Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

misil

iz. Aldez aurretik erabakitako ibilbideari lastertasun handiz jarraitzen dion suziri leherkaria. Propultsio, gida eta kontrol sistema autonomoei esker higitzen dira. Misilak nondik jaurtikitzen diren eta zein helburu duten kontuan harturik lurretik-lurrerakoak, lurretik-airerakoak eta airetik-airerakoak izan daitezke, besteak beste.