Segurtasun Saila

Jokoari eta horren patologiari eta jokabide mendekotasun-sortzaileei buruzko azterlan soziologiko bat egitea.

 

Kontratu mota

Aholkularitza eta laguntza eta zerbitzuak


Kontratu gaia

Azterlan eta informe sozialak


Saila / Erakunde Autonomiaduna

Herrizaingoa


Espedientea izapidetuko duen bulegoa

Kontratazio Mahaia - Herrizaingo Saila


Kontratuaren xedea

Jokoari eta horren patologiari eta jokabide mendekotasun-sortzaileei buruzko azterlan soziologiko bat egitea.


Oinarrizko aurrekontua

Lanak gauzatzeko aurrekontua laurogei mila (80.000,-) eurokoa izango da, genienez ere. Aurrekontua bi urtetan banatuko da:

2007: hirurogeita bat mila (61.000,-) euro.

2008: hemeretzi mila (19.000,-) euro.


Expedientea

J-229/07


Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea

EUSKO JAURLARITZA. Herrizaingo Saila - Kontratazioa.

Donostia kalea 1, E aldea, solairuartekoa. Vitoria-Gasteiz 01010.

Telefonoa: 945-01 88 98 ó 945-01 87 73

Telefaxa: 945-01 87 49

E-maila: e-satrustegi@ej-gv.es

www.contratacion.info 


Eskabideak aurkezteko lekua

EUSKO JAURLARITZA. Herrizaingo Saila. Kontratazioa.

Eskura entregatu beharko dira Kontratazioan, Donostia kaleko 1ean, edo bestela, postaz bidali beharko dira, baina egun horretan bertan eskaintza osta-bulegoan zein egunetan jarri den egiaztatu eta jakinarazi beharko zaio kontratazio-organoari, telex, telefax edo telegrama baten bidez. Eskakizun bi horiek betetzen ez badira edo eskaintza jasotzeko finkatutako epea amaitutakoan jasotzen bada bidalketaren komunikazioa, eskaintza ez da onartuko. Nolanahi ere, jakinarazpenean adierazitako egunetik hamar egun natural igaro eta jaso es badita, ez dira inola ere onartuko.


Aurkezteko azken eguna (Eguna eta ordua)

2007ko azaroaren 8a, 10:00ak baino lehen.


Iragarpena

EHAA


Administrazio baldintza partikularrak

Cláusulas Administrativas Particulaes


Oinarri Teknikoen Agiria

Pliego de Bases Técnicas


Oharrak

Administrazio Informazioa: Herrizaingo Saila - Kontratazioa.

Informazio teknikoa: Joko eta Ikuskizun Zuzendaritza.


Abisua

Estos datos son de carácter informativo. En todo caso, son los textos publicados en el BOPV y los pliegos que se pueden retirar en las Oficinas Administrativas los que tienen validez jurídica.


Azken aldaketa data

24/10/2007