Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

106. zk., 2008ko ekainaren 5a, osteguna


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Xedapen Orokorrak

Euskal Herriko Unibertsitatea
3447

EBAZPENA, 2008ko apirilaren 29koa, Euskal Herriko Unibertsitateko idazkari nagusiarena, “UPV/EHUko Estatutuen 315. artikulua garatzeko araudia: kontratuak arautzea lan zientifiko, tekniko, humanistiko edo artistikoa egin eta espezializazio ikasketak edo prestakuntzarako berariazko jarduerak garatzeko pertsona fisiko edo juridikoekin, unibertsitate edo erakunde publiko eta pribatuekin lankidetzan.” Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agindua emateko dena.

AURREKARIAK

Unibertsitatea gizartearekin guztiz lotuta dagoen erakundea izanik, gizartearekin batera egin behar du lan bai irakaskuntzan, bai ikerketaren eta garapenaren arloan.

I+G honela defini daiteke: “ezagutza gehitu nahirik sistematikoki burututako lan-sormena (gizaki, kultura eta gizartearen ezagutza barne harturik) eta aplikazio berriak asmatzeko ezagutza horien guztien erabilera”.

Estatutuen 3.1.a) artikuluan jasotzen denez, ezagutza multzo hori zabaltzea da UPV/EHUren helburuetako bat, eta helburu horien lehen tokian aipatzen da: “Jakintza sortu, kritikatu eta zabaltzea eta jakintzaren aurrerabidea eta gizartearen garapena sustatzea, oinarrizko ikerketaren eta ikerketa aplikatuaren bitartez eta ikerketaren emaitzak gizarteratzearen bidez.”

Euskal Unibertsitate Sistemaren Legeak badu aipu bat, teknologia eta jakintzak gizartearen eskueran jartzeari buruzkoa (53.1. artikulua), baita beste bat ere erakunde edo pertsona fisiko batzuekin kontratuak arautzeari buruzkoa (97. artikulua).

Unibertsitateen Lege Organikoaren 83. artikuluak xedatutakoa biltzen duen oinarri horretaz baliaturik, UPV/EHUk 315. artikuluaren agindua garatu du: “Gobernu Kontseiluak arautegi bat onartuko du unibertsitateak zientzia, teknika, giza zientzia edo artearen arloko lanak egiteko nahiz espezializazio ikastaroetan parte hartzeko erakunde publiko eta pribatuekin sinatzen dituen kontratuak arautu eta baimentzeko”.

Araudi honek xedatzen du mota honetako jarduerak egiteko zeintzuk diren baldintzak eta zeintzuk baimen lortu behar diren, betiere, irakaskuntzaren -ez baitute matrikularik ez titulurik sortzen-, ikerketaren eta gestioaren arlorako unibertsitateak daukan arautegiari jarraituta. Bestalde, kontratu mota orokorrak bitara mugatuko dira, eta erraztu egingo dira kontratu horietako bakoitzaren tramiteak Emaitzak Transferitzeko eta Berrikuntzarako Bulegoak kudeatutako errealitatera hurbiltzeko. Kontratuen gutxien-gutxieneko edukiak arautu eta horrelako kontratuetarako erregistroa sortzen da.

Gobernu Kontseiluak, 2004ko uztailaren 22an egindako bileran, Estatutuak garatzeko prozedura ezarri zuen, eta 2007ko abenduaren 20an, organo berak, “UPV/EHUko Estatutuen 315. artikulua garatzeko araudia: kontratuak arautzea lan zientifiko, tekniko, humanistiko edo artistikoa egin eta espezializazio ikasketak edo prestakuntzarako berariazko jarduerak garatzeko pertsona fisiko edo juridikoekin, unibertsitate edo erakunde publiko eta pribatuekin lankidetzan.” araudia onartu zuen, eranskinean jasotako moduan.

Azkenik, UPV/EHUko Estatutuetako 258.1.d) atalak dio, idazkari nagusiak bermatu behar duela UPV/EHUko erabakiak argitaratzea; eta, bestalde, otsailaren 25eko 3/2004 Legeak, Euskal Unibertsitate Sistemaren buruzkoak, dio erabakiak oso-osorik argitaratu behar direla Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

Horregatik guztiagatik, honakoa

EBATZI DUT:

Lehenengoa .– Agindua ematea “UPV/EHUko Estatutuen 315. artikulua garatzeko araudia: kontratuak arautzea lan zientifiko, tekniko, humanistiko edo artistikoa egin eta espezializazio ikasketak edo prestakuntzarako berariazko jarduerak garatzeko pertsona fisiko edo juridikoekin, unibertsitate edo erakunde publiko eta pribatuekin lankidetzan.” araudia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko, eranskinean ageri den moduan.

Bigarrena .– Arautegia indarrean sartuko da 2008ko uztailaren 1ean.

Hirugarrena .– Erabaki hau behin betikoa da eta administrazio bidea agortzen du. Haren kontra aukerako berraztertze errekurtsoa aurkez daiteke, eta hilabeteko epea dago horretarako, erabaki hau eman duen organo berberaren aurrean. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke administrazioarekiko auzietako Bilboko epaitegien aurrean, bi hilabeteko epean.

Leioa, 2008ko apirilaren 29a.

Idazkari nagusia,

IÑAKI ESPARZA LEIBAR.

ERANSKINA
UPV/EHUKO ESTATUTUEN 315. ARTIKULUA

GARATZEKO ARAUDIA. KONTRATUAK ARAUTZEA LAN ZIENTIFIKO, TEKNIKO, HUMANISTIKO EDO ARTISTIKOA EGIN ETA ESPEZIALIZAZIO

IKASKETAK EDO PRESTAKUNTZARAKO

BERARIAZKO JARDUERAK GARATZEKO

PERTSONA FISIKO EDO JURIDIKOEKIN,

UNIBERTSITATE EDO ERAKUNDE PUBLIKO

ETA PRIBATUEKIN LANKIDETZAN.

ATARIKOA

Unibertsitatea gizartearekin guztiz lotuta dagoen erakundea izanik, gizartearekin batera egin behar du lan bai irakaskuntzan, bai ikerketaren eta garapenaren arloan.

I+G honela defini daiteke: “ezagutza gehitu nahirik sistematikoki burututako lan-sormena (gizaki, kultura eta gizartearen ezagutza barne harturik) eta aplikazio berriak asmatzeko ezagutza horien guztien erabilera”.

Estatutuen 3.1.a) artikuluan jasotzen denez, ezagutza multzo hori zabaltzea da UPV/EHUren helburuetako bat, eta helburu horien lehen tokian aipatzen da: “Jakintza sortu, kritikatu eta zabaltzea eta jakintzaren aurrerabidea eta gizartearen garapena sustatzea, oinarrizko ikerketaren eta ikerketa aplikatuaren bitartez eta ikerketaren emaitzak gizartetzearen bidez.”

Euskal Unibertsitate Sistemaren Legeak badu aipu bat, teknologia eta jakintzak gizartearen eskueran jartzeari buruzkoa (53.1. artikulua), baita beste bat ere erakunde edo pertsona fisiko batzuekin kontratuak arautzeari buruzkoa (97. artikulua).

Unibertsitateen Lege Organikoaren 83. artikuluak xedatutakoa biltzen duen oinarri horretaz baliaturik, UPV/EHUk 315. artikuluaren agindua garatu du: “Gobernu Kontseiluak arautegi bat onartuko du unibertsitateak zientzia, teknika, giza zientzia edo artearen arloko lanak egiteko nahiz espezializazio ikastaroetan parte hartzeko erakunde publiko eta pribatuekin sinatzen dituen kontratuak arautu eta baimentzeko”.

Araudi honek xedatzen du mota honetako jarduerak egiteko zeintzuk diren baldintzak eta zeintzuk baimen lortu behar diren, betiere, irakaskuntzaren -ez baitute matrikularik ez titulurik sortzen-, ikerketaren eta gestioaren arlorako unibertsitateak daukan arautegiari jarraituta. Bestalde, kontratu mota orokorrak bitara mugatuko dira, eta erraztu egingo dira kontratu horietako bakoitzaren tramiteak Emaitzak Transferitzeko eta Berrikuntzarako Bulegoak kudeatutako errealitatera hurbiltzeko. Kontratuen gutxien-gutxieneko edukiak arautu eta horrelako kontratuetarako erregistroa sortzen da.

I. KAPITULUA
XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.– Helburua.

1.– UPV/EHUk eta irakasle eta ikertzaileek kontratuak sina ditzakete, irakasleen ikerketa-ekimenak bideratzeko dauden antolamendu-egituren eta unibertsitate-jarduerak bururatutako emaitzen transferentziaren bidez, pertsona eta erakunde publiko edo pribatuekin, lan zientifiko, tekniko, humanistiko edo artistikoak eta, halaber, espezializazio-ikasketak edo prestakuntzarako berariazko jarduerak egin daitezen. Kontratuak hiru motatakoak izan daitezke:

– I+G edo teknologiaren berrikuntzarako lanen garapenerako, eta ikerketaren emaitzak transferitzeko.

– Aldian-aldian zerbitzu teknikoak egiteko, prezioa zerbitzu bakoitzaren arabera ezarriz.

– Aholkularitza zientifikoa, teknologikoa edo artistikoa emateko.

– Espezializazio ikastaroak edo prestakuntzarako jarduera bereziak antolatu eta horietan parte hartzeko.

– Ikerketaren emaitzak transferitzeko bestelako jarduerak, hauek jabetza industrialaren edo intelektualaren objektuak ustiatzeari lotuta daudenean zein ez daudenean.

2.– Lan zientifiko, tekniko, humanistiko edo artistikoa nahiz espezializazio-ikasketak edo prestakuntzarako berariazko jarduerak egiteko pertsona eta erakunde publiko edo pribatuekin sinatutako kontratuak arautegi honetako (indarreko berariazko erregulazioa garatzeko onarturik) arauekin bat etorriko dira. Hona, bereziki, errespetatu beharrekoak:

– Unibertsitateen Lege Organikoaren 68. eta 83. artikuluak,

– 1930/1984 Errege Dekretua, urriaren 10ekoa, azaroaren 24ko 1450/1989 Errege Dekretuak aldatu zuena, unibertsitateko irakasleen arduraldiaren bateragarritasunari buruzkoa,

– UPV/EHUren Estatutuen 141-143 artikuluak.

2. artikulua.– Aplikazio-eremua.

1.– Arautegi hau aplikatu zaio, nahiz eta aldeek erabilitako izendapena kontratukoa ez izan, hartutako edozein borondate-akordiori, baldin eta unibertsitatean horretarako eskumena duenak hartua badu eta helburua lan zientifiko, tekniko, humanistiko edo artistikoa egitea eta espezializazio-ikasketak edo prestakuntzarako berariazko jarduerak garatzea bada, eta horiek UPV/EHUren fakturazioaren bidez burutzen badira.

2.– Hauek sartuko dira arautegi honek erregulatzen dituen lan zientifiko, tekniko, humanistiko edo artistikoen artean:

– lanbideko kontsultoretza- eta aholkularitza-jarduerak,

– edozein jakintza-arlotako ikerketa, analisi, saiakuntza eta irizpen teknologikoak edo zientifikoak.

– asistentziako eta/edo zerbitzuetako kontratu txikiak, baita analisi edo lan errepikakorrekin zerikusia dutenak ere, eta, oro har,

– zerbitzu profesional espezializatu oro.

