Ekonomia eta Ogasun Saila

Euskadi Next / Programak

Eraldaketa ekonomikoaren aldeko apustu argia, euskal gizartearen bizi-kalitatean, gure enpresa-sarearen lehiakortasunean eta gizarte-kohesioan eragin positiboa izango duena.

Ildo horretatik, Eusko Jaurlaritzak, Confebaskekin lankidetzan, urrats bat gehiago egin du aurrera Euskadi Next programan, ESKUALDEETAKO ESEPE-etarako euskal proposamena diseinatu baitu. Proposamen horretan, euskal proiektu estrategikoak garatzeko oraindik egikaritu ez diren SEM dirulaguntzen 1.047 M € zuzenean kudeatzeko eskaera jasotzen da .

Euskadi Next programaren osagaiak

Hauek dira Eusko Jaurlaritzak hiru Foru Aldundiekin eta euskal hiriburuetako Udalekin koordinatua garatu duen inbertsio-programaren ardatz nagusiak Euskadiren berreskuratze, eraldaketa eta erresilientziarako. Trantsizio energetiko ekologikoaren, trantsizio digitalaren eta gizarte-kohesioaren erronkei aurre egiteko diseinatutako ekimen publiko/pribatuen multzo koherentea eta sendoa biltzen du. Alde horretatik, sakondu egiten du Eusko Jaurlaritzak azken legegintzaldietan egindako apustuan Giza Garapen Jasangarriaren alde.

Pertsonen osasuna eta zaintza

Bizialdi osoko ikaskuntza

Energia beriztagarrien sorkuntza

Mugikortasun jasangarria

Digitalizazioa eta Berrikuntza

Hiri-habitata

Habitat naturala eta hondamendi naturalen prebentzioa

Ekonomia zirkularra

Euskadi Next Lurraldeeetako ESEPEak modu proaktiboan, lankidetzan eta eraikitzailean aurkezten dugu, Lurralde-mailako eraldaketa ekonomiko eta sozialerako proiektuak egituratu ahal izateko, espezializazio adimenduneko gure estrategian eta herrialdeko estrategia nagusien hedapenean sakonduz, hainbat arlotan, hala nola osasunean, enplegu kualifikatuaren sorreran, kolektibo zaurgarrienen arretan eta biodibertsitatearen eta ingurune naturalaren hobekuntzan,besteak beste.

2022-2024 aldirako Euskadiko Inbertsio Estrategikoen Plana, Eusko Jaurlaritzaren eta foru-aldundien erakunde arteko plan bat da, 528 milloi euroko funts propioekin hornitua. Gure proiektu eraldatzaile handien aldeko aupustu handia.

Euskadi Nextek 18.286M/€-ko inbertsio-inpaktua izan dezaketen proiektu zehatzak biltzen ditu -Europako funtsak eta baliabide propio publiko eta pribatuak-. Dokumentuan jasotako proiektu guztiak zehatzak dira, Europak ezarritako denbora-esparruan egin daitezkeenak.

Garrantzitsua da ulertzea zenbateko hori ez dutela euskal erakundeek osorik jasoko; MRRren zenbateko bat da, EAEn inpaktua izan dezakeena erakundeen -Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta Udalak, Estatuko Administrazio Orokorra-, entitate pribatuen, hirugarren sektorearen eta abarren bidez.

Euskadi Nexten planteamenduak eraldaketa azpimarratzen du suspertze-palanka gisa, eta euskal proiektuak lau mailatan banatzen ditu, Espainiako Gobernuaren Planarekin eta Europako jarraibideekin bat egin ahal izateko.

Alde horretatik, piramide-formato esku-hartzeen egitura bat planteatzen da, honako hauek osatua:

- Euskal proiektuak BEPB estataletan

- PERTE erregionalak

- Diru-laguntza eta lizitazio publikoen deialdiak

- Ekimenak, ibertsioak eta/edo proiektuak / Administrazio publikoen diru-laguntzen deialdietara edo indarrean dauden beste tresna batzuetara jotzeko aukera

- Inbertsio publikoko proiektuak