Ogasun eta Finantza Saila

Ebazpenak. Ekonomia Ituneko Arbitraje Batzordea (urteko ebazpenak)

Ekonomia Ituneko 67. artikuluak (Arbitraje Batzordearen akordioak) honako hau ezartzen du: "Arbitraje Batzordeak Zuzenbidearen arabera ebatziko ditu espediente bakoitzak agerian jartzen dituen auzi guztiak, exekuzio formulak barne direla, berdin da auzi horiek gatazkako alderdiek edo interesatuek aurkeztutakoak izan edo ez; eta ebazpenetan ekonomia, arintasun eta eraginkortasun printzipioen arabera jardungo."

Eraginkortasuna eta errekurtsoa

Gatazkan dauden zerga-administrazioei eta eragindakoei ebazpena jakinarazi ondoren, administrazioek gauzatu beharko dute ebazpenean bertan aurreikusitako eran.

Arbitraje Batzordearen akordioak, izaera betearazlekoak izanik ere, bakarrik administrazioarekiko auzi-bidean errekurritu ahalko dira, Auzitegi Goreneko dagokion salaren aurrean.

Webean bildutako ebazperen artxiboak PDF formatuan aurkezten dira. Ikusarazi ezean, baliteke bere nabigatzailea eguneraturik ez egotea, edo nabigatzaileak ikustailea instalatuta ez izatea artxibo hauek ikusteko. Adobe Acrobat behera katgatu daiteke doan.

Eguneratze data: 2022/05/04

Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF
R-1/2024 BFA ZAEA BEZa ordainarazteko eskumena zehaztea 2024/01/30 262 KB
R-2/2024 BFA ZAEA Atxikipenak eta konturako sarrerak. Ekonomia Itunaren 23.Bi. artikulua 2024/01/30 193 KB
R-3/2024 BFA ZAEA Atxikipenak eta konturako sarrerak. Ekonomia Itunaren 23.Bi. artikulua 2024/01/30 192 KB
R-4/2024 BFA ZAEA Atxikipenak eta konturako sarrerak. Ekonomia Itunaren 23.Bi. artikulua 2024/01/30 193 KB
R-5/2024 BFA ZAEA Atxikipenak eta konturako sarrerak. Ekonomia Itunaren 23.Bi. artikulua 2024/01/30 193 KB
R-6/2024 BFA ZAEA Atxikipenak eta konturako sarrerak. Ekonomia Itunaren 23.Bi. artikulua 2024/01/30 193 KB
R-7/2024 ZAEA GFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2024/01/30 206 KB
R-8/2024 ZAEA GFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2024/01/30 210 KB
R-9/2024 ZAEA GFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2024/01/30 206 KB
R-10/2024 BFA ZAEA BEZa ordainarazteko eskumena zehaztea 2024/01/30 297 KB
R-11/2024 ZAEA BFA Pertsona fisikoen/juridikoen egoitza fiskala aldatzea 2024/01/30 432 KB
R-12/2024 BFA OFPM Aplikatu beharreko BEZ araudia zehaztea 2024/02/26 188 KB
R-13/2024 BFA ZAEA Eragiketa-zenbatekoa zehaztea-eragiketen kokapena 2024/02/26 363 KB
R-14/2024 GFA OFPM BEZa ordainarazteko eskumena zehaztea 2024/02/26 202 KB
R-15/2024 BFA ZAEA Eragiketa lotua-administrazio baten aldebakarreko balorazioa, merkatuko balioaren arabera 2024/02/26 307 KB
R-16/2024 ZAEA GFA Ikuskatze-jarduerak beste zerga-administrazio baten mendeko erakunde batean 2024/02/26 258 KB
R-17/2024 BFA ZAEA BEZa ordainarazteko eskumena zehaztea 2024/02/26 259 KB
R-18/2024 BFA ZAEA BEZa ordainarazteko eskumena zehaztea 2024/02/26 274 KB
R-19/2024 BFA ZAEA BEZa ordainarazteko eskumena zehaztea 2024/02/26 267 KB
R-20/2024 BFA ZAEA BEZa ordainarazteko eskumena zehaztea 2024/02/26 270 KB
R-21/2024 BFA ZAEA Eragiketa lotua-administrazio baten aldebakarreko balorazioa, merkatuko balioaren arabera 2024/03/19 298 KB
R-22/2024 ZAEA GFA BEZa ordainarazteko eskumena zehaztea 2024/03/19 262 KB
R-23/2024 BFA ZAEA BEZa ordainarazteko eskumena zehaztea 2024/03/19 271 KB
R-24/2024 GFA OFPM Berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko zergak zergapetzen dituen eragiketak lokalizatzea 2024/03/19 257 KB
R-25/2024 BFA OFPM Eragiketa-zenbatekoa zehaztea-eragiketen kokapena 2024/03/19 199 KB
R-26/2024 BFA OFPM BEZa ordainarazteko eskumena zehaztea 2024/03/19 271 KB
R-A1/2024 AFA   Argitze-errekurtsoa. Hartzailearen bizilekuari buruzko irizpidea aplikatzea. 2024/01/30 194 KB
R-A2/2024 EIAB   Akats materiala zuzentzea 2024/02/26 245 KB

Eragiketa lotua-administrazio baten aldebakarreko balorazioa, merkatuko balioaren arabera

Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF
R-1/2023 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala zehaztea 2023/01/27 284KB
R-2/2023 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2023/01/27 255KB
R-3/2023 ZAEA BFA Eragiketa-zenbatekoa zehaztea-
zerbitzu-ematea zehaztea
2023/01/27 327KB
R-4/2023 ZAEA GFA Eragiketa-zenbatekoa zehaztea-
zerbitzu-ematea zehaztea
2023/01/27 266KB
R-5/2023 ZAEA AFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/01/27 263KB
R-6/2023 ZAEA AFA Ikuskatze-jarduerak beste zerga-administrazio baten mendeko erakunde batean 2023/01/27 250KB
R-7/2023 GFA ZAEA Ikuskatze-jarduerak beste zerga-administrazio baten mendeko erakunde batean 2023/02/17 257KB
R-8/2023 BFA-ZAEA ZAEA-BFA Eragiketa-zenbatekoa zehaztea-eragiketen kokapena 2023/02/17 279KB
R-9/2023 BFA ZAEA Ikuskatze-jarduerak beste zerga-administrazio baten mendeko erakunde batean 2023/02/17 370KB
R-10/2023 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala zehaztea 2023/02/17 251KB
R-11/2023 ZAEA BFA Pertsona juridikoen egoitza fiskala zehaztea 2023/02/17 285KB
R-12/2023 ZAEA GFA Pertsona juridikoen egoitza fiskala zehaztea 2023/02/17 258KB
R-13/2023 GFA GFA Pertsona juridikoen egoitza fiskala zehaztea 2023/02/17 260KB
R-14/2023 ZAEA AFA Eragiketa-zenbatekoa zehaztea-eragiketen kokapena 2023/02/17 271KB
R-15/2023 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala zehaztea 2023/02/17 255KB
R-16/2023 ZAEA AFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/03/22 260KB
R-17/2023 ZAEA GFA Eragiketa-zenbatekoa zehaztea-eragiketen kokapena 2023/03/22
254KB
R-18/2023 ZAEA GFA Eragiketa-zenbatekoa zehaztea-eragiketen kokapena 2023/03/22 260KB
R-19/2023 GFA HFN Pertsona juridikoen egoitza fiskala zehaztea 2023/03/22 269KB
R-20/2023 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala zehaztea 2023/03/22 262KB
R-21/2023 ZAEA BFA Pertsona juridikoen egoitza fiskala zehaztea 2023/03/22 268KB
R-22/2023 DZ
BFA Establezimendu iraunkorrarekin, edo gabe, jarduten duten ez-egoiliarrek BEZa itzultzea 2023/03/22 263KB
R-23/2023 BFA ZAEA Atxikipenak eta konturako sarrerak. Ekonomia Itunaren 20.Bi.3) artikulua 2023/03/22 291KB
R-24/2023 DZ ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala zehaztea 2023/03/22 267KB
R-25/2023 GFA ZAEA Atxikipenak eta konturako sarrerak. Ekonomia Itunaren 23.Bi. artikulua 2023/03/22 272KB
R-26/2023 DZ BFA Ohiko bizilekua zehaztea ODZ 2023/03/22 261KB
R-27/2023 GFA ZAEA Pertsona fisikoen/juridikoen egoitza fiskala aldatzea 2023/03/22 254KB
R-28/2023 GFA ZAEA Ikuskatze-jarduerak beste zerga-administrazio baten mendeko erakunde batean 2023/03/22 261KB
R-29/2023 BFA ZAEA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/03/22 274KB
R-30/2023 ZAEA AFA Pertsona fisikoen/juridikoen egoitza fiskala aldatzea 2023/03/22 249KB
R-31/2023 ZAEA AFA Pertsona fisikoen/juridikoen egoitza fiskala aldatzea 2023/03/22 249KB
R-32/2023 ZAEA AFA Ohiko bizilekua zehaztea 2023/03/22 253KB
R-33/2023 KZAA BFA Ohiko bizilekua zehaztea 2023/03/22 258KB
R-34/2023 ZAEA AFA Pertsona fisikoen/juridikoen egoitza fiskala aldatzea 2023/03/22 272KB
R-35/2023 BFA ZAEA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/04/20 255KB
R-36/2023 ZAEA GFA Pertsona fisikoen/juridikoen egoitza fiskala aldatzea 2023/04/20 293KB
R-37/2023 BFA ZAEA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/04/20 253KB
R-38/2023 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2023/04/20 257KB
R-39/2023 BFA ZAEA Eragiketa lotua-administrazio baten aldebakarreko balorazioa, merkatuko balioaren arabera 2023/04/20 253KB
R-40/2023 ZAEA GFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/04/20 261KB
R-41/2023 ZAEA GFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/04/20 293KB
R-42/2023 GFA ZAEA Ikuskatze-jarduerak beste zerga-administrazio baten mendeko erakunde batean 2023/04/20 261KB
R-43/2023 ZAEA GFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/04/20 260KB
R-44/2023 BFA ATFIN Eragiketa-zenbatekoa zehaztea-eragiketen kokapena 2023/04/20 261KB
R-45/2023 ZAEA AFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/04/20 259KB
R-46/2023 ZAEA AFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/04/20 254KB
R-47/2023 ZAEA AFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/04/20 256KB
R-48/2023 BFA ZAEA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/05/08 281KB
R-49/2023 BFA/ZAEA ZAEA/DFB Eragiketa-zenbatekoa zehaztea-eragiketen kokapena 2023/05/08 302KB
R-50/2023 ZAEA AFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/05/08 253KB
R-51/2023 ZAEA AFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/05/08 253KB
R-52/2023 BFA ATFIN ODZ - puntu konexioa ez egoiliarrak - ondareen osotasuna eta euskal lurraldeko eskubideak 2023/05/08 255KB
R-53/2023 ZAEA BFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/05/08 257KB
R-54/2023 ZAEA GFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/05/08 266KB
R-55/2023 OFPM AFA Bategiteko, zatitzeko, diruzkoa ez den ekarpena egiteko eta balore-trukea egiteko eragiketen araubide bereziaren aplikatzea 2023/06/01 80KB
R-56/2023 BFA OFPM Ikuskatze-jarduerak beste zerga-administrazio baten mendeko erakunde batean 2023/06/01 73KB
R-57/2023 AFA OFPM Eragiketa-zenbatekoa zehaztea-eragiketen kokapena 2023/06/01 99KB
R-58/2023 GFA OFPM Eragiketa-zenbatekoa zehaztea-eragiketen kokapena 2023/06/01 78KB
R-59/2023 BFA OFPM Eragiketa-zenbatekoa zehaztea-eragiketen kokapena 2023/06/01 93KB
R-60/2023 ZAEA BFA Pertsona fisikoen/juridikoen egoitza fiskala aldatzea 2023/06/01 175KB
R-61/2023 OFPM/BFA BFA/OFPM Eragiketa-zenbatekoa zehaztea-eragiketen kokapena 2023/06/01 89KB
R-62/2023 GFA/ZAEA NZL/GFA/ZAEA Eragiketa-zenbatekoa zehaztea-eragiketen kokapena 2023/06/01 82KB
R-63/2023 BFA ZAEA Atxikipenak eta konturako sarrerak 2023/06/01 74KB
R-64/2023 BFA ZAEA Ikuskatze-jarduerak beste zerga-administrazio baten mendeko erakunde batean 2023/06/01 142KB
R-65/2023 DZ AFA/STPA Ohiko bizilekua zehaztea 2023/06/01 87KB
R-66/2023 ZAEA BFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/06/01 83KB
R-67/2023 ZAEA AFA Pertsona fisikoen/juridikoen egoitza fiskala aldatzea 2023/06/23 282 KB
R-68/2023 ZAEA BFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/06/23 271 KB
R-69/2023 BFA ZAEA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/06/23 254 KB
R-70/2023 ZAEA GFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/06/23 192 KB
R-71/2023 ZAEA AFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/06/23 192 KB
R-72/2023 ZAEA GFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/06/23 192 KB
R-73/2023 ZAEA GFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/06/23 192 KB
R-74/2023 ZAEA GFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/06/23 193 KB
R-75/2023 ZAEA GFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/06/23 193 KB
R-76/2023 ZAEA BFA Eragiketa-zenbatekoa zehaztea-eragiketen kokapena 2023/06/23 266 KB
R-77/2023 BFA ZAEA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/06/23 265 KB
R-78/2023 DZ BFA/ZAEA Ikuskatze-jarduerak beste zerga-administrazio baten mendeko erakunde batean 2023/06/23 192 KB
R-79/2023 ZAEA BFA Pertsona fisikoen/juridikoen egoitza fiskala aldatzea 2023/09/25 279 KB
R-80/2023 BFA ZAEA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/09/28 265 KB
R-81/2023 AFA ZAEA Ikuskatze-jarduerak beste zerga-administrazio baten mendeko erakunde batean 2023/09/28 294 KB
R-82/2023 ZAEA GFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/09/28 272 KB
R-83/2023 ZAEA GFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/09/28 348 KB
R-84/2023 ZAEA AFA Pertsona fisikoen/juridikoen egoitza fiskala aldatzea 2023/09/28 212 KB
R-85/2023 ZAEA BFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/09/28 262 KB
R-86/2023 ZAEA BFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/09/28 258 KB
R-87/2023 ZAEA GFA Pertsona fisikoen/juridikoen egoitza fiskala aldatzea 2023/09/28 278 KB
R-88/2023 ZAEA GFA BEZaren itzulketa 2023/09/28 252 KB
R-89/2023 ZAEA BFA Pertsona fisikoen/juridikoen egoitza fiskala aldatzea 2023/09/28 188 KB
R-90/2023 ZAEA BFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/10/18 258 KB
R-91/2023 ZAEA AFA Pertsona fisikoen/juridikoen egoitza fiskala aldatzea 2023/10/18 279 KB
R-92/2023 ZAEA GFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/10/18 252 KB
R-93/2023 ZAEA AFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/10/18 252 KB
R-94/2023 ZAEA GFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/10/18 252 KB
R-95/2023 ZAEA GFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/10/18 252 KB
R-96/2023 ZAEA AFA Pertsona fisikoen/juridikoen egoitza fiskala aldatzea 2023/10/18 188 KB
R-97/2023 ZAEA BFA Eragiketa-zenbatekoa zehaztea-eragiketen kokapena 2023/10/18 269 KB
R-98/2023 ZAEA BFA Pertsona fisikoen/juridikoen egoitza fiskala aldatzea 2023/10/18 277 KB
R-99/2023 ZAEA BFA Pertsona fisikoen/juridikoen egoitza fiskala aldatzea 2023/12/15 208 KB
R-100/2023 ZAEA GFA Eragiketa-zenbatekoa zehaztea-eragiketen kokapena 2023/12/15 266 KB
