Elikadura, Landa Garapena, Nekazaritza eta Arrantza Saila

Gastrobikain 2023 - Gastronomia-kalitatearen sustapenerako programako minimis-araubidean laguntzak

[GASTROBIKAIN]

Deskribapena


Xedea

Gastronomiaren eta elikaduraren sektorean estrategikotzat jotzen diren ekimen gastronomikoak diruz laguntzea. Horretarako, bi motatako laguntzak proposatzen dira: batetik, gastronomian titulatu berri diren gazteentzako laguntzak, duela gutxi titulatutako langileek negozio gastronomiko berriak egin ditzaten, eta, bestetik, bikaintasuna sendotzea, ospe handiko gastronomia-negozioen eskutik.

Bi laguntza-lerro ezarri dira:

a) Proiektu gastronomiko berriak sustatzeko programa. Helburua da gastronomiako unibertsitate-graduetan edo sukaldaritzako eta/edo sukaldaritzako goi-mailako zikloan titulazioa duten pertsonek hasitako gastronomia-negozioak bultzatzea, baldin eta kalitatea bereizgarri duen gastronomia-establezimendu berri bat abian jarriko badute.

b) Bikaintasuna sendotzeko programa. Helburua da ibilbide eta kalitate aitortua duten establezimendu gastronomikoei laguntzea, sektoreko kalitate-estandarrak eta -akreditazioak hobeto aintzatesteko, batez ere nazioartean aintzatetsitako gastronomia-gidetan eta bikaintasun gastronomikoko rankingetan.

Establezimendu gastronomikotzat hartzen dira pertsona natural edo juridiko baten buruan dauden eta jarduera ekonomikoa kontsumorako elikagaien eta/edo edarien ekoizpenarekin, zerbitzuarekin eta salmentarekin lotuta duten establezimendu komertzialak.

Programa bakoitzaren ezaugarriengatik, eskatzaile bakoitzak programa bat baino ezin izango du aukeratu.

Aurrekontuko zuzkidura

600.000 €

Prestazio ekonomikoa

Laguntzak finantzatzeko erabiliko diren diru-baliabideak Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan horretarako ezarritako kredituetatik etorriko dira, eta 2023ko ekitaldirako 600.000 euro izango dira; horietatik 400.000 euro 2023ko ekitaldiari dagozkio, eta 200.000 euro 2024ko ekitaldiari.

Gehienezko diru-kopuru horretatik, 300.000 euro proiektu gastronomiko berriak sustatzeko programarako erabiliko dira, 200.000 euro 2023ren kontura eta 100.000 euro 2024aren kontura, eta 300.000 euro bikaintasuna finkatzeko programarako; horietatik 200.000 euro 2023rako dira eta 100.000 euro 2024rako. Programetako baten zuzkidura agortzen ez bada, sobratzen den kopurua besteari gehituko zaio, baldin eta bertan diruz lagundu daitezkeen proiektuak gelditzen badira.

Laguntzak itzuli beharrik gabeko dirulaguntzak izango dira, kopuru hauekin:

– Negozio gastronomikoen proiektu berriak: diruz lagundu daitekeen inbertsioaren % 40 gehienez, proiektu bakoitzeko 50.000 euroko mugarekin.

– Bikaintasuna sendotzea: diruz lagundu daitekeen inbertsioaren % 40 gehienez, proiektu bakoitzeko 80.000 euroko mugarekin.

Nori dago zuzenduta


Gastrobikain laguntzen onuradunak

Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako negozio baten gastronomia- edo sukaldaritza-zuzendaritza bere gain hartu duten edo hartuko duten pertsona fisikoak.

Nortasun juridikorik gabeko erakundeak, hala nola ondasun-erkidegoak, sozietate zibilak edo antzekoak, Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako negozioaren zuzendaritza gastronomikoa edo sukaldea hartuko duen pertsonaren titulartasuna gutxienez %10ekoa denean. Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren 11.3 artikuluarekin bat etorriz, “berariaz adierazi beharko dira, bai eskaeran, bai diru-laguntza emateko ebazpenean, elkarteko kide bakoitzak bere gain hartutako betearazpen-konpromisoak, bai eta horietako bakoitzak aplikatu beharreko diru-laguntzaren zenbatekoa ere, eta horiek ere onuraduntzat hartuko dira. Nolanahi ere, elkartearen ordezkari edo ahaldun bakarra izendatu beharko da, elkarteari onuradun gisa dagozkion betebeharrak betetzeko ahalmen nahikoa duena. Ezin izango da elkartea desegin lege honen 39. eta 65. artikuluetan aurreikusitako preskripzio-epea igaro arte”.

Sektore pribatuko pertsona juridikoak: Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako negozioaren gastronomia- edo sukaldaritza-zuzendaritza bere gain hartzen duen pertsonaren titulartasuna gutxienez % 10ekoa bada.

3. oinarriko 1. paragrafoan ezarritako bi laguntza-lerroetarako, aurreko paragrafoko onuradunek sektore pribatukoak izan behar dute.

Ezingo dute laguntzen onuradun izan irabazi-asmorik gabeko elkarte edo entitateek.

Betekizunak

  • A) Eskatzailearenak:

  • B) Proiektuarenak:

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

  • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetza > Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

  • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetza > Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Mirari De Prado Embid

Telefonoa: 945 01 96 79

E-maila: m-pradoembid@euskadi.eus

Iñaki Aresti Uribe

Telefonoa: 945 01 96 45

E-maila: i-arestiuribe@euskadi.eus

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea

1075906

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.

Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Deialdia indarrean sartu eta gehienez sei hilabeteko epean eman eta jakinaraziko da ebazpena.

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketa

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Hirugarrenaren datuen alta edo aldaketa "Hirugarrenaren Erregistroan"


Administrazioak laguntzak eta diru-laguntzak ordaindu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean sartuta egon beharko duzu.

Justifikazioa eta ordainketa


Inbertsio-proiektuek 2023an hasitakoak izan behar dute, eta, gauzatu, urte horretako urtarrilaren 1etik 2024ko urriaren 31ra bitartean gauzatuko dira.

Dirulaguntzaren inbertsioa justifikatzeko, enpresa onuradunak honako dokumentazioa bidali beharko du egoitza elektronikoaren bidez.

Ordainketa eskaera:

Ordaintzeko eskaera gehienez ere 3 hilabeteko epean egin behar da, inbertsioak egiteko epea bukatzen denetik hasita.

Oharra: Ordainketa eskaerarekin batera emandako datuen analisia errazagoa izateko, fakturazio taulan dagoen korrelazio-zenbakia ere izan behar duen faktura bakoitza, eta ordainketa-agiriarekin batera sartuko da. TELETRAMITAZIO prozesuan, ordena korrelatibo horretan, eta hornitzailearen izenarekin eta aipatu zenbaki korrelatibo horrekin identifikatuko da.

  1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
  2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
  3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Beste tramite batzuk