Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

mirrindu, mirrin(du), mirrintzen

da-du ad. Mardultasuna galdu, mirrin bihurtu.