Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

ARTXIBO KRONOLOGIKOA. Hondakinen kudeaketaren urteko adierazpena/memoria

Deskribapena


Ekonomia Zirkular baterako Hondakinei eta Lurzoru Kutsatuei buruzko apirilaren 8ko 7/2022 Legeak 65. artikuluan ezartzen duenez, datuak bildu diren hurrengo urteko martxoaren 1a baino lehen, izaera profesionalarekin hondakinak biltzeko eta tratatzeko eragiketak egiten dituzten pertsona fisiko edo juridikoek eta hondakin arriskutsuen ekoizleek artxibo kronologikoan jasotako informazioaren laburpen-memoria bat bidaliko dute, hala badagokio, jarduten duten instalazio bakoitzeko, baimendutako tratamendu-eragiketa bakoitzeko informazioa banakatuta, gutxienez XV. eranskinean agertzen den edukiarekin, instalazioa kokatuta dagoen autonomia-erkidegora, eta, tokiko eskumeneko hondakinen kasuan, tokiko erakundeetara ere bai.

Hondakin espezifikoen kudeatzaileek (ontziak, tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak, bizitza baliagarriaren amaieran dauden ibilgailuak, arazketa-lohiak), gainera, dagokien urteko memoria bidali behar dute.


XII. eranskina.- 110/2015 Errege Dekretuaren 1. taula. GEEHen bilketari eta kudeaketari buruzko informazio erantsia

TEEHak tratatu edo gordetzen dituzten instalazioek eta TEEH negozianteek urtero txosten bat aurkeztu behar dute kokatuta dauden autonomia erkidegoaren ingurumen organuaren aurrean 110/2015 Errege Dekretuak eskatzen duen informazioarekin.


Ontzien urteko aitorpena

Ontziratzaileek eta dendariek, berreskuratzaileek, birziklatzaileek eta balioa ematen dutenek, azken edukitzaileek, tokiko erakundeek eta Kudeaketa Sistema Integratuek ontzien aitorpena aurkeztu behar dute urtean behin eta martxoaren 31 baino lehen, sozietatearen egoitza duten autonomia-erkidegoko organo eskudunean.

Ontzi hondakinen azken edukitzaileek hondakin horiek non entregatu dituzten jakinarazi behar dute.

Ontzietan doazen produktuak lehen aldiz merkatuan jartzen dituzten enpresek merkatuan zein ontzi kantitate eta zenbat ontziratutako produktu jarri dituzten jakinarazi behar dute, eta haietatik berriro erabiltzeko ontziak zenbat diren adierazi. Etxeetan kontsumitu daitezkeen ontziei buruz dagokion Kudeaketa Sistema Integratuari jakinarazi behar zaio.

 


Ontzien hondakinak prebenitzeko enpresa planaren jarraipena

Sortutako ontzi-hondakinen kopurua murrizteko neurriei buruzko jarraipen-txostena.


Hondakin-uren araztegietako lohien xedeari buruzko informazioa

Las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) del País Vasco, independientemente de que sus lodos se destinen a usos agrícolas o no, deben remitir anualmente, antes del 1 de abril, la memoria con los datos relativos al año anterior.


HEA artxibo kronologikoaren laburpen-memoria - Kudeatzaileak

 


HA artxibo kronologikoaren laburpen-memoria - Kudeatzaileak

 

Nori dago zuzenduta


Hondakinak tratatzeko baimena duten pertsona fisiko edo juridikoak

Aplikatu beharreko araudiaBizitza Baliagarriaren Amaieran dauden Ibilgailuen (BBAI) kudeatzaileen urteko memoria


XII. eranskina.- 110/2015 Errege Dekretuaren 1. taula. GEEHen bilketari eta kudeaketari buruzko informazio erantsia


Ontzien urteko aitorpena


Ontzien hondakinak prebenitzeko enpresa planaren jarraipena

Erakundeak


Kudeatzen duen erakundea

 • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetza > Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

 • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetza > Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Harremanetarako datuak

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Aurretiko hitzordua eskatu behar da Zuzenean - Herritarrentzako arreta buegoetara joateko: Eskatu hitzordua

Tramitazio elektronikoan arazorik baduzu, erabiltzaileentzako arreta zentroaren telefonoa erabili dezakezu: 945 01 68 38

Kodea(k)

 • Bizitza Baliagarriaren Amaieran dauden Ibilgailuen (BBAI) kudeatzaileen urteko memoria: 0121501
 • XII. eranskina.- 110/2015 Errege Dekretuaren 1. taula. GEEHen bilketari eta kudeaketari buruzko informazio erantsia: 0121505
 • Ontzien urteko aitorpena: 0121503
 • Ontzien hondakinak prebenitzeko enpresa planaren jarraipena: 0121506
 • Hondakin-uren araztegietako lohien xedeari buruzko informazioa: 0121507
 • HEA artxibo kronologikoaren laburpen-memoria - Kudeatzaileak: 0121508
 • HA artxibo kronologikoaren laburpen-memoria - Kudeatzaileak: 0121509
 • HA artxibo kronologikoaren laburpen-memoria - Ekoizileak: 0121510

Bizitza Baliagarriaren Amaieran dauden Ibilgailuen kudeatzaileen urteko memoria


Urteko memoria urte bakoitzaren apirilaren 1a baino lehen aurkeztuko da eta aurreko urtean egindako hondakinen kudeaketari buruzkoa izango da.

