Logo Euskadi.eus
Hizkuntza

Nabarmenak

Behatokian zertan gabiltzan

  • Kultura eta hezkuntza

    Txosten honen aztergai izango dira hezkuntza eta kulturaren arteko harremana eta bi arlo horietan zeharka jarduteak ditu onurak. Txosten honen oinarria ez da kultura-eremua jarduera ekonomikoaren sektore gisa, baizik eta hezkuntza-eremua garapen indibidual eta kolektiborako funtsezko sektore gisa.

  • Inbertsio publikoa kulturan 2022

    Operazio estatistiko honek EAEko Administrazioaren kultura-aurrekontuak zehatz-mehatz aztertzen dira, baita haren mendeko erakunde autonomo, sozietate publiko eta elkarteen kultura-aurrekontuak ere, eta horrek aukera ematen du kultura-baliabideen izaera ekonomikoa eta kultura-jomuga zein diren jakiteko.

  • Kultura-ohiturak, -praktikak eta -kontsumoa 2023

    Operazio estatistiko honen helburua da euskararen eremuko biztanleen parte-hartze kulturalaren argazki xehatua ematea (Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleeena, Nafarroako Foru Komunitatekoena eta Iparraldekoena).

  • Euskal Herriko eragile kultural guztiei zabalik dagoen ataria da Kulturklik, kultura-ekitaldien eta intereseko bestelako edukien hedapena egiteko. Kulturaren Euskal Behatokiarena da Kulturkliken eguneroko kudeaketaren ardura.