Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Telebistaren alorreko araudia

EITB Herri Erakundea

5/1982 Legea, maiatzaren 20koa, EITB sortze legea.

4/1996 Legea, urriaren 11koa, "Euskal Irrati Telebista" Herri Erakundea sortzeo Legea eraberritzekoa.

8/1998 Legea, martxoaren 27koa, "Euskal Irrati Telebista" Herri ERakundea sortzeko Legea aldatzen duena. 

Telebista-operadoreen finantzazio eta emisio-betebeharrak

215/2007 DEKRETUA, azaroaren 27koa, telebista-operadoreen emisio-betebeharrak eta film luze eta film labur zinematografikoak eta telebistarao filmak aurrez finantzatzeko inbertsio-betebeharrak ezartzen dituena. 

Lurreko Telebista Digitala (LTD)

391/2019 Errege Dekretua, ekainaren 21ekoa, Lurreko Telebista Digitalaren Plan Tekniko Nazionala onartu eta bigarren dibidendu digitala liberatzeko zenbait aspektu arautzen dituena.

Ebazpena, 2014ko urriaren 16koa, Telekomunikazioen eta Informazioaren Gizarterako Estatuko Idazkaritzarena, lurreko telebista-kanal digitalak RGE1, RGE2, MPE1, MPE2, MEP3, MPE4 eta MAUT multiplexetan birkokatzeko unea ezartzen duena. Multiplexak irailaren 19ko 805/2014 Errege Dekretuz onartutako Lurreko Telebista Digitalaren Plan Tekniko Nazionalean planifidatu ziren.

Ebazpena, 2015eko apirilaren 17koa, Telekomunikazioen eta Informazio Gizartearen Estatu Idazkaritzarena, honako erabaki hau argitaratzen duena: Ministro Kontseiluaren 2105eko apirilaren 17ko Erabakia, lurreko uhin hertziarren bidez eta irekian telebistaren ikus-entzunezko komunikazio-zerbitua ustiatze aldera sei lizentzia lehiaketa bidez esleitzeko lehiaketa publikoa arautuko duten oinarrien agiraia onartzen duean eta lehiaketarako deia egiten duena. 

Ebazpena, 2015eko urriaren 26koa, Telekomunikazioen eta Informazio Gizartearen Estatu Idazkaritzarena, honako hau argitaratzen duena: Ministro Kontseiluaren 2015eko urriaren 16ko Erabakia, lurreko uhin hertziarren bidez eta irekian estatu-mailako estaldura duen telebistaren ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzua ustiatze aldera, sei lizentzia lehia bidez esleitzeko lehiaketa publikoa ebazten duena. 

Tokiko LTDa

439/2004 Errege Dekretua, martxoaren 12koa, Tokiko Telebista Digitalaren Plan Tekniko Nazionala onarten duena.

2268/2004 Errege Dekretua, abenduaren 3koa, Tokiko Telebista Digitalaren Plan Tekniko Nazinala onartzen duen martxoaren 12ko 439/2004 Errege Dekretua, aldatzen duena. 

Agindua, 2006ko abenduaren 12koa, Kultura sailburuarena, Lurreko uhinen bidezko telebista-zerbitzua zeharkako kudeaketa-erregimenean eskaintzeko emakidak egilesteko lehiaketarako dei egiten duena. 

Agindua, 2006ko abenduaren 12koa, Kultura sailburuarena; honen bidez, tokiko tlebista digitaleko kanalak Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriei esleitzeko prozedura eta araubidea ezarriko dira.