Segurtasun Saila. Eusko Jaurlaritza

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Segurtasun Saila Euskadi.eus

Mahaiko kideen gida

Eratzea

Sarrera

Hauteskunde-sail bakoitzean mahai bat egongo da, mahaia zuzendu eta bozketa arautzeaz gain, botoak zenbatzeaz eta Hauteskunde Legea betetzea ziurtatzeaz arduratuko dena.

Hauek izango dira hauteskunde-mahaia osatuko dutenak:

 • Hauteskunde-mahaiko lehendakaria.
 • Hauteskunde-mahaiko bokal bi.

Hauteskunde-mahaiko lehendakari titularraren, hauteskunde-mahaiko bokalen eta horien ordezkoen karguak nahitaezkoak dira, eta, hauteskunde-egunean agertzen ez badira, hauteskunde-delitupean eroriko dira, eta espetxealdi- edo isun-zehapena eragin dezake horrek.

Hauteskunde-mahaiko bokalaren batek, titularra zein ordezkoa izanik, istripu bat izaten badu lanaldia izan bitartean, Gizarte Segurantzaren Sistemaren babesa izango du Eusko Legebiltzarreko hauteskundeetan parte hartzetik ondoriozta daitezkeen lan-istripuen aurrean.

Osasun-laguntza behar izanez gero, datu hauek eman beharko dizkio Eusko Jaurlaritzari, 94 607 56 35 telefonora deituta:

 • Istripua izan duen pertsonaren izena eta abizena, NANa eta helbidea.
 • Zein hauteskunde-maila esleitu zitzaion ordezko gisa aritzeko.
 • Zer istripu-mota izan zuen eta non izan zen.
 • Zer osasun-zentrotan artatu zuten.

Hauteskunde-mahaiko lehendakariak eta bokalek Euskadiko Administrazioko ordezkaria egongo dela jakin behar dute, zeina hauteslekuan hauteskundeetarako materiala izateaz, dietak ordaintzeaz eta hauteskunde-mahaian falta diren hauteskundeetarako dokumentuak jartzeaz arduratzen baita.

Hauteskunde-agiriren bat izan ezean, hauteskunde-mahaiko lehendakariak eta bokalek horren berri eman beharko diote haien mahaiari dagokion Eskualdeko Hauteskunde Batzordeari, falta diren agiriak banatu ditzan. (Ikusi Eskualdeko Udaletako eta Hauteskunde Batzordeetako telefono-zerrenda webgune honetako "Helbide interesgarriak" atalean).

Hauteskunde-mahaiko lehendakariaren, hauteskunde-mahaiko bokalen eta haien ordezkoen bilera, hauteskunde-mahaia eratzeko

Goizeko 8:00etan, hauteskunde-mahaiko lehendakari titularrak, haren bi ordezkoek, bi hauteskunde-mahaiko bokalek eta hauteskunde-mahaiko bokalen bi ordezkoek joan beharko dute izendatutako tokira, hauteskunde-mahaia eratzeko eta zuzentzeko.

 • Hauteskunde-mahaiko lehendakari titularra agertzen ez bada, pertsona hauek arituko dira haren ordez:
  • Hauteskunde-mahaiko lehendakariaren lehen ordezkoa.
  • Hura ere ez badago, hauteskunde-mahaiko lehendakariaren bigarren ordezkoa.
  • Bi ordezko horiek egon ezean, pertsona hauek izango dira hauteskunde-mahaiko lehendakari-kargua hartuko dutenak, ordena honetan:
   • Lehenengo hauteskunde-mahaiko bokal titularra.
   • Bigarren hauteskunde-mahaiko bokal titularra.
 • Hauteskunde-mahaiko bokalak agertzen ez badira edo hauteskunde-mahaiko lehendakari-kargua hartu behar badute, bakoitzaren ordezkoek ordezkatuko dituzte.

