Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Kirol Justiziako Euskal Batzordea

Zer da?

Kirol Justiziako Euskal Batzordea Euskadiko Autonomia Erkidegoan kirol justiziaren arloko administrazio-organo nagusia da.

Eusko Jaurlaritzan kirol-arloko eskumenak dituen sailari atxikita dago organikoki, eta sail horrekiko independentzia osoz jarduten du, hierarkikoki Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren ezein organoren mende egon gabe. Batzorde horrek, azken administrazio-instantzian, bere eskumeneko kirol-gaiei buruzko erabakia hartzen du.

Gaur egungo osaera:

Egungo kideak:

Araudia:

Errekurtsoak:

Bilera data: 2022-05-25

Bilera data: 2022-04-26

Bilera data: 2022-03-23

Bilera data: 2022-02-23

Bilera data: 2022-01-25