Arautegi honek araututako kontratuak gauzatzeak ez du berekin ekarriko, inolaz ere, beste betebehar akademikoak ez betetzea. Eta berdin esan daiteke irakaskuntzaren kalitateaz eta, oro har, ohiko unibertsitate-jardueraz. Hala ere, kontraturako egindako txostenean jasota baldin badago, kontratua sinatzeko eskumena daukan errektoreordeak baimena eman dezake ordezko irakasle edo ikertzailea kontratatzeko, betiere, kontratuko baliabideak erabilita eta bertan adierazitako mugak kontuan hartuta.

3.– Arautegi hau aplikatzetik kanpo gelditzen dira hemen aipatzen ditugun jarduera edo egoeren ondoriozko kontratuak:

a) Arduraldi partzialaz diharduten irakasle eta ikertzaileen kanpoko jarduera profesionala, baldin eta UPV/EHUren baliabide, instalazio, ekipamendu edo zerbitzurik ez badago.

b) Egindako lanak argitaratzea.

c) Aldian-aldian, UPV/EHUk kanpoko espezializazio-ikasketak edo prestakuntzarako edo zabalkunderako jardueretan parte hartzea.

d) Unibertsitateko irakasleek lortutako sariak.

Kontratuak sinatzeko eskumena daukan errektoreordeak ebatziko ditu arautegi hau ezartzean sor daitekeen zalantzak.

4.– Hitzarmen edo lehiaketa publikoetan oinarria izan edo erakunde eskudunaren akordioz edo erabakiz diruz lagundutako egitasmo eta jarduerek, eta beroriek gauzatzeko UPV/EHUrekin kontraturik egin beharrik ez badago, kasuan kasuko deialdiek xedatutakoa eta/edo aplikagarri den berariazko arautegiak xedatutakoa bete beharko dute, baina horietan hutsunerik izanez gero, arautegi honetan xedatutakoa ezarriko zaie.

5.– Dena dela, kanpoko baliabideei eskerrak UPV/EHUko langileentzako ordainsaririk egonez gero, horiek arautegi honetako 5. artikuluak aurreikusten duena errespetatu beharko dute. Kasu berean, 27. artikuluak jasotako atxikipenak aplikatuko dira, salbu eta hitzarmenak, deialdiak, ebazpenak edo akordioak berariazko atxikipenak ezarri.

3. artikulua.– Parte-hartzaileak.

1.– Hauek dira arautegi honek arautzen dituen proiektu eta jardueretan parte har dezaketenak:

a) UPV/EHUko irakasle eta ikertzaileak.

b) Administrazio eta Zerbitzuetako langileak, bateraezintasunari buruz indarrean dagoen arautegiaren babesean.

2.– Lortutako baliabideen bidez aldi baterako langileak hautatu edo kontratatu daitezke kontratupeko lanak egite aldera, betiere, indarreko araudiari jarraituz.

4. artikulua.– Bateragarritasuna.

1.– Arautegi honek araututako kontratuen baimentzeak bateragarritasuna emango du automatikoki, bai kontratua garatzean UPV/EHUko irakasle eta ikertzaileek egiten dituzten jardueretarako bai horien ordainsariak jasotzeko.

2.– Egin beharreko lanak direla-eta nahitaezkoa bada elkargo jakin beteko kide izatea, partaidea elkargoko kide egingo da helburua bete bitarterako eta, egoki izanez gero, kasuan kasuko jarduera profesionalari dagokion errolda fiskalean alta emanda egongo da.

3.– Arautegi honek xedatzen duenetik kanpo hirugarrenentzat irakasle eta ikertzaileek egiten duten jarduerak bateraezintasunei buruzko 53/1984 Legeak xedatutakoa errespetatuko du.

5. artikulua.– UPV/EHUko irakasle eta ikertzaileen ordainsarien mugak.

1.– Arautegi hau oinarri duten irakasle eta ikertzaileen ordainsariek hauek izango dituzte mugarri:

a) Kontratupeko lanak egiteko kontratatutako zenbatekotik unibertsitaterako material- eta kanpoko pertsonal-gastuak deduzitu ondoren, ateratzen den diru kopurua arduraldi osoz diharduen unibertsitateko katedradun baten hileko gutxieneko diru-sarrera gordinen boskoitza baino txikiagoa denean, UPV/EHUko irakasle eta ikertzaileek gastuan deduzitu ondoren lortutako kopuru horren gehienez % 90 eskuratu dezakete kontratuko.

b) Zenbateko hori aipatutako boskoitzetik gorakoa denean, gehigarri gisa eskuratu daiteke, gehienez, soberakinaren % 75.

2.– Arautegi honetan ageri diren kontratuen kargura UPV/EHUko irakasle eta ikertzaile bakoitzak urtero jasotako diru kopurua ezin da izan unibertsitateko katedradunaren kategoriari dagokion urteko gehieneko ordainsaria % 50 gehitzearen ondorioz ateratzen dena baino handiagoa.

3.– Aurrekontua gauzatzeko arautegiak zehaztuko du zein diren aurreko ataletan xedatutakotik ondorioztatzen diren diru kopuruak.

4.– Artikulu honen ondorioetarako, gastu materialak eta pertsonalak dira 18. artikuluan jasotako kontzeptu guztiak, UPV/EHUko irakasle eta ikertzaileen ordainsariak salbu (artikulu horretako a) atalean jasotakoak).

6. artikulua.– Parte-hartzaileen betebeharrak.

1.– Arautegi honetan zehaztutako kontratuek ezin dituzte unibertsitateko kideak behartu, salbu eta beraiek aurrez aurkeztutako idatzizko konpromisoan onartu badute. Bertan, beren-beregi azalduko dute parte-hartzaile bakoitzari egokituko zaion ordu kopurua.

2.– Arautegi honek araututako kontratatuetako batean parte hartzea onartzen dutenak behartuta egongo dira dagozkien eginkizunak burutzera. Halaber, zorrotz beteko dituzte kontratuetako klausulak eta baldintzak, konfidentzialtasun-baldintzei arreta berezia eskainiz, betiere egitasmoaren gauzatzearen erantzukizun nagusia duen pertsonak jarritako jarraibide eta arauekin bat etorrita. Arduradun nagusi hori, batez ere, egongo da behartuta atal honetan jasotakoa bete dadin eskatzera.

7. artikulua.– Kontratu-erantzukizuna.

1.– Irakasle eta ikertzaileek sinatutako kontratuetan, kontratu-erantzukizun zuzena izango dute haien sinaduraz kontratua gauzatzeko konpromisoa hartu dutenek.

2.– Agintari akademiko batek sinatutako kontratuei dagokienez, arautegi hau zeharo errespetatuta, erantzukizun zuzena UPV/EHUk izango du, nahiz eta, gero, lanez arduratu diren irakasle eta ikertzaileei erantzukizuna eska dakiekeen.

3.– Dena dela, sinatutako kontratuek UPV/EHUren erantzukizun-salbuespena jasoko dute, lortu gabeko irabaziak direla eta.

8. artikulua.– Ikerketaren Emaitzak Transferitzeko Bulegoa (IETB).

1.– Unibertsitatearen jardueraren erlazioa eta transferentzia ingurune sozioekonomikoarekin sendotzeko, UPV/EHUk Ikerketaren Emaitzak Transferitzeko Bulegoak (IETB) behar bezala funtzionatuko duela bermatuko du UPV/EHUk.

2.– IETBk laguntza eskatzen duten pertsonak aholkatuko ditu kontratuak negoziatzeko prozesuan, eta administrazio bidez izapidetuko du kontratuak baimentzeko prozedura.

3.– IETBri dagokio, halaber, kontratua gauzatu, fakturatu eta UPV/EHUk kontratuaren kopuruak kobratu dituela egiaztatzea.

II. KAPITULUA
LANAK BAIMENTZEKO

PROZEDURA

9. artikulua.– Baimentzea.

1.– Arautegi honen babesean egindako kontratuak honakoek baimendu beharko dituzte:

– sail edo institutuetako kontseiluek edo UPV/EHUk sortu eta nortasun juridikorik ez duten egitura eta erakundeen funtzionamendurako oinarrizko arautegian jasotako kide anitzeko gobernu organoak, betiere, horietako irakasle edo ikertzaileek hartuko badute parte kontratuan.

– arloan eskumena duen errektoreordeak edo, bestela, artikulu hauetan ezarritako baimentze-prozesua aplikatzearen ondorioz dagokion unibertsitate-agintariak. Kontratua sinatzeko eskumena daukan errektoreordearen isiltasuna aldekotzat hartuko da 14.2 artikuluan jasotakoaren babesean.

Ikastegiek antolatutako espezializazio-ikasketak emateko nahiz prestakuntzarako jarduera bereziak egiteko kontratuak Ikastegiko Batzarrak onartu beharko ditu edo, hala badagokio, ikastegiko dekanoak edo zuzendariak.

2.– Animalia edo gizaki edo giza jatorria duten laginekin esperimentatu behar denean, indarreko berariazko arautegiak exijitzen duen baimen gehigarria beharko da.

3.– Arautegi hau aplikatzearen ondorioz errektorego taldeak sinatu behar dituen kasuetan izan ezik, hauek dira baimentzeko eskumena eskuordetu dezaketenak: ikastegi-batzarrak, sail edo institutuetako kontseiluak, kasuan kasuko zuzendaritzako kide bakarreko organoan UPV/EHUk sortuak diren nortasun juridikorik gabeko egitura edo erakundeetako kide anitzetako gobernu-organoak.

Baimena ukatuz gero, interesdunak kontratua sinatzeko eskumena duen errektoreak parte hartzeko eskaria egin dezake. Baiezko erantzunik ezean, eta lehen eskaera aurkeztu den konstantzia dagoenetik zazpi egun balioduneko epean erantzunik hartu ez bada, baimena ukatu egin dela ulertuko da, eta errektoreordeak esku hartzeko aukera izango du.

4.– Baimena ez da inoiz oztopo izango, beharrezkoa den kasuetan, parte-hartzaileei Administrazio aurreko ondasun-erantzukizuna eskatzeko.

10. artikulua.– Baimenik ez ematea.

1.– Aurreko artikuluak aipagai duen baimentzeari uko egin dakioke behar bezalako arrazoi justifikatuak emanez edo, bestela:

a) Lan edo ikasketa horiek behar adinako maila zientifiko, tekniko, humanistiko edo artistikoa ez dutenean edo unibertsitateko irakasle eta ikertzaileei ez dagozkien jarduerak direnean.

b) Lege-xedapenen arabera, kontratuak xedetzat duen jarduera langile jakin batzuek bakarrik egin dezaketenean, eta kontratatzaileak behar den titulua ez daukanean.

c) Kontratuaren ondorioz hartutako betebeharrek bateraezintasunei buruzko legeak ez onartutako lotura dutenean.

d) Betebehar akademikoak ez betetzea dakarrenean, edo irakaskuntzaren kalitatea eta, oro har, ohiko unibertsitate-jarduera kaltetzen duenean.

e) Diru-sarrerak unibertsitateari sortutako gastuen adinakoak ez direnean edo egin beharreko lanaren balorazioa benetako kostuarekin bat ez datorrenean.

f) Indarreko legedia hausten denean.

2.– Era berean, kontratua sinatzeko eskumena duen errektoreordeak desegokitzat jo dezake kontratua, baldin eta bertan hartutako konpromisoak aurkeztutako dokumentazioan dauden baliabideez ezin badira bete.

3.– Errektoreordeak baimenik ez ematearen aurka, administrazio-errekurtsoa aurkez dakioke UPV/EHUko errektoreari.

11. artikulua.– Kontratua sinatzea.

1.– Arautegi honetako 9.1. artikuluan ageri diren baimenak izanez gero, arautegi honek xedetzat dituen kontratuak beroriek gauzatzeko ardura duten irakasle eta ikertzaileek sina ditzakete, edo UVP/EHUk onartzen duen ikertalde bateko arduradunak, ikastegi, sail, unibertsitateko ikerketa-institutu eta UPV/EHUk sortuak diren nortasun juridikorik gabeko egitura eta erakundeetako zuzendaritzako kide bakarreko organo gorenak.

2.– Kontratuen gauzatzeak berekin laborategiak edo UPV/EHUko ekipamendu inbentariagarri zientifikoa erabiltzea dakarrenean edo aldi baterako irakasle eta ikertzaile gehiago kontratatzea, kide bakarreko organo eskudunak sinatuko du.

3.– Aurreko ataletan xedatutakoa gorabehera, kontratuek egitura aldetik UPV/EHUko hainbat ikastegi, sail, institutu edo izaera juridikorik ez daukaten egitura edo erakundetan eragina dutenean, edo Gobernu Kontseiluak araututako prestakuntza jarduerak antolatzeko sinatuko badira, kontratuak sinatzeko eskumena daukan errektoreordeak ere sinatu beharko du, behin prozedurari dagozkion izapideak beteta. Berdin jokatu beharko da kontratuetako klausulek beren-beregi zehazten dutenean kontatuaren baldintzak bete ezean unibertsitateak berariazko erantzukizuna duela.

Erakundearen ordezkaritza arrazoiak direla eta, kontratuak errektoreak edo errektoreorde batek sinatu ahal izango ditu.

4.– Ezin izango da kontraturik sinatu baimena lortu aurretik, eta ezin izango da gauzatu sinatu baino lehen.

12. artikulua.– Izapidetzeko moduak.

1.– Kontratuak, izapidetzeari begira, honela sailkatuko dira:

a) 9.000 eurorainoko diru kopurua.

b) 9.000 eurotik gorako diru kopurua.

c) Unitateko prezioaren truke eman behar diren zerbitzu errepikakorrak.

2.– Kontratuaren funtsezko aldaketak egiteko, kontratuak baimendu eta sinatzeko prozedurari jarraitu beharko zaio.

3.– Kontratuak sinatzeko eskumena daukan errektoreordetzak, aplikazio telematiko bat jarriko du kontratuen izapidetzea arintzeko.

13. artikulua.– 9.000 eurotik (BEZ kanpo) beherako kontratuen izapidetzea.

1.– 9.000 euro (BEZ kanpo) edo kopuru txikiagoko kontratuetarako, eta emaitza erregistragarririk ez dela izango aurreikusten denean, unibertsitateko jardueraren emaitzen jabego intelektual eta industrialen araubideari buruzko arautegiak xedatutakoaren arabera, honako prozedura erraztua bete beharko da:

a) Proposamengileak IETBra igorriko du dagokion dokumentazioa (gutxien dela aurrekontua eta egingo diren jarduerak bilduko ditu), eta, horrekin batera, sailaren edo unibertsitateko ikerketa institutuaren edo UPV/EHUk sortutako nortasun juridikorik gabeko egitura edo erakundearen onespena, edo, hala badagokio, Ikastegiarena, kontratua sinatzeko eskumena duen errektoreordetzak erregistratu eta baimendu dezan. Ondoren errektoreordetza horrek kontratua bideragarria den ala ez jakinaraziko dio.

b) Hamabost egun natural pasatuta errektoreordeak kontrakoa azaldu ez badu, kontratua sina daiteke, edo lehenago sinatu bada, sinadura guztiz eragingarria dela ulertuko da. Kontratuaren jatorrizko bat bidaliko da IETBra, artxibatu eta kudeaketa ekonomikoa egiteko.

2.– Artikulu honek aipagai dituen kontratuak dagokion kide bakarreko organoak sinatzen ez dituenean, nahitaez eta berariaz agertuko da UPV/EHUren erantzukizun-salbuestea.

14. artikulua.– 9.000 eurotik gorako kontratuen izapidetzea.

9.000 eurotik gorako kontratuetan honako prozedurari jarraituko zaio:

1.– Proposamengileak sailaren edo unibertsitateko ikerketa institutuaren edo UPV/EHUk sortutako nortasun juridikorik gabeko egitura edo erakundearen onespenarekin, edo, hala dagokionean, ikastegiarenarekin batera, dokumentu hauek bidaliko ditu IETBra:

a) Eredu ofizialen araberako akordio-kontratuaren proforma, kontratu mota bakoitzerako.

b) Hauen guztien azalpen-memoria:

– egin beharreko lacena;

– eragina duen unibertsitateko langileena eta kontratuko arduraldiarena;

– beharrezkoa bada, erabili beharreko unibertsitateko baliabide materialena, berariaz azalduz unibertsitateko material ibilgetuarena: lokalak: laborategiak, ekipoak eta tresnak;

– behar izanez gero, aldi baterako kontratu beharreko langileena.

c) Aurrekontua.

d) Sail edo institutuetako kontseiluaren edo kontseiluen baimena, edo lanak burutzen parte hartu duten irakasle eta ikertzaileen eta UPV/EHUk sortuak diren nortasun juridikorik gabeko egitura edo erakundeetako kide anitzetako gobernu-organoen baimena. Eskumen hau kasuan kasuko kide bakarreko organoari eskuordetu dakioke; eskuordetze-akordioak norainoko eskuordetzea duen zehaztuko du.

e) Administrazio eta zerbitzuetako langileen parte hartzearen baimentzea.

f) Inplikatutako langileen adostasuna.

2.– IETBren txostena egindakoan, kontratuak sinatzeko eskumena duen errektoreordeak ebatziko du, zazpi egun balioduneko epean, dokumentazioa osaturik dagoenetik kontatzen hasita, kontratuaren sinatzea baimenduz edo baimendu gabe. Epe hori berariazko erabakirik gabe igarota, isileko baimena eman dela ulertuko da, salbu eta, epea bukatu aurretik, errektoreordeak beharrezkotzat jotzen dituen txosten osagarriak unibertsitateko beste zerbitzu batzuei eskatzea erabakitzen badu. 20 egun balioduneko epean, arrazoirik gabe, txostenik egin ezean, aldekotzat jotzen dela ulertuko da.

3.– Kontratua sinatuta, jatorrizko bat igorriko da IETBra artxibatu eta kudeaketa ekonomikoa egiteko.

15. artikulua.– Saiakuntza, aholkularitza, perituen irizpen edo egiaztagiri eta bestelako zerbitzu errepikakorretarako kontratuak.

1.– Aski izango da unitateko prezio baten truke eman behar diren saiakuntza, aholkularitza, analisi, perituen irizpen edo egiaztagiri eta bestelako zerbitzu errepikakorrak emateko enpresa edo erakundearen eskaera eta dagokion tarifa ordaintzea.

2.– Horretarako, zerbitzuak eskaini baino lehen, kide anitzeko organo interesdunak IETBri eskatuko dio jarduera-baimena, betiere eskaerarako eredu ofiziala betez eta gainerako dokumentazioa eskainitako zerbitzuetara egokituz.

3.– Enpresa eta erakundeen enkarguak IETBra bidaliko ditu baimenduta dagoen ikastegi, sail, institutu edo egitura edo erakundeak, aurrekontu-kontzeptuen arabera fakturatu eta diru-sarrerak banatzeko.

III. KAPITULUA
KONTRATUEN GUTXIENEKO FORMATUA

ETA EDUKIA

16. artikulua.– Formatuak.

1.– Kontratuak sinatzeko eskumena duen errektoreordeak proposatuta, Zuzendaritza Kontseiluak arautegi honek araututako kontratu-ereduak onartuko ditu eta IETBk zabaldu.

2.– Arautegi honetako 13. artikuluan aurreikusitako kontratuek berorien tasun eta ezaugarrietara egokitutako eredu erraztuari jarraituko diote.

17. artikulua. – Kontratuen gutxieneko edukia.

1.– Oro har, arautegi honetan araututako kontratuek, gutxien-gutxienez, zehaztapen hauek jaso beharko dituzte:

a) Kontratua egiten zaion pertsona fisiko edo juridiko, unibertsitate, erakunde publiko edo pribatu, edo erakundearen izen edo helbidea, zerga-identifikazioa barne.

b) Horretan parte hartzen duen UPV/EHUko langilea, zein den kontratua gauzatzeko arduraduna azalduz.

c) Kontratuan parte hartzen duten beste langile batzuk.

d) Kontratuaren xedea eta iraupena, kontratua gauzatzeko eta emaitzak entregatzeko egunak berariaz aipatuz.

e) Bi aldeek bere gain hartutako gainerako betebeharren xehetasunak eta, beharrezkoa izanez gero, erantzukizun-klausulak daudela adieraziz.

f) Adostutako azken prezioa, ordaintzeko epeak eta moduak.

g) Lanetik sortutako jabego intelektual eta industrialaren eskubideen araubidea, Estatutuek xedatutakoarekin eta UPV/EHUn indarrean dagoen arautze espezifikoarekin bat etorriko dira aipatutako eskubideok.

h) Kontratuak xedetzat dituen lan eta jarduerak deskribatuko dituen azalpen-memoria, gauzatzearen xehetasun teknikoak eta ustez lortuko diren emaitzak.

i) Erreklamazioaren desegokitasun-klausula, lortu gabeko irabaziak direla eta.

2.– Hainbat kontratutan, baldin eta berorien pertsona arduradun edo errektoreorde eskudunaren ustez UPV/EHUri eta/edo parte-hartzaileei erantzukizun zibila sortzerik badago, kontratuaren aurrekontuan diru-sail bat kontsignatu beharko da, balizko gertaera horri aurrera egiteko, dagokion aseguru-harpidetza eginez.

18. artikulua.– Finantzaketa lor dezaketen kontzeptuak.

Aurrekontuan honako atal hauek agertuko dira:

a) UPV/EHUren beraren langileen kostua (irakasle eta ikertzaileena, eta, hala badagokio, administrazio eta zerbitzuetako langileena), eta kontratua zenbat ordutan gauzatuko den.

b) Aldi baterako kontratatu edo hautatu beharreko pertsonalaren kostua.

c) Kontratua gauzatzeko beharrezkoa den material suntsikorra.

d) Erosi beharreko edo erabili beharreko material higiezin inbentariagarria edo dagoen materialaren amortizazioa.

e) Parte hartzen duen pertsonalaren joan-etorri eta dietek eragindako kostuak eta bestelako funtzionamendu-kosteak.

f) Hirugarren profesionalek eskainitako zerbitzu eta hornigaiak, kontratu bakoitza gauzatzeko beren-beregi eskatutakoak. Profesionalekin, enpresekin edo izaera juridikoa duten bestelakoekin egin beharreko kontratuen kostua aurrekontuaren % 50 baino gehiago bada, kontratuak sinatzeko eskumena daukan errektoreordeak berariazko baimena eman beharko du.

g) Zeharkako kostuak: kontratua gauzatzeko unibertsitateak dituen baliabideen balorazioa. Kostu horiek kalkulatzeko 27. artikuluan zehaztutako ehunekoa ezarriko zaio kontratuaren zenbateko osoari, BEZ eta inbentariatu egin daitezkeen higiezinak kenduta.

19. artikulua.– Ordainketak zehaztea.

1.– 13. artikuluak aipatzen dituen kontratuek izan ezik, arautegi honetako oinarriaren arabera sinatutako kontratuek, ahal den neurrian, kontratua sinatzerakoan, hasieran, ordainketa bat izango dela jasoko dute; era berean, kontratu luzea izanez gero, tarteko ordainketak ere jasoko dira.