R-101/2023 OFPM BFA Pertsona fisikoen/juridikoen egoitza fiskala aldatzea 2023/12/15 196 KB
R-102/2023 BFA ZAEA Pertsona fisikoen/juridikoen egoitza fiskala aldatzea 2023/12/15 257 KB
R-103/2023 ZAEA BFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/12/15 284 KB
R-104/2023 AFA ZAEA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/12/15 186 KB
R-105/2023 GFA NFO Pertsona fisikoen/juridikoen egoitza fiskala aldatzea 2023/12/15 285 KB
R-106/2023 ZAEA GFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/12/15 253 KB
R-107/2023 ZAEA GFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/12/15 206 KB
R-108/2023 ZAEA BFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/12/15 268 KB
R-109/2023 ZAEA BFA Eragiketa-zenbatekoa zehaztea-eragiketen kokapena 2023/12/15 330 KB
R-110/2023 ZAEA BFA BEZaren itzulketa 2023/12/15 200 KB
R-111/2023 BFA ZAEA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/12/15 195 KB
R-112/2023 BFA ATFIN Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/12/15 189 KB
R-113/2023 BFA OFPM Atxikipenak eta konturako sarrerak 2023/12/15 209 KB
R-114/2023 ZAEA GFA BEZaren itzulketa 2023/12/15 268 KB
R-115/2023 ZAEA BFA Atxikipenak eta konturako sarrerak 2023/12/15 208 KB
R-116/2023 ZAEA GFA Eragiketa-zenbatekoa zehaztea-eragiketen kokapena 2023/12/15 274 KB
R-117/2023 OT/BFA ZAEA Eragiketa-zenbatekoa zehaztea-eragiketen kokapena 2023/12/15 280 KB
R-118/2023 ZAEA GFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2023/12/15 207 KB
R-A4/2023 GFA ZAEA Argitze-errekurtsoa. Helbide aldaketaren ondorioen data. 2023/12/15 189 KB
R-P1/2023 AG   Auzitegi Gorenean eskatutako ondorioen luzapena 2023/12/15 186 KB

Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF
R-1/2022 GFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2022/01/24 221KB
R-2/2022 CCEN ZAEA Eragiketa-bolumena zehaztea - eragiketen kokalekua 2022/01/24 129KB
R-3/2022 GFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2022/01/24 121KB
R-4/2022 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2022/01/24 117KB
R-5/2022 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2022/01/24 119KB
R-6/2022 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2022/02/22 121KB
R-7/2022 ZAEA GFA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2022/02/22 207KB
R-8/2022 DZ ZAEA/BFA BEZ/OEZ- Eragiketaren kalifikazioa eta ordainarazteko eskumena 2022/02/22 123KB
R-9/2022 ZAEA BFA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2022/02/22 194KB
R-10/2022 DZ ZAEA/BFA 2014 PFEZ. Ordainarazteko eskumena 2022/03/25 206KB
R-11/2022 BFA ZAEA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2022/03/25 114KB
R-12/2022 BFA ZAEA 2014 eta 2015 SZ. I+G+B kenkariaren monetizazioa itzultzeko eskumena 2022/03/25 232KB
R-13/2022 GFA ZAEA 2016 SZ. I+G+B kenkariaren monetizazioa itzultzeko eskumena 2022/03/25 173KB
R-14/2022 GFA ZAEA Eragiketa-zenbatekoa zehaztea-eragiketen kokapena 2022/05/06 195KB
R-15/2022 GFA ZAEA Eragiketa-zenbatekoa aldatzea zerga-kudeaketako jarduketa baten bidez 2022/05/06 116KB
R-16/2022 AEKIN BFA Eragiketa-bolumena zehaztea - eragiketen kokalekua 2022/05/06 207KB
R-17/2022 DZ ZAEA BEZaren saldoak kontualdatzea-egoitza-aldaketa 2022/05/06 241KB
R-18/2022 DZ ZAEA Ohiko bizilekua zehaztea 2022/05/06 188KB
R-19/2022 AFA ZAEA Administrazio batek baino gehiagok egindako egiaztatze-jarduketak 2022/05/06 238KB
R-20/2022 ZAEA AFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2022/05/06 201KB
R-21/2022 ZAEA GFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2022/05/06 201KB
R-22/2022 ZAEA GFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2022/05/06 188KB
R-23/2022 BFA ZAEA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2022/05/06 208KB
R-24/2022 DZ ZAEA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2022/05/06 209KB
R-25/2022 ZAEA GFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2022/05/06 187KB
R-26/2022 ZAEA GFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2022/05/06 187KB
R-27/2022 BFA ZAEA Eragiketa-bolumena zehaztea - eragiketen kokalekua 2022/07/26 768KB
R-28/2022 BFA -GFA ZAEA Atxikipenak eta konturako sarrerak. Ekonomia Itunaren 20.Bi.3) artikulua 2022/07/28 44KB
R-29/2022 GFA ZAEA Atxikipenak eta konturako sarrerak. Ekonomia Itunaren 20.Bi.3) artikulua 2022/07/28 43KB
R-30/2022 BFA ZAEA Ikuskatze-jarduerak beste zerga-administrazio baten mendeko erakunde batean 2022/07/28 44KB
R-31/2022 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2022/07/28 36KB
R-32/2022 BFA ZAEA Ikuskatze-jarduerak beste zerga-administrazio baten mendeko erakunde batean 2022/07/28 114KB
R-33/2022 DZ ZAEA Establezimendu iraunkorrarekin, edo gabe, jarduten duten ez-egoiliarrek BEZa itzultzea 2022/07/28 38KB
R-34/2022 SGFAL - BFA DFG - AEAT Pertsona fisikoen/juridikoen egoitza fiskala aldatzea 2022/07/28 45KB
R-35/2022 ZAEA DFB Eragiketa-zenbatekoa zehaztea-eragiketen kokapena 2022/07/28 43KB
R-36/2022 ASTURIAS DFA Ohiko bizilekua zehaztea ODZ 2022/07/28 37KB
R-37/2022 BFA ZAEA Ikuskatze-jarduerak beste zerga-administrazio baten mendeko erakunde batean 2022/07/28 43KB
R-38/2022 GFA ZAEA Ekonomia Itunaren 47.ter.Bi.b) artikulua 2022/07/28 44KB
R-39/2022 ZAEA DFG Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2022/07/28 46KB
R-40/2022 ZAEA DFG Ikuskatze-jarduerak beste zerga-administrazio baten mendeko erakunde batean 2022/07/28 46KB
R-41/2022 ZAEA DFG Laneko etekinen atxikipenak-zergadunen pentsioak 2022/07/28 48KB
R-42/2022 ZAEA DFG Laneko etekinen atxikipenak-zergadunen pentsioak 2022/07/28 48KB
R-43/2022 ZAEA DFG Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2022/07/28 46KB
R-44/2022 ZAEA DFG Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2022/07/28 38KB
R-45/2022 ZAEA DFG Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2022/07/28 38KB
R-46/2022 BFA ZAEA Pertsona fisikoen/juridikoen egoitza fiskala aldatzea 2022/07/28 37KB
R-47/2022 GFA ZAEA Pertsona fisikoen/juridikoen egoitza fiskala aldatzea 2022/09/13 67KB
R-48/2022 GFA ZAEA BEZaren saldoak itzultzea-inportazioak 2022/09/13 69KB
R-49/2022 BFA ZAEA BEZaren saldoak itzultzea-inportazioak 2022/09/13 67KB
R-50/2022 BFA ZAEA Pertsona fisikoen/juridikoen egoitza fiskala aldatzea 2022/09/13 70KB
R-51/2022 BFA ZAEA Pertsona fisikoen/juridikoen egoitza fiskala aldatzea 2022/09/13 74KB
R-52/2022 BFA ZAEA Pertsona fisikoen/juridikoen egoitza fiskala aldatzea 2022/09/13 67KB
R-53/2022 BFA ZAEA Pertsona fisikoen/juridikoen egoitza fiskala aldatzea 2022/09/13 66KB
R-54/2022 BFA ZAEA Pertsona fisikoen/juridikoen egoitza fiskala aldatzea 2022/09/13 68KB
R-55/2022 BFA ZAEA Pertsona fisikoen/juridikoen egoitza fiskala aldatzea 2022/09/13 74KB
R-56/2022 AFA ZAEA Atxikipenak eta konturako sarrerak. Ekonomia Itunaren 20.Bi.3) artikulua 2022/09/13 119KB
R-57/2022 AFA ZAEA Atxikipenak eta konturako sarrerak. Ekonomia Itunaren 20.Bi.3) artikulua 2022/10/06 114KB
R-58/2022 AFA ZAEA Atxikipenak eta konturako sarrerak. Ekonomia Itunaren 20.Bi.3) artikulua 2022/10/06 114KB
R-59/2022 AFA ZAEA Atxikipenak eta konturako sarrerak. Ekonomia Itunaren 20.Bi.3) artikulua 2022/10/06 113KB
R-60/2022 BFA ZAEA Atxikipenak eta konturako sarrerak. Ekonomia Itunaren 20.Bi.3) artikulua 2022/10/06 114KB
R-61/2022 BFA ZAEA Atxikipenak eta konturako sarrerak. Ekonomia Itunaren 20.Bi.3) artikulua 2022/10/06 114KB
R-62/2022 BFA ZAEA Atxikipenak eta konturako sarrerak. Ekonomia Itunaren 20.Bi.3) artikulua 2022/10/06 114KB
R-63/2022 BFA ZAEA Atxikipenak eta konturako sarrerak. Ekonomia Itunaren 20.Bi.3) artikulua 2022/10/06 114KB
R-64/2022 BFA ZAEA Atxikipenak eta konturako sarrerak. Ekonomia Itunaren 20.Bi.3) artikulua 2022/10/06 105KB
R-65/2022 BFA ZAEA Atxikipenak eta konturako sarrerak. Ekonomia Itunaren 20.Bi.3) artikulua 2022/10/06 114KB
R-66/2022 BFA ZAEA Atxikipenak eta konturako sarrerak. Ekonomia Itunaren 20.Bi.3) artikulua 2022/10/06 114KB
R-67/2022 BFA ZAEA Atxikipenak eta konturako sarrerak. Ekonomia Itunaren 20.Bi.3) artikulua 2022/10/06 348KB
R-68/2022 AFA ZAEA Atxikipenak eta konturako sarrerak. Ekonomia Itunaren 20.Bi.3) artikulua 2022/10/06 348KB
R-69/2022 AFA ZAEA Atxikipenak eta konturako sarrerak. Ekonomia Itunaren 20.Bi.3) artikulua 2022/10/06 348KB
R-70/2022 BFA ZAEA Pertsona fisikoen/juridikoen egoitza fiskala aldatzea 2022/10/06 248KB
R-71/2022 BFA ZAEA Pertsona fisikoen/juridikoen egoitza fiskala aldatzea 2022/10/06 251KB
R-72/2022 DZ BFA-ZAEA Talde Fiskalaren tributazioa 2022/10/06 329KB
R-73/2022 DZ BFA-ZAEA Talde Fiskalaren tributazioa 2022/10/06 333KB
R-74/2022 BFA ZAEA Arbitraje Batzordearen Araudiaren 15. artikulua ez beteteagatiko interesak 2022/10/06 328KB
R-75/2022 GFA ZAEA Laneko etekinen atxikipenak-zergadunen pentsioak 2022/10/06 258KB
R-76/2022 BFA ZAEA Laneko etekinen atxikipenak-zergadunen pentsioak 2022/10/06 281KB
R-77/2022 GFA ZAEA Laneko etekinen atxikipenak-zergadunen pentsioak 2022/10/06 271KB
R-78/2022 DZ-GFA GFA-ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 312KB
R-79/2022 GFA-DZ GFA-DZ I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 313KB
R-80/2022 GFA-DZ ZAEA-GFA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 312KB
R-81/2022 GFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 312KB
R-82/2022 GFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 312KB
R-83/2022 GFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 312KB
R-84/2022 GFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 312KB
R-85/2022 GFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 312KB
R-86/2022 GFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 312KB
R-87/2022 GFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 312KB
R-88/2022 GFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 312KB
R-89/2022 GFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 312KB
R-90/2022 GFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 312KB
R-91/2022 GFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 312KB
R-92/2022 GFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 312KB
R-93/2022 GFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 312KB
R-94/2022 GFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 312KB
R-95/2022 GFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 312KB
R-96/2022 GFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 312KB
R-97/2022 GFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 312KB
R-98/2022 GFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 312KB
R-99/2022 GFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 318KB
R-100/2022 GFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 312KB
R-101/2022 GFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 303KB
R-102/2022 GFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 320KB
R-103/2022 GFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 320KB
R-104/2022 GFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 320KB
R-105/2022 GFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 320KB
R-106/2022 GFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 320KB
R-107/2022 GFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 320KB
R-108/2022 GFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 320KB 
R-109/2022 GFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 320KB
R-110/2022 DZ BFA- ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 320KB
R-111/2022 BFA- ZAEA ZAEA-BFA  I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 320KB
R-112/2022 BFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 320KB
R-113/2022 BFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 320KB
R-114/2022 DZ-BFA BFA-ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 320KB
R-115/2022 BFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 320KB
R-116/2022 BFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 320KB
R-117/2022 BFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 320KB
R-118/2022 BFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 320KB
R-119/2022 BFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 320KB
R-120/2022 BFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 320KB
R-121/2022 BFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 320KB
R-122/2022 DZ BFA- ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 320KB
R-123/2022 BFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 318KB
R-124/2022 ZAEA AFA Administrazioen arteko kreditu publikoen preskripzioa 2022/10/20 300KB
R-125/2022 BFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 319 KB
R-126/2022 GFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/20 320KB
R-127/2022 GFA ZAEA Atxikipenak eta konturako sarrerak. Ekonomia Itunaren 23.Bi. artikulua 2022/10/20 298KB
R-128/2022 GFA ZAEA Atxikipenak eta konturako sarrerak. Ekonomia Itunaren 23.Bi. artikulua 2022/10/20 356KB
R-129/2022 GFA ZAEA Atxikipenak eta konturako sarrerak. Ekonomia Itunaren 23.Bi. artikulua 2022/10/20 297KB
R-130/2022 GFA ZAEA Atxikipenak eta konturako sarrerak. Ekonomia Itunaren 23.Bi. artikulua 2022/10/20 297KB
R-131/2022 GFA ZAEA Atxikipenak eta konturako sarrerak. Ekonomia Itunaren 23.Bi. artikulua 2022/10/20 297KB
R-132/2022 GFA ZAEA Atxikipenak eta konturako sarrerak. Ekonomia Itunaren 23.Bi. artikulua 2022/10/20 297KB
R-133/2022 GFA ZAEA Atxikipenak eta konturako sarrerak. Ekonomia Itunaren 23.Bi. artikulua 2022/10/20 297KB
R-134/2022 GFA ZAEA Atxikipenak eta konturako sarrerak. Ekonomia Itunaren 23.Bi. artikulua 2022/10/20 297KB
R-135/2022 GFA ZAEA Atxikipenak eta konturako sarrerak. Ekonomia Itunaren 23.Bi. artikulua 2022/10/20 297KB
R-136/2022 GFA ZAEA Atxikipenak eta konturako sarrerak. Ekonomia Itunaren 23.Bi. artikulua 2022/10/20 297KB
R-137/2022 ZAEA BFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2022/10/22 283KB
R-138/2022 DZ AFA-ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/22 311KB
R-139/2022 GFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/22 303KB
R-140/2022 BFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/22 385KB
R-141/2022 BFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/22 386KB
R-142/2022 BFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/22 386KB
R-143/2022 ZAEA-BFA BFA-ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/22 386KB
R-144/2022 BFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/22 386KB
R-145/2022 BFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/22 386KB
R-146/2022 BFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/22 386KB
R-147/2022 BFA ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/22 311KB
R-148/2022 DZ-BFA ZAEA-BFA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/22 387KB
R-149/2022 DZ ZAEA I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/22 311KB
R-150/2022 DZ AFA-AEAT I+G+B jarduketei loturiko kenkariak monetizatzea 2022/10/22 386KB
R-151/2022 BFA ZAEA Pertsona fisikoen/juridikoen egoitza fiskala aldatzea 2022/10/22 254KB
R-152/2022 BFA ZAEA Pertsona fisikoen/juridikoen egoitza fiskala aldatzea 2022/10/22 250KB
R-153/2022 BFA ZAEA Pertsona fisikoen/juridikoen egoitza fiskala aldatzea 2022/10/22 249KB
R-154/2022 DZ BFA-ZAEA Arbitraje Batzordearen Erreglamenduaren 15. artikulua ez betzeagatiko interesak 2022/10/22 269KB
R-155/2022 BFA ZAEA Pertsona fisikoen/juridikoen egoitza fiskala aldatzea 2022/10/22 268KB
R-156/2022 BFA ZAEA Ikuskatze-jarduerak beste zerga-administrazio baten mendeko erakunde batean 2022/10/22 265KB
R-157/2022 BFA ZAEA Ikuskatze-jarduerak beste zerga-administrazio baten mendeko erakunde batean 2022/10/22 353KB
R-158/2022 BFA ZAEA Eragiketa-zenbatekoa zehaztea-eragiketen kokapena 2022/10/22 270KB
R-159/2022 ZAEA GFA Ohiko bizilekua zehaztea  2022/10/22 273KB
R-160/2022 ZAEA AFA Eragiketa-zenbatekoa zehaztea-eragiketen kokapena 2022/10/22 257KB
R-161/2022 DZ GFA-ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2022/10/22 260KB
R-162/2022 SGFAL BFA Eragiketa-zenbatekoa zehaztea-eragiketen kokapena 2022/12/15 259KB
R-163/2022 GFA HFN Eragiketa-zenbatekoa zehaztea-Nafarroan eragiketak esleitzea 2022/12/15 274KB
R-164/2022 GFA ZAEA Ikuskatze-jarduerak beste zerga-administrazio baten mendeko erakunde batean 2022/12/15 264KB
R-165/2022 ZAEA AFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2022/12/15 260KB
R-166/2022 GFA ZAEA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2022/12/15 253KB
R-167/2022 GFA ZAEA Pertsona fisikoen/juridikoen egoitza fiskala aldatzea 2022/12/15 252KB
R-168/2022 GFA ZAEA Laneko etekinen atxikipenak-zergadunen pentsioak 2022/12/15 282KB
R-169/2022 GFA ZAEA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2022/12/15 276KB
R-170/2022 ZAEA AFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2022/12/15 261KB
R-171/2022 ZAEA AFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2022/12/15 258KB
R-172/2022 ZAEA AFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2022/12/15 257KB
R-173/2022 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2022/12/15 266KB
R-174/2022 ZAEA GFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2022/12/15 304KB
R-175/2022 ZAEA GFA Laneko atxikipenak-lantokiaren tokia zehaztea 2022/12/15 264KB
R-176/2022 ZAEA AFA Administrazioen arteko kreditu publikoen preskripzioa 2022/12/15 293KB
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF
R-1/2021 ZAEA AFA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2021/12/20 113KB
R-2/2021 ZAEA AFA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2021/12/20 113KB
R-3/2021 ZAEA AFA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2021/12/20 113KB
R-4/2021 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2021/12/20 142KB
R-5/2021 DZ ZAEA/BFA Eragiketen bolumena 2021/12/20 126KB
R-6/2021 DZ ZAEA/BFA Eragiketa lotuak – Administrazio batek egindako alde bakarreko balorazioa, merkatu-balioaren arabera 2021/12/20 246KB
R-7/2021 BFA ZAEA Eragiketen bolumena - Operazio-bolumenaren erabakia - operazioen lokalizazioa 2021/12/20 243KB
R-8/2021 DZ ZAEA/BFA Operazio-bolumenaren erabakia - operazioen lokalizazioa 2021/12/20 202KB
R-9/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 119KB
R-10/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 119KB
R-11/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 119KB
R-12/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 119KB
R-13/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 119KB
R-14/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 119KB
R-15/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 119KB
R-16/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 371KB
R-17/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 371KB
R-18/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 117KB
R-19/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 291KB
R-20/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 119KB
R-21/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 117KB
R-22/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 117KB
R-23/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 117KB
R-24/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 119KB
R-25/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 117KB
R-26/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 119KB
R-27/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 291KB
R-28/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 291KB
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF
R-1/2021 ZAEA AFA Pertsona juridikoen helbide fiskala 20/12/2021 113KB
R-2/2021 ZAEA AFA Pertsona juridikoen helbide fiskala 20/12/2021 113KB
R-3/2021 ZAEA AFA Pertsona juridikoen helbide fiskala 20/12/2021 113KB
R-5/2021 DZ ZAEA/BFA Eragiketa-bolumena zehaztea 20/12/2021 126KB
R-6/2021 DZ ZAEA/BFA Operaciones vinculadas-valoración unilateral por valor de mercado realizada por una Administración 20/12/2021 246KB
R-7/2021 BFA ZAEA Eragiketa-bolumena zehaztea - eragiketen kokalekua 20/12/2021 243KB
R-8/2021 DZ ZAEA/BFA Eragiketen kokalekua 20/12/2021 202KB
R-9/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 119KB
R-10/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 119KB
R-11/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 119KB
R-12/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 119KB
R-13/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 119KB
R-14/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 119KB
R-15/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 119KB
R-16/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 371KB
R-17/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 371KB
R-18/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 117KB
R-19/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 291KB
R-20/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 119KB
R-21/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 117KB
R-22/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 117KB
R-23/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 117KB
R-24/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 119KB
R-25/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 117KB
R-26/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 119KB
R-27/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 291KB
R-28/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 291KB
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF
R-1/2018 GFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2018/01/18 248KB
R-2/2018 AFA ZAEA Eragiketa-bolumena zehaztea - eragiketen kokalekua 2018/03/26 248KB
R-3/2018 GFA ZAEA 2010. BEZ 2018/04/09 348KB
R-4/2018 GFA ZAEA 2009, 2010 eta 2011. BEZ 2018/04/09 385KB
R-5/2018 GFA ZAEA 2010. BEZ 2018/06/28 343KB
R-6/2018 BFA ZAEA PFEZ 2018/06/28 269KB
R-7/2018 GFA ZAEA 2009-2009 eta 2010 BEZ 2018/06/28 242KB
R-8/2018 ZAEA BFA 2006. SZ 2018/06/28 624KB
R-9/2018 BFA ZAEA 2007. SZ 2018/06/28 632KB
R-10/2018 ZAEA BFA Pertsona juridikoen helbide fiskala 2018/07/27 214KB
R-11/2018 BFA ZAEA Egiaztapen eta ikuskapen jarduerak egiteko eskumena 2018/07/27 219KB
R-12/2018 BFA ZAEA Egiaztapen eta ikuskapen jarduerak egiteko eskumena 2018/07/27 245KB
R-13/2018 GFA ZAEA 2010. BEZ 2018/07/27 290KB
R-14/2018 ZAEA BFA Pertsona fisikoen helbide fiskala 2018/09/14 282KB
R-15/2018 BFA ZAEA Egiaztapen eta ikuskapen jarduerak egiteko eskumena 2018/09/14 723KB
R-16/2018 CCEN BFA/ZAEA SZ 2018/10/17 226KB
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF
R-1/2017 AFA ZAEA Beste Zerga Administrazio baten esparrko erakundeetan egindako ikuskapenak 2017/02/06 122KB
R-2/2017 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2017/02/06 40KB
R-3/2017 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2017/02/06 83KB
R-4/2017 CCEN ZAEA Laneko atxikipenak - lantokiaren tokia zehaztea 2017/02/06 40KB
R-5/2017 ZAEA GFA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2017/02/06 47KB
R-6/2017 BFA ZAEA Pertsona juridikoen zerga-helbidea 2017/05/12 222KB
R-7/2017 GFA ZAEA Eragiketen bolumena- eragiketen kokapena zehaztea 2017/05/12 339KB
R-8/2017 ZAEA BFA Eragiketen bolumena 2017/05/12 265KB
R-9/2017 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2017/06/21 197KB
R-10/2017 ZAEA AFA Eragiketen bolumena - eragiketen kokapena zehaztea 2017/06/21 216KB
R-11/2017 BFA ZAEA Eragiketen bolumna - eragiketen kokapena zehaztea 2017/06/21 261KB
R-12/2017 GFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2017/10/24 234KB
R-13/2017 BFA ZAEA Eragiketen bolumena- eragiketen kokapena zehaztea 2017/11/15 189KB
R-14/2017 GFA ZAEA Operazio-bolumenaren erabakia - operazioen lokalizazioa 2017/11/15 221KB
R-15/2017 DZ ZAEA Operazioen lokalizazioa 2017/11/15 176KB
R-16/2017 GFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2017/12/21 227KB
R-17/2017 ZAEA BFA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2017/12/21 284KB
R-18/2017 ZAEA BFA Pertsona fisikoe egoitza fiskala 2017/12/22 282KB
R-19/2017 DZ ZAEA/BFA BEZ 2017/12/22 161KB
R-20/2017 DZ ZAEA/GFA BEZ/SZ 2017/12/22 173KB
R-21/2017 DZ NZL/GFA BEZ 2017/12/22 178KB
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF
A-1/2016 CCIN TEAR/TEAFG Ganbararen baliabide iraunkorra 2016/01/12 94KB
R-1/2016 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/01/27 295KB
R-2/2016 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/02/27 184KB
R-3/2016 CCEN BFA/ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/04/12 183KB
R-4/2016 BFA ZAEA Pertsona juridikoaren zerga-egoitza. Auzitara eramandako administrazioaren amore ematea 2016/04/12 59KB
R-5/2016 AFA ZAEA Pertsona juridikoaren zerga-egoitza 2016/03/02 85KB
R-6/2016 CCEN BFA/ZAEA IVA. Cambio de domicilio fiscal personas jurídicas. Efectos falta de notificación del cambio de domicilio 2016/05/04 48KB
R-7/2016 CCEN BFA/ZAEA SZ. Pertsona juridikoen egoitza fiskala. 2007 ekitaldian zerga ordainarazteko administrazio eskuduna 2016/05/04 165KB
R-8/2016 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/05/04 72KB
R-9/2016 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/05/04 71KB
R-10/2016 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/06/20 70KB
R-11/2016 GFA ZAEA BEZ. Ondasun higiezinen errentamenduaren eta azpierrentamenduaren ondoriozko etekinak. Ordainarazpena egiteko administrazio eskuduna 2016/06/20 190KB
R-12/2016 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/06/20 30KB
R-13/2016 BFA ZAEA Nafarroako Foru Erkidegoa lurralde erkidetzat jotzea. Gatazkaren onargarritasunik eza. 2016/06/20 72KB
R-14/2016 ZAEA BFA Pertsona juridikoen helbide fiskala 2016/06/20 205KB
R-15/2016 CCEN BFA Laneko atxikipenak - lantokiaren tokia zehaztea 2016/07/28 125KB
R-16/2016 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/07/28 62KB
R-17/2016 ZAEA BFA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/07/28 62KB
R-18/2016 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/11/04 79KB
R-19/2016 BFA ZAEA BEZ. Bakar aktak ormalizazioa 2016/11/04 36KB
R-20/2016 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/11/04 29KB
R-21/2016 BFA ZAEA Eragiketa multzoen aldaketa, Zerga Administrazioaren jardunbide bidez 2016/12/28 162KB
R-22/2016 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/12/28 29KB
R-23/2016 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/12/28 29KB
R-24/2016 DFB ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/12/28 30KB
R-25/2016 OT BFA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/12/28 94KB
R-26/2016 OT BFA/ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/12/28 108KB
R-27/2016 OT AFA/ZAEA EEEZ/BEZ 2016/12/28 298KB
R-28/2016 ZAEA BFA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/12/28 65KB
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d.. PDF
A-1/2015 GFA ZAEA Arbitraje Batzordearen R8/2012 Ebazpenaren gauzatze-gertakaria 2015/06/19 91KB
R-1/2015 AFA ZAEA BEZ. 2004 eta 2005 ekitaldietan zerga ordainarazteko administrazio eskuduna 2015/01/26 59KB
R-2/2015 GFA ZAEA BEZ. Pertsona juridikoen helbide fiskala zehaztea 2015/01/26 84KB
R-3/2015 GFA ZAEA BEZ. SZ. 2005-2008 ekitaldietan zerga ordainarazteko administrazio eskuduna 2015/01/26 59KB
R-4/2015 ZAEA BFA Pertsona fisikoaren helbide fiskala 2015/03/02 57KB
R-5/2015 BFA ZAEA SZ. Zergaren egiaztapenerako eta ikerkuntzarako administrazio eskuduna. 2007 eta 2008 ekitaldiak 2015/03/02 84KB
R-6/2015 BFA ZAEA OEetaEJDZ. Foru-lurraldean kokatutako ondasunen mortis causa eskurapena edo inter vivosko dohaintza, atzerrian bizi den egoiliarraren aldetik 2015/05/04 68KB
R-7/2015 BFA ZAEA Pertsona juridikoen helbide fiskala 2015/05/04 231KB
R-8/2015 CCEN ZAEA/BFA BEZ. Pertsona juridikoen zerga-egoitza 2015/06/19 239KB
R-9/2015 CCEN ZAEA/BFA BEZ. PFEZ. Ez dago arrazoirik ZZOren erantzun loteslerako 2015/06/19 188KB
R-10/2015 GFA ZAEA BEZ. Saldoak itzultzeko administrazio eskuduna 2005 2015/06/19 192KB
R-11/2015 BFA ZAEA Pertsona juridikoaren helbide fiskala Gatazka ez onartzea Administrazioen arteko desadostasun ezarengatik 2015/06/19 187KB
R-12/2015 CCEN ZAEA/BFA Helbide fiskala. Aldaketaren momentu eraginkorraren zehaztapena 2015/06/19 242KB
R-13/2015 BFA ZAEA Pertsona juridikoen helbide fiskala 2015/07/16 209KB
R-14/2015 ZAEA BFA Pertsona juridikoen helbide fiskala 2015/07/16 28KB
R-15/2015 GFA ZAEA EEEZerga. EBko estatuetako zergadunentzako aukerako araubidea aplikatzeko eskumena zer administraziok duen 2015/10/19 36KB
R-16/2015 CCEN ZAEA/BFA SZ. Zergaren ordainarazpenerako administrazio eskuduna. Gatazka ez onartzea 2015/10/19 35KB
R-17/2015 BFA ZAEA Pertsona juridikoen helbide fiskala 2015/10/19 58KB
R-18/2015 BFA ZAEA IRPF. SZ. BEZ. IRNR. Araudiak emateko eta ikuskapenerako Administrazio eskuduna. Demandatutako Administrazioari amore ematea 2015/11/04 28KB
R-19/2015 GFA ZAEA EEEZ. EBko zergadunentzako aukerako araubidea eta konturako atxikipenak aplikatzeko administrazio eskuduna. 2015/12/01 35KB
R-20/2015 GFA ZAEA EEEZ. EBko zergadunentzako aukerako araubidea eta konturako atxikipenak aplikatzeko administrazio eskuduna. 2011ko ekitaldia 2015/12/01 38KB
R-21/2015 GFA ZAEA BEZ. Egiaztapen-jardueretarako administrazio eskuduna. 2010Eko ekitaldia 2015/125/02 38KB
R-22/2015 GFA ZAEA BEZ. Zergaren ordainarazpenerako administrazio eskuduna. 2007 eta 2008 ekitaldiak 2015/12/28 47KB
R-23/2015 BFA ZAEA Pertsona fisikoaren helbide fiskala 2015/12/28 26KB
R-24/2015 BFA ZAEA Pertsona fisikoaren helbide fiskala 2015/12/28 25KB
R-25/2015 BFA ZAEA Pertsona juridikoen helbide fiskala. Demandatutako administrazioaren amoreematea 2015/12/28 28KB
R-26/2015 BFA ZAEA Pertsona juridikoen helbide fiskala 2015/12/28 50KB
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF
R-1/2014 OT GFA/ZAEA BEZ. Kuotak itzultzea. Konkurtso Administrazioa alderdi interesdun gisa pertsonatzea. Ukatzea 2014/10/13 172KB
R-2/2014 OT ZAEA/BFA Bidegabeko diru-sarrerak itzultzea. Atzera egitea 2014/10/13 161KB
R-3/2014 OT ZAEA/BFA Zerga egoitza. Administrazio eskudunaren onarpena 2014/10/13 159KB
R-4/2014 BFA ZAEA BEZ. Pertsona juridikoaren zerga-egoitza. 2004. urteko saldoak itzultzea 2014/10/13 272KB
R-5/2014 GFA ZAEA BEZ. Eragiketa bolumena. Gatazka ez onartzea 2014/10/31 187KB
R-6/2014 OT ZAEA/AFA BEZ. 2007ko kuotak itzultzea. Administrazio eskudunaren onarpena 2014/12/19 221KB
R-7/214 ZAEA BFA Pertsona juridikoaren zerga-egoitza 2014/12/19 370KB
R-8/2014 OT ZAEA/BFA BEZ. Pertsona juridikoaren zerga-egoitza. Administrazio eskudunaren amore ematea 2014/12/19 195KB
R-9/2014 BFA ZAEA Pertsona juridikoaren zerga-egoitza. Administrazio bultzatzaileak atzera egitea administrazio demandatuaren onarpenaren ondorioz 2014/12/19 166KB
R-10/2014 GFA ZAEA BEZ. SZ. Administrazio eskuduna finkatzea. Bi administrazioen arteko akordioa 2014/12/19 193KB
R-11/2014 GFA ZAEA BEZ. Eragiketa bolumena. Administrazio eskuduna 2014/12/19 214KB
R-12/2014 ZAEA GFA IS. SZ. Administrazio eskumenduna. Gatazkaren onartezintasuna 2014/12/19 177KB
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF
R-1/2013 ZAEA GFA BEZ. SZ. Eragiketen bolumena. Gatazkaren onartezintasuna. Arbitraje Batzordearen eskumena 2013/05/25 232KB
R-7/2013 BFA ZAEA Araudiaren gaineko eskumena. 2002ko ekitaldiko Sozietateen gaineko Zergaren ikuskapena eta ordainarazpena 2013/04/24 549KB
R-8/2013 ZAEA BFA Sozietateen gaineko Zergaren (2004) eta BEZaren (2007) gaineko araugintza-, ikuskapen- eta ordainarazpen-eskumena 2013/05/27 348KB
R-10/2013 BFA ZAEA BEZ. Ikuskaritza eskumena 2013/06/28 336KB
R-11/2013 ZAEA BFA BEZ. Eragiketen bolumena. Arbitraje Batzordearen eskumenak 2013/06/28 217KB
R-12/2013 ZAEA GFA Artxibatzea, gatazkarik ez egoteagatik 2013/06/28 159KB
R-13/2013 ZAEA GFA BEZ. Ikuskatzeko eskumena. Eragiketa bolumena 2013/06/28 190KB
R-14/2013 ZAEA BFA Pertsona juridikoen zerga-egoitza 2013/07/24 349KB
R-16/2013 ZAEA BFA Pertsona juridikoen zerga-egoitza 2013/09/09 288KB
R-17/2013 ZAEA GFA BEZ. SZ. Eragiketa bolumena. Administrazio eskuduna 2013/09/09 228KB
R-18/2013 ZAEA BFA Pertsona juridikoen zerga-egoitza 2013/09/27 275KB
R-19/2013 ZAEA BFA Pertsona juridikoen zerga-egoitza 2013/09/27 278KB
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF
R-1/2012 BFA ZAEA Pertsona juridiko baten zerga-egoitza. Gatazka ez da onartzen 2012/01/31 220KB
R-2/2012 BFA ZAEA Pertsona juridiko baten zerga-egoitza. Administrazio demandatuak amore ematea.Administrazio sustatzaileak atzera egitea 2012/01/31 171KB
R-3/2012 ZAEA BFA Pertsona juridiko baten zerga-egoitza 2012/03/30 277KB
R-4/2012 GFA ZAEA BEZaren saldoak pasatzea (xurgapena) 2012/03/30 194KB
R-5/2012 ZAEA BFA Pertsona juridiko baten zerga-egoitzaren aldaketaren eraginkortasuna 2012/03/30 201KB
R-6/2012 BFA ZAEA Pertsona juridiko baten zerga-egoitzaren aldaketaren eraginkortasuna 2012/05/11 201KB
R-7/2012 GFA CFN Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2012/05/31 169KB
R-8/2012 GFA ZAEA SZ. Ikuskatzeko eskumena. Eragiketa lotuen balorazioa 2012/07/02 262KB
R-9/2012 OT BFA/ZAEA BEZ. Saldoen lekualdaketa. Epez kanpoko planteamendua 2012/07/02 203KB
R-11/2012 BFA ZAEA Pertsona juridiko baten egoitza fiskala 2012/09/28 257KB
R-14/2012 ZAEA BFA Pertsona fisiko baten egoitza fiskala 2012/10/29 192KB
R-15/2012 GFA ZAEA SZ. Ikuskatzeko eskumena 2012/11/29 223KB
R-16/2012 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2012/11/29 199KB
R-17/2012 BFA ZAEA SZ. Ikuskatzeko eskumena. Gatazka ez onartzea inhibitzeko errekerimendua garaiz kanpokoa izateagatik 2012/11/29 220KB
R-19/2012 BFA ZAEA Pertsona juridiko baten egoitza fiskala 2012/12/27 255KB
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF
R-1/2011 GFA ZAEA Maileguen interesengatiko diru-sarreren eragiketen bolumena zehaztea 2011/01/20 94KB
R-2/2011 BFA ZAEA Pertsona juridikoen zerga-egoitza. Administrazio sustatzaileak atzera egitea 2011/01/20 25KB
R-3/2011 GFA ZAEA PFEZ: lan-etekinen atxikipenak 2011/02/21 45KB
R-4/2011 GFA ZAEA PFEZ: lan-etekinen atxikipenak 2011/02/21 39KB
R-5/2011 BFA ZAEA BEZ.2004ko ekitaldiko BEZa itzultzea edo konpentsatzea 2011/02/21 183KB
R-6/2011 GFA ZAEA BEZ. Saldoen lekualdatzea. Zerga-egoitza aldaketa 2011/02/21 57KB
R-7/2011 AFA ZAEA Administrazio demandatuak amore ematea 2011/03/28 24KB
R-8/2011 BFA ZAEA Administrazio demandatuak amore ematea 2011/03/28 30KB
R-9/2011 GFA ZAEA Administrazio demandatuak amore ematea 2011/03/28 39KB
R-10/2011 BFA ZAEA BEZ. Saldoen lekualdatzea. Zerga-egoitza aldaketa 2011/05/02 51KB
R-11/2011 ZAEA BFA Pertsona juridikoen zerga-egoitza 2011/05/02 263KB
R-12/2011 GFA ZAEA BEZ. Saldoen lekualdatzea. Enpresaberregituratze eragiketak 2011/05/02 40KB
R-13/2011 BFA ZAEA Administrazio demandatuak amore ematea 2011/05/02 35KB
R-14/2011 GFA ZAEA SZ: akta bakarreko erregimeneko ikuskaritza-jardueretatik eratorritako zenbatekoa Administrazioen artean banatzea 2011/05/26 38KB
R-15/2011  OT AFA/ZAEA Administrazio batek eskumena onartzea 2011/05/26 29KB
R-16/2011 GFA ZAEA Administrazio demandatuak amore ematea 2011/05/26 35KB
R-17/2011 OT BFA/ZAEA BEZ. Saldoen lekualdatzea. Administrazio batek eskuduntzaren onespena 2011/05/26 30KB
R-18/2011 BFA ZAEA Pertsona juridikoen zerga-egoitza 2011/07/26 249KB
R-19/2011 XG GFA Pertsona fisikoen egoitza eta bizilekua 2011/07/26 133KB
R-20/2011 GFA ZAEA Pertsona juridikoen zerga-egoitza 2011/07/26 59KB
R-21/2011 GFA ZAEA BEZ. Saldoen lekualdatzea. Enpresaberregituratze eragiketak 2011/09/27 74KB
R-22/2011 GFA CFN BEZ. Saldoen lekualdatzea. Zerga-egoitza aldaketa 2011/09/27 53KB
R-23/2011 GFA ZAEA Lan etekinen atxikipenak. Lantokiaren kokapena. PFEZ 2011/11/04 45KB
R-24/2011 GFA ZAEA BEZ. Saldoen lekualdatzea. Enpresaberregituratze eragiketak 2011/11/29 97KB
R-25/2011 OT ZAEA/BFA Lan etekinen atxikipenak. Lantokiaren kokapena. PFEZ 2011/12/22 50KB
R-26/2011 OT ZAEA/DFB PFEZaren atxikipenak. Administrazio eskuduna 2011/12/22 193KB
R-27/2011  OT ZAEA/BFA PFEZaren atxikipenak. Eskumeneko Administrazioa 2011/12/22 151KB
R-29/2011 ZAEA BFA Zerga-egoitza 2011/12/22 249KB
P-2/2011 OT ZAEA/BFA 2004ko BEZa itzultzeko eskumena 2011/03/28 163KB
P-3/2011 OT GFA/ZAEA Inportazioen BEZa itzultzea 2011/11/04 190KB
P-4/2011  GFA ZAEA BEZ. Saldoen lekualdatzea. Zerga-egoitza aldaketa 2011/05/02 196KB
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF
R-1/2010 GFA ZAEA BEZ. Saldoen lekualdatzea. Zerga-egoitza aldaketa 2010/12/20 53KB
R-2/2010 GFA ZAEA Administrazio demandatuak amore ematea 2010/12/20 23KB
R-3/2010 ZAEA BFA Administrazio demandatuak amore ematea 2010/12/20 17KB
R-4/2010 BFA ZAEA Administrazio sustatzaileak atzera egitea 2010/12/20 17KB
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF
1/2009 ZAEA BFA Helbide fiskala pertsona juridikoak - BEZa 2009/01/28 72KB
2/2009 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoak - BEZa 2009/01/28 44KB
3/2009 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoak. BEZa - SZ. Gatazkaren onargarritasuna. Liskar judiziala 2009/01/28 101KB
4/2009 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoak - BEZa. Eragiketen bolumena. Gatazkaren onargarritasuna 2009/03/06 77KB
5/2009 OT BFA/JA Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga. Gatazkarik ez izatea 2009/03/06 147KB
6/2009 BFA ZAEA PFEZ. Bestelako gaiak: gatazkaren onargarritasuna. Arbitraje Batzordeko eratu aurreko gatazkak. Justizia Auzitegiek ebazteko zain dauden auziak 2009/04/03 187KB
7/2009 ZAEA AFA Impuesto sobre Hidrocarburos. Gasto fiscal biocarburantes 2009/04/03 137KB
8/2009 ZAEA BFA Impuesto sobre Hidrocarburos. Gasto fiscal biocarburantes 2009/04/03 82KB
9/2009 OT ZAEA/BFA Eragiketen bolumena eta enpresa-berregituratze eragiketak. BEZ 2009/04/03 105KB
10/2009 GFA ZAEA IVA. Traslado de saldos pendientes de una Administración a otra en caso de cambio de domicilio 2009/05/15 82KB
11/2009 GFA ZAEA BEZ. Saldoen lekualdatzea. Zerga-egoitza aldaketa 2009/06/19 105KB
12/2009 GFA ZAEA Saldoen lekualdatzea. Enpresak berregituratzeko eragiketak. BEZ 2009/06/19 92KB
13/2009 AFA ZAEA Elkartebarneko ondasun-eskuraketak burutzen diren tokia. Autoak eta geroko salmenta kontzesionarioei. BEZ 2009/06/19 164KB
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF
z/g BFA ZAEA SZ. Gatazkaren onargarritasuna. Auzitegiek ebatzi dituzten gaiak edo ebatzi gabe daudenak 2008/05/12 158KB
z/g GFA ZAEA BEZ. Eragiketen bolumena. Atzera egitea 2008/11/10 158KB
z/g BFA ZAEA SZ. Gatazkaren onargarritasuna. Auzitegiek ebatzi dituzten gaiak edo ebatzi gabe daudenak. Ebazpenen ezeztapena 2008/11/10 166KB
R-1/2008 ZAEA BFA Helbide fiskala pertsona juridikoak - BEZa 2008/11/24 119KB
R-2/2008 BFA ZAEA Helbide-aldaketa pertsona fisiko fiskalak/pertsona juridikoak - Gatazkaren onargarritasuna 2008/12/22 155KB
R-3/2008 BFA ZAEA BEZa. Administrazio eskuduna - Gatazkaren onargarritasuna 2008/12/22 32KB
R-4/2008 GFA ZAEA BEZa. Saldoen lekualdaketa Beste gai batzuk: Arbitraje Batzordearen eskumena: ebatzitako auziak edota auzitegiek ebazteko daudenak. 2008/12/22 43KB