Lehendakaritza

Sailetako planak.

Argitalpen-data: 

 

LEHENDAKARITZA

1 Erronka Demografikorako 2030 Euskal Estrategia.

    1.a) Erronka demografikoaren esparru orokorra. (PDF, 1 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

    1.b) Erronka demografikoaren dokumentu operatiboa. (PDF, 313 KB) (leiho berri batean irekitzen da)

2 Trantsizio Soziosanitarioko Bizi Berri Plana

3 Agenda 2030en Lehentasunen Euskal Programa

 

SEGURTASUNA ETA LEHENDAKARIORDETZA 1.

4 Bide Segurtasuneko, Mugikortasun seguruko eta Jasangarriko Plana

5 Transmisio-ahalmen handiko gaixotasunetarako Larrialdi Plana

 

LANA ETA ENPLEGUA ETA LEHENDAKARIORDETZA 2

6 Enpleguaren Euskal Estrategia 2030

7 Enpleguaren behin-behinekotasuna eta lanaldien partzialtasuna murrizteko plana (***)

8 Gizarte Ekonomiako Sailarteko Plan Estrategikoa (GESPE)

9 Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Estrategia 2021-2026

10. Lan Ikuskaritzako Plan Berezia

11. Gizarteratzeko V. Euskal Plana 2022-2025

 

GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA

12 Gobernu digitaleko Euskal Estrategia(*)

 

GARAPEN EKONOMIKOA, IRAUNKORTASUNA ETA INGURUMENA

13 Euskadiko Parke Teknologikoen Sarearen 2025 Plana

14 Ekintzailetzaren Erakundearteko Plana 2024

15 Nekazari gazteentzako Gaztenet Plana

16 Itsas Arrantzarako Europako Funtsaren (FEMP 2021-2027) Euskadiko programa eragilea

17 Sasoiko Lanaren Arretarako V. Plana 2021-2024

18 Euskadiko Gastronomia eta Elikaduraren Plan Estrategikoa 2024 (EGEP)

19 Nekazaritza Politika Erkidearen Landa Garapenerako Plana (NPE)

20 Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Plana 2030

21 EAEko Plan Hidrologikoa 2022-2028

22 EAEko Biodibertsitate Estrategia 2030

23 Euskadiko Ingurumenaren V. Esparru Programa 2030

24 Euskadiko Lurzorua Babesteko 2030erako Estrategia

25 Kutsadura atmosferikoa kontrolatzeko plana

26 Sektore Publikoaren Jasangarritasun Energetikoaren Plana 2025 (indarrean)

27 Ingurumen Ikuskapenerako eta Kontrolerako Plana 2019/2026

28 Euskadiko Mugikortasun Elektrikoaren Estrategia. (PDF, 2 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

29 Euskadiko Energia Estrategia 2030

30 Klima-aldaketaren aurkako estrategia. Klima 2050

 

EKONOMIA ETA OGASUNA

31 Euskal Estatistika Plana 2023-2026

32 Euskal Autonomia Erkidegoko Iruzur Fiskalaren kontrako Borrokarako Plan Bateratua

33 Euskadi Next Programa - Europako Funtsak

 

HEZKUNTZA

34 Hezkuntza Azpiegituren Plana 2019-2023

35 Euskal Hezkuntza Sistemarako II. Hezkidetza Plana, 2019-2023

36 Gaitasun Handiko Ikasleentzako Hezkuntza Arretarako Plana

37 Ikasle etorkinei hezkuntza-arreta emateko Plana

38 Bizialdi osoko ikaskuntzarako plana

39 Euskal Unibertsitate Sistemaren Plana 2019-2022

40 Lanbide Heziketako VI. Euskal Plana

 

LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK

41 Mugikortasun Jasangarriko Plana 2021-2025

42 Bultzatu 2050 Euskadiko Hiri Agenda

43 Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen III. Plan Orokorra

 

OSASUNA

44 Osasun-instalazioak eta -ekipoak hobetzeko eta modernizatzeko plan orokorra

45 2022-2025 Osasun arloko ikerketa eta berrikuntza Estrategia (ZTBP Euskadi 2030en integratua)

46 Euskadiko Plan Onkologiko Integrala 2018-2023

47 Euskadiko zainketa aringarrien Plana

48 Arreta soziosanitarioko lehentasun estrategikoak

49 EAEko Adikzioen VII. Plana

50 Euskadin haurren obesitatea prebenitzeko estrategia

 

BERDINTASUNA, JUSTIZIA ETA GIZARTE-POLITIKAK

51 Emakumearen aurkako indarkeriaren arloko jarduera-plana

52 Euskadin soldata-arrakala murrizteko plana

53 Euskadi 2022-2025 Justizia Errestauratiboaren Estrategia

54 Habian 2030 Estrategia - Gizarte-eraldaketarako heziketa

55 Gatazkak Konpontzeko baliabide alternatiboak bultzatzeko eta sendotzeko plana

56 Gazte Justiziaren V. Plana

57 Gazte Emantzipaziorako Sail arteko Plana

58 Zahartze aktibo eta osasungarrirako euskal estrategia

59 Nahi ez den bakardadearen aurka borrokatzeko erakunde arteko proiektua

60 Familia zaintzaileei laguntzeko estrategia soziosanitarioa (PDF, 581 KB) (leiho berri batean irekitzen da)

61 Adinekoekiko gobernantzarako euskal estrategia-Nagusi Agenda

62 Familiei Laguntzeko Erakunde arteko IV. Plana 2018-2022

63 Haurren eta nerabeen indarkeriari aurre egiteko euskal estrategia 2022-2025

64 Herritartasunaren, Immigrazioaren eta Asiloaren Kultura arteko VI. Plana (2022-2025)

65 Hezkuntzaren eta Giza Eskubideen Esparru Programa

66 Garapenerako Lankidetzaren V. Plan Zuzentzailea

67 Gogora Institutuaren 2021-2024 Jarduera Plana

68 Ijito-herriarekiko euskal estrategia

69 Etxerik Gabeko Pertsonen Euskal Estrategia 2018-2021

70 Euskadiko hirugarren sektore soziala sustatzeko estrategia

71 Boluntariotzaren Euskal Estrategia

 

KULTURA ETA HIZKUNTZA-POLITIKA

72 Herri Administrazioetan Euskara Normalizatzeko VI. Plana 

73 Gizarte- eta ekonomia-eremuan Euskara Normalizatzeko Plana 2020-2023

74 Mugiment Jarduera Fisikoaren Gida Plana

75 Hizkuntza-Teknologien ekintza-plana (Gaitu)

 

 

TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA

76 Turismoa eta ostalaritza sustatzeko programa(**)

77 Merkataritzari laguntzeko programa 2024(**)

78 Kontsumobideren plana

 

(*) Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko eta Digitalizazioko 2030 Plan Estrategikoan sartutako plangintza.

(**) Turismo eta Merkataritza Planean sartu beharreko sail-programak.

 

HASIERAKO ZERRENDATIK KANPO ONARTUTAKO SAIL-PLANAK 

79 Publizitate eta Komunikazio Instituzionalari buruzko Urteko Plana 2022 (PDF, 1 MB) (leiho berri batean irekitzen da) (LEHENDAKARITZA)

80 Bizikidetzaren, Giza Eskubideen eta Aniztasunaren Plana-Udaberri 2024, (BERDINTASUNA, JUSTIZIA ETA GIZARTE-POLITIKAK)

81 Euskadiko Segurtasun Publikorako Informazio eta Komunikazio Teknologien Plan Estrategikoa (SEGURTASUNA)

82 Euskadi 2025erako Eraldaketa Digitalerako Estrategia (GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA)

83 Etxebizitzaren Plan Zuzentzailea 2021-2023 (LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK)

84 Ekoizpen Ekologikoa Sustatzeko Plana 2020-2023 (GARAPEN EKONOMIKOA, IRAUNKORTASUNA ETA INGURUMENA)

85 Euskadiko Irisgarritasun Estrategia garatzeko Ekintza Plana (LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK)

86 Kirolean euskarazko komunikazioa sustatzeko 2021-2024 Plana (KULTURA ETA HIZKUNTZA-POLITIKA)

87 Justizia Digitaleko Plana 2021-2026 (2021/12/07) (BERDINTASUNA, JUSTIZIA ETA GIZARTE-POLITIKAK)

88 Euskadiko Erosketa eta Kontratazio Berdearen Programa 2030 (2021/12/07) (GARAPEN EKONOMIKOA, IRAUNKORTASUNA ETA