Gutxienez izendatutako hiru hautesle ez badaude, ikuskatzaileek eta bertan dauden pertsonek, goizeko 8:30ak baino lehen, dagokion Eskualdeko Hauteskunde Batzordera deitu beharko dute, Hauteskunde Sailera joan beharko duen ordezkaria izenda dezan, bertaratutakoen artean mahai berria hautatzeko (Ikus Eskualdeko Hauteskunde Batzordeen telefono-zerrenda webgune honetako "Helbide interesgarriak" atalean).

Hala eta guztiz ere, 10:00ak baino lehen ezin bada mahaia eratu, Eskualdeko Hauteskunde Batzordeek izendatutako ordezkariak horren berri emango dio Hauteskunde Batzordeari, eta azken horrek bozketa berria egiteko deialdia egingo du, hauteskunde-mahaian hurrengo bi egunen barruan.

Izendapen-agiriak jasotzea eta ikuskatzaileek kargua hartzea

Goizeko 8:00etatik 8:30etara, hautagai-zerrendetako ikuskatzaileek aurkeztutako izendapen-agiriak jaso behar ditu Mahaiak (aldarrikatutako hautagai-zerrenda bakoitzeko soilik bi ikuskatzaile egongo dira).

Izendapen-agiriak hautagai-zerrendetako ordezkariek hautagai zerrenda horren ikuskatzaile izendatzeko erabilitako dokumentuak dira.

Baliozkotzat jotzen dira kopia-paperean egindako izendapen-agirien liburuxkak nahiz banako agiri berdinetan egindakoak, sistema informatikoen bidez eginak eta Eskualdeko Hauteskunde Batzordeek zigilatuta.

Hauteskunde-mahaiko lehendakariak ordena kronologikoaren arabera jarriko ditu aurkeztutako izendapen-agiriak; ondoren, hauteskunde-mahaiko lehendakariak eta hauteskunde-mahaiko bokalek izendapen-agiriak taloi-orriarekin edo izendapenaren kopiarekin bat datozela egiaztatuko dute.

 • Ezberdinak badira edo izendapen agiriak ez badatoz bat taloi-orriarekin edo izendapenaren kopiarekin, Mahaiak ikuskatzaileari eman ahal izango dio kargua (gertaera horren berri jasoko da Mahaiaren Bilkura Aktan).
 • Taloi-orririk edo izendapenaren kopiarik ez balego, Mahaiak ikuskatzaileari eman ahal izango dio kargua (hori Mahaiaren Bilkura Aktan jasoko da), baina ikuskatzaileak ezingo du botoa eman egiaztatuta dagoen mahaian, nahiz eta ikuskatzaile hori hauteslea izan eginkizunak beteko dituen hauteskunde-barrutian.
 • Ikuskatzaileak izendapen-agiririk aurkezten ez badu, taloi-orria edo izendapenaren kopia jasota duela, haren nortasuna egiaztatu ondoren, hauteskunde-mahaiko lehendakariak mahaian sartzen utziko du, eta, kasu horretan, mahai horretan botoa emateko eskubidea izango du, betiere ikuskatzailea hauteslea bada eginkizun horiek betetzen dituen barrutian.
 • Ikuskatzailea goizeko 8:30ak pasa ondoren bertaratzen bada hauteskunde-mahaian, behin mahaia eratzeko akta eginda, hauteskunde-mahaiko lehendakariak ez dio kargurik emango, baina mahai horretan botoa eman ahal izango du, baldin eta ikuskatzailea hauteslea bada eginkizun horiek betetzen dituen barrutian.
 • Izendapen-agiriak zein taloi-orria edo izendapenaren kopia Mahaiaren Bilkura Aktarekin batera gordeko dira.

