Mutuen Zentro, Zerbitzu eta Establezimenduen Osasun Baimena

Deskribapena


Funtzionamendurako baimena lortzeak Zentro, Zerbitzu eta Establezimendu Sanitarioen Erregistroan inskribatzea dakar. Erregistro horretako hasierako inskripzioa ofizioz erabakiko da zentroaren funtzionamendua baimentzeko ebazpenean.

Mutualitate guztiek baimendu behar dituzte Euskal Autonomia Erkidegoan ezarriko diren kontsulta medikoak. Hori dela eta, instalatzeko aurretiko baimen sanitarioa eta ondorengo funtzionamendu-baimen bat lortu behar dituzte. Aurretik, Osasun Ministerioaren baimena beharko da.

Instalazio-baimena lortzeko, funtzionamendu-baimena lortu aurretik, honako hauek aurkeztu behar dira: dagokion eskabidea, baimen horren pertsona fisiko edo juridiko titularra identifikatzeko dokumentazioarekin batera; kontsulten deskripzio-memoria bat, non zehaztuko baitira haren kokapena, ezaugarriak, instalazioak, barne-antolamendua, asistentzia-eskaintza eta jarduerak; lokalaren multzo- eta xehetasun-planoa, sarbideak, espazioen eta azaleren banaketa adierazita; arau erregulatzaileak eskatzen dituen dokumentuak; eta dagokion tasaren ordainagiria. Eta kasu horretan, gainera, ministerioaren baimena izan beharko dute.

Baimen hori jakinarazpena jaso eta urtebetera iraungitzen da, baldin eta zentro mota horren funtzionamendua eskatu ez bada, hori sortzeak ez badakar obra berri bat egitea edo lehendik zegoen higiezin baten egitura edo banaketa aldatzea, eta jakinarazi eta bi urtera gainerako kasuetan, obrak hasi edo gelditu ez badira.

Normalean, egiteke dagoen obrarik ez badago, instalatzeko baimena eta funtzionamendu-baimena batera egiten ditugu.

Funtzionamendu-baimena indarrean dagoen bitartean funtsezko aldaketaren bat egin nahi bada, hala nola higiezinaren egitura edo banaketa aldatzea, asistentzia-eskaintza aldatzea edo titularra aldatzea, aldez aurretik lortu beharko da dagokion aldaketa-baimena, egitura aldatzen bada ministerioaren baimena lortu ondoren. Funtsezko aldaketatzat hartuko da, halaber, laginak hartzeko zentro berri bat irekitzea. Gero, baimendutako funtsezko aldaketa egin ondoren eta dagozkion jarduerak hasi aurretik, funtzionatzeko baimena lortuko da.

Nori dago zuzenduta


Euskadin zentro bat instalatu eta martxan jarri nahi duten mutualitate guztientzat.

Erakundeak


Kudeatzen duen erakundea

 • Osasuna / Osasun Sailburuordetza > Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Harremanetarako datuak

Eusko Jaurlaritza

 • Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza
 • Antolamendu eta Egiaztapen Sanitarioko Zerbitzua
 • Donostia kalea 1 1. Vitoria-Gasteiz 01010
 • E-mail: soac@euskadi.eus
 • Telefonoa: 945019234

Kodea(k)

 • Instalatzeko baimena: 0103101
 • Funtzionatzeko baimena: 0103102
 • Instalatzeko eta funtzionatzeko baimena: 0103102
 • Funtzionatzeko baimena berritzea: 0103102
 • Funtsezko aldaketarako baimena: 0103105
 • Funtsezkoa ez den aldaketaren komunikazioa: 0103106
 • Itxieraren jakinarazpena: 0103108

Instalatzeko baimena


Instalatzeko baimena zentro bat eraikitzen edo egokitzen hasi aurretik egin beharreko izapidea da. Mutualitateen kasuan, Osasun Ministerioaren baimenarekin batera aurkeztu behar da.

31/2006 Dekretuaren arabera, zentro guztiek instalazio- eta funtzionamendu-baimen sanitarioak lortu behar dituzte. Instalatzeko baimenarekin batera eska daiteke, sortzeak obra berri bat egitea edo lehendik dagoen higiezin baten egitura edo banaketa aldatzea ez dakarrenean.

