Osasun Saila / Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila

Etxe eta laguntza-zentro eremuetan (sozialak eta sanitarioak) eusteko neurriak erabiltzeko Jardunbide egokien protokoloa berrikustea eta eguneratzea Aragonen

Argitalpen-data: 

Koordinazio Soziosanitarioko Taldea

Protokoloaren portada

Gizarte Zerbitzuen Aragoiko Institutuko (IASS) eta Osasun Zientzien Aragoiko Institutuko (IACS) profesionalek etxe eta laguntza-zentro eremuetan (sozialak eta sanitarioak) eusteko neurriak erabiltzeko Jardunbide egokien protokoloa berrikusi eta eguneratu dute,  Aragonen.

 

Helburua

Protokolo honen helburua da gizarte-arretako zentroetan, osasun-zentroetan eta etxeetan jardunbide egokiak sustatzea, eta erabiltzaileen eskubideekiko errespetua sustatzea, baldin eta, osasuna, desgaitasuna eta/edo mendekotasuna dela-eta, mugimendu-askatasunari euskarri edo hura mugatzeko/murrizteko neurriak behar badituzte; hartara, printzipio etikoak adostuko dira (autonomia, ongintza, duintasuna eta ez-eraginkortasuna), lotura fisikoak eginez.

 

Eguneratze horren bidez, gainera, honakoak lortu nahi dira:

  • Euste-fisikoa ez diren beste neurri batzuen erabilera sustatzea, erabilera murrizteko.
  • Osasun- eta gizarte-zerbitzuetako profesionalei, behar izanez gero, euste-fisikoa behar bezala erabiltzea bermatuko duten ezagutzak eta jarraibideak ematea.
  • Ezagutzak eta jarduteko jarraibideak ematea, etxe eremuan zainketa profesionalak egiten dituzten langileei eta haien senideei.
  • Euste-fisikoa aplikatzeko irizpideak eta jarraibideak ezartzea eta bateratzea.
  • Pazienteen eta zaintza-lanak egiten dituen pertsonaren segurtasuna bermatzea.
  • Euste-fisikoaren praktika, legezko araudia betetzera egokitzea.


Euste-fisikoak, errekurtso eztabaidagarria

Euste edo euskarri-fisikoak dira pazientearentzat, beste erabiltzaileentzat, profesionalentzat eta/edo senideentzat, egoera jakin batzuetan, arrisku handia dakarten jokabideak kontrolatzeko erabiltzen den azken baliabidea. Euste-fisikoa salbuespenezko neurri terapeutiko gisa har daiteke, aldi baterako, eta pertsonaren mugikortasuna mugatze aldera modu partzialean edo orokorrean, haren edo besteen segurtasuna bermatzeko.

 

Euste-fisikoaren  arriskuak

Protokolo honetan adierazten den bezala, euste-fisikoek arriskuak ekar ditzakete haien xede diren pertsonen osasunerako, oinarrizko eskubideak urratzeaz gain, hala nola osotasun fisikorako eta askatasunerako eskubidea eta tratu anker edo apalesgarririk ez jasateko eskubidea.

Protokolo honen helburua da erakunde publikoak eta gizartea, oro har, sentsibilizatzea mendekotasun-egoeran dauden pertsonei beren eskubideak eta duintasuna bermatzeko zaintza seguruak eskaintzearen garrantziaz.

Gai honi buruzko argibide gehiago nahi izanez gero, kontsultatu: Etxe eta laguntza-zentro eremuetan (sozialak eta sanitarioak) eusteko neurriak erabiltzeko jardunbide egokien protokoloa (2019) Gizarte Zerbitzuen Aragoiko Institutu (IASS) eta Osasun Zientzien Aragoiko Institutuak (IACS) elkarrekin egindakoa.