Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Kalitate Bereiztuaren araudia

Jatorrizko Deitura Babestua (JFB) eta Adierazpen Geografiko Babestuaren (AGB) gaineko araudia

 • 1151/2012 (EB) Erregelamendua Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2012ko azaroaren 21ekoa, nekazaritzako eta elikagaigintzako produktuen kalitate-araubideei buruzkoa.
 • 664/2014 EB Erregelamendu Delegatua, Batzordearena, 2013ko abenduaren 18koa, zeinaren bidez Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2012ko azaroaren 21eko 1151/2012 Erregelamendua osatzen baita jatorri deitura babestuentzako, geografia adierazpen babestuentzako eta espezialitate tradizional bermatuentzako EBko ikurrak ezartzeari eta jatorriari buruzko arau zehatz batzuei, prozedura arau jakin batzuei eta xedapen iragankor osagarriei dagokienez.
 • 665/2014 EB Erregelamendu Delegatua, Batzordearena, 2014ko martxoaren 11koa, zeinaren bidez Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1151/2012 Erregelamendua osatzen baita "mendiko produktua" aukerako kalitate aipamena erabiltzeari dagokionez.
 • 668/2014 EB Erregelamendu Delegatua, Batzordearena, 2014ko ekainaren 13koa, zeinaren bidez Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1151/2012 Erregelamendua garatzen baita nekazaritza eta elikadura produktuen kalitate erregimenei dagokienez.
 • 668/2014 EB Erregelamendu Delegatuaren akatsen zuzenketa, Batzordearen 2014ko ekainaren 13ko Erregelamendu horren bidez Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1151/2012 Erregelamendua garatzen da nekazaritza eta elikadura produktuen kalitate erregimenei dagokienez..
 • 1335/2011 Errege Dekretua, urriaren 3koa, jatorrizko deitura babestuei eta adierazpen geografiko babestuei erkidegoko erregistroan izena emateko eskabideak izapidetzeko eta horiei aurka egiteko prozedura arautzekoa. (2011ko urriaren 18ko EAO, 251. zk.)
 • 149/2014 Errege Dekretua, martxoaren 7koa, jatorrizko deitura babestuei eta adierazpen geografiko babestuei erkidegoko erregistroan izena emateko eskabideak izapidetzeko eta horiei aurka egiteko prozedura arautzeko urriaren 3ko 1335/2011 Errege Dekretua aldatzekoa.

Ardo produktuak

 • 1308/2013 EE Erregelamendua , Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2013ko abenduaren 17koa, zeinaren bidez nekazaritza merkatuen antolakunde erkidea sortzen baita eta 922/72 EE Erregelamendua, 234/79 EE Erregelamendua, 1037/2001 EE Erregelamendua eta 1234/2007 Erregelamendua indargabetzen baitira.
 • 5/2004 Legea, maiatzaren 7koa, Ardogintzar Antolamenduari buruzkoa.
 • 1335/2011 Errege Dekretua, urriaren 3koa, jatorrizko deitura babestuei eta adierazpen geografiko babestuei erkidegoko erregistroan izena emateko eskabideak izapidetzeko eta horiei aurka egiteko prozedura arautzekoa. (2011ko urriaren 18ko EAO, 251. zk.)
 • 149/2014 Errege Dekretua, martxoaren 7koa, jatorrizko deitura babestuei eta adierazpen geografiko babestuei erkidegoko erregistroan izena emateko eskabideak izapidetzeko eta horiei aurka egiteko prozedura arautzeko urriaren 3ko 1335/2011 Errege Dekretua aldatzekoa.

Berme-marken gaineko araudia

Aukerako Etiketatzearen gaineko araudia

Behikiaren Aukerako Etiketatzea

 • Europako Parlamentu eta Kontseiluaren 1760/2000 Erregelamendua, 2000ko uztailaren 17koa abelgorrien sailkatze eta erroldatze sistema bat, behikiaren eta bere deribatuen etiketatzea, eta Europako Kontseiluaren 820/97 Erregelamenduaren indargabetzea ezartzen dituena.
 • 653/2014 EE Erregelamendua Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2014ko maiatzaren 15ekoa, 1760/2000 EE Erregelamendua aldatzekoa, behi aziendaren identifikazio elektronikoari eta behi okelaren etiketatzeari dagokionez.
 • 235/2000 Dekretua, azaroaren 21ekoa, EAEn behikiaren eta bere deribatuen etiketatze fakultatiborako sistema bat aplikatzeko neurriak erregulatzen dituena.

Azken aldaketako data: