Hezkuntza Saila

Aurkezpena

Heziberri 2020 Hezkuntza Sailak gure hezkuntza-sistema hobetzeko plana da.

Planak Europako esparruan hezkuntza eta prestakuntzari buruz 2020rako finkatu diren ildo estrategikoak eta euskal hezkuntzak dituen berariazko erronkak batu nahi ditu, sistemaren bikaintasunerantz pausu sendoak emateko eta bidezkoa, kohesionatua eta aktiboa den gizarte bat lortzeko.

Heziberri 2020 Plana bi zutabetan oinarritzen da:

  • Lehenengo zutabea gure hezkuntza sistemak orain arte egindako bide luze eta oparoa da. Bide horretan aurrera eraman diren hezkuntza-esperientzia ugari eta arrakastatsuak metatu dira hezkuntza komunitatean partekatzen dugun kultura pedagogikoa eraikitzeko. 
  • Bigarren zutabea eragile desberdinen parte-hartzea da. Hezkuntza guztion ardura izan behar da eta guztion konpromisoa ere behar du bere hobekuntza, bideragarritasuna eta iraupena bermatzeko.

Honako hiru egitasmok osatzen dute Heziberri 2020 plana:

  • Lehen egitasmoa: hezkuntza eredu pedagogikoaren markoa
  • Bigarren egitasmoa: Euskal Autonomia Erkidegoko curriculum dekretuak
  • Hirugarren egitasmoa: Euskal Hezkuntza Legerantz hurbiltzeko urratsak ematea