Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordea

Gardentasuna kontrolatzeko berariazko organoa da eta, bereziki, hautazko izaeraz eta administrazioarekiko auzien ordenara iritsi aurretik, herritarrek informazio publikoa eskuratzearen arloan jardun-eremu bateko administrazio publikoek ukatzeko emandako berariazko nahiz ustezko ebazpen ororen aurrean jartzen diren erreklamazioak aztertzeko.

Gardentasun ataria

Abenduaren 9ko 19/2013 Legearen (Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa) 5. artikuluan xedatutakoarekin bat, Informazio Publikoa Eskuratzeko Euskal Batzordeak aldian-aldian eta modu eguneratuan argitaratzen ditu zure jardueraren —jardun publikoaren funtzionamenduari eta kontrolari lotuta dago— gardentasuna bermatzeko garrantzitsua den informazioa.

Informazio horri 19/2013 Legearen 15. artikuluan jasotako mugak aplikatzen zaizkio, baita izaera pertsonaleko datuen babesetik eratorritakoak ere. Horren arabera, informazioak bereziki babestutako datuak biltzen baldin baditu, horiek disoziatu egiten dira informazioa argitaratu aurretik.

Kide anitzeko organo independentea da. Hiru kidek osatu dute: batzordeburuak, zeina Gobernu Irekiaren Zuzendaritzaren titularra baita; eta bi kidek, zeinek, autonomia-erkidegoko administrazio orokorreko karrerako funtzionarioak baitira, eta Gobernantza Publiko eta Autogobernu sailburuak izendatu baititu, deialdi publikoa egin ondoren.

Aurkaratzen den egintza jakinarazten den edo administrazio-isiltasunaren ondorioak hasten diren egunaren hurrengo egunetik hilabeteko epea egongo da erreklamazioa jartzeko. Isiltasunagatik ezestutako informaziora iristeko eskaera batek ez du eperik izango erreklamazioa aurkezteko.

Ebazpena emateko eta jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa izango da. Epe hori pasatzen denean, ezetsitzat joko da erreklamazioa.

Harremanetarako datuak

Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordearen kideak:

Helbidea

Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba

Telefonoa/k

  • 945011790

Posta elektronikoa/k

Informazio publikora sartzeko eskubidea erabili nahi baduzu, sar zaitez prozedurara eta nola erabil dezakezun azalduko dizugu.

Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzorderako erreklamazioa sartu nahi baduzu prozedura hau erabil dezakezu.

Araudia

Organo eskudunen interpretazio-gomendiak eta irizpideak

Jarduera

Batzordeak ez du berariazko aurrekonturik, Eusko Jaurlaritzaren lokalak eta ekipamenduak erabiltzen ditu.

Informazio Publikoa Eskuratzeko Euskal Batzordeko -Gobernu Kontseiluaren 2018ko otsailaren 20ko erabaki bidez onetsitakoa- kideei ordaindu beharreko konpentsazio ekonomikoak dakartzan gastuak bakarrik sortzen ditu.