Osasun Saila / Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

Atxikidura, bizitzan zehar osasunean lortzen diren emaitzen funtsezko faktorea

Argitalpen-data: 

Koordinazio Soziosanitarioko Taldea

 Ondorengo dokumentuaren azalaren erreprodukzio partziala: 'Jarraibide medikoak. Zergatik den atxikimendua funtsezkoa bizitzan zehar osasun-emaitzak hobetzeko.'(Doctor's orders. Why adherence is cirtical to improving health outcomes across the life course. ILC 2022)

Ondorengo dokumentuaren azalaren erreprodukzio partziala: 'Jarraibide medikoak. Zergatik den atxikimendua funtsezkoa bizitzan zehar osasun-emaitzak hobetzeko.'(Doctor's orders. Why adherence is cirtical to improving health outcomes across the life course. ILC 2022)

International Longevity Centrek (ILC) txosten bat argitaratu du, eta bertan sakonago azaltzen du zer garrantzitsua den agindutako medikamentuen erregimenekiko eta prebentziozko beste jarraibide mediko batzuekiko atxikidura-terapeutikoa (bizimodu osasungarriei eta abarri buruzkoa) eta osasuna kontrolatzeko (gaixotasun kronikoak kudeatzeko, hala nola diabetesa, etab.) pazienteen osasun-emaitzak hobetzeko funtsezko neurri gisa.

Eta International Longevity Centre (ILC) zentroak kontuan hartu beharreko beste faktore bat gehitu du: kostuak murrizteko aukera, aipatutakoak bezalako neurriak sustatzen baitira, osasunean emaitza hobeak ekar ditzaketenak.

Zer da atxikidura? OMEren arabera, atxikidura da 'pertsona baten portaeraren gradua, hau da, medikamentuak hartzea, dieta bati jarraitzea eta/edo bizi-estiloan aldaketak egitea, arreta medikoaren hornitzaile batek adostutako gomendioekin bat datorrena'. Beraz, atxikidura-faltatzat jotzen da agindutako medikamentuaren dosiaren % 80 baino gutxiago hartzea.

Atxikidura optimoa funtsezkoa da edozein tratamendu arrakastatsua izan dadin, eta, hortik abiatuta, egiaztatu da atxikidura txikiak, preskribatutako tratamenduen funtzionamendu txarra ez ezik, osasun-zerbitzuen erabilera handiagoaren ondoriozko gastu gehigarria ere eragin dezakeela. Beraz, atxikidurarik eza osasun txarrerako, kontrako gertaera klinikoetarako eta hilkortasunerako arrisku handiagoarekin lotzen da.

Osasun-emaitzak hobetzeko eta bizitza-luzera handitzeko potentziala dagoen arren, dokumentuak azpimarratzen du literaturan ebidentzia ugari dagoela atxikidura-terapeutikorako zailtasunei buruz eta prebentziozko jarraibideen eta/edo gaixotasun kronikoaren kudeaketarako jarraipenari buruz. Indikazio terapeutikoak ez betetzearen ondorioz, kontsultara bisita gehiago egiten dira (hiru gehiago batez beste) eta tratamenduen kostua nabarmen handitzen da (Europan, kostu hori 125 mila milioi eurokoa dela kalkulatzen da).

Atxikidura-terapeutikorako eta prebentzio-indikazioen jarraipenerako oztopoak 2003an aipatu zituen OMEk, bost faktore-multzo handitan oinarrituta:

 • Gizarte eta alderdi ekonomikoekin lotutako faktoreak
 • Osasun-sistema eta arreta medikuko taldeekin lotutako faktoreak
 • Terapiarekin lotutako faktoreak
 • Egoerarekin lotutako faktoreak
 • Pazientearekin lotutako faktoreak

Txostenak egiaztatzen du funtsezko bost talde horietan ez direla lehenetsi atxikidura- terapeutikoa eta mediku-jarraibideen (prebentziozkoak eta/edo patologia kroniko bat kudeatzekoak) jarraipena lortzeko politika eta ekimen eraginkorrak. Hala, COVID-19aren pandemiaren ondoriozko ikaskuntzak abiapuntu gisa hartuta (txertaketa sustatzeko pizgarriak eta sari finantzarioak), iradokitzen da garrantzitsua dela ikuspegi pertsonalizatuak garatzea atxikidura-terapeutikoaren sustapenean emaitzak hobetzeko, eta beharrezkoa dela osasun-profesionalak portaera aldatzeko metodoetan gaitzearen alde egitea, pertsonei atxikimendua sustatzeko laguntza emateko. Hala ere, ikuspegi pertsonalizatu horrek esku-hartze eremu eta maila desberdinetatik partekatutako ikuspegi eta jarduketa baten parte izan behar du.

 • Osasun txarra izateko arriskuan dagoen edo egoera kroniko batean bizi den pertsonaren eremuan.
 • Hornitzaileen eremuan, farmazia-konpainiak eta osasun-sistemako profesionalak barne.
 • Gobernu-mailan, atxikidura-neurriak txertatzeko osasun-sistemen barruan eta pazienteen arreta-bideetan.

Azken batean, azterlan honek defendatzen du ezarritako tratamendu-erregimenekiko atxikidura handiagoa sustatzeko mekanismoetan eta esku-hartzeetan inbertitzea, ez soilik aurrezteko neurri gisa, baizik eta osasun-emaitzak hobetzeko eta, ondorioz, bizitza-luzera handitzeko ekimen gisa.

Helburu horrekin, txostenak atxikidura hobetzeko gomendio batzuk jasotzen ditu; izan ere, bere sorreratik ez da gizabanako jakin baten erantzukizuna, baizik eta osasun-sisteman garatu beharreko funtzio bat, bai gobernuek, bai mediku-arretaren hornitzaileek, farmazia-konpainiek eta osasun-arloko profesionalek garatu beharrekoa. Horrela, emaitzak banakako onuren arabera planteatzen dira, baita gizarte osoarentzat ere (gizartean eta ekonomian eragina duten emaitzak). Identifikatutako gomendioen artean, nabarmentzekoak:

 • Agindutako medikazioen urteko berrikuspenak finantzatzea, gaixotasun kronikoak dituzten pertsonei erabakiak hartzen laguntzeko eta arreta-continuumean identifikatutako edozein haustura identifikatzeko.
 • Urtero hainbat talde demografikotan egindako sendagai-azterketen kopuruari buruzko informazioa ematea.
 • Koordainketak atxikidurarako oztopo izan daitezen saihestea; izan ere, ebidentziak erakusten du pertsonek errezetatutako sendagaiak hartzeko oztopo izan daitekeela.
 • Jokabide-aldaketei buruzko trebakuntza-programetan inbertitzea, langileei beharrezko trebetasunak eta ezagutzak emateko, sendagaien erregimenekiko eta bizimodu osasungarrien programekiko atxikimendua babesteko.
 • Unibertsitate-eremuan graduaurreko ikasketa-plan guztietan atxikidura-alderdiak txertatzen direla bermatzea, eta atxikidurak pertsonen osasun-emaitzetan duen garrantzia jakinaraztea.
 • Atxikidura sustatzea eta lehenestea, gaixotasunak maneiatzeko tresna eraginkor gisa, gaixotasun kronikoen estrategietan sartuta.
 • Gaixotasun kronikoetarako (gaixotasun kardiobaskularrak, diabetesa eta osteoporosia barne) metrikak ezartzea eta betetze-indizeen berri ematea.
 • Sendagaiak diru publikoarekin finantzatzen diren herrialdeetan, betetze-tasa onargarrien arteko desadostasuna ebaluatzeko eta metrika egokiak ezartzeko neurriak ezartzea iradokitzen da.
 • Portaera ezagutzeko taldeak ezartzea, osasunaren ikuspegitik, eta gaixotasun kronikoak dituzten pertsonak sendagaien jarraibideetara eta bizi-estiloen aldaketetara atxikitzeko pizgarri mota desberdinak erabiltzearen eragina ikertzea.
 • Farmaziako profesionalen zeregina handitzea, atxikidura babes dezaten, atxikidura-faltaren zantzuak kontrola ditzaten eta sendagaiak berrikus ditzaten.
 • Atxikidura-arloko ibilbide desberdinei buruzko ikerketatik eratorritako ikaskuntzak erabiltzea baldintza kronikoak dituzten hainbat talderentzat, eta atxikidura ez izateko arrisku handiagoa duten pertsonei zuzendutako esku-hartze pertsonalizatuak garatzea.
 • Osasun-erregistro elektronikoak biltzen eta kudeatzen inbertitzea, erabilera eta arreta-ereduak identifikatu gabe ebaluatzeko laguntza barne.
 • Bermatzea gaixotasun kronikoak dituzten pertsonek beren osasun-erregistroak ikus ditzaketela, eta horiek agindutako sendagaiak erabiltzeko informazioa eta aholkuak ematen dituztela, atxikiduran eta botikak kontrolatzen laguntzeko.
 • Pandemian telefono bidez egindako kontsultak aprobetxatzea aldizkako jarraipen-azterketak egiteko, medikazioaren atxikidura eta maneiua egiaztatzeko.

  Metodologia

  Txosten hau osatzeko, literatura medikoaren eta beste iturri batzuen berrikuspen sistematikoa egin da, bai eta atxikiduran adituak diren nazioarteko eragileei egindako elkarrizketa sakon eta erdiegituratuak ere. Txosten honen berezitasuna bere ikuspegian zentratzen da, hiru gaixotasun kronikoren maneiuan aholku medikoen prebentzioa eta jarraipen-gaiak txertatzen baititu. Aipaturiko gaixotasunak dira: diabetesa, osteoporosia eta gaixotasun kardiobaskularra.

  International Longevity Centre ( ILC Longebitaterako Nazioarteko Zentroa) ideien laborategi britainiarra da, eta bizitza-luzerari buruzko ikerketa-zentroen sare batean integratuta dago. Bizitza-luzeraren eta zahartzearen eragina aztertzeko erreferentea da, eta adituek fenomeno demografiko horiek planteatzen dituzten erronkei erantzuteko konponbideak aztertzen dituzte.

   Nahi izanez gero, ondorengo argitalpenera jo dezakezu: 'Jarraibide medikoak. Zergatik den atxikimendua funtsezkoa bizitzan zehar osasun-emaitzak hobetzeko'. (Doctor's orders. Why adherence is cirtical to improving health outcomes across the life course, ILC 2022)