Hauek egiaztatuko dira: hautestontzia, kabina, boto-txartelak, gutun-azalak, hauteskunde-aretoa eta, behar denean, Braille sisteman botoa emateko bereziki gordetako lekua

Goizeko 8:30etik 9:00etara hauek egiaztatu beharko dira:

 • Hautestontzia: zigilatuta egongo da inork ireki ez dezan hauteskunde-mahaiko bokalak ohartu gabe. Zigilua hondatzen edo hausten bada, hauteskunde-mahaiko lehendakariak hautestontzia itxiko du eskura duen edozein elementurekin.
 • Kabina: hauteskunde-mahai bakoitzeko bat egongo da, eta eredu ofizialeko behar beste boto-txartel eta gutun-azal egongo dira beti.
 • Boto-txartelak eta gutun-azalak: kabinaz gain, beste mahai laguntzaile batean egongo dira, inoiz ez hauteskunde-mahaian. Hauteskunde-mahaiko lehendakariaren ardura izango da hautagai-zerrenda guztien boto-txartelak egotea.
 • Hauteskunde-aretoa: mahaiak, aulkiak, argia, bulegoko materiala eta seinaleztatzeko kartelak egongo dira. Gainera, ikusmen-urritasuna duten pertsonak badaude, Braille sistema ezagutzen dutenak, eta botoa emango dutela adierazi dutenak, hauteslekuan behar bezala egokitutako lekua egongo da, botoa pribatutasun osoarekin hautatzeko. Leku hori hauteskunde-mahaitik ahalik eta gertuen kokatuko da.

Aipatutako elementuren bat ez balego, hauteskunde-mahaiko lehendakariak Euskadiko Administrazioko ordezkariari jakinaraziko dio, hauteslekuetan hauteskundeetarako materiala izateaz arduratzen baita, edo dagokion Eskualdeko Hauteskunde Batzordeari. (Ikusi Eskualdeko Udaletako eta Hauteskunde Batzordeetako telefono-zerrenda webgune honetako "Helbide interesgarriak" atalean).

Hauteskunde Mahaia eratzeko akta idaztea

Goizeko 8:30etik 9:00etara, hauteskunde-mahaiko lehendakariak Mahaia Eratzeko Akta bete behar du, zeinean adieraziko baitu zeinek osatuko duten Mahaia behin betiko. Eta hauteskunde-mahaiko lehendakariak, hauteskunde-mahaiko bokalek eta izendapen-agiria aurkeztu duten hautagai-zerrendetako ikuskatzaileek sinatuko dute.

Hauteskunde-mahaiko lehendakariak Mahaia Eratzeko Aktaren kopia bat emango die eskatu duten ikuskatzaileei eta ahaldunei.

Hauteskunde-mahaiko lehendakariak kopia ematea ukatzen edo atzeratzen badu, kaltetuak protesta egin dezake idazki bikoiztuaren bidez.

 • Hauteskunde-mahaiko lehendakariak eta bokalek bozketa egiten den lekuan egon behar dute etenik gabe, goizeko 8:00etatik boto-zenbaketa eta ondorengo lanak amaitu arte.
 • Dena den, hauteskunde-mahaiko lehendakariak eta bokalek aldi baterako alde egin dezakete, hauteskunde-mahaiaren kausa justifikatuagatik, baina betiere gutxienez bi hauteskunde-mahaiko bokal bertan daudela.
 • Mahaia eratu eta gero, mahaian egon behar ez duten ordezkariek alde egin dezakete.
Nabarmenduak
Eginkizunei buruzko eskuliburua Egutegi berezia Salbuespenak Inprimaki elektronikoak Zure zalantzetarako testak
Araubide Juridikoaren, Zerbitzuen eta Hauteskunde Prozesuen Zuzendaritza Azken aldaketa 2013/12/26
» Lege informazioa © 2012 - Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco
Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco
Igo
Menu orokorra

Cookie-ak

Webgune honek cookie-ak erabiltzen ditu bertan bisitarien jarraipena egiteko, erabiltzaileen esperientzia eta errendimendua hobetzeko. Webgune hau erabiltzean, zure gailuan cookie-ak gordetzea baimentzen duzu. 

Cookie-ak