Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Kultura Ondarearen Araudia

Euskal Kultura Ondareari buruzko Legea

6/2019 LEGEA, maiatzaren 9koa, Euskal Kultura Ondarearena

7/1990 LEGEA, uztailaren 3koa, Euskal Kultur Ondareari Buruzkoa.

Balizko arkeologia-guneak

234/1996 DEKRETUA, urriaren 8koa, balizko arkeologia guneak finkatzeko araudia ezartzen duena.

Kultuarako %1i buruzko arauak

204/1998 DEKRETUA, uztailaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoko eta bere Lurralde Historikoetako herrilanetarako aurrekontutik diru-atal bat gordetzeko arau erregulatzaileak ezartzen dituena. Diru-atal hori Euskal Kultur Ondarea babestean, aberastean, zaintzean, zabaltzean eta sustatzean erabiliko da.

AGINDUA, 1999ko otsailaren 19koa, Kultura Sailburuarena. Honen bidez, aurrekontuen erreserbako fondoak erabiltzerakoan jarraitu beharko diren irizpideak onartzen dira. Euskal Kultura Ondarea defendatzeko, hobetzeko, babesteko eta sustatzeko dira fondo horiek.

Kultura Ondasunen aurri-deklarazioa

306/1998 DEKRETUA, azaroaren 10ekoa, kalifikatutako eta zerrendatutako kultura ondasunen aurri egoeraren deklarazioari buruzko eta berauek eraisteko erabakiaren aurretik eta ondoren egin beharrekoei buruzkoa.

Ondasun arkeologikoak eta paleontologikoak lekualdatu, entregatu eta gordailatzeko baldintzak

341/1999 DEKRETUA, 1999ko urriaren 5ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko esparruan aurkitutako interes arkeologikoa edo paleontologikoa duten ondasunak garraiatu, entregatu eta gordailuan uzteko baldintzei buruzkoa.

341/1999 Dekretuaren hutsen zuzenketa

Euskal Kultura Ondarearen Erregistroak

Andaluziako Autonomia Erkidegoa

 • 1/1991 Legea, uztailaren 3koa, Andaluziako Ondare Historikoari buruzkoa.
 • 3/1999 Legea, apirilaren 18koa, 1/1991 Legea aldatzeko dena.
 • 19/1995 Dekretua, otsailaren 7koa, Andaluziako Ondare Historikoa babesteko eta sustatzeko araudia onartzen duena.

Aragoiko Autonomia Erkidegoa

 • 3/1999 Legea, martxoaren 10ekoa, Aragoiko Kultura Ondareari buruzkoa.

Asturiasko Printzerriko Autonomia Erkidegoa

 • 1/2001 Legea, martxoaren 6koa, Kultura Ondareari buruzkoa.
 • 98/1989 Dekretua, irailaren 22koa, interesa duen Asturiasko Printzerriko Ondare Historikoa kontserbatzeko edo aberasteko lanak finantzatzeko edo sorkuntza bultzatzeko, kulturaren ehuneko bata aplikatzea arautzen duena.

Balear Uharteen Autonomia Erkidegoa

 • 12/1998 Legea, abenduaren 21ekoa, Balear Uharteen Ondare Historikoari buruzkoa.

Kanariar Uharteen Autonomia Erkidegoa

4/1999 Legea, martxoaren 15ekoa, Kanarietako Ondare Historikoari buruzkoa.

Kantabriako Autonomia Erkidegoa

 • Kantabriako 11/1998 Legea, urriaren 13koa, Kantabriako Kultura Ondareari buruzkoa.
 • 22/2001 Dekretua, martxoaren 12koa, Kantabriako kultura-interesa duten ondasunen Erregistro Orokorrari buruzkoa, toki-interesa duten ondasunen Katalogo Orokorrari buruzkoa eta kultura-ondarearen  Inbentario Orokorrari buruzkoa.
 • 36/2001 Dekretua, maiatzaren 2koa, Kantabriako Kultura Ondareari buruzko urriaren 13ko 11/1998 Legea zati batean garatzeko den.

Gaztela eta Leongo Autonomia Erkidegoa

 • 12/2002 Legea, uztailaren 11koa, Gaztela eta Leongo Kultura Ondareari buruzkoa.
 • 8/2004 Legea, abenduaren 22koa, 12/2002 Legea aldatzeko dena.
 • 273/1994 Dekretua, abenduaren 1ekoa, Ondare Historiko Artistikoaren alorreko eskumenei eta prozedurari buruzkoa.

Gaztela-Mantxako Autonomia Erkidegoa

 • 4/1990 Legea, maiatzaren 30ekoa, Gaztela-Mantxako Ondare Historikoari buruzkoa.

Kataluniako Autonomia Erkidegoa

 • 9/1990 Legea, irailaren 30ekoa, Kataluniako Kultura Ondareari buruzkoa.
 • 267/1991 Dekretua, azaroaren 25ekoa, Kataluniako kultura interesa duten ondasunak deklaratzeari buruzkoa eta Kultura Ondare Higigarriaren inbentarioari buruzkoa.
 • 175/1994 Dekretua, ekainaren 28koa, kulturaren ehuneko batari buruzkoa.
 • 78/2002 Dekretua, martxoaren 5ekoa, ondare arkeologikoa eta paleontologikoa babeteko araudia onartzen duena.

Extremadurako Autonomia Erkidegoa

 • 2/1999 Legea, martxoaren 29koa, Extremadurako Ondare Historiko eta Kulturari burzkoa.
 • 127/2001 Dekretua, uztailaren 25ekoa, Extremadurako Ondare Historikoa eta Kulturala kontserbatzako eta aberasteko lanak egiteko kultura-ehunekoa arautzen duena.

Galiziako Autonomia Erkidegoa

 • 8/1995 Legea, urriaren 30ekoa, Galiziako Kultura Ondareari buruzkoa.

Madrilgo Autonomia Erkidegoa

 • 10/1998 Legea, uztailren 9koa, Madrilgo Erkidegoko Ondare Historikoari buruzkoa.

Murtziako Autonomia Erkidegoa

 • 4/1990 Legea, apirilaren 11koa, Murtziako Erkidegoko Ondare Historikoa sustatzeko neurriak xedatzen dituena.

Nafarroako Foru Erkidegoa

 • 17/1985 Foru Legea, irailaren 27koa, Nafarroako Ondareari buruzkoa.
 • 48/1983 Foru Dekretua, abenduaren 15ekoa, monumentuetan eta multzo historiko-artistikoetan egin beharreko lan-proiektuak onartzeari buruzkoa.
 • 217/1986 Foru Dekretua, urriaren 3koa, Interes Kulturaleko Ondasunak adieraztekoa.

Errioxako Autonomia Erkidegoa

 • 7/2004 Legea, urriaren 18koa, Errioxako Ondare Kultural, Historiko eta Artistikoari buruzkoa.

Valentziako Autonomia Erkidegoa

 • 4/1998 Legea, ekainaren 11koa, Valentziako Kultural Ondareari buruzkoa.
 • 7/2004 Legea, urriaren 9koa, 4/1998 Legea aldatzeko dena.
 • 16/1985 Legea, ekainaren 26koa, Espainiako Ondare Historikoari buruzkoa
 • 798/1971 Dekretua, apirilaren 3koa, lan, monumentu eta multzo historiko-artistikoetan ahal dela material eta teknika tradizionalak erabil daitezen xedatzen duena.
 • 111/1986 Errege Dekretua, urtarrilaren 10ekoa, Espainiako Ondare Historikoari buruzko ekainaren 25eko 16/1985 Legea zati batean garatzen duena. Urtarrilaren 21eko 64/1994 Errege Dekretuak aldatu zuen.

UNESCO, ICOMOS eta EUROPAKO KONTSEILUAren Kultura Ondareari buruzko agiri nagusiak.