Hezkuntza Saila

Dokumentu eta argitalpenak > Elkarbitza eta Hezkidetza

 


  Elkarbizitza

  Hezkidetza

 

Hezkidetza

92020191e EAE-ko hezkuntza-sistemarako II. Hezkidetza-plana, berdintasunaren eta tratu onaren bidean 2019-2023 [2019] (pdf, 2,56 MB)

9022016007e Transesualitate-egoeran daudenei arreta integrala emateko gida. Hezkuntza, gizarte eta osasunaren esparretatik gomendatutako jarduerak [2016] (pdf, 3,67 MB)

9201016004e Ikastetxeetan genero-indarkeriaren prebentzioarako esku-liburua. [2016] (pdf, 1,08 MB)

9202011002e Protokoloa. Sexu jazarpenari eta jazarpen sexistari aurre egiteko [2011] (pdf, 730 KB)

920006e Hezkuntza-sisteman hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko Gida Plana. Eusko Jaurlaritza [2013] (pdf, 1,16 MB)

   SEXU MUXU. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzarako proposatutako Sexu-Heziketarako programaren . Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Kontsumo eta Unibertsitate eta Ikerkuntza sailak [2012] Sartu

920003e Euskararen erabilera ez sexista. Emakunde. [2008] (pdf, 706 KB)

   Declaracion sobre género y violencia contra las mujeres. Parlamento Vasco y Departamento de educación. [2004]. Descargar CD (zip, 493 MB)

920002e Afektua eta hezkidetza lehen hezkuntzan. Batzuk. [2003]  (pdf, 682 KB)

   BIDEAK EGITEN. Irakaskuntza-lanbide orientazioko hezkidetza programa bigarren hezkuntzarako. Eusko Jaurlaritza. [1988]  Sortu

920001c Hizkuntzak, hitzak baino zeozer gehiago. Hizkuntzaren erabilera ez-sexistarako proposamenak Rincón, A. [1988] (pdf, 567 KB)

600016e Hezkuntzan lanean jazarpen sexista edota morala gertatzen den kasuetan prebentzio neurriak eta jarduteko prozedura arautzen dituen agindua. Eusko Jaurlaritza [2011] (pdf, 1,07 MB). Antolamendua ikustea: EHAA (pdf, 214 KB)

   BELDUR BARIK. Emakumeenganako indarkeriaren kontrako prebentzioanneska-mutilekin lan egiteko tresnak [2010]. Sartu