Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

130. zk., 2020ko uztailaren 3a, ostirala


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

XEDAPEN OROKORRAK

SEGURTASUN SAILA
2601

AGINDUA, 2020ko ekainaren 25ekoa, Segurtasuneko sailburuarena, zeinaren bidez garatzen baita nola bete erregistro-betebeharrak –erregistro-liburuak– eta Ertzaintzari jakinaraztekoak, ondasun erabilien merkataritzan, telefonia mugikorreko aparatu erabilien eta antzeko beste gailu mugikor batzuen konponketa barne.

Herritarren Segurtasuna Babesteari buruzko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoaren 25.1 artikuluak aurreikusten duenez, herritarren segurtasunerako garrantzitsutzat jotzen diren jarduera jakin batzuk egiten dituzten pertsona fisiko edo juridikoek dokumentuak erregistratzeko, erregistro-liburuak eramateko eta informazioa emateko betebeharrak izango dituzte, xedapen aplikagarrietan ezarritako baldintzetan. Jarduera horien artean, erabilitako objektuak saltzeari edo konpontzeari buruzkoak daude.

Jarduera horiei dagokienez dokumentuak erregistratzeko betebeharra ezartzen duen araudia estatu-mailakoa da, eta oso zaharra eta sakabanatua da. Zehazki, 1989ko azaroaren 2ko Ministro Aginduan eta 1924ko urtarrilaren 19ko Errege Aginduan jasotzen da. Errege-agindu hori abenduaren 18ko 3390/1981 Errege Dekretuak indargabetu zuen, metalen edo harribitxien salerosketari dagokionez soilik, baina ez gainerako salerosketei dagokienez.

Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 17. artikuluak ezartzen duenez, Euskal Autonomia Erkidegoak du bere lurraldean pertsonak eta ondasunak babesteko eta ordena publikoa eta herritarren segurtasuna zaintzeko eskumen arrunta, eta, beraz, Ertzaintzari dagokio herritarren segurtasunerako garrantzitsuak diren jarduera horiek kontrolatzeko ahalmena.

Segurtasuneko sailburuaren 2019ko uztailaren 24ko Aginduaren bidez (2019ko abuztuaren 7ko EHAA, 148. zk.), objektu erabilien merkataritzan edo konponketan, plataforma digitalen jarduera barne, Ertzaintzari eman beharreko erregistro- eta informazio-betebeharrak betetzeko modua garatu zen. Agindu horrek hilabeteko epea ezartzen zuen argitaratzen zenetik, indarrean jartzeko, eta 3 hilabeteko epea, egun horretatik aurrera, behartutako establezimenduak bere aurreikuspenetara egokitzeko.

Segurtasuneko sailburuaren 2019ko azaroaren 28ko Aginduaren bidez (2019ko abenduaren 5eko EHAA, 232. zk.), 2019ko uztailaren 24ko Agindua aldatzen da, eta agindu horren aurreikuspenetara egokitzeko epea 2020ko ekainaren 1era arte luzatzen da.

Betebehar horietan aipatzen diren sektore eta establezimenduen ugaritasunak eta aniztasunak eta erregistratzen dituzten eragiketen bolumenak agerian utzi dute egokitzapen horrek praktikan eskatzen den egokitzapena eskatzen duela, baita ondorengo administrazio-kontrola ere. Hori dela eta, behartutako pertsonek adierazitako zailtasunak kontuan hartuta, erabaki da eskakizunari lehentasuna eman behar zaiola urrakortasunari dagokionez gaur egun potentzial garbiagoa duten elementuei dagokienez, herritarren segurtasunaren ikuspegitik, etorkizunean objektu erabilien merkataritzan edo konponketan aritzen diren beste establezimendu batzuetara zabaltzeko aukera alde batera utzi gabe, eta, era berean, kontrolerako benetan ezinbestekoak direnetara biltzen dira nahitaez jakinarazi beharreko datuak.

Arrazoi horiek direla eta, indarrik gabe uzten da Segurtasuneko sailburuaren 2019ko uztailaren 24ko Agindua, eta, haren ordez, agindu hau jartzen da: telefono-gailu mugikor erabiliak salerosteko eta konpontzeko jardueretan aritzen diren pertsonek erregistro-betebeharrak eta Ertzaintzari jakinaraztekoak nola bete ditzaketen jakinarazten duena.

Hori dela eta, honako hau

XEDATZEN DUT:

1. artikulua.– Xedea eta eremua.

1.– Agindu honen bidez arautzen da nola bete behar diren dokumentuak erregistratzeko betebeharrak –erregistro-liburuak–, eta Ertzaintzari ondasun erabilien salerosketari buruzko identifikazio-datuak eta Euskadiko lurraldean telefonia mugikorreko tresna erabiliak eta antzeko beste gailu mugikor batzuk konpontzeari buruzko informazioa emateko betebeharrak, hots, ahots bidez komunikatzeko eta sare batera etengabe edo aldizka konektatuta dauden datuak transmititzeko aukera ematen duten tamaina txikiko aparatuak.

2.– Agindu honen aplikazio-eremuaren barruan sartzen dira objektu erabilien salmenta, ahalegina, erosketa eta konponketak, baldin eta merkataritza-establezimenduetan edo xede horretarako erabiltzen den beste edozein gunetan egiten badira.

3.– Agindu hau honako hauen titularrei aplikatuko zaie: ondasun erabilien saltokiak, informatika- eta elektronika-dendak, telefonia-dendak, prezio anitzeko dendak edo bazarrak, bai eta Euskadiko lurraldean ondasun erabilien merkataritzan eta telefonia mugikorreko eta antzeko beste gailu mugikor batzuen konponketan diharduten beste edozein jarduera egiten dutenei ere.

2. artikulua.– Informazioa erregistratzeko eta gordetzeko betebeharrak.

1.– Behartuta daudenek Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan (https://www.euskadi.eus/sede-electronica/) erregistratu eta alta eman beharko diete agindu honen eranskinean zehazten diren establezimenduaren datuei.

2.– Era berean, informazio hori Ertzaintzaren eskura gorde behar dute, eta, hala eskatzen zaienean, erakutsi egin behar dute. Informazio hori bi urtez gorde beharko da.

3.– Betebeharra duten pertsonen erantzukizuna izango da bildutako datuak bat etortzea onartutako nortasun-agiri ofizialetan ageri direnekin.

3. artikulua.– Eskuraketa jakinarazteko betebeharra.

1.– Behartuta dauden pertsonek Ertzaintzari jakinaraziko diote, objektua eskuratu edo jaso eta 24 orduko epean, eranskinean aipatzen diren datuei buruzko informazioa, bigarren eskualdatzeak edo eskuratutako objektuaren salmenta alde batera utzita, bitarteko elektronikoen bidez, Egoitza Elektronikoaren helbide elektronikoaren bidez: https://www.euskadi.eus

2.– Ertzaintzak, https://www.euskadi.eus egoitza elektronikoaren bidez, aurreko puntuan aipatutako datuen komunikazio elektronikoari dagokion hartu-agiria emango du, edo hark egokitzat jotzen duen bidea erabiliko du horretarako.

3.– 1. zenbakian ezarritakoari kalterik egin gabe, salbuespen gisa, beharrezko baliabide elektronikoak eskuratzeko eta erabiltzeko ezintasuna justifikatzen duten behartutako pertsonek Ertzaintzaren Zuzendaritzari eskatu ahal izango diote, arrazoituta, komunikazioa aurrez aurre egiteko. Kasu bakoitzean, aurrez aurre entregatzeko baimena ematea organo horri dagokio.

XEDAPEN GEHIGARRIA

Euskadiko segurtasunaren arloan eskumena duen sailak behar diren mekanismoak eta, hala badagokio, protokoloak ezarriko ditu, indarreko araudiak eskatzen dituen informazio-komunikazioei dagokienez koordinatzeko.

XEDAPEN IRAGANKORRA

1.– Agindu honetan aipatzen diren establezimenduek hiru hilabeteko epea izango dute, agindua indarrean jartzen denetik hasita, aginduan aurreikusitakora egokitzeko.

2.– Aldi horretan, agindu honetan aipatzen diren komunikazioak bitarteko telematikoen bidez egin ezin dituzten establezimenduek zuzenean aurkeztuko dute informazioa Ertzaintzaren polizia-etxean, establezimendua dagoen lurralde-mugapeari dagokion polizia-egoitzan.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Indarrik gabe uzten da Segurtasuneko sailburuaren 2019ko uztailaren 24ko Aginduan xedatutakoa (2019ko abuztuaren 7ko EHAA, 148. zk.). Agindu horren bidez garatzen da nola bete behar diren objektu erabilien merkataritzan edo konponketan Ertzaintzari eman beharreko erregistro- eta informazio-betebeharrak (plataforma digitalen jarduera barne).

AZKEN XEDAPENA

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hilabetera jarriko da indarrean.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko ekainaren 25a.

Segurtasuneko sailburua,

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.

ERANSKINA
ERREGISTRATU ETA JAKINARAZI BEHARREKO DATUAK

1.– Erregistratu beharreko datuak:

A) Establezimenduaren datuak.

– Izen komertziala.

– Establezimenduaren helbidea.

– Herria.

– Probintzia.

– Posta-kodea.

– Harremanetarako telefonoa.

– Harremanetarako helbidea.

2.– Jakinarazi beharreko datuak:

A) Eragiketaren datuak.

– Erregistro-zenbakia.

– Eragiketa mota.

– Eragiketaren data.

B) Saltzailearen edo bezeroaren datuak.

– Izena.

– Lehen abizena.

– Bigarren abizena.

– Jaioteguna.

C) Objektuaren datuak.

– Marka.

– Eredua.

– IMEI.


Azterketa dokumentala