Fase honetan tasa ordaintzen da, proiektua aurkezten da eta zerbitzuak ebaluatzen du, osasun-estandarretara egokitzeko alderdiei dagokienez.

Instalatzeko baimena iraungitzen da. Sortzeak obra berri bat egitea edo lehendik dagoen higiezin baten egitura edo banaketa aldatzea ez badakar, jakinarazi eta urtebetera, zentroen funtzionamendua eskatu ez bada, obrak hasi ez badira edo jakinarazi eta bi urtera gelditu badira.

BALDINTZA TEKNIKOAK

Baldintza teknikoak tramitazio elektronikoa egiteko:

 1. IDAZKI DESKTOP aplikazioa instalatuta izan behar duzu, Izenpeko gainerako softwarerekin batera (http://www.izenpe.eus/informazioa/ziurtagiria-abian-jartzea/s15-content/eu/).
 2. Bistaratutako elementuen blokeatzailea desaktibatuta izan behar duzu www.euskadi.eus (laguntzarik behar badudu jarraitu instrukzio hauek).
 3. Kontuan hartu identifikazio elektronikoaren bitarteko bat izan beharko duzula.

 

INSTRUKZIOAK

 1. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 2. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Funtzionatzeko baimena


Zentroa guztiz instalatuta dagoenean eta behar diren langileak eta ekipamenduak dituenean, eta ikuskapen-talde baten bisita jaso ondoren, funtzionatzen hasteko baimena ematen zaio, zentro guztietarako irizpide homogeneo batzuk beteta. 5 urtean iraungitzen da.

BALDINTZA TEKNIKOAK

Baldintza teknikoak tramitazio elektronikoa egiteko:

 1. IDAZKI DESKTOP aplikazioa instalatuta izan behar duzu, Izenpeko gainerako softwarerekin batera (http://www.izenpe.eus/informazioa/ziurtagiria-abian-jartzea/s15-content/eu/).
 2. Bistaratutako elementuen blokeatzailea desaktibatuta izan behar duzu www.euskadi.eus (laguntzarik behar badudu jarraitu instrukzio hauek).
 3. Kontuan hartu identifikazio elektronikoaren bitarteko bat izan beharko duzula.

 

INSTRUKZIOAK

 1. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 2. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Instalatzeko eta funtzionatzeko baimena


Aurretiko bi baimenak batzea da, baldin eta sortzeko obra berririk egin behar ez bada edo lehendik dagoen higiezin baten egitura edo banaketa aldatu behar ez bada.

BALDINTZA TEKNIKOAK

Baldintza teknikoak tramitazio elektronikoa egiteko:

 1. IDAZKI DESKTOP aplikazioa instalatuta izan behar duzu, Izenpeko gainerako softwarerekin batera (http://www.izenpe.eus/informazioa/ziurtagiria-abian-jartzea/s15-content/eu/).
 2. Bistaratutako elementuen blokeatzailea desaktibatuta izan behar duzu www.euskadi.eus (laguntzarik behar badudu jarraitu instrukzio hauek).
 3. Kontuan hartu identifikazio elektronikoaren bitarteko bat izan beharko duzula.

 

INSTRUKZIOAK

 1. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 2. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Funtzionatzeko baimena berritzea


Jardunean jartzeko baimena eman zenetik 5 urte bete baino lehen berritu behar da baimen hori.

BALDINTZA TEKNIKOAK

Baldintza teknikoak tramitazio elektronikoa egiteko:

 1. IDAZKI DESKTOP aplikazioa instalatuta izan behar duzu, Izenpeko gainerako softwarerekin batera (http://www.izenpe.eus/informazioa/ziurtagiria-abian-jartzea/s15-content/eu/).
 2. Bistaratutako elementuen blokeatzailea desaktibatuta izan behar duzu www.euskadi.eus (laguntzarik behar badudu jarraitu instrukzio hauek).
 3. Kontuan hartu identifikazio elektronikoaren bitarteko bat izan beharko duzula.

 

INSTRUKZIOAK

 1. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 2. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Funtsezko aldaketarako baimena


Mutualitate bateko baimendutako zentro edo zerbitzu batean honako aldaketa hauetakoren bat gertatzen denean:

 • a) Higiezinaren banaketa edo egitura aldatzea.
 • b) Erradioterapiako edo medikuntza nuklearreko unitate asistentzialak aldatzea.
 • c) Eskaintza asistentziala aldatzea.
 • d) Pertsona titularra aldatzea.

Funtsezko aldaketa batez ari gara. Oro har, ikuskapen-bisita egin behar da, baina ez da beharrezkoa titularra aldatzean eta asistentzia-eskaintza aldatzean, zerbitzuaren irizpideen arabera beharrezkotzat jotzen ez bada.

BALDINTZA TEKNIKOAK

Baldintza teknikoak tramitazio elektronikoa egiteko:

 1. IDAZKI DESKTOP aplikazioa instalatuta izan behar duzu, Izenpeko gainerako softwarerekin batera (http://www.izenpe.eus/informazioa/ziurtagiria-abian-jartzea/s15-content/eu/).
 2. Bistaratutako elementuen blokeatzailea desaktibatuta izan behar duzu www.euskadi.eus (laguntzarik behar badudu jarraitu instrukzio hauek).
 3. Kontuan hartu identifikazio elektronikoaren bitarteko bat izan beharko duzula.

 

INSTRUKZIOAK

 1. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 2. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Funtsezkoa ez den aldaketaren komunikazioa


Aurreko atalean jasotzen ez diren ikastetxe batean egindako aldaketak ez dira funtsezkotzat hartuko dira, eta memoria bat egin behar da lurralde-ordezkaritzari jakinarazteko.

Ez da ebazpenik emango, eta zentroaren espedientean baino ez dira sartuko.

Oro har, honako hauek hartzen dira funtsezkoak ez diren aldaketatzat:

 • a) Zentroaren, zerbitzuaren eta establezimenduaren arauek hala eskatzen badute, zuzendari teknikoa edo jarduera asistentzialaren arduraduna aldatzea.
 • b) Pertsonal sanitarioa edo bere dedikazio-araubidea aldatzea.
 • c) Erradiodiagnostikoko unitate asistentziala aldatzea.
 • d) Zentro, zerbitzu edo establezimendu sanitarioaren jarduna, osoki edo partzialki, aldi baterako etetea.

BALDINTZA TEKNIKOAK

Baldintza teknikoak tramitazio elektronikoa egiteko:

 1. IDAZKI DESKTOP aplikazioa instalatuta izan behar duzu, Izenpeko gainerako softwarerekin batera (http://www.izenpe.eus/informazioa/ziurtagiria-abian-jartzea/s15-content/eu/).
 2. Bistaratutako elementuen blokeatzailea desaktibatuta izan behar duzu www.euskadi.eus (laguntzarik behar badudu jarraitu instrukzio hauek).
 3. Kontuan hartu identifikazio elektronikoaren bitarteko bat izan beharko duzula.

 

INSTRUKZIOAK

 1. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 2. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Itxieraren jakinarazpena


Mutualitate baten mendeko zentro, zerbitzu edo establezimendu sanitarioren bat itxiko bada, jarduera amaitzeko arrazoiak azaltzen dituen eskaera aurkeztuko du; behin betiko itxiera bada, berriz, gutxienez jarduera gertatu baino hiru hilabete lehenago.

Komunikazio hori garrantzitsua da, historia klinikoan jasotako informazioa mantentzeaz arduratu behar delako; izan ere, informazio hori itxi ondoren kudeatu beharko da, nahitaez gorde beharreko denborak amaitu arte.

BALDINTZA TEKNIKOAK

Baldintza teknikoak tramitazio elektronikoa egiteko:

 1. IDAZKI DESKTOP aplikazioa instalatuta izan behar duzu, Izenpeko gainerako softwarerekin batera (http://www.izenpe.eus/informazioa/ziurtagiria-abian-jartzea/s15-content/eu/).
 2. Bistaratutako elementuen blokeatzailea desaktibatuta izan behar duzu www.euskadi.eus (laguntzarik behar badudu jarraitu instrukzio hauek).
 3. Kontuan hartu identifikazio elektronikoaren bitarteko bat izan beharko duzula.

 

INSTRUKZIOAK

 1. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 2. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk