Lehendakaritza

Koordenatu kontzeptualak

Memoria Historikoaren arloko Eusko Jaurlaritzaren politikaren oinarriak laburbiltzeko, koordenatu kontzeptual batzuk aipa daitezke: haren printzipioak, zeregina, helburuak eta irizpideak.

Konpromiso diren printzipioak

Eusko Jaurlaritzak Memoria Historikoaren arlorako duen politika publikoa hiru zutabetan oinarritzen da:

  • Printzipio etikoa, bidegabekeriaren aurkako eta giza eskubideen urratze larrien biktimekiko elkartasunaren aldeko konpromisotik sortua.
  • Printzipio politikoa, giza duintasunari, giza eskubideei eta giza eskubideen nazioarteko zuzenbideari lotzeko konpromisotik sortua.
  • Printzipio demokratikoa, printzipio demokratikoen, zuzenbidezko estatuaren eta bizikidetzaren defentsarako konpromisotik sortua.

Zeregina

Printzipio, balio eta prozedura demokratikoen sistema batean jarduketa politiko eta instituzional ororen azken xedeak bizikidetza du helmuga. Dena egiten da, azken batean, bizikidetza adiskidetsu, zuzen eta integraturako baldintza egokiak sortze aldera. Horixe da balio gorena. Eta horixe da memoria historikoaren alorrean Eusko Jaurlaritzaren politika publikoak duen misioa:

  • Gizarte elkartzea” sustatzea. Bakea inkatzeko egungo testuinguruan, horrek dakarrena da bizikidetza eta adiskidetzea bultzatzea eta sendotzea gure gizartean. Baldintzak sortzea plaza publiko bat, agora bat posible egiteko, hau da, denok lekua izango dugun plaza publikoa, elkartze demokratikoko gune bat, non errespetua eta desadostasuna normaltasun osoz uztartuko diren.

Helburuak

Bi helburutan laburbiltzen da memoria historikoaren arloko lehentasunen programa honen zertarakoa. Lehenengoak biktimak ditu ardatz eta haien eskubideetan jartzen du arreta; bigarrena gizarte osoari irekita dago, eta memoriari jartzen dio arreta.

  • Biktimak. Biktimenganako politika publikoa sustatzea, zeinak, egia jakiteko, justizia izateko eta erreparazioa jasotzeko eskubideak betez, argitara aterako baititu giza eskubideen urratzeak, frankismoaren biktimei egindako kaltearen bidegabekeria aitortu, eta ordaina eskainiko baitie, gutxienez ere ordain morala.
  • Oroimena. Oroimenerako politika publikoa sustatzea, zeinak aitortuko baitu gizarte osoarentzat bidegabekeria historikoa izan zela Diktadura frankista jasatea, erreskatatu eta omenduko baititu Diktaduraren erdian duintasuna, berdintasuna, askatasuna eta demokrazia defendatzen saiatu ziren balioak eta ahaleginak, eta, era horretara, lagunduko baitu pedagogia sozialeko baldintzak sortzen, halakorik berriz ez gertatzeko berme izango direnak.

Irizpideak

Jarduerak egituratzera eta horiek antolatzen laguntzera bideratzen dira, nagusiki, gure politika orientatzen duten irizpideak.

  • Lehentasunak ezartzea Memoria Historikoaren arloko jardunak dituen lau esparruetariko bakoitzean aritzeko.
  • Proiektu estrategikoak deinitzea hurrengo urteetarako, oinarritzat harturik lehentasunen deinizioa
  • Jarduketa plan orokorra antolatzea, esparru bakoitzeko lehentasunak eta proiektu estrategikoen garapena bildu eta antolatuko dituena.