Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila

PEGIP 2020-ak erantzuten dituen 13 premia publikoak (INFOGRAFIA)

egilea: Pegip 2020, 

Administrazio eraginkorra eta efizientea lortzea PEGIP 2020ren bi helburu estrategikoak dira. Baina baita ere gizarteen egungo eskakizunak dira erakundeen funtzionamenduan oraingo aukera teknologikoetara egokitzea eta kultura demokratiko zorrotzago batera heltzea. Zentzu honetan, gardentasunak eta parte-hartzeak protagonimo gehiago hartzen dute politika publikoen kudeaketan.


PEGIP 2020ren programazio-helburua da, beraz, Administrazioa eraldatzea ondorengo premia publikoei erantzunez:

Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko 2020 Plan Estrategikoaren bidez premia horiei ikuspegi integral batetik heldu nahi zaie; bai ikuspuntu funtzionaletik (aurreko infografian adierazitako alderdi guztiak  kontuan hartuz) bai antolaketaren ikuspuntutik (hau da, Eusko Jaurlaritzaren sail guztiei transbertsalki).

Zerbait botatzen duzu faltan? Iruzkina utz ezazu.