Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Landaguneen garapenerako eta dibertsifikazio ekonomikorako laguntzak onuradun pribatuentzat 2015

LABURPENA
Titulua:
Landaguneen garapenerako eta dibertsifikazio ekonomikorako laguntzak onuradun pribatuentzat 2015
Xedea:

2016ko deialdia

LGP Euskadi 2015-2020 programaren (LEADER programarako FEADER funtsaren aurrekontu partida bat dauka) esparruan edota EREIN programaren (izapidetzen ari da araua) esparruan aurtengo ekitaldirako xedatutako deialdien ostean aurkeztutako laguntza eskaerak kontuan izaki, deialdion aurretik aurkeztutako laguntza eskaerak onartuko dira izapiderako.

Horretarako eta Estatuaren 2014tik 2020ra bitarteko nekazaritza eta abeltzaintza sektoreetako eta landa-guneetako laguntzei ezarri beharreko Europako Erkidegoaren gidalerroetan Europako Batzordeak laguntzei eskatutako efektu pizgarria babeste aldera, ezinbestekoa izango da ondorengo eskaera formularioa bidaltzea da eta berori onartzeko, nahitaezkoa izango da eskaera egin den unean inbertsio eragiketei ez zitzaiela ekin adierazten duen akta egitea: Deialdi aurreko eskaera formularioa


Euskadiko landaguneetan enpleguari eutsi edo enplegua areagotzen lagunduko duren nekazaritzaz bestelako jarduerak sortu eta garatzeko edozein inbertsioak babesteko

- Nekazaritza sektorearekin zerikusirik izan ez baina sektorea dibertsifikatuko duten jarduerak

- Mikroenpresa eta enpresa txiki eta ertainak sorrera eta garapena, betiere inbertsioak nekazaritzako elikagaien ekoizpenerako, eraldaketarako eta komertzializaziorako erabiltzen ez bada.

- Enplegu sorrera garbia

Diru kopurua:

Guztira 6 milioi euroren laguntzak dira, horietatik 2,5 milioi 2015eko ekitaldirako dira, eta beste 3,5 milioiak, berriz, 2016rako konpromisoen maileguetarako, hurrengo taulan azaltzen den bezala

Laguntza-ildoak 2015 2016
Ekintza ekonomikoak dibertsifikatzeko eta enpresen sorrera eta garapenerako
laguntzak                                                                                                               
 2.250.000 €   3.250.000 € 
Enplegu sorrerarako laguntzak 250.000 €  250.000 € 
Deialdiaren araudia:
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna
Deialdia egiten duen organoa:
Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritza
Erakunde erabakigarria:
Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna
Egitura atal ebazlea:
Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritza
Bertan emandako arreta:

- HAZI Fundazioa

- Araba: Granja Modelo z/g. 01192 Arkaute

- Bizkaia: Berreaga 5. 48160 Derio

- Gipuzkoa: Elbarrena Auzoa. 20159 Zizurkil

- Landa Garapeneko Elkarteak ArabaBizkaia eta Gipuzkoa

- Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritza
Donostia kalea, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz

Telefono bidezko arreta:

- HAZI Fundazioa

Araba: Granja Modelo z/g. 01192 Arkaute T 945 00 32 08

Bizkaia: Berreaga 5. 48160 Derio T 944 54 14 21

Gipuzkoa: Elbarrena Auzoa. 20159 Zizurkil T 943 69 21 62

- Landa Garapeneko Elkarteak ArabaBizkaia eta Gipuzkoa

- Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritzan:
Arantza Peña
Telefonoa: 945 016 308
Faxa: 945 016 310
E-maila: a-pena@euskadi.eus

TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:

- HAZI Fundazioa

- Araba: Granja Modelo z/g. 01192 Arkaute

- Bizkaia: Berreaga 5. 48160 Derio

- Gipuzkoa: Elbarrena Auzoa. 20159 Zizurkil

- Landa Garapeneko Elkarteak ArabaBizkaia eta Gipuzkoa

- Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritza
Donostia kalea, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz

Itzuli

- HAZI Fundazioa

- Araba: Granja Modelo z/g. 01192 Arkaute

- Bizkaia: Berreaga 5. 48160 Derio

- Gipuzkoa: Elbarrena Auzoa. 20159 Zizurkil

- Landa Garapeneko Elkarteak ArabaBizkaia eta Gipuzkoa

- Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritza
Donostia kalea, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz

Landaguneen garapenerako eta dibertsifikazio ekonomikorako laguntzak onuradun pribatuentzat 2015

Euskadiko landaguneetan enpleguari eutsi edo enplegua areagotzen lagunduko duren nekazaritzaz bestelako jarduerak sortu eta garatzeko edozein inbertsioak babesteko

- Nekazaritza sektorearekin zerikusirik izan ez baina sektorea dibertsifikatuko duten jarduerak

- Mikroenpresa eta enpresa txiki eta ertainak sorrera eta garapena, betiere inbertsioak nekazaritzako elikagaien ekoizpenerako, eraldaketarako eta komertzializaziorako erabiltzen ez bada.

- Enplegu sorrera garbia

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

Landa guneetan kokatuta dauden eta nekazaritzaz bestelako jarduera duten mikroenpresa eta enpresa txiki eta ertainak

PRESTAZIOA
Dotazioa:

Guztira 6 milioi euroren laguntzak dira, horietatik 2,5 milioi 2015eko ekitaldirako dira, eta beste 3,5 milioiak, berriz, 2016rako konpromisoen maileguetarako, hurrengo taulan azaltzen den bezala

Laguntza-ildoak 2015 2016
Ekintza ekonomikoak dibertsifikatzeko eta enpresen sorrera eta garapenerako laguntzak    2.250.000 €   3.250.000 € 
Enplegu sorrerarako laguntzak 250.000 €  250.000 € 
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Eskaera
Eskaera:
Eskaera
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Eskaera (Eskaera)

Arinago izapidetu ahal izateko eskaera telematikoki bidaltzea eskatzen dizuegu (eskaera orrian bertan "enviar/bidali" botoia sakatuta). Horretarako komenigarria da Adobe Reader izatea. Honek ez du esan nahi zehaztu den helbidera paperean bidali behar ez duzuenik. Izan ere, beharrezkoa duzue paperean eskaera orria (sinatuta eta zigiluarekin) eta behar diren agiriak bidaltzea, bai HAZI Fundazioara, bai Eusko Jaurlaritzako Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritzara.

Dokumentazioa:
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Agiriak Aurkeztea
Agiriak Aurkeztea:
Administrazioak eskatutako edota interesdunak berak eman nahi dituen agiriak aurkezteko, interesdunak ondorengo inprimakia aurkeztu beharko du, eransten dituen agiriak adieraziz.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Agiriak Aurkeztea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, administrazioak eskatutako dokumentuak emateko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Epea Luzatzea
Epea Luzatzea:
Prozedura hasteko eskabideak betetzen ez baditu deialdiaren berariazko arauek eskatutako baldintzak interesdunari eskakizuna egingo zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Hautaketa-prozesu edo norgehiagoka-prozeduretan izan ezik, betiere formulario hau beteta aurkezten badu interesdunak aukera izango du akatsak zuzentzeko epea edo eskaturiko dokumentuak eramatekoa handitu dadila eskatzeko. Epe hau bost egunetan handitu ahal da baldin eta eskatutako agiriak aurkezteko zailtasun berezirik badago.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Epea Luzatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, akatsak zuzentzeko epea luzatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea:
Interesdunak prozedura honetan jakinarazpenen datu pertsonalak alda ditzake erantsitako inprimakia betez. Bertan jakinarazpenak jasotzeko bidea eta hizkuntza adieraziko ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Atzera Egitea
Atzera Egitea:
Bere eskabidea egin ondoren, interesdunak eskubidea izango du atzera egiteko ebazpena eman bitartean. Atzera egin izanak ez dio eragozten interesdunari duen eskubideari eustea. Beraz, nahi badu eskubide horretaz baliatu ahal da beste prozedura batean.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Atzera Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, bere eskaeran atzera egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Laguntza Onartzea
Laguntza Onartzea:
Baldin eta emandako laguntzarekin ados badago, interesdunak ematen zaion inprimakia betez onartu ahalko du. Kasu horretan, onarpena jaso ondoren, laguntza ordaintzeko izapideak betetzeari ekingo dio Administrazioak.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Laguntza onartzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, emandako laguntza onartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Uko Egitea
Uko Egitea:
Interesdunak prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskubidea izango du, horren ebazpena eman ondoren, baina uko egiten duen interesdunak bera babesten duten eskubideak galdu egiten ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Uko Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Gorako Errekurtsoa
Gorako Errekurtsoa:
Gorako errekurtsoa helegite administratibo bat da eta haren bidez lortu nahi dena da Administrazioaren organo batek hierarkikoki mendeko duen beste organo batek emandako egintza aztertu eta zuzenbidearen arabera zuzendu dezan.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Gorako Errekurtsoa (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, gorako errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2015/09/01 - 2015/09/30
Aurkezteko epe-muga:

2015eko irailaren 30a arte.

Ebazteko epea:

Eskabideak aurkezteko epea hasi eta 6 hilabeteko epearen barruan.

Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
  • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
  • Egitura atal ebazlea:    Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetza.
  • Jartze epea: Hilabete 1.
  • Ebazteko epea: 3 hilabete.
  • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
  • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
  • Egitura atal ebazlea:  Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetza.
  • Jartze epea: 3 hilabete.
  • Ebazteko epea: 3 hilabete.
  • Ebazpen falta: Onartzea.