2.– Zehaztapen horiek nahitaez bete beharko dira urte anitzeko kontratuetan. Horietan, aipatutako hasierako ordainketaz gainera, urte bakoitzean, kasuan kasuko urtean izandako jardueraren arabera, ordaindu beharreko diru kopurua ere esleitu beharko da.

20. artikulua.– Kontratuen erregistroa.

Arautegi honek araututako kontratuen erregistroa sortuko du unibertsitateak eta IETB arduratu horretaz.

21. artikulua.– Azken txostena.

Kontratua amaitutakoan, arduradunak txostena bidaliko du IETBra eta bertan azalduko du kontratua nola gauzatu den.

IV. KAPITULUA
EKONOMI ETA KUDEAKETA ARAUBIDEA

22. artikulua.– Proiektu eta kontratuen kudeaketa.

1.– Arautegi honek araututako kontratuak IETBk kudeatuko ditu. Kudeaketa hori, halaber, UPV/EHUk sortutako edo unibertsitateak berak parte hartutako erakunde edo egituren bidez bideratu daiteke, betiere aplika daitezkeen legeak errespetaturik.

2.– IETBk bideratutako kontratuen administrazio eta kudeaketa ekonomikoa UPV/EHUren kontabilitate-arautegi eta aurrekontuak gauzatzeko arautegira egokituko da, baita ere, behar izanez gero, kontratuak sinatzeko eskumena daukan errektoreordeak eta Gerentziak ezarritako arau espezifikoetara.

3.– Edonola ere, kontratua gauzatzeko beharrezkoak diren hirugarrenen zerbitzu, hornigai eta erosketen kontratazioa aplikagarri den administrazio-arautegiaren eraginpean egongo da.

4.– Bitarteko erakunde edo egituren bidez bideratutako kontratuen ekonomi administrazio eta kudeaketa UPV/EHUk eta haiek sinatutako akordioetara eta arautze espezifikora egokituko dira.

23. artikulua.– BGG ireki eta kreditu-habilitazioa.

1.– Arautegi honen babeseko kontratu bat sinatzeak ekarriko du, hala badagokio, kasuan kasuko BGG irekitzea eta fakturatu den zenbatekoarengatiko kreditu-bat habilitatzea, UPV/EHUko langileei dagokien zenbatekoa eta UPV/EHUren zeharkako kostuak kenduta. Azken zenbatekoari dagokion kreditua UPV/EHUk egindako faktura kobratzen denean habilitatuko da.

2.– Adostutako epean beste aldeak ordaindu ezean, IETBk gorabeheraren berri emango dio kontratua gauzatzeko arduradunari. Hilabete bat igarota, zorrak UPV/EHUri ordaindu ez bazaizkio, kreditu-habilitazioa bertan behera geldituko da.

24. artikulua.– Diru-sarrerak.

Kontratuen diru-sarrera osoak, haien tasuna edozein delarik, UPV/EHUko Diruzaintzak horretarako jarritako diru-sarreren kontuan egingo dira.

25. artikulua.– Gastuak.

1.– Arautegi honek araututako kontratuen kargura ezin dira egin aurrekontuan aurreikusitako diru kopuruetatik gorako gastuak, beraz, behar diren baimenak eskatu beharko dira aurrekontuak aldatzeko.

2.– Arautegi honek araututako kontratuetan esku hartu duten UPV/EHUko parte-hartzaileen ordainsariak nomina bidez jasoko dira.

3.– Parte-hartzaileen emaitza erregistragarrien titulartasunak eta kudeaketak sortutako gastuak direla eta, indarreko legediak eta UPV/EHUn aplika daitekeen araudi espezifikoak xedatutakoa beteko da.

26. artikulua.– BGGak ixtea eta soberakinaren norakoa.

1.– Kontratua amaitutakoan dokumentu bat sinatuko da, non eta berroren lan edo zerbitzuaren behin betiko ematea eta jasotzea egiaztatuko diren.

2.– Aurreko dokumentuaren egunetik abiatuta eta hurrengo ekitaldia itxi arte, epea izango dagauzatu gabe dauden diru-sarrerak eta ordainketak bertan behera utzi eta irekia den BGGa ixteko. Kontratuak, berori amaitu ondoren, egindako jarduera bereziak justifikatzen baditu, eta memorian jasota badaude, aipatutako epea jarduera horien gastuak eginez geroztik abiatuko da.

3.– Ekonomi soberakina, horrelakorik egonez gero, soberakin generikoa izango da. Zenbateko hori hurrengo ekitaldian, ahal den heinean, soberakina sortu duen talde, ikastegi, sail, institutu edo nortasun juridikorik ez daukan egitura edo erakundea hobetzeko erabiliko da, edo, bestela, kontratua gauzatuko dutenek langune duten UPV/EHUk sortutako egitura hobetzeko.

27. artikulua.– Zeharkako kostuetarako atxikia.

1.– Gutxien dela % 15 atxikiko da zeharkako gastuetarako.

2.– Atxiki beharrekoaren ehunekoa urtero-urtero aldatu ahal izango da Gobernu Kontseiluak aurrekontuetarako onartutako araudiaren babesean, eta onartutako ehunekoa kontratu guztiei ezarriko zaie kontuan izan gabe iraupena.

3.– Atxikipenerako onartutako ehunekoa bitan banatu eta honetara esleituko da:

– % 5, kontratura lotutako ikastegi, sail, institutu edo UPV/EHUk sortutako nortasun juridikorik gabeko egitura edo erakundeari, edo, egoki izanez gero, kontratua gauzatuko dutenek langune duten UPV/EHUk sortutako egiturari;

– Gainontzekoa, unibertsitate-jardueraren emaitzak sustatu eta hobetzeak sortutako gastuak eta UPV/EHUko gastu orokorrak kitatzeko.

28. artikulua.– Eskuratutako ondasunen atxikipena eta inbentarioa.

Arautegi honek araututako kontratuak gauzatzeagatik lortzen diren ondasun material guztiak UPV/EHUren ondarean integratuko dira, eta ikastegi, sail, unibertsitateko ikerketa institutu eta UPV/EHUk sortutako nortasun juridikorik gabeko egitura eta erakundeei atxikita geldituko dira, baldin eta horien bidez izapidetu badira kontratuaren sinadura edo, bestela, kontratua gauzatuden egiturari.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehenengoa.– 1.– Arautegi honek xedatutakoa UPV/EHU bidez bideratutako kontratuei ere aplika dakieke, institutu mistoek, UPV/EHUrekiko nortasun juridiko desberdina ez duten unibertsitate arteko institutuek, edo UPV/EHU eta Ikerketa Zientifikorako Kontseilu Nagusiko (CSIC) ikastegi mistoek eta CSIC-ri lotutako atalek sinatuak badira.

2.–UPV/EHUrekiko nortasun juridiko desberdina duten institutuen kasuan kontratuak UPV/EHUren bidez bideratu ahalko dira dagokien hitzarmenek aurreikusitako baldintzen arabera. Horrez gain, UPV/EHUren bidez bideratutako kontratuetan unibertsitate arautegiak pertsonalaren, kontratazioaren eta ondarearen gainean jasotakoa aplikatuko da.

Bigarrena.– 1.– Arautegi honek xedatutakoa ulertu behar da bitarteko agentzien interbentzioa eragotzi gabe, Euskoiker Fundazioarena kasu.

2.– Euskoiker edo bitarteko beste agentzien bidez bideratutako kontratuen ekonomi administrazioa eta kudeaketa UPV/EHUk eta haiek sinatutako akordioetara eta arautze espezifikora egokituko dira.

Hirugarrena.– Zuzendaritza Kontseiluak beharrezkoak diren gestioak egingo ditu arautegi hau indarrean jarri eta urtebeteko epean Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Euskal Herriko Arkitektoen Elkargoaren arteko oinarrizko hitzarmena berritzeko. Hitzarmen honen bidez arautzen dira UPV/EHUko arkitekto irakasleen lanak. Epea amaituta hitzarmena berritu ezean, horri buruzko akordiorik ez balego Gobernu Kontseiluaren eskutik, hitzarmena amaitu egingo da eta amaitzen denetik aurrera araudi honek aurreikusitakoa aplikatuko da.

Laugarrena.– Arautegi hau onartuko den egunean Ikerketako errektoreordeak izango da kontratuak sinatzeko eskumena daukan errektoreordea. Hori guztia bat dator 2006ko uztailaren 20ko erabakiak, Unibertsitateko Errektoregoaren egitura eta funtzionamendu arloak zehazteko eta eginkizunak eskuordetzekoak, zehaztutakoarekin.

XEDAPEN IRAGANKORRA

Arautegi hau onartzean indarrean dauden kontratuek sinatu zirenean indarrean zegoen araudiari jarraituko diote amaitu, harik eta kontratua amitu arte.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Indargabetuta geratzen da lan zientifiko, tekniko edo artistikoak egiteko sinatzen diren kontratu edo hitzarmenen arautegia, baita ere, 1998ko maiatzaren 18ko bilkuran Gobernu Batzarrak onartutako espezializazio-ikastaroen garapena eta berorren garapen-erabakiak.

AZKEN XEDAPENA

Arautegi hau 2008ko uztailaren 1ean sartuko da indarrean.

IKERTALDEAREN ADOSTASUNA

PARTE HARTZEN DUTEN SAILEN/INSTITUTUEN

BAIMENA

KONTRATUAREN IZENBURUA:<Automatikoa>

ENPRESAK:<Automatikoa>

ZENBAT HILABETETAN GAUZATUKO DEN:<Automatikoa>

Azpian sinatzen duten ikertzaileek goiburuan adierazten diren kontratatutako lanetan parte hartzea onesten dute eta aitortzen dute ez daudela inolako murrizpen edo bateraezintasunen menpe:

Zk.

1. deitura, 2. deitura, izena

NAN

Saileko kodea

Kategoria (*)

Arduraldia (ordutan)

Ordainsaria

Sinadura

1

IN

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(*) Ikertzaile nagusia (IN); ikertzailea (I)

IKERTZAILE NAGUSIAREN ONIRITZIA

1. deitura, 2. deitura, izena:

DATA:

SINADURA:

<Automatikoa>

SAILAREN BAIMENA: <1.sailaren izena>

1. deitura, 2. deitura, izena:

DATA:

IZENPEA eta ZIGILUA:

SAILAREN BIMENA: <2.sailaren baimena> (Baldin badago)

1. deitura, 2. deitura, izena:

DATA:

IZENPEA eta ZIGILUA:

SAILAREN BAIMENA: <3.sailaren baimena> (Baldin badago)

1. deitura, 2. deitura, izena:

DATA:

IZENPEA eta ZIGILUA:

LAN TXIKIAK EGINDAKOAN FAKTURA EMATEKO ESKAERA
(9.000 eurotik beherako lanak)

Eskatzailea:

Ikertzaile nagusiaren izena:					Ikertzaile nagusiaren NANa:

Saila/Institutua:

Ikastegia:

Faktura emateko aurreikusitako eguna ............................................	

Fakturan agertu beharreko kontzeptua:

Enpresaren datuak:

Enpresaren izena:

Identifikazio fiskaleko zenbakia (IFZ):

Helbidea (kalea, posta-kodea, herria):

Harremanetarako pertsona:

Diru-sarreren xehetasunak:

(a)	UPV/EHUko langilea (NANa, izen-abizenak):

								

			

(b)	AZParen zerbitzuengatiko ordainsari bereziak (NANa, izen-abizenak)

			

(c)	UPV/EHUkoak ez diren laguntzaileak		

(d)	Bekadunen parte-hartzea		

(f)	Kontraturako erositako material higiezina 		

(g)	Beste profesional edo enpresa batzuk emandako zerbitzuak		

(h)	Gastu arruntak		

Azpitotalak:

(I)	Diru-sarrerak - Kontraturako erositako material higiezina: (a)+(b)+(c)+(d)+(g)+(h)		

(II)	Diru-sarreren %10 - Kontraturako erositako material higiezina ((I) Azpitotalaren %10)		

(III)	(I) Azpitotala + (II) Azpitotala+ Kontraturako erositako material higiezina (f) 		

(IV)	(III) Azpitotalaren %2 UPV/EHUko pertsonalaren eta material higiezinaren kostu bezala		

GUZTIRA, BEZ gabe: (III) + (IV)			

Gastua ekonomikoki kudeatuko den BGG		

(II) Azpitotalaren %50 esleituko zaion ikastegi edo sailaren BGG		

Iz.: Ikertzaile nagusia	Departamentuak baimendutako pertsonaren onespena

...............jauna/andrea	 Iz.:.....................................

KONTRATUA PARTAIDEAK: Euskal Herriko Unibertsitateko << Saila/Institutua/Ikastegia>>
<<Enpresa/Erakundea>> HELBURUA: PRESTAKUNTZA IKASTARO HAU EMATEA: <<izena>>
………………………………, …………(e)ko ………………………………(a)ren ………a
BILDURIK

(a)	Alde batetik, Euskal Herriko Unibertsitatea (aurrerantzean UPV/EHU), Euskal Herriko Unibertsitateko errektore Juan Ignacio Pérez Iglesias jaunak ordezkatua.

(b)	Alde batetik Euskal Herriko Unibertsitateko << Fakultatea>>, fakultateko dekano ....................................... jaunak/andreak ordezkatua.

(c)	Alde batetik Euskal Herriko Unibertsitateko << Eskola>> eskolako zuzendari ....................................... jaunak/andreak ordezkatua.

(d)	Alde batetik Euskal Herriko Unibertsitateko << Saila>> (aurrerantzean unibertsitateko saila), saileko zuzendari ......................................jaunak/andreak ordezkatua.

(e)	Alde batetik Euskal Herriko Unibertsitateko << Institutua>>, institutuko zuzendari ....................................... jaunak/andreak ordezkatua.

Aipatutako aldeak eskumen nahikoa dauka kontratu hau egiteko, LOUko 83. artikuluan, Estatutuetan eta Euskal Herriko Unibertsitateak kanpoko kontratuak egiteko arautegian datorrenaren arabera.

Bestetik, ............................................. enpresa edo erakundea (IFZ: ............................, egoitza: ........................................................................., ............................................................................. kooperatiben/fundazioen/elkarteeen merkataritza erregistroko zk: ......................................), eta bere izenean eta ordezkaritzan ................................................................ jauna/andrea, <<Enpresa/Erakundeko kargua>>, eskumen nahikoa duena kontratu hau egiteko ondokoaren arabera:

(a) Estatutuetako .......................................... artikulua

(b) Arautegiko .............................................. artikulua

(c) .................................(e)ko ............................. notario jaunak/andreak .................(e)ko ......................................(a)ren ............(e)ko eskrituran emandako ahalordea (...................... zenbakia .................. protokoloan).

Bi aldeok behar besteko ahalmen juridikoa aitortzen diote elkarri, eta euren erakundeen izenean dokumentu hau sinatzen dute. Horretarako,

ADIERAZTEN DUTE

Lehenengoa .– Unibertsitatea ikerketa erakundea da, sektore eta diziplina anitzekoa, irakaskuntza, ikerketa eta zientzia eta teknologiaren garapenerako jarduerak egiten dituena.

Gorago aipatu den sailak/institutuak alor honetan egiten ditu ikerlanak: .........................................................................................................

Bigarrena .– .................................... enpresa edo erakundeak alor honetan egiten du lan: .................................................................................

Hirugarrena.– Legeak gaitasuna ematen diola unibertsitateari ikastaroak eman ditzan unibertsitatetik kanpo. Unibertsitatearen ustez horretarako egokiak diren erakundeko pertsonek emango dituzte ikastaro horiek.

Laugarrena .– ........................................ enpresa edo erakundeak Euskal Herriko Unibertsitatearekin jardun nahi duela elkarlanean, ........................................ Saileko ............................. irakasleak zuzentzen duen lan taldearen bidez, “........................................” espezializazio ikastaroa emateko.

Horregatik, alde biek kontratu hau sinatu dute, honako klausula hauen arabera:

KLAUSULAK

Lehenengoa.– Kontratu honen helburua da UPV/EHUk espezializazio ikastaro hau eman dezala: ..................................................................., honako hauei zuzendua: .........................................................

Ikastaroa instalazio hauetan emango da: ...................................................... (................................................... kokatuak), eta gehienera ere .................................. lagunek hartuko dute parte (......................................... jaunak/andreak izendatuak).

Bigarrena.– Kontratu honen eranskinean zehaztutako edukiak izango ditu ikastaroak eta ondoren aipatzen diren pertsonek emango dute, programa honen arabera:

Irakaslea

Gaia

Hasierako data

Ordu kop.

....................................

....................................

..................

..........

....................................

....................................

..................

..........

Hirugarrena.– UPV/EHUko ...........................................................ko irakasleak izango du ikastaroa abian jarri eta gainbegiratzeko ardura, ondoko kideek osatutako taldeak lagunduta:

(Izen-abizenak)

(Saila)

..........................................................

..................................................................

..........................................................

..................................................................

Bestalde, enpresa edo erakundeko solaskidea .......................................................... jauna/andrea izango da.

Ikastaroa 20......(e)ko .................................(a)ren ..........(e)tik 20......(e)ko .................................(a)ren ..........(e)ra emango da, eta ................ orduko iraupena izango du.

Laugarrena.– ......................................... enpresak edo erakundeak ondoren aipatzen diren diru kopuruak ordainduko dizkio unibertsitateari:

................................................................................. euro ikastaroa antolatzeagatik, modu honetara:

Kopurua

Data

Faktura

Mugaeguna

Lehenengo ordainketa

Bigarren ordainketa

....

Kasuan aplikatu beharreko BEZa gehitu behar zaio aipatutako diru kopuruari.

............................................................................... euro ikastaroa emateagatik, modu honetara:

Kopurua

Data

Faktura

Mugaeguna

Lehenengo ordainketa

Bigarren ordainketa

....

Bosgarrena .– Diru kopurua Unibertsitateak Bilbao Bizkaia Kutxan daukan 2095-0260-90-9101266146 kontu zenbakian sartu behar da (“ITRBren fakturen diru sarrerak” izenekoa).

Seigarrena .– ........................................ enpresak edo erakundeak adierazten du ezagutzen duela unibertsitateak duen Zuzenbide Publikoko erakunde izaera eta, ondorioz, administrazio prozedurako arauak aplikatzen zaizkiola.

Zazpigarrena .– Kontratuko aldeek jakinarazi behar diete ikasleei ez dutela izango Euskal Herriko Unibertsitatearen titulurik ikastaroa egitearren.

Zortzigarrena (aukerakoa).– Unibertsitateak/Fakultateak/Eskolak/Institutuak/Sailak ondoren aipatzen diren materiala eta azpiegiturak jarriko ditu ikasleentzako edo ikastaroaren irakasuntzarako:

Aldeek, ados egonda, bi aletan izenpetu dute kontratua aipatutako tokian eta egunean.

(a)	Euskal Herriko Unibertsitatetik	 ................................... enpresa edo erakundearen aldetik

(b)	.................................. Fakultatearen aldetik

(c)	.................................. Eskolaren aldetik

(d)	......................................... Institutuaren aldetik

(e)	......................................... Sailaren aldetik

Izptua.: ...............................................................				Izptua.: ...............................................................

EGINGO DIREN LANEI BURUZKO TXOSTEN TEKNIKO ETA EKONOMIKOA

Prestakuntza ikastaroak

IDENTIFIKAZIOA

IZENBURUA

UNESCO diziplina (*)

Zientzia arloa (*):

Jardueraren sektorea (*):

Iraupena (hilabetetan):

IKERTZAILE NAGUSIA

DEITURAK:

IZENA:

SAILA:

IKASTEGIA/FAKULTATEA:

TELEFONOA:

E-maila:

PARTE HARTZEN DUTEN ENPRESAK

ENPRESAREN IZENA

(1. enpresa)

IFZ/IFK

Jarduera ekonomikoa

Harremanetarako pertsona

ENPRESAREN IZENA

(2. enpresa)

IFZ/IFK

Jarduera ekonomikoa

Harremanetarako pertsona

PARTE HARTZEN DUEN TALDEA

Zk.

1. deitura, 2. deitura, izena

NAN

Saileko kod.

Kategoria

Arduraldia (ordutan)

1

IN

2

3

4

5

6

7

8

9

10

LABURPENA

(Laburra izan behar da, lanaren ezaugarririk garrantzitsuenak eta helburuak bakarrik azalduz)

IKASTAROEN PROGRAMA (*)

Zk.

Gaia

Irakaslea

Hasiera

Amaiera

Arduraldia (ordutan)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(*)	1.–

Kontratuaren helburua soilik ikastaroak ematea bada, kontratuan parte hartzen duen UPV/EHUko pertsonalak emandako

gaiak zehaztu behar dira.

	2.–&#9

Kontratuaren helburua ikastaroak antolatzea eta ematea bada, ikastaroaren programa osoaren zirriborro bat egin behar da, ikastaroan parte hartuko duten irakasle guztiak aipatuz.

IKASLEEI EMANGO ZAIEN MATERIALA

(Ikasleei prestakuntzarako materialen bat ematen bazaie, deskribatu egin beharko da. Material hori irakasleak berak egindakoa ez bada, egilearen eskubideak eta copyrighta errespetatzen direla adierazi beharko da.)

ANTOLAKETARAKO AURREKONTU EKONOMIKOA

Material higiezina

Kostu osoa (1)

Amortizazio-epea (hilabetetan) (2)

Proiektuan erabiltzeko %

Kostua

(A x Iraupena/B)x C/100

Dagoen material higiezina (deskribatu)

Material higiezin berria (deskribatu)

1. AZPITOTALA:

Unibertsitateko langileak

Zk.

1. deitura, 2. deitura, izena

Doktorea (Bai/Ez)

Kategoria

Arduraldia (ordutan)

Kostua

1

2

3

4

5

2. AZPITOTALA:

Langile berriak

Arduraldia (ordutan)

Kostua

Bekadunak

Doktoratu aurrekoa

Doktoratu ondokoa

Irakasle eta ikertzaileak

Doktorea

Lizentziatuak

Laguntzaileak (AZP eta LTL)

Administrazio eta zerbitzuetako pertsonala (AZP)

Laborategiko teknikari laguntzailea (LTL)

3. AZPITOTALA:

Beste baliabide batzuk

Kostua

Azpikontratazioa (deskribapena)

Gastu arruntak (material suntsigarria)

Bidaiak eta dietak

4. AZPITOTALA:

Zeharkako kostuak

Zeharkako kostuak = 0,122*(2. azpitotala +3. azpitotala + 4. azpitotala) + 0,02*1. azpitotala

Kostua

5. AZPITOTALA:

Antolaketa, guztira (BEZ gabe)

(1. azpitotala+ 2. azpitotala+ 3. azpitotala+ 4. azpitotala+ 5. azpitotala)

IKASTAROA EMATEKO AURREKONTU EKONOMIKOA

Material higiezina

Kostu osoa (1)

Amortizazio-epea (hilabetetan) (2)

Proiektuan erabiltzeko %

Kostua

(A x Iraupena/B)x C/100

Dagoen material higiezina (deskribatu)

Material higiezin berria (deskribatu)

1. AZPITOTALA:

Bertako langileak

Zk.

