Lehendakaritza

Ogasun eta Ekonomia sailaren 2019. urterako diru-laguntzen plan estrategikoa

Helburuak

2019. urterako aurreikusita dagoen Ogasun eta Ekonomia Sailaren diru-laguntzen jarduera ezagutaraztea, azaroaren 17ko Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 8.1 artikuluak eskatzen duena betez

Legegintzaldia

XI. Legegintzaldia

Garatzeko jarduerak eta baliabideak

Diru-laguntzen Plan Estrategikoa onartzen duen Aginduaren Eranskinaren IV. atalean ezarritakoak

Denborazko konpromisoa

2019 urtea

Planeko kudeaketa organoak

Finantza Politikako Zuzendaritza eta Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza

Azken aldaketako data: