Hezkuntza Saila

Hezkuntza ikasketen egitura eta antolamendua. Araubide Bereziko Irakaskuntzak. Musika. Musika Eskolak

Musika eskolak (arautu gabekoak): Araudi orokorra

289/1992 Dekretua, urriaren 27koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Euskal Autonomi Elkartean «Musika-Eskola» direlako arautu gabeko berariazko musika-irakaskuntzarako ikastetxeak sortu eta jardunean jartzeko balio izango duten oinarrizko arauak ezartzen dituena (EHAA, 1993-01-04).

Musika ikastegiak: 2021erako dirulaguntzak