Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Elebide Zerbitzua: sarrera

Zer da Elebide?

Elebide Hizkuntza Eskubideak Bermatzeko Zerbitzua jarri du abian Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saileko Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak. Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialen artean benetako oreka lortzea du Elebidek helburu.

150/2008 Dekretua (68 kb), uztailaren 29koa, Elebide -Hizkuntza Eskubideak Bermatzeko Zerbitzua- sortu eta kontsulten, iradokizunen eta kexen araubidea ezartzen duena.

Elebitasunerako bidea

Gizartearen etengabeko eskaera bati erantzutera dator Elebide, Euskal Autonomia Erkidegoan benetako elebitasuna lortzeko bideak jartzera. Modu horretan soilik berma daitekeelako euskal hiritar guztiek nahi duten hizkuntzan bizitzeko aukera izatea, hizkuntza hori bata edo bestea izanda ere.

Horregatik guztiagatik, Elebideren egitekoa ez da mugatzen kexak jaso eta urritasunak edo bidegabekeriak salatzera. Zerbitzu aktiboa eskaintzen dugu, kasu bakoitza arduraz jarraituz, konponbideak bilatuz eta  elkarte eta erakundeekin elkarlanean arituz. Elebitasunerako bidean pauso eraginkorrak emanez.

Hizkuntzek mugarik izan ez dezaten

Hiritarren eskaerei arreta eskaini, eta haiei erantzun egokia eskaintzea da Elebideren helburua. Horretarako, salatuak diren entitateei informazioa eta aholkularitza eskaintzen dizkiegu Elebiden, hizkuntzak behar bezala erabil eta zaindu ditzaten.

Aldi berean, zerbitzua zabalik dago bai hizkuntza eskubideen inguruko eta bai zerbitzuaren beraren hobekuntzarako proposamen edo iradokizunak jasotzeko.

Kudeaketarako prozedura

Grafiko lagungarria

 1. Kexa, kontsulta edo iradokizunaren erregistroa 
  Herritarrak kexa, kontsulta edo iradokizuna ondoko bide hauetako bat erabiliz aurkez dezake:
  • Telefono bidezko arreta
  • Arreta pertsonala
  • On line harremana
  • Posta arrunta

  Herritarrak kexa, kontsulta edo iradokizuna aurkezterakoan, bere datu pertsonalak eta kexaren inguruko datuak eman beharko ditu, Zerbitzuak ez baitu intzidentzia anonimorik edo faltsurik bideratuko. Zerbitzuak konfidentzialtasun osoz jardungo du, eta, Datuen Babeserako Legeari jarraiki, ez du herritarraren datu pertsonalik zabalduko. Aurkeztutako kexa, kontsulta edo iradokizunari erregistro zenbaki bat esleituko zaio, eta zenbaki hori erabiliko da handik aurrerako harremanetan.

 2. Intzidentziaren harrera 
  Elebidek intzidentzia jaso ondoren, erregistratu egingo du euskarri informatikoan; era horretara, erregistro zenbaki bat ezarriko zaio
 3. Kexa, kontsulta edo iradokizun irekien tratamendua 
  Jasotako intzidentzia aztertu eta dagokion izaera emango zaio. Aztertu eta prozesua abian jarriko da.
 4. Lege haustearen edo eskubide urraketaren eta bere oinarri juridikoaren azterketa
  Sakon aztertuko dira intzidentziaren ustezko lege haustea eta bere oinarri juridikoa.
  Egitateak edo gertaerak hizkuntza eskubiderik urratzen ez badu, intzidentzia ez da onartuko, eta, herritarrari arrazoiak jakinarazi ondoren, itxi egingo da.
  Lege hauste edo hizkuntza eskubidea urratu eta intzidentzia onartzen bada, izapidea ireki dela jakinaraziko zaio herritarrari eta oinarri juridikoa azalduko zaio.
 5. Herritarrenganako harreman bideak 
  Herritarrengana jotzeko bideak bi hauek izango dira: beraiek kexa, kontsulta edo iradokizuna egiteko erabili dutena edo, bestela, herritarrak beren beregi aukeratu duena.
 6. Ebazpena lortzeko beharrezko jarduera guztiak ezarriko dira 
  Intzidentzia onartu eta gero, ebazpena lortzeko beharrezko jarduerak zehaztu eta bideratuko dira. Egiten diren urrats guztiak informatizatuko dira.
 7. Salatutako erakundearekin izango diren harremanak 
  Ezarritako urratsak betetze aldera, Zerbitzua harremanetan jarriko da erakunde publiko edo pribatuarekin, gertaerari irtenbide bat bilatzeko beharrezko laguntza eta baliabideak eskainiko dizkio eta aurkeztutako intzidentziari erantzuteko eskatu. Erakundeak erantzuten ez badu, Zerbitzuak berriro proposatuko dizkio kasuari buruzko gomendio eta iritziak, eta harremanei eutsiko die, harik eta irtenbidea edo horretarako beharrezko bitartekoak ezartzeko konpromisoa hartzen duen arte.
 8. Jardueren erregistroa 
  Intzidentzia bideratzeak dakarren jarduera oro aplikazioan informatizatuko da, jarraipena egin eta herritarrari jakinarazi ahal izateko.
 9. Intzidentziaren ebazpena 
  Intzidentzia itxi egingo da erakunde salatuak urraketa eragin duen gertaera edo egitatea konpondu edota horretarako konpromisoa hartzen duenean. Aplikazioan jasoko da eta herritarrari jakinaraziko zaio.