1. deitura, 2. deitura, izena

Doktorea (Bai/Ez)

Kategoria

Arduraldia (ordutan)

Kostua

1

2

3

4

2. AZPITOTALA:

Langile berriak

Arduraldia (ordutan)

Kostua

Bekadunak

Doktoratu aurrekoa

Doktoratu ondokoa

Irakasle eta ikertzaileak

Doktorea

Lizentziatuak

Laguntzako pertsonala (AZP eta LTL)

Administrazio eta zerbitzuetako pertsonala (AZP)

Laborategiko teknikari laguntzailea (LTL)

3. AZPITOTALA:

Beste baliabide batzuk

Kostua

Azpikontratazioa (deskribapena)

Gastu arruntak (material suntsigarria)

Joan-etorriak eta dietak

4. AZPITOTALA:

Zeharkako kostuak

Zeharkako kostuak = 0,122*(2. azpitotala +3. azpitotala + 4. azpitotala) + 0,02*1. azpitotala

Kostua

5. AZPITOTALA:

Ikastaroa ematea, guztira (BEZ gabe)

(1. azpitotala+ 2. azpitotala+ 3. azpitotala+ 4. azpitotala+ 5. azpitotala)

Ikastaroa antolatzea eta ematea, guztira (BEZ gabe)

KONTRATUA
PARTAIDEAK: Euskal Herriko Unibertsitateko << Saila/Institua/Ikastegia>>
<<Enpresa>>
HELBURUA: ZERBITZU TEKNIKO HAUEK BETETZEA ALDIAN-ALDIAN: < <Izena>>

............................................., 200..ko ............................(a)ren ..........a

BILDURIK

(a)	Alde batetik, Euskal Herriko Unibertsitatea (aurrerantzean UPV/EHU), Euskal Herriko Unibertsitateko errektore Juan Ignacio Pérez Iglesias jaunak ordezkatua.

(b)	Alde batetik Euskal Herriko Unibertsitateko << Fakultatea>>, fakultateko dekano ....................................... jaunak/andreak ordezkatua.

(c)	Alde batetik Euskal Herriko Unibertsitateko << Eskola>>, eskolako zuzendari ....................................... jaunak/andreak ordezkatua.

(d)	Alde batetik Euskal Herriko Unibertsitateko << Saila>> (aurrerantzean unibertsitateko saila), saileko zuzendari ....................................... jaunak/andreak ordezkatua.

(e)	Alde batetik Euskal Herriko Unibertsitateko << Institutua>>, institutuko zuzendari ....................................... jaunak/andreak ordezkatua.

Aipatutako aldeak eskumen nahikoa dauka kontratu hau egiteko, LOUko 83. artikuluan, Estatutuetan eta Euskal Herriko Unibertsitateak kanpoko kontratuak egiteko arautegian datorrenaren arabera.

Bestetik, ............................................. enpresa edo erakundea (IFZ: ............................, egoitza: ........................................................................., ............................................................................. kooperatiben/fundazioen/elkarteeen merkataritza erregistroko zk: ......................................), eta bere izenean eta ordezkaritzan ................................................................ jauna/andrea, <<Enpresa/Erakundeko kargua>>, eskumen nahikoa duena kontratu hau egiteko ondokoaren arabera:

(a) Estatutuetako .................................................. artikulua

(b) Arautegiko ...................................................... artikulua

(c) .................................(e)ko ............................. notario jaunak/andreak .................(e)ko ......................................(a)ren ............(e)ko eskrituran emandako ahalordea (...................... zenbakia .................. protokoloan).

Bi aldeok behar besteko ahalmen juridikoa aitortzen diote elkarri, eta euren erakundeen izenean dokumentu hau sinatzen dute. Horretarako,

ADIERAZTEN DUTE

Lehenengoa.– Unibertsitatea ikerketa erakundea da, sektore eta diziplina anitzekoa, irakaskuntza, ikerketa eta zientzia eta teknologiaren garapenerako jarduerak egiten dituena.

Gorago aipatu den sailak/institutuak alor honetan egiten ditu ikerlanak: .....................................................

Bigarrena.– .................................... enpresa edo erakundeak alor honetan egiten du lan: ....................................................... .............................. ..............................

Hirugarrena.– ........................................ enpresa edo erakundeak Euskal Herriko Unibertsitatearekin jardun nahi duela elkarlanean, ........................................ Saileko ............................. ikertzaile arduradunak zuzentzen duen lan taldearen bidez, “........................................” zerbitzu teknikoak betetzeko aldian-aldian.

Horregatik, alde biek kontratu hau sinatu dute, honako klausula hauen arabera:

KLAUSULAK

Lehenengoa.– Kontratu honen helburua da Euskal Herriko Unibertsitateko ............................................................................... sailak edo institutuak zerbitzu tekniko hauek bete ditzala aldian-aldian: ................................................................ Kontratu honi erantsitako memorian azaltzen den teknika eta/edo metodologia erabiliko da horretarako.

Bigarrena.– Zerbitzu teknikoak ondoren aipatzen diren ikertzaileek egingo dituzte, .................................................. irakaslearen zuzendaritzapean:

(Izen-abizenak)

(Saila)

...............................

...............................

...............................

...............................

Hirugarrena.– Enpresak, gutxienez, ................ zerbitzu eskatuko ditu, zerbitzu horiek behar bezala burutzeko ikerketa taldeak erabiliko dituen tekniken doitze eta mantentze lanak bermatzeko.

Bestalde, ikerketa taldeak ez ditu hartuko bere gain ............. zerbitzu baino gehiago.

Laugarrena.– ........................................................... enpresak ............... euro ordainduko ditu unitateko, zerbitzuak betetzeagatik, ikerketa taldeak emaitzak eman ondoren.

Kasuan aplikatu beharreko BEZa gehitu behar zaio aipatutako diru kopuruari.

Bosgarrena.– Diru kopurua Euskal Herriko Unibertsitateak Bilbao Bizkaia Kutxan daukan 2095-0292-90-9101266146 kontu zenbakian sartu behar da (“ITRBren fakturen diru sarrerak” izenekoa).

Seigarrena.– Kontratatutako zerbitzuak egitean lortutako datuak eta informazioak isilpekoak izango dira, argitaratu bitartean. Dena dela, enpresaren oniritzi idatzia beharko da artikulu, hitzaldi edo beste era batean argitaratzeko.

Zazpigarrena.– Kontratu hau sinatzen den egunetik aurrera egongo da indarrean, ........(e)ko ...................................(a)ren ..........(e)ra arte.

Zortzigarrena.– Enpresak edo erakundeak adierazten du ezagutzen duela unibertsitateak duen Zuzenbide Publikoko erakunde izaera eta, ondorioz, administrazio prozedurako arauak aplikatzen zaizkiola.

Bederatzigarrena.– Dokumentu hau eskritura publiko bihur daiteke, alderen batek eskaera egiten badu (kostuak berak ordaindu beharko ditu) edo indarreko legeriak hala eskatzen badu.

Aldeek kontratu hau irakurri dute eta, ados egonda, hiru aletan izenpetu dute aipatutako tokian eta egunean.

(a)	Euskal Herriko Unibertsitatetik				 ................................... enpresa edo erakundearen aldetik

(b)	.................................. Fakultatearen aldetik

(c)	.................................. Eskolaren aldetik

(d)	......................................... Institutuaren aldetik

(e)	......................................... Sailaren aldetik

Izptua.: ...............................................................			Izptua.: ...............................................................

EGINGO DIREN LANEI BURUZKO TXOSTEN TEKNIKO ETA EKONOMIKOA

Laguntza teknikoa

IDENTIFIKAZIOA

Izenburua:

UNESCO diziplina(*):

Zientzia arloa (*):

Jardueraren sektorea (*):

Iraupena (hilabetetan):

IKERTZAILE NAGUSIA

Abizenak:

Izena:

Saila:

Ikastegia/Fakultatea:

Telefonoa:

E-maila:

PARTE HARTZEN DUTEN ENPRESAK

Enpresaren izena

(1. enpresa)

IFZ/IFK

Jarduera ekonomikoa

Harremanetarako

Enpresaren izena

(2. enpresa)

IFZ/IFK

Jarduera ekonomikoa

Harremanetarako

PARTE HARTZEN DUEN TALDEA

Zk.

1. deitura, 2. deitura, izena

NAN

Saileko kod.

Kategoria

Arduraldia (ordutan)

1

IN

2

3

4

5

6

7

8

9

10

LABURPENA

(Laburra izan behar da, lanaren ezaugarririk garrantzitsuenak eta helburuak bakarrik azalduz)

LANEN DESKRIBAPEN TEKNIKOA

(Laburra izan behar da eta gutxienez lanaren interes zientifikoa, metodologia eta lanerako erabiliko diren teknika instrumentalak deskribatu behar ditu).

ZERBITZU BAT BETETZEKO AURREIKUSITAKO DENBORA

ZERBITZU BAKOITZEKO AURREKONTU EKONOMIKOA

Material higiezina

Kostu osoa (A)

Amortizazio-epea (hilabetetan) (B)

Proiektuan erabiltzeko % (C)

Kostua

(A x Iraupena/B)x C/100

Dagoen material higiezina (deskribatu)

Material higiezin berria (deskribatu)

1. AZPITOTALA:

Unibertsitateko langileak

Zk.

1. deitura, 2. deitura, izena

Doktorea (B/E)

Kategoria

Arduraldia (ordutan)

Kostua

1

2

3

4

5

2. AZPITOTALA:

Langile berriak

Arduraldia (ordutan)

Kostua

Bekadunak

Doktoratu aurrekoa

Doktoratu ondokoa

Irakasle eta ikertzaileak

Doktorea

Lizentziatuak

Laguntzaileak (AZP eta LTL)

Administrazio eta zerbitzuetako pertsonala (AZP)

Laborategiko teknikari laguntzailea (LTL)

3. AZPITOTALA:

Beste baliabide batzuk

Kostua

Azpikontratazioa (deskribapena)

Gastu arruntak (suntsigarria)

Bidaiak eta dietak

4. AZPITOTALA:

Zeharkako kostuak

Kostua

Material higiezinaren zeharkako kostuak

0,122*(2. azpitotala +3. azpitotala + 4. azpitotala) + 0,02*1. azpitotala

5. AZPITOTALA:

Laguntza zerbitzua, guztira (BEZ gabe)

(1. azpitotala+ 2. azpitotala+ 3. azpitotala+ 4. azpitotala+ 5. azpitotala)

KONTRATUA PARTAIDEAK: Euskal Herriko Unibertsitateko << Saila/Institutua/Ikastegia>> <<Enpresa/Erakundea>>

LANEN HELBURUA: <<lanen izena>>

………………………………, …………(e)ko ………………………………(a)ren ………a
BILDURIK

(a)	Alde batetik, Euskal Herriko Unibertsitatea (aurrerantzean UPV/EHU), Euskal Herriko Unibertsitateko errektore Juan Ignacio Pérez Iglesias jaunak ordezkatua.

(b)	Alde batetik Euskal Herriko Unibertsitateko << Fakultatea>>, fakultateko dekano ....................................... jaunak/andreak ordezkatua.

(c)	Alde batetik Euskal Herriko Unibertsitateko << Eskola>>, eskolako zuzendari ....................................... jaunak/andreak ordezkatua.

(d)	Alde batetik Euskal Herriko Unibertsitateko << Saila>> (aurrerantzean unibertsitateko saila), saileko zuzendari ....................................... jaunak/andreak ordezkatua.

(e)	Alde batetik Euskal Herriko Unibertsitateko << Institutua>>, institutuko zuzendari ....................................... jaunak/andreak ordezkatua.

Aipatutako aldeak eskumen nahikoa dauka kontratu hau egiteko, LOUko 83. artikuluan, Estatutuetan eta Euskal Herriko Unibertsitateak kanpoko kontratuak egiteko arautegian datorrenaren arabera.

Bestetik, ............................................. enpresa edo erakundea (IFZ: ............................, egoitza: ............................................................, ............................................................................. kooperatiben/fundazioen/elkarteeen merkataritza erregistroko zk: ......................................), eta bere izenean eta ordezkaritzan ................................................................ jauna/andrea, <<Enpresa/Erakundeko kargua>>, eskumen nahikoa duena kontratu hau egiteko ondokoaren arabera:

(a) Estatutuetako ................................. artikulua

(b) Arautegiko .................................... artikulua

(c) .................................(e)ko ............................. notario jaunak/andreak .................(e)ko ......................................(a)ren ............(e)ko eskrituran emandako ahalordea (...................... zenbakia .................. protokoloan).

Bi aldeok behar besteko ahalmen juridikoa aitortzen diote elkarri, eta euren erakundeen izenean dokumentu hau sinatzen dute. Horretarako,

ADIERAZTEN DUTE

Lehenengoa.– Unibertsitatea ikerketa erakundea da, sektore eta diziplina anitzekoa, irakaskuntza, ikerketa eta zientzia eta teknologiaren garapenerako jarduerak egiten dituena.

Gorago aipatu den sailak/institutuak alor honetan egiten ditu ikerlanak: .........................................................................................................

Bigarrena.– .................................... enpresa edo erakundeak alor honetan egiten du lan: ...............................................................................

Hirugarrena.– ........................................ enpresa edo erakundeak Euskal Herriko Unibertsitatearekin jardun nahi duela elkarlanean, ........................................ Saileko ............................. ikertzaile arduradunak zuzentzen duen lan taldearen bidez, “........................................” proiektua garatzeko.

Laugarrena.– Proiektua unibertsitateak garatuko duela, eta proiektuaren memorian argi eta garbi daude zehaztuta egin beharreko lanak.

Horregatik, alde biek kontratu hau sinatu dute, honako klausula hauen arabera:

KLAUSULAK

Lehenengoa.– Kontratu honen helburua da dokumentu honi erantsitako memorian agertzen diren “....................................” izeneko lanak arautzea.

Bigarrena.– Lanak memorian zehaztutako planaren arabera egingo dira, ..................................................... irakaslearen zuzendaritzapean. Ikerketa taldea honako hauek osatuko dute:

(Izen-abizenak)

(Saila)

...............................

...............................

...............................

...............................

Hirugarrena.– Proiektuak ................... hilabete beharko ditu garatzeko, kontratu hau sinatzen denetik hasita.

Laugarrena.– ..................................... enpresak edo erakundeak ................euro emango dizkio unibertsitateari proiektua aurrera eramateko. Diru kopuru hori modu honetara ordainduko du:

Kopurua

Data

Aurkeztu beharrekoa

Faktura

Mugaeguna

Lehenengo ordainketa

Bigarren ordainketa

....

Kasuan aplikatu beharreko BEZa gehitu behar zaio aipatutako diru kopuruari.

Bosgarrena.– Diru kopurua Euskal Herriko Unibertsitateak Bilbao Bizkaia Kutxan daukan 2095-0292-90-9101266146 kontu zenbakian sartu behar da (“ITRBren fakturen diru sarrerak” izenekoa).

Seigarrena.– Aldeetako bakoitzak hitza ematen du ez dituela zabalduko kontratu honen helburu den proiektuarekin zerikusia daukaten informazio zientifiko eta teknikoak, inongo bide erabiliz, haiek publikoak egin arte.

Elkarrekin egindako proiektuetan lortutako datuak eta informazioak isilpekoak izango dira, bai eta azken emaitzak ere. Aldeetako batek emaitzen zait bat edo azken emaitzak erabili nahi baditu, artikulu, hitzaldi edo beste era batean argitaratzeko, beste aldearen oniritzia eskatu beharko du idatziz, proiektuan horren ardura duenari gutun ziurtatua zuzenduta.

Beste aldeak gehienez hamabost egunen epean erantzun beharko du, artikulu edo hitzaldiari buruzko bere baimena, zalantzak edo ezadostasuna jakinaraziz. Epe hori erantzunik gabe igaroz gero, isiltasuna adierazi gabeko hedatze-baimena dela ulertuko da.

Edozein motatako argitalpenetan zein patentetan eta, oro har, emaitzak erabiltzean, lanaren egileak agertuko dira adierazita lan horren egile moduan eta, patenteen kasuan, asmatzaile moduan. Emaitzen hedapena egiteko edozein modu erabilita ere, beti azpimarratuko da kontratu hau.

Zazpigarrena.– Kontratu honen ondorioz patenta daitekeen emaitzarik sortuz gero, ............................... enpresak edo erakundeak lehentasuna izango du horiek patentatzeko, kostuak ordainduta, eta ikerketa taldeko kideak asmatzaile legez agertuko dira. Dena dela, ............................................ enpresak edo erakundeak aldez aurretik jakinarazi beharko dio unibertsitateari zein erabaki hartu duen.

.......................................... enpresak edo erakundeak ez baditu patentatzen emaitzak sei hilabeteren buruan, lehentasuna galduko du eta unibertsitateak erabakiko du emaitza horiek babestu eta ustiatuko dituen ala ez.

Zortzigarrena.– .............................................. enpresak edo erakundeak kontratu honen helburu diren lanen ondorio diren emaitzak ustiatu ahal izango ditu, patentea izan zein ez izan.

........................................................................ enpresak edo erakundeak kasuan kasuko royalty edo kanona ordaindu beharko dio unibertsitateari, modu honetara definituko dena:

– zentzuz, kontuan hartuta merkatuan dauden mota horretako prozedurak edo produktuak.

– alde biek proiektuari eta prozeduren edo produktuaren garapenari egindako ekarpen intelektualak eta ekonomikoak kontuan hartuta.

Royalty edo kanon hori unibertsitateko eta enpresa edo erakundeko zerbitzu eskudunek definituko dute kasu bakoitzerako.

..................................... enpresak edo erakundeak ez baditu ustiatzen kontratu honen helburu diren lanen emaitzak urte baten buruan, Euskal Herriko Unibertsitateak izango du emaitza horiek ustiatzeko eskubidea.

Bederatzigarrena.– .......................................... enpresa edo erakundeak azpikontratatu egingo balitu ikerketako emaitzaren fabrikazioa edo ustiapena, merkataritza arrazoiengatik edo beste edozein motatako arrazoiengatik, jakinaren gainean jarri beharko luke unibertsitatea eta bete egin beharko lituzke kontratu honen arabera royalty edo kanonaren inguruan dauzkan eskubideak.

Hamargarrena.– ............................................ enpresa edo erakundeak hartuko du bere gain berak garatutako produktuaren inguruan bezeroei emandako bermeen erantzukizuna.

Unibertsitateak ez du izango inolako erantzukizunik besteen aurrean eta ez du izango inolako zerikusirik ere enpresak emaitzak fabrikazio eta merkataritza arloan emaitzei emango dien erabilpenean.

Hamaikagarrena.– Kontratu honen bidez bere gain hartutako betebeharrak ez betetzeak, bi aldeetatik edozein dela ere betebeharrak bete ez dituena, kontratu honetako beste kideari kontratua hausteko eskubidea ematen dio. ................................... enpresak edo erakundeak galdu egingo ditu, beste barik, azken emaitzen gaineko eskubide guztiak eta itzuli egin beharko du laugarren klausulan zehaztutako diru kopuruari proportzioan dagokion zatia eta ordura arteko gastuak. Dena dela, ordura arteko lanen bitartez lortutako informazioa jasotzeko eskubidea izango du.

Hamabigarrena.–. Aldeek, elkarren artean adostuta, bertan behera utzi ahal izango dute kontratua. Halakorik gertatuz gero, ................................... enpresak edo erakundeak galdu egingo ditu, beste barik, azken emaitzen gaineko eskubide guztiak eta itzuli egin beharko du laugarren klausulan zehaztutako diru kopuruari proportzioan dagokion zatia eta ordura arteko gastuak.

.................................... jaunak/andreak, lanen zuzendariak, kontratua bertan behera utzi arte lortutako emaitzen txostena emango dio enpresa edo erakundeari. Emaitza horiek nahi duen moduan erabili ahal izango ditu, baina seigarren klausulan eta hurrengoetan adierazitako baldintzak beteta betiere.

Hamahirugarrena.– Enpresak edo erakundeak adierazten du ezagutzen duela unibertsitateak duen Zuzenbide Publikoko erakunde izaera eta, ondorioz, administrazio prozedurako arauak aplikatzen zaizkiola.

Hamalaugarrena.– Dokumentu hau eskritura publiko bihur daiteke, alderen batek eskaera egiten badu (kostuak berak ordaindu beharko ditu) edo indarreko legeriak hala eskatzen badu.

Aldeek kontratu hau irakurri dute eta, ados egonda, hiru aletan izenpetu dute aipatutako tokian eta egunean.

(a)	Euskal Herriko Unibertsitatetik					 ................................... enpresa edo erakundearen aldetik

(b)	.................................. Fakultatearen aldetik

(c)	.................................. Eskolaren aldetik

(d)	......................................... Sailaren aldetik

(e)	......................................... Institutuaren aldetik

Izptua.:								Izptua.:

EGINGO DIREN LANEI BURUZKO TXOSTEN TEKNIKO ETA EKONOMIKOA

Ikerketa-proiektuak

IDENTIFIKAZIOA

IZENBURUA

UNESCO diziplina (*):

Zientzia arloa (*):

Jarduera (*):

Iraupena (hilabetetan):

IKERTZAILE NAGUSIA

DEITURAK:

IZENA:

SAILA:

IKASTEGIA/FAKULTATEA:

TELEFONOA:

E-maila:

PARTE HARTZEN DUTEN ENPRESAK

ENPRESAREN IZENA

(1. enpresa)

IFZ/IFK

Jarduera ekonomikoa

Harremanetarako

ENPRESAREN IZENA

(2. enpresa)

IFZ/IFK

Jarduera ekonomikoa

Harremanetarako

PARTE HARTZEN DUEN TALDEA

Zk.

1. deitura, 2. deitura, izena

NAN

Saileko kod.

Kategoria

Arduraldia (ordutan)

1

IN

2

3

4

5

6

7

8

9

10

LABURPENA

(Laburra izan behar da, lanaren ezaugarririk garrantzitsuenak eta helburuak bakarrik azalduz)

JABEGO INTELEKTUAL ETA INDUSTRIALA

Dagokiona markatu

Lortutako emaitzak ezin izango dira merkaturatu, ez zuzenean ez zeharkako beste bideren batetik.

Badago aukerarik emaitzak etorkizunean merkaturatzeko, baina ezin da patenterik lortu.

Emaitzak patentatzeko aukera izan daiteke.

LANEN DESKRIBAPEN TEKNIKOA

(Laburra izan behar da eta gutxienez lanaren interes zientifikoa, metodologia eta lanerako erabiliko diren teknika instrumentalak deskribatu behar ditu).

AURKEZTU BEHARREKO MUGARRI ETA TXOSTENAK

Zk.

Deskribapen laburra

Aurkezteko aurreikusitako data

1

2

3

4

5

6

AURREKONTU EKONOMIKOA

Material higiezina

Kostu osoa (A)

Amortizazio-epea (hilabeteetan) (B)

Proiektuan erabiltzeko % (C)

Kostua

(A x Iraupena/B)x C/100

Dagoen material higiezina (deskribatu)

Material higiezin berria (deskribatu)

1. AZPITOTALA:

Unibertsitateko langileak

Zk.

1. deitura, 2. deitura, izena

Doktorea (Bai/Ez)

Kategoria

Arduraldia (ordutan)

Kostua

1

2

3

4

5

2. AZPITOTALA:

Langile berriak

Arduraldia, ordutan

Egotzitako kostua

Bekadunak

Doktoratu aurrekoa

Doktoratu ondokoa

Irakasle eta

ikertzaileak

Doktorea

Lizentziatuak

Laguntzaileak (AZP eta LTL)

Administrazio eta zerbitzuetako pertsonala (AZP)

Laborategiko teknikari laguntzailea (LTL)

3. AZPITOTALA:

Beste baliabide batzuk

Kostua

Azpikontratazioa (deskribapena)

Gastu arruntak (mate. suntsigarria)

Bidaiak eta dietak

4. AZPITOTALA:

Zeharkako kostuak

Zeharkako kostuak = 0,122*(2. azpitotala +3. azpitotala + 4. azpitotala) + 0,02*1. azpitotala

Kostua

5. AZPITOTALA:

Guztira (BEZ gabe)

(1. azpitotala+ 2. azpitotala+ 3. azpitotala+ 4. azpitotala+ 5. azpitotala)

KONTRATUA PARTAIDEAK: Euskal Herriko Unibertsitateko << Saila/Institutua/Ikastegia>> <<Enpresa/Erakundea>>

HELBURUA: AHOLKULARITZA TEKNIKOA EMATEA ALOR HONETAN:<<alorraren izena>>

………………………………, …………(e)ko ………………………………(a)ren ………a
BILDURIK

(a)	Alde batetik, Euskal Herriko Unibertsitatea (aurrerantzean UPV/EHU), Euskal Herriko Unibertsitateko errektore Juan Ignacio Pérez Iglesias jaunak ordezkatua.

(b)	Alde batetik Euskal Herriko Unibertsitateko << Fakultatea>>, fakultateko dekano ....................................... jaunak/andreak ordezkatua.

(c)	Alde batetik Euskal Herriko Unibertsitateko << Eskola>>, eskolako zuzendari ....................................... jaunak/andreak ordezkatua.

(d)	Alde batetik Euskal Herriko Unibertsitateko << Saila>> (aurrerantzean unibertsitateko saila), saileko zuzendari ....................................... jaunak/andreak ordezkatua.

(e)	Alde batetik Euskal Herriko Unibertsitateko << Institutua>>, institutuko zuzendari ....................................... jaunak/andreak ordezkatua.

Aipatutako aldeak eskumen nahikoa dauka kontratu hau egiteko, LOUko 83. artikuluan, Estatutuetan eta Euskal Herriko Unibertsitateak kanpoko kontratuak egiteko arautegian datorrenaren arabera.

Bestetik, ............................................. enpresa edo erakundea (IFZ: ............................, egoitza: ........................................................................., ............................................................................. kooperatiben/fundazioen/elkarteeen merkataritza erregistroko zk: ......................................), eta bere izenean eta ordezkaritzan ................................................................ jauna/andrea, <<Enpresa/Erakundeko kargua>>, eskumen nahikoa duena kontratu hau egiteko ondokoaren arabera:

(a) Estatutuetako .................................... artikulua

(b) Arautegiko .................................... artikulua

(c) .................................(e)ko ............................. notario jaunak/andreak .................(e)ko ......................................(a)ren ............(e)ko eskrituran emandako ahalordea (...................... zenbakia .................. protokoloan).

Bi aldeok behar besteko ahalmen juridikoa aitortzen diote elkarri, eta euren erakundeen izenean dokumentu hau sinatzen dute. Horretarako,

ADIERAZTEN DUTE

Lehenengoa.– Unibertsitatea ikerketa erakundea da, sektore eta diziplina anitzekoa, irakaskuntza, ikerketa eta zientzia eta teknologiaren garapenerako jarduerak egiten dituena.

Gorago aipatu den sailak/institutuak alor honetan egiten ditu ikerlanak: .....................................................

Bigarrena.– .................................... enpresa edo erakundeak alor honetan egiten du lan: ....................................................... .............................. ..............................

Hirugarrena.– ........................................ enpresa edo erakundeak Euskal Herriko Unibertsitatearen aholkularitza teknikoa izan nahi duela, ........................................ Saileko ............................. ikertzaileak zuzentzen duen lan taldearen bidez, alor honetan: ...................................................

Horregatik, alde biek kontratu hau sinatu dute, honako klausula hauen arabera:

KLAUSULAK

Lehenengoa.– Kontratu honen helburua da Euskal Herriko Unibertsitateko ............................................................................... sailak edo institutuak aholkularitza teknikoa eman dezala alor honetan: ................................................................ Kontratu honi erantsitako memorian azaltzen den metodologia erabiliko da horretarako.

Bigarrena.– Aholkularitza teknikoa .................................................. irakasleak emango du, ondoren aipatzen diren ikertzaileek lagundutua:

(Izen-abizenak)

(Saila)

...............................

...............................

...............................

...............................

Hirugarrena.– Unibertsitateak .............. ordu eman ahal izango ditu urtean, gehienera ere, aholkularitza lanetan.

Laugarrena.– ............................................. enpresak ...................... euro emango dizkio unibertsitateari, aholkularitza lanetan emandako ordu bakoitzeko. Kasuan aplikatu beharreko BEZa gehitu behar zaio aipatutako diru kopuruari.

Kontratu honen helburu diren lanetan emandako orduei dagokion faktura egingo du unibertsitateak, hilero.

Bosgarrena.– Diru kopurua Euskal Herriko Unibertsitateak Bilbao Bizkaia Kutxan daukan 2095-0292-90-9101266146 kontu zenbakian sartu behar da (“ITRBren fakturen diru sarrerak” izenekoa).

Seigarrena.– Kontratatutako zerbitzua ematean lortutako datuak eta informazioak isilpekoak izango dira, argitaratu bitartean. Dena dela, enpresaren oniritzi idatzia beharko da artikulu, hitzaldi edo beste era batean argitaratzeko.

Zazpigarrena.– Kontratu hau sinatzen den egunetik aurrera egongo da indarrean, ........(e)ko ...................................(a)ren ..........(e)ra arte.

Zortzigarrena.– Enpresak edo erakundeak adierazten du ezagutzen duela unibertsitateak duen Zuzenbide Publikoko erakunde izaera eta, ondorioz, administrazio prozedurako arauak aplikatzen zaizkiola.

Bederatzigarrena.– Dokumentu hau eskritura publiko bihur daiteke, alderen batek eskaera egiten badu (kostuak berak ordaindu beharko ditu) edo indarreko legeriak hala eskatzen badu.

Aldeek kontratu hau irakurri dute eta, ados egonda, hiru aletan izenpetu dute aipatutako tokian eta egunean.

(a)	Euskal Herriko Unibertsitatetik			 ................................... enpresa edo erakundearen aldetik

(b)	................................. Fakultatearen aldetik

(c)	................................. Eskolaren aldetik

(d)	......................................... Institutuaren aldetik

(e)	......................................... Sailaren aldetik

Izptua.: .........................................................			Izptua.: ........................................................................

EGINGO DIREN LANEI BURUZKO TXOSTEN TEKNIKO ETA EKONOMIKOA

Aholkularitza teknikoa

IDENTIFIKAZIOA

IZENBURUA

UNESCO diziplina (*):

Zientzia arloa (*):

Jardueraren sektorea (*):

Iraupena (hilabetetan):

IKERTZAILE NAGUSIA

DEITURAK:

IZENA:

SAILA:

IKASTEGIA/FAKULTATEA:

TELEFONOA:

E-maila:

PARTE HARTZEN DUTEN ENPRESAK

ENPRESAREN IZENA

(1. enpresa)

IFZ/IFK

Jarduera ekonomikoa

Harremanetarako

ENPRESAREN IZENA

(2. enpresa)

IFZ/IFK

Jarduera ekonomikoa

Harremanetarako

PARTE HARTZEN DUEN TALDEA

Zk.

1. deitura, 2. deitura, izena

NAN

Saileko kod.

Kategoria

Arduraldia (ordutan)

1

IN

2

3

4

5

6

7

8

9

10

LABURPENA

(Laburra izan behar da, lanaren ezaugarririk garrantzitsuenak eta helburuak bakarrik azalduz)

LANEN DESKRIBAPEN TEKNIKOA

(Laburra izan behar da eta gutxienez lanaren interes zientifikoa, metodologia eta lanerako erabiliko diren teknika instrumentalak deskribatu behar ditu).

AHOLKULARITZA ORDU BAKOITZEKO AURREKONTU EKONOMIKOA

Material higiezina

Kostu osoa (A)

Amortizazio-epea (hilabetetan) (B)

Proiektuan erabiltzeko % (C)

Kostua

(A x Iraupena/B)x C/100

Dagoen material higiezina (deskribatu)

Material higiezin berria (deskribatu)

1. AZPITOTALA:

Unibertsitateko langileak

Zk.

1. deitura, 2. deitura, izena

Doktorea (Bai/Ez)

Kategoria

Arduraldia (ordutan)

Kostua

1

2

3

4

5

2. AZPITOTALA:

Langile berriak

Arduraldia (ordutan)

Kostua

Bekadunak

Doktoratu aurrekoa

Doktoratu ondokoa

Irakasle eta ikertzaileak

Doktorea

Lizentziatuak

Laguntzaileak (AZP eta LTL)

Administrazio eta zerbitzuetako pertsonala (AZP)

Laborategiko teknikari laguntzailea (LTL)

3. AZPITOTALA:

Beste baliabide batzuk

Kostua

Azpikontratazioa (deskribapena)

Gastu arruntak (mate. suntsigarria)

Bidaiak eta dietak

4. AZPITOTALA:

Zeharkako kostuak

Zeharkako kostuak = 0,122*(2. azpitotala +3. azpitotala + 4. azpitotala) + 0,02*1. azpitotala

Kostua

5. AZPITOTALA:

Aholkularitza ordua, guztira (BEZ gabe)

(1. azpitotala+ 2. azpitotala+ 3. azpitotala+ 4. azpitotala+ 5. azpitotala)

ADOSTASUN-AKTA

LANEN BUKAERA

________________(e)an, 200__.eko __________(a)ren____ (e)an

………………………………………………………………………………….....................……..……………........................…………Jaunak/Andreak,

ikertzaile nagusia denak honako lan hauetan:

.................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................,

aipatutako lanak bukatu ondorengoko azken txostena aurkeztu du gaur.

……………………………………………………………………………………….......................................……........…………………Jaunak/Andreak,

............................................................................................................................................................................................ enpresa edo erakundearen aldetik,

gorago aipatutako proiektua bukatzearekin ados dagoela adierazten du.

Ikertzaile nagusiaren aldetik						 Enpresaren aldetik

Izptua.: .................................................					Izptua.: .................................................


Azterketa dokumentala