COVID-19 diru-laguntzak

Telelana Aholkularitza eta Ezarpen Zerbitzua, autonomoen eta ETEen eskura, beren jarduerarekin edo jardueraren zati batekin etxetik jarraitzea ahalbidetuko dien teknologiaren erabileran laguntzeko. Zerbitzu hori modu telematikoan ematen du autonomoei eta enpresei aholkularitza ematen eskarmentu handia duen teknologiako profesional-talde batek.

Zerbitzua martxoaren 20tik, joan den ostiraletik, dago martxan, eta orainarte 160 ETEk hartu dute parte. Ekimenaren zenbatekoa 390.000 eurokoa da. Zerbitzu hori COVID-19 baino lehen ere eskaintzen zen. Orain, Alarmako egoerara eta Telelanera egokitu dugu, kostu gehigarririk gabe.

Informazio gehiago (leiho berri batean irekitzen da)

Eusko Jaurlaritzarentzako ezinbestekoa da aparteko neurriak ezartzea ezaugarri analogoak dituen testuinguru ekonomiko eta sozialaren aurrean; horregatik, autonomoei eta ETEei babesa emateko, Finantzen Euskal Institutuaren (FEI) bitartez 25 milioi euroko mailegu zuzenak finantzatzeko premiazko bidea aktibatu du ELKARGIrekin batera.

Helburua da osasun-krisiaren inpaktua eta Euskadiko ETEen, mikroenpresen, autonomoen eta denden altxortegia gelditu ditzakeen finantza-efektua arintzen saiatzea. Hala, likidezia-tentsioak estaltzeko jada eskuragarri dago finantziazio hori.

Tresna hori “zubi” neurri bat da, Eusko Jaurlaritzak, ELKARGIrekin eta gurean diharduten bankuekin elkarlanean, aurreikusitako 500 milioi euroko kapital zirkulatzailearen finantziazio-bidea prest eduki arte.

FEIren COVID19 Bidea enpresaren sei hilabeteko funtzionamendu arruntaren baliokideak izango diren egiturako gastu finkoak estaltzeko erabili ahal izango da; hala ere, zenbateko horretatik enpresek jasotzen dituzten aldi baterako edo behin-behineko likidezia- edo kostu-erraztasun guztiak kendu beharko dira (adibidez, Foru Ogasunen atzerapenak, Aldi Baterako Enplegu Erregulazioko Espedienteen ondoriozko laneko kostuen murrizketa edo aplika daitezkeen beste kenkari batzuk).

Maileguen baldintzak

 • Gutxieneko zenbatekoa: 5.000 euro autonomoak eta 50. 000 euro ETEak.
 • Gehieneko zenbatekoa: 50.000 euro autonomoak eta 1.000.000 euro ETEak.
 • Interes-tasa: % 0ko kostua (FEIk Euribor + urteko % 0,50 diruz laguntzen du).
 • Finantziazio-epea: Gehienez 5 urte.
 • Gabealdia: Gehienez 12 hilabete.
 • Kuotak: Hiru hilez behin. 

Eskuratzeko baldintzak:

 • Jarduera ekonomikoa Euskal Autonomia Erkidegoan burutzea, eta helbide soziala, erabaki-zentroa eta/edo jarduera-zentro bat, gutxienez, Euskadin edukitzea.
 • ETE kalifikazioa edukitzea.
 • FEIrekin edo ELKARGIrekin epez kanpoko zorrik ez edukitzea.
 • Zerga-betebeharrei lotutako eta Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean edukitzea.
 • Halaber, osasun-larrialdiak jardueran izandako eraginaren eta enpresak dituen finantziazio-premien deskribapen laburra aurkeztu beharko da eskaeretan.

Informazio gehiago:

Informazio gehiago (leiho berri batean irekitzen da)

Informazio gehiago

Finantzaketa lerro horrek aipatutako enpresen eta autonomoen egiturazko gastu finkoei eman gura die estaldura, enpresa sarean duten garrantzia, ekoizpen jarduera osoan duten eragina eta handizkako finantzaketa merkatuetara edo kreditu erakundeen maileguen lerro tradizionaletara iristeko ahalmen erlatibo txikiagoa dutela kontuan hartuta.

Informazioa EHAAn

Gobernu Kontseiluak Arantxa Tapia sailburuaren Agindu bat onartu du. Agindu horren bitartez, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saileko industria-programen laguntzen —aurrerakin itzulgarrien bidez— enpresa onuradunek laguntzak eta datozen 6 hilabeteetan sortuko diren beste laguntza batzuk itzultzea atzeratzeko eskatu ahal izango dute.

Atzerapen hori egiteko baimena izango dute jarduerarik ezako uneak dituzten, salmenten edo eskaeren bolumena murriztu duten, edo hornikuntza-katean etenaldiak —aipatutako programetan finkatutako itzultzeko obligazioei aurre egitea eragozten edo zaintzen dizkietenak— jasan dituzten edo jasaten ari diren enpresek.

Laguntzak itzultzeko atzerapen horretaz baliatu ahal izango dira honako programa hauetan parte hartzen ari direnak:

 • Gauzatu-Industria, teknologia-oinarriko ETEak eta/edo ETE berritzaileak sortu eta garatzen laguntzeko. Atzerapenaren zenbatekoa 7.200 eurokoa izango da.
 • Bideratu y Bideratu Berria, krisian dauden enpresak berregituratzeko eta berrabiarazteko laguntzak finkatzen dituena. Atzerapenaren zenbatekoa 250.000 eurokoa izango da.

Eraginpean dauden enpresek itzultzeen egutegia aldatzeko, 2020ko ekitaldiko uztaileko kuotaren itzulketa atzeratzeko eta ondoren datozen itzultzeen egutegia egokitzeko eskatu ahal izango dute. 

Informazio gehiago (leiho berri batean irekitzen da)

Informazioa EHAAn

Agindu honen bitartez ere, INDARTU programaren (babesgabeko guneetan industria-inbertsioak egiteko funts galdurako dirulaguntzak) onuradun diren ETEek dirulaguntzaren zati bat egoera normalean legokiekeena baino lehenago jaso ahal izango dute.

Aipatu behar da, Indartu programaren arabera, ordainketa egin aurretik, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saileko Lurralde ordezkaritzek aitortu diren inbertsioak ikuskatuko dituztela.  

Orain, salbuespen moduan, Agindu hau indarrean sartu eta ondorengo 2 hilabeteetan, egindako eta justifikatutako —dagozkien fakturak aurkeztuz— inbertsioen aitorpenei lotutako ordainketa partzialak egitea eskatu ahal izango dute —dagozkien ikuskapenak egin aurretik— onuradunek. Faktura horiek aurrerago egingo den ikuskapenean egiaztatuko dira.

Administrazioak 1.500.000 euro aurreratuko dizkie ETEei.

Informazio gehiago (leiho berri batean irekitzen da)

Programaren deialdia aurreratu da, 2.360.000 euroko zenbatekoarekin, eta industria-enpresetan eta industria-produktuari eta -prozesuari lotutako zerbitzu teknikoen, diseinuaren eta logistikaren enpresetan Elektronikaren, Informazioaren eta Komunikazioen Teknologiak (EIKT) sartzen laguntzeko, enpresaren lehiakortasuna hobetzeko helburuarekin.

Enpresetan EIKT desberdinak ezartzeko %50, %35 eta %25eko diru-laguntzak bideratuko dira, enpresaren tamainaren arabera.

Telelana diruz laguntzeko aukera ezarri da, aholkularitza-gastuak, ingeniaritza-gastuak eta hardwarea eta softwarea eskuratzeko gastuak lagunduz.

Diruz lagun daitezkeen jardueratzat hartzen dira EIKTak ezartzeko proiektu hauek:

 • Sentsorika, SCADA, zerbitizazioa, prozesu industrialen automatizazioa, BIGDATA, Adimen artifiziala, machine learning eta blockchain.
 • Errealitate birtuala, handitua eta mistoa.
 • Ikuspen artifiziala.
 • Smart Factory: industria-prozesuak simulatzea, gaitasun fisikoak eta birtualak konbinatuta.
 • Robotika kolaboratiboa eta malgua.
 • Fabrikazio gehigarria: ingeniaritza- eta aholkularitza-zerbitzuak, hasierako kontzepziotik hasi eta produkziora arte laguntzeko.
 • Gamifikazioa. Erabiltzaileak fidelizatzeko, motibatzeko eta haien konpromisoa lortzeko jokoetatik ateratako teknikak aplikatzea kontuan hartzen duten aholkularitza-proiektuak.
 • Merkataritza elektronikoa: erosketa elektronikoak, Salmenta elektronikoak, B2B proiektuak (Business to Business) edo B2C (Business-to-Consumer).
 • ERPs, Business Intelligence, SMC motako enpresaren kudeaketa aurreratuko sistemak, prebentziozko mantentze-lanak, hornidura-katearen kudeaketa logistikoa.
 • Produktuaren bizi-zikloaren kudeaketa (CAM cae, PDM, DMF motako aplikazioen ezarpena).
 • Telelana.

EBAZPENA, 2020ko martxoaren 25ekoa, SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako zuzendariarena, zeinaren bidez onartzen eta argitaratzen baitira «Industria Digitala» 2020 laguntza programa arautzen duten oinarriak, eta beketarako deialdia egiten baita.

Euskadiko Parke Teknologikoen Sareak alokairu-erregimenean parkeetan lanean diharduten enpresei zeharkako finantziazioa emango die, alokairu horren kobrantza atzeratuz.

Enpresek eskatu ondoren:

 • Enpresen errentamendua eta komunitate-gastuen ordainketarako 3 hilabeteko atzerapena finkatzea. Epe hori ere hiru hilabetez luza daiteke, guztira 6 hilabete atzeratuz.
 • Atzeratutako guztizko zorra alokairu-kontratua amaitzeko falta den denboran banatu ahalko litzateke.
 • Atzeratutako zor horrek ez luke inolako interes-tasarik sortuko; interesik gabeko zorra atzeratzea baino ez litzateke izango.

Errentamendu-kontratuen egungo baldintzak kontuan hartuz, 3 hilabetez atzeratutako zenbatekoen ondorioz, hiru erakundeek 3 milioi euro gutxiago kobratuko lituzkete.

Informazio gehiago

Era berean, SPRILUR –SPRI Taldeak Parke Teknologikoen eta Sprilurren aldeko alokairuen kobrantza 3 hilabetez atzeraztea erabaki du, beste 3 hilabetez atzeratzeko aukerarekin.

 • Ondorengo 3 hilabeteei dagozkien errentamendu soileko kontratuen errentamendu-kuoten atzerapena; beste 3 hilabeteko atzerapena ere negoziatu ahalko litzateke.
 • Ondorengo 3 hilabeteei dagozkien erosteko aukera duten errentamendu-kontratuen errentamendu-kuoten atzerapena; beste 3 hilabeteko atzerapena ere negoziatu ahalko litzateke.

Aurreikusten da jarduketa horren inpaktua 3.315.000 eurokoa izango dela, eta Sprilurrek birfinantzatu beharreko zenbatekoa neurria hartzen duten ETEei.

Informazio gehiago (leiho berri batean irekitzen da)

Ikerketarako eta Garapenerako milioi 1 euroko ezohiko babesa, “premiaren, beharraren eta aukeraren araberako" laguntza zuzenen bidez, bai ZTBESako (Funtsezko Ikerketa) eragileentzat bai ENPRESENTZAT (Industria Ikerketa eta Garapen Esperimentala).

Koronabirusaren aurkako borrokarekin, eta osasun-larrialdiaren ondoriozko efektu sozioekonomikoak arintzearekin eta berreskuratzearekin lotutako proiektuak.

Informazio gehiago: i+dcovid19@spri.eus

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak laguntzak emateko Bideratu Covid-19 programa berri bat prestatu du. Hasieran 20 milioi eurokoa izango da eta Covid-19 birusa zabaldu izanaren ondorioz krisian dauden enpresak berregituratzera eta berriro bultzatzera zuzenduko da. Programa hori Bideratu programari (indarrean dago) Europako erakundeek emandako baimenaren barruan kokatuko litzateke, eta covid-19 birusa zabaldu izanak eragindako krisiaren ondoriozko inpaktu ekonomikoaren aurka borrokatzeko Europako erakundeek helarazitako aparteko irizpideak bilduko lituzke.

Helburua da, lehiakorrak izateko aukera eduki arren —produktua eta merkatua badutelako—, ezohiko, bat-batean gertatutako eta modu globalean emandako egoera baten ondorioak sufritzen dituzten enpresak edo jarduera-sektoreak indartzea.

Jarduketa honen bitartez, jatorria Eusko Jaurlaritzak bideratutako aparteko funtsean duen aurrekontu-partida gehigarri bat eskainiko da. Partida hori, ahalik eta lasterren onartuko den Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren Agindu baten bidez antolatuko litzateke.

(Laster informazio gehiago)

Gobernu Kontseiluak gaur ere onartu du enpresaburu indibidualei eta autonomoei ezohiko laguntzak emateko Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzuaren programa berria. Programa horren bitartez hainbat gastu diruz lagunduko dira, adibidez, Gizarte Segurantzako kotizazioari eta alokairu-errentei lotutako gastuak; pertsona bakoitzeko gehienez 3.000 euro.

Guztira, Eusko Jaurlaritzak laguntza-bide berri honetara 3 milioi euro bideratuko ditu. Diru horren bitartez, Euskadin negozioak ixtera behartuak egon diren milaka pertsonen egoera arindu nahi da.  Izan ere, COVID-19 hedatu izanak eragindako alarma-egoeraren ondorioz enpresaburu indibidualek eta autonomoek euren negozioak aldi baterako itxi beharrak eragindako galera ekonomiko zuzeneko egoerari aurre egin nahi zaio.

Diruz lagundu daitezkeen kontzeptuak:

 • Langile Autonomoen Araubide Berezian edo, kasu bakoitzean, Gizarte Segurantzari edo derrigorrezko mutualitate profesionalei dagokienez, norberaren konturako langile gisa kotizazioa ordaindu beharrari lotutako kuotak. (Gastu hori ez da diruz lagundu ahal izango Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzuak edo beste administrazio publiko batzuek diruz lagundu dutenean).
 • Eta negozio-lokalen errentamendua, baldin eta lokala familia-etxebizitza baten parte ez bada eta lokalaren alokatzailearekin odol-ahaidetasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezko bigarren mailara arteko erlazioa ez badago, edo alokatzaile gisa diharduen pertsona fisikoaren edo juridikoaren bazkide edo partaide ez bada. 

Laguntza-bide horretaz balia daitezke: (Baldin eta EAEn erroldatuak badaude, bizileku nagusia bertan badute eta enpresa-jarduera, sozialki eta fisikoki, Euskadin helbideratua badute, eta lantokia Euskadin bertan badute)

 • Enpresaburu eta profesional indibidualak.
 • Ondasun Erkidegoak eta Sozietate Zibilak osatzen dituzten bazkideak, baldin eta bakoitzak dirulaguntza norberaren izenean eskatzen badu.

Informazio gehiago (leiho berri batean irekitzen da)

6 milioi euro bideratu dira Elkarteei eta enpresei babesa emateko, lehen produkzioko produktu galkorren produkzio-soberakinak erosiz (arrantza, nekazaritza eta abeltzaintzako sektoreak, eta biltegietan jasotako eta hotel, jatetxe eta kafetegien sektorean banatzeko aurreikusita zeuden produktu galkorrak). Jarduketak stock-ak erretiratzearekin eta kudeatzearekin lotuta egon daitezke, baita izozteko edo beste mota bateko ezohiko neurriak aplikatzearekin ere, etorkizunean produktu horiek merkaturatu ahal izateko.

Aginduaren onuradunak produktuaren stocka duten euskal enpresak izango dira, gutxieneko kostu-preziora iristen ez direnak eta eskaria jaistea edo prezioak ekoizpen-kostuen azpitik jaistea ekar dezaketenak.

Euskadin elikagaien produkzioa mantendu nahi dute eta hornikuntzako lehen helburu horri erantzuteko arriskuen analisi bat kontuan hartuz identifikatu diren premiazko neurrietan oinarritzen dira. Horretaz gain, hotel, jatetxe eta kafetegien sektoreko kanala erabat itxi izanaren ondorioz, elikaduraren balio-kateko enpresak jasaten ari diren larrialdi-egoera arintzea ere bilatzen da.

(Laster informazio gehiago)

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren Agindu berriaren bitartez, ondoren aipatuko ditugun programei loturik, ETEek administrazioari itzuli beharreko kredituak eta alokairuak atzeratuko dira:

 • Sendotu: Nekazaritza, arrantza, elikadura eta landa-garapen sektoreetako pertsona fisiko edo juridikoentzako laguntza-programa, inbertsio-proiektuak finantzatzeko, Finantzen Euskal Institutuak eta Finantza Erakunde laguntzaileek eman beharreko maileguei bermeak emanez, eta mailegu horien finantza-kostua murrizteko interes-tasen hobaria eskainiz.

Bi programen itzulketen atzerapenaren zenbatekoa 400.000 eurokoa da.

(Laster informazio gehiago)

Azken aldaketako data: