre egiteko gaitasuna, gehiegizko dramatismorik eta gehiegizko axolagabekeriarik gabe. Konponbide azkarrak behar dituzten egoera arriskutsuak edo ziurgabetasun-egoerak tratatzeko eta konpontzeko trebetasun berezia.

– Estresarekiko tolerantzia:

Gizabanakoarentzako presio handiko egoera luzeetan lasai egoteko eta eraginkortasunez funtzionatzeko gaitasuna, eta kanpoko estimulu txundigarriak azkar gainditzekoa. Autokontrola. Izaeraren mantentze irmoa, presiopean edo aurkako egoeretan. Erantzun kontrolatuak tentsio-egoeretan.

– Ekimena, erabakitzeko gaitasuna:

Abiatzea, jarduteko, metodo berriak saiatzeko eta bere buruari motibazioa emateko prestasuna izatea. Erabakiak hartzeko gaitasuna, aukeraren denboraren barruan aukera zehatz bat aukeratzeko gaitasuna, horren zalantza eta arriskua ezagutuz eta onartuz.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala