Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila

Aurrerabide: Eusko Jaurlaritzaren kudeaketa publiko aurreratuko ereduaren jarduera-ildo nagusiak

egilea: Pegip 2020, 

PEGIP2020aren blog honen aurreko bertsioan (PIP 2014-2016), asko idatzi zen herritarrak kudeaketaren erdigunean jartzea oinarri duen Aurrerabide izeneko Eusko Jaurlaritzaren kudeaketa publiko aurreratuko ereduari buruz.

Eusko Jaurlaritzaren Berrikuntza Publikoaren Planean Aurrerabide ardatz estrategikoa izan bazen, PEGIP2020an ere halakotzat hartu da kudeaketa aurreratuari buruzko 6. Ardatzaren barruan.

2018an programa honi buruz egin zen hausnarketa estrategikoaren ondoren, 2019-2020 epealdirako jarduera-ildoak finkatu dira EJKPAEren (Eusko Jaurlaritzaren Kudeaketa Publiko Aurreratuko Eredua) barruan, Euskaliten lankidetzaz. Hauexek dira:

1.- “Aurrerabide kluba” (AK) deritzonaren garapena

Aurrerabide Kluba (AK) da Plan honen “giltzarria”, izan ere, EJKPAE gertu-gertutik ezagutu eta horren ongiaz konbentzituta dagoen pertsona talde bat izatea lehiatzeko abantaila garrantzitsua da.

Aurrerabide Kluba zer den eta nola funtzionatzen duen ondorengo post batean azalduko dugu, baina momentuz garrantzi handikoa da nabarmentzea, antzemandako egoera eta beharren araberako “harreman” berri bat lortzeko asmoz, nahitaezkoa dela AKko kideak sustatzea, ondorengo jarduera hauek aurrera ateratzeko garatu beharreko eginkizun berri baten bitartez:

 • AKrako kideak lortzea: “Expertise” maparen definizioa, talde honetan parte har dezaketen pertsona berrien identifikazioa eta pertsona horientzako urteko deialdia.
 • AKko kideentzako prestakuntza: Definición de la Prestakuntza Estandarraren eta Prestakuntza Osagarriaren definizioa (saioak, tailerrak, ...).
 • Actividades específicas de AKren jarduera espezifikoak: Aurrerabide Klubeko kideen urteko birziklapena eta urteroko aitorpena.

 

2.- “Gure estiloa” deritzonaren garapena:

Antolaketa unitateek (zuzendaritzak, ordezkaritzak eta erakunde autonomoak) EJKPAE ezartzeko jarraitu beharreko pausoei buruzko oinarrizko gida, ondoko informazio hau tarteko duena:

 • Unitateen kudeaketa eredua
 • Komunikazio eta antolaketaren egitura
 • Antolaketa unitateek nahitaez ezarriak izan behar dituzten kudeaketa arloko tresnak eta metodologiak

Gida hau operatibitatearen arabera (zeharkako AUak eta sektorekako AUak) eta aurrerapen mailaren arabera (oinarrizkoa eta aurreratua) egituratu da.

Atal honetan garatu beharreko jarduereiu dagokienez, honako hauek nabarmen daitezke: oinarrizko elementuen definizioa (Antolaketa Unitateetan ezarri beharreko autoebaluazio-eredua eta “oinarrizko” EJKPAE finkatuta dagoela pentsatzeko gutxieneko betekizunak) eta Gure estiloaren gida lagungarrien elaborazioa (Zerbitzu Zuzendaritzetarako, Kabinete eta/edo Komunikazio Zuzendaritzetarako nahiz Zuzendaritza Sektorialetarako beren-beregi diseinatuta).

 

3.- “Egiten ikasi 2.0”:

Izenak dioen bezalaxe, prestakuntza programa teoriko-praktiko honen helburua egiten eta praktikara eramaten ikastea da. 

Gainera, laguntza pertsonalizatu handiagoa du (tutoretza), Antolaketa Unitateetan para EJKPAEren ezarpena bi bide hauen bitartez errazteko asmoz:

 • EJKPAEko oinarrizko tresnei buruzko autodiagnostiko bat erantsiz.
 • EJKPAE osatzen duten ARDATZAK Antolaketa Unitateen bereizgarritasunetara egokitzeko prestakuntza modulu estandarizatuak garatuz.

 

Atal honetan garatu beharreko jarduerak Oinarrizko Egiten Ikasi programa batean bilduta daude (EJKPAEren barruko antolaketa-kultura berriari buruzko sarrerako moduluak Aurrerabide Klubarekin bat egiteko aukera emango luke), baita Egiten Ikasi Modular batean ere (estrategia, zerbitzuak, pertsonak eta berrikuntza gisako esparru espezifikoei buruzko moduluak barne hartuta).

 

4.- Tailerrak:

Bi maila aurreikusi dira antolatu beharreko tailerretan:

 • Tailer irekiak: Aurrerabide Kluba posizionatzeko eta nabarmentzeko EJKPAEren barruan detektatutako intereseko gaiei buruz (adibidez, proiektuen kudeaketa, 5S,…)
 • Tailer itxiak: nahierakoak, unitate jakin baten kudeaketa arloko arazo espezifikoak konpontzen laguntzeko, eta horrela, unitatearen barruan eraldaketa jakin bat lortzeko.

 

5.- Ebaluazioak:

Jarduera-ildo honetan, Antolaketa Unitateak ebaluatzeko prozesuaren berrikusketa eta sinplifikazioa aurreikusi da, hiru fase hauen araber:

 • Hasierako ebaluazioa (unitateen egoera ezagutzeko)
 • Jarraipena egiteko ebaluazioak (aurreikusitako hobekuntza planarekin jarraitzen ote duen egiaztatzeko)
 • Berritzeko ebaluazioak (AUak aurrera egin ote duen egiaztatzeko)

 

6.- Jardunbide egokiak:

Kudeaketa publiko aurreratuaren arloko jardunbide egokiak identifikatu eta komunikatzea (zenbait unitatek oztopoak gainditu eta kudeaketari balioa eranstea lortu dute), eta horiek guztiak bildu eta komunikazio-kanal baten bitartez (Sharepoint, Jakina,…) ezagutzera ematea, Eusko Jaurlaritzaren kudeaketa publiko aurreratuko eredua ezartzeko prozesuari dagokion lana da.

6 jarduera-ildo estrategiko hauen gainean garatuko da Aurrerabide ondorengo urte eta erdian, eta blog honetatik horrexen berri emango dizuegu aldian-aldian. Asko dago oraindik ikasteko, egiteko eta batez ere hobetzeko, pertsonek kudeaketa publikoaren erdigunean egoten jarrai dezaten.