Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Kirol Erakundeen Erregistroa

Deskribapena


Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroaren helburua da beren jarduna nagusiki Euskadiko Autonomia Erkidegoan eta bertan helbidea duten kirol entitateak inskribatzea.

 • Kirol klubak dira pertsona fisiko edo juridikoek osaturiko entitate pribatuak, nortasun juridikoa dutenak eta irabazi asmorik gabekoak, helburua kirol modalitate bat edo gehiago sustatzea eta praktikatzea dutenak, alde batera utzita kirol lehiaketetan parten hartzen duten ala ez.
 • Kirol elkarteak dira entitate publiko edo pribatuen barruan eratzen diren sekzioak, helburua kirol modalitate bat edo gehiago sustatzea eta praktikatzea dutenak, alde batera utzita kirol lehiaketetan parten hartzen duten ala ez.
 • Kirol-federazioak erakunde pribatuak dira, irabazi-asmorik gabekoak eta nortasun juridikodunak, beren lurralde-esparruan kirol-mota bera sustatzen edo praktikatzen duten kirolari, teknikari, epaile, elkarte eta taldeak bilduko dituztenak. Kirol-federazioek, beren eskurantzez gain, administrazio-egiteko publikoak ere burutuko dituzte eskuordetzan. Kasu horretan, herri-administrazioaren ordezkari laguntzaile gisa arituko dira.

Erakunde bilaketa

Nori dago zuzenduta


 • Kirol klubak
 • Kirol elkarteak
 • Kirol-federazioak

Erakundeak


Kudeatzen duen erakundea

 • Kultura eta Hizkuntza Politika / Kultura eta Hizkuntza Politikako Sailburua > Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

 • Kultura eta Hizkuntza Politika / Kultura eta Hizkuntza Politikako Sailburua > Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Harremanetarako datuak

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea(k)

 • Kirol klubak: 0006712
 • Kirol elkarteak: 0006713
 • Kirol federazioak: 0006720
 • Liburuak: 0006725

Kirol klubak eratu


Kirol-klub bat eratzeko, beharrezkoa izango da eraketa-akta bat sinatzea, hain justu ere hiru pertsona fisiko edo juridikok, pribatu edo publikoek, zeintzuk obratzeko gaitasuna izan beharko baitute; eta akta horretan jaso beharko da: kirolaren arloko helburu esklusiboekin eta irabazte-asmorik gabe, elkartzeko borondatea dutela.

Kluba eraenduko duten estatutuen onarpena jaso beharko du.

Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Estatutuak aldatzea edota egokitzea


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Kirol klub baten ordezkaritza eta administrazio organoetako kideak izendatzea


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Jarraibideak (PDF, 317 KB)

Kirol elkarteak eratu


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Kirol Elkarte baten funtzionamendurako barne-arauak aldatzea edota egokitzea


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Euskal kirol federazioen estatutoen inskripzioa edota egokitzea


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Lurralde kirol federazioen estatuoen inskripzioa edota eguneraketa


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Euskal federazioen arauen inskripzioa edota eguneraketa


Euskadiko federazioen arautegiak kiroletan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzari aurkeztuko zaizkio, onar ditzan, egoitza elektronikoaren bidez hirurogei egun naturaleko epean, federazioko batzar nagusian onartzen diren unetik zenbatzen hasita.

Erregelamenduak Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan eta telematikoki sinatuta aurkeztu beharko dira. Organo eskudunak erregelamenduen onespen administratiboa egingo du, eskaera erregistroan sartu eta bi hilabeteko epean.

Lurralde-federazioen eta euskal federazioen erregelamenduak, bai eta haien aldaketak ere, administratiboki onartu ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan inskribatuko dira.

Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Lurralde kirol federazioen arauen inskripzioa edota eguneraketa


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Ordezkaritza eta Administrazio organoetako kideak izendatzea


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Liburuen legeztatzea


Kirol-elkarte eta -klubek, bai eta Federazioek ere, gutxienez hiru liburu hauek izango dituzte:

 • Federazio-estamentuen edo Elkarkideen Liburua
 • Akten Liburua
 • Kontabilitate Liburua

Liburuak betetzerakoan baino ez dira legeztatuko, eta honako baldintza hauek betetzen dituztenean:

 • PDF formatu digitala
 • Gutxienez, ariketa bat sartu behar da (urte natural bat edo denboraldi bat)
 • Artxibo bakarra liburu bakoitzeko
 • Orrialdeak zenbakituta, orrialde-hurrenkera korrelatiboan
 • Liburuaren izenburua, aipatzen den ekitaldia eta erakundearen izena jasotzen dituen portada
 • Aurkibidea (atalak edo kapituluak baditu)

Informazio gisa adierazten da kirol-erakundeek edozein kontabilitate-sistemaren arabera egin ahal izango dutela kontabilitatea; baldintza bakarra da kontabilitateak kasuan kasuko erakundearen ondarearen eta finantza-egoeraren irudi fidela ematea.

Estamentuen Liburuaren kasuan, nahitaezkoa da adingabeen ziurtagiria aurkeztea, ondoko bi aukeren artean aukeratuta, erakundearen egoeraren arabera:

Liburuak telematikoki legeztatzeari buruzko informazio guztia Kirol Erakundeen Erregistroaren 2021ko irailaren 1eko Zirkularrean (PDF, 400 KB) kontsultatu ahal izango da. 

Ezinbestekoa da PDF formatuan aurkeztea dokumentazioa.