Lau pausu jarraitu beharko dira:

 1. komunikazioa bete,
 2. dokumentuak eta prestatutako inprimakia erantsi,
 3. komunikazioa sinatu,
 4. bidali komunikazioa eta erantsitako dokumentuak.
  Hartu izanaren agiria erakutsiko da pantailan bidalketa egin ondoren
 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak hilabetez gordeko ditu zuk emandako datuak. Dena dela, komunikazioa araudiak ezarritako epe barruan aurkeztu beharko duzu.

Beste tramite batzuk


Administrazioari komunikazio-egintza


110/2015 Errege Dekretuaren 33.2 artikuluak adierazten du XII. eranskineko 1. taula hori betetze-aldiaren hurrengo urteko urtarrilaren 31 baino lehen bidaliko zaiela autonomia-erkidegoei.

Memoria horrek (XII-Tabla1 eranskina) EZ du ordezten Ekonomia Zirkularrerako Hondakinei eta Lurzoru Kutsatuei buruzko 7/2022 Legearen 65. artikuluan ezarritako Artxibo Kronologikoaren Laburpen Memoria, haren informazio osagarria baita.

Dokumenzaioa (excel formatuko memoria eta laginei buruzko txostena, hori izanez gero) IKS-eeM atariko e-DMA eskaeraren bidez aurkeztu beharko da. Horretarako, honako hau aukeratu beharko da:

 • Waste-Hondakin ez-arriskutsuen sektorea.
 • Prozedura: MAG-RAEE: Tresna elektriko eta elektronikoen hondakinen kudeatzailearen memoria

Oharra: Nahiz eta sektorearen izena “Hondakin ez-arriskutsuak” izan, memoria bakarra da eta jasotako tresna elektriko eta elektronikoen hondakin guztien datuak aurkeztu beharko dira, arriskutsuak edo ez-arriskutsuak diren kontuan hartu gabe.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Administrazioari komunikazio-egintza


IKSeeM aplikazioan eskaera bat sortzeko ezkerraldeko menuaren ondorengo atalarera jo beharko duzu: e-environment /e-DMA Solicitud. e-DMA berria sortzean honako hau aukeratu beharko da:

 • Waste-Hondakin ez-arriskutsuen sektorea.
 • Prozedura: OUA: Ontzien urteroko aitorpena

Beste tramite batzuk


Administrazioari komunikazio-egintza


Urteko jarraipen-txostena hurrengo urtearen maiatzaren 31 baino lehenago aurkeztu behar da.

 

IKSeeM aplikazioan eskaera bat sortzeko ezkerraldeko menuaren ondorengo atalarera jo beharko duzu: e-environment /e-DMA Solicitud. e-DMA berria sortzean WASTE - RESIDUOS NO PELIGROSOS sektorea eta PEPJT - PEParen jarraipen txostena prozedura aukeratu beharko duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Administrazioari komunikazio-egintza


IKSeeM aplikazioan eskaera bat sortzeko ezkerraldeko menuaren ondorengo atalarera jo beharko duzu: e-environment /e-DMA Solicitud. e-DMA berria sortzean honako hau aukeratu beharko da:

 • Sectorea: Waste-Residuos no peligrosos
 • Prozedura: Comunicación de lodos aplicados en suelo agrícola

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Administrazioari komunikazio-egintza


Memorian jasotako informazioa aurkezten laguntzeko, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzak erantsitako memoria-eredua prestatu du. 

Memoria datuak aipatzen diren urteko aldiaren hurrengo urteko martxoaren 1 baino lehen bidali behar da, izapidetze elektronikoaren bidez.

Lau pausu jarraitu beharko dira:

 1. komunikazioa bete,
 2. dokumentuak eta prestatutako inprimakia erantsi,
 3. komunikazioa sinatu,
 4. bidali komunikazioa eta erantsitako dokumentuak.
  Hartu izanaren agiria erakutsiko da pantailan bidalketa egin ondoren
 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak hilabetez gordeko ditu zuk emandako datuak. Dena dela, komunikazioa araudiak ezarritako epe barruan aurkeztu beharko duzu.

Beste tramite batzuk


Administrazioari komunikazio-egintza


Memoria datuak aipatzen diren urteko aldiaren hurrengo urteko martxoaren 1 baino lehen bidali behar da, izapidetze elektronikoaren bidez.

Dokumentazioa e-DMA notifikazioaren bidez aurkeztu behar da IKS-eeM sisteman (Gestión e-DMA)

Beste tramite batzuk


Administrazioari komunikazio-egintza


Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk