Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Eskumenak eta arauak

Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 10. artikuluko 25. eta 30. ataletan ezarritakoaren arabera (3/1979 Lege Organikoa, abenduaren 18koa (ES) ), eskumen generiko esklusiboak ditugu sustapen, ekonomia garapen eta jarduera ekonomikoa planifikatzeko gaietan, izan ere. baita industrian ere.

Bere aldetik, Ekintzaileei eta Enpresa Txikiei Laguntzeko ekainaren 28ko 16/2012 LegearekiN (ES), ekintzailetzari laguntzeko egitura finkatzen da. Hezkuntza-sistematik eta espiritu ekintzailearen sustapenetik, administrazio-sinplifikaziotik eta leiho bakarretik sarbidetik, lau urteko erakundeen arteko plan bat (PIE) garatzera eta programak eta ekintzak onartzeraino garatzen ditu.

Era berean, Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 DekretuaN (ES), Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Sailak sortu, kendu eta aldatzen dituena eta horien eginkizunak eta jarduketa-eremuak zehazten dituena, Funtzio eta jarduketa-eremu desberdinak daude. Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumen Sailari egotzita industria-politikaren eta enpresa-lehiakortasunaren arloetan, bai eta berrikuntza, garapen teknologikoa eta iraunkortasun energetikoa ere.

Eta Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumen Sailaren egitura organiko eta funtzionalari buruzko otsailaren 23ko 68/2021 DekretuaN (ES), Teknologia, Berrikuntza eta Eraldaketa Digitaleko Sailburuordetzari (8.1.f artikulua) aitortzen zaio zuzendaritzari. eta koordinazioa, beste ekintza-eremu batzuen artean, "enpresa-ekintzailetza".

Era berean, Eraldaketa Digitaleko eta Ekintzailetzako Zuzendaritzari eginkizun espezifikoak egozten zaizkio (10. artikuluko d, e, f, g, h, i eta j letrak).

Bestalde, 68/2021 Dekretua berean, 2. artikuluan, Zuzenbide pribatuko SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia Sailari esleitzen zaiola xedatzen da.

Aldi berean, azaroaren 13ko 160/2018 DekretuareN (ES) bidez onartutako SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren Estatutuetako 4.a) artikuluak xedatzen du, besteak beste, SPRIri dagokiola enpresa-ekintzailetza sustatzea.

Eskumen eta araudi horiei esker, Eusko Jaurlaritzak Ekintzailetzaren Erakunde arteko Planak (EEP) garatu ahal izan ditu. Plan horiek eragile publiko nagusien ekintzailetzari laguntzeko konpromiso partekatua adierazten dute, Euskal Autonomia Erkidegoko garapen ekonomiko eta sozialean laguntzeko eta egiteke dauden trantsizioei heltzeko.

Azken aldaketako data: