Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 229. zk.), 2022ko azaroaren 30a, asteazkena

Sumario n.º 229, miércoles 30 de noviembre de 2022


XEDAPEN OROKORRAK

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

DISPOSICIONES GENERALES

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Izendapenak, egoerak eta gorabeherak
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Nombramientos, situaciones e incidencias
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

Oposaketak eta lehiaketak
VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARANGO UDALA

Oposiciones y concursos
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

BESTELAKO XEDAPENAK

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA

OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

HEZKUNTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

IRAGARKIAK

Beste iragarki ofizial batzuk
LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ANUNCIOS

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

Pribatuen iragarkiak
IROZGARRI, KOOP. ELK. TXIKIA LIKIDAZIOALDIAN

Anuncios particulares
IROZGARRI, KOOP. ELK. TXIKIA EN LIQUIDACIÓN