Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Intzidentzia sortu ( 1 urratsa )

Intzidentzia mota:
Datu pertsonalak:

* Generoa:

Adina:

(Soilik udalerriarekin bat ez datorrenean)

Erantzuteko bidea:

Indarrean dagoen araudiari jarraiki, jasotako datuak Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritzaren Harremanak deritzon fitxategi automatizatu batean jasoko dira, beti ere kontrakoa adierazten ez baduzu. Datu horiek kontaktuan jartzeko eta kontsultei eta eskaerei erantzuteko erabiliko dira. Datuok eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta datuoi aurka egiteko eskubideez balia zaitezke, horretarako Kultura Sailaren Zerbitzu Zuzendaritzari idatzi bat bidaliz (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz).