Produkzio-garapeneko, prestakuntzako eta laguntza teknologikoko proiektuetarako laguntzak (K2)

Deskribapena


Xedea

390/2013 Dekretuak aldatutako 34/2007 Dekretuak araututako ekoizpen-garapeneko, prestakuntzako eta laguntza teknologikoko proiektuak diruz laguntzeko laguntzen deialdia egitea 2023rako.

 

Aurrekontuko zuzkidura

1.200.000 euros

Nori dago zuzenduta


Irabazi-asmorik gabeko erakundeak

Eskakizunak:

 • eLankidetzako Agenteen Erregistroan inskribatuta egotea

 • Legez eratuta egotea

 • Helburua (Estatutoak)

 • Irabazteko asmorik ez edukitzea

 • EAEn egoitza nagusia edo ordezkaritza iraunkorra edukitzea (art. 5.1.d).

 • Erakunde eskatzaileak ez izatea diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor- edo administrazio-arloko zehapenik (art. 5.1.e).

 • Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea ( 5.1.f).

 • Patzuergoa badago

 • Ordezkaritza-ahalorde nahikoa izatea

Betekizunak

 • Proiektuen baldintzak

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak > Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailburua

Ebazten duen erakundea

 • Garapen Lankidetzarako Euskal Agentzia > Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Kontsulta orokorrak: pro-deialdia@elankidetza.eus

Kontsulta eta gertakari informatikoak:

Alicia Méndez

a-mendezarroitia@elankidetza.eus

Telefonoa: 945 01 55 11

Identifikazio elektronikoko kontsultak: IZENPE 900 840 123

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea

1014514

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Gutxi gorabehera 4 hilabetetan

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketa

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Ebazpena emana

Laguntza Onartzea


Emandako laguntzarekin konforme baldin bazaude, inprimakia betez onar dezakezu. Administrazioak ordainketa egiteko egin beharreko izapideekin jarraituko du.

 

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Justifikazioa


Ezarritako baldintzak betetzen dituzula eta aurreikusitako helburuak lortzen dituzula justifikatzeko, beharrezko dokumentazioa aurkeztu beharko duzu adierazitako lekuetan.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Aldaketak komunikatzea


Diru-laguntza jasotzeko kontuan hartu ziren baldintza objektibo zein subjektiboren bat aldatu bada, horren berri eman behar diozu diru-laguntza onartu zizun entitateari.

Oharra: azaroaren 11ko 1/1997 Dekretu Legegilean, 50. artikuluko 2. atalean, zehazten dira diru-laguntza eta laguntza publikoen onuradunen betebeharrak.

Diru-laguntza jasotzeko kontuan hartu ziren baldintzen edozein aldaketa berri emateko inprimakia.

Beste tramite batzuk