Laguntza itzulgarriak itzultzeko egutegiaren eta inbertzeko eta enplegua sortzeko aldiaren aparteko geroratze-eskaera eta ordainketa aurreratzeko neurriak Gauzatu Industria, Bideratu, Bideratu Berria eta Indartu programetan, Covid-19aren inpaktu ekonomikoari erantzuteko

Deskribapena


Xedea

Gauzatu Industria, Bideratu, Bideratu Berria eta Indartu programen ezohiko atzerapenen modalitateen eskaerak arautzea, COVID-19aren inpaktu ekonomikoari erantzuteko, Administrazioak garatzen dituen beste likidezia-neurri batzuen osagarri gisa.

Geroratze hauek aurreikusten dira:

 • Dirulaguntza itzulgarriak itzultzeko egutegia.
 • Inbertitzeko eta enplegua sortzeko aldia.
 • Azken aitorpenari lotutako ordainketak aldez aurretik aurreratzekoa

Prestazio ekonomikoa

Laguntza-modalitateak

 • Itzulketen egutegia aldatzea, 2020ko ekitaldiko uztaileko kuotaren itzulketa atzeratzeko eta ondorengo itzulketen egutegia egokitzeko, agindu hau indarrean jartzen denetik aurrera. (Gauzatu Industria, Bideratu eta Bideratu Berria programak)
 • Sei hileko luzapen gehigarriak, dagokion deialdian egindako emakidari lotutako inbertsio eta enplegu baldintzak betetzen ari diren onuradunentzat (Gauzatu Industria eta Indartu programak).
 • Egindako eta dagokion ikuskapena egin aurreko fakturak aurkeztuz justifikatutako inbertsioen aitorpenei lotutako ordainketen aurrerapena. (Gauzatu Industria eta Indartu programak).

Laguntza mota

Geroratzeko eskabidea, betiere, borondatezko ordainketa-epemuga baino lehen aurkeztu beharko da, eta emateko ebazpena eman zuen organoak berak berariaz onartu beharko du.

 • Itzulketen egutegia aldatzea:2020ko uztaileko kuota hasiera batean emakidari lotutako borondatezko epea amaitu eta hurrengo urtera aldatuko da.
 • Inbertsio eta enplegu luzapenak: Inbertsioaren eta enpleguaren luzapenak: berriz egokitu eta 6 hilabetez atzeratuko da diru-laguntza emateko ebazpenean ezarritako itzulketa-egutegia, deialdiaren arabera.
 • Ordainketak aurreratzea, ondoren egingo den ikuskapenaren baldintzapean egongo dira, eta egindako inbertsioak justifikazio-fakturekin bat datozela egiaztatuko dute.

Nori dago zuzenduta


Programen enpresa onuradunak: Gauzatu-Industria, Bideratu, Bideratu Berria eta Indartu

Betekizunak

 • Enpresa onuradunak eta baztertuak

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena > Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailburua

Ebazten duen erakundea

 • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena > Industria Sailburuordetza

Kontaktu-informazioa


EUSKO JAURLARITZA

konomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako Saila

Industria Garatzeko Zuzendaritza

Donostia kalea 1

01010 Vitoria-Gasteiz

Teléfono: 945 01 82 63, e-mail: d-industria@euskadi.eus 

Teléfono: 945 01 99 49, e-mail: ro-murillas@euskadi.eus

Telefonoa: 945 01 82 14, Helbide elektronikoa: agus-garcia@euskadi.eus

Enpresa-Garapenerako Euskal Agentzia (SPRI)

Urkixo zumarkalea 36, Bizkaia Plaza eraikina, 4. solairua

48011 Bilbao

Telefonoa: 944 037 040,

Helbide elektronikoa: icuetara@spri.eus

Helbide elektronikoa: maguirrezabal@spri.eus

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Eskaerak aurkezteko epea deialdirako ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo eguneko 09:00etan hasiko da eta 2019ko ekainaren 11(e)ko 12:00etan amaituko da.

Ez dira onartuko dagokion erregistroan emandako sarrera eskabideak aurkezteko epearen azken eguneko 12:00ak baino beranduagoko sarrera daukaten eskabideak.

1.- 2012, 2013, 2014, 2015 eta 2016ko deialdiei loturiko eskabideak, deialdi bakoitzean aipatzen den erakundeari helaraziko zaizkio bide elektronikoz. (Posta Elektronikoa)

2.- 2017, 2018 eta 2019ko deialdiei loturiko eskabideak, bitarteko elektronikoen bidez egingo dira (Sartu Nire karpetan).

Gauzatu eskaeretarako:

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Ebazpena EHAAn argitaratu eta 6 hilabeteko epean

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Beste tramite batzuk