Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila

Aplikagarri diren arauak

ESTATUKO ARAUTEGIA

50/2002 Legea, abenduaren 26koa, Fundazioena (pdf, 82 Kb) (lege horretako Lehenengo Azken Xedepenean aipatutako oinarrizko eta prozesuzko izaera duten artikuluak, zuzenean aplikatu behar direnak). (BOE, 310, zk., 2002ko abenduaren 27koa).

 

ERKIDEGOKO ARAUTEGIA

9/2016 Legea, ekainaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzkoa  (EHAA 111. zk., 2016ko ekainaren 13koa).

115/2019 DEKRETUA, uztailaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzaren eta Erregistroaren Erregelamendua onartzen duena (EHAA 145. zk., 2019ko abuztuaren 1ekoa).

12/1994 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioena (EHAA 35. zk., 1994ko uztailaren 15ekoa)Indargabetuta

100/2007 Dekretua, ekainaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babeslaritzaren Erregelamendua onartzen duena. (EHAA 188. zk, 2007ko irailaren 28koa)Indargabetuta

101/2007 Dekretua, ekainaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroaren Erregelamendua onartzen duena. (EHAA 188. zk, 2007ko irailaren 28koa)Indargabetuta

 

BESTELAKO ARAUAK:

Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako Foru Arauak, interes orokorreko jardueretan parte hartze pribatua bultzatzeko pizgarri fiskalei buruzkoak.

  • Indarrean dauden gainontzeko legeak (zuzenbide zibila, administrazio zuzenbidea, etab.)

Azken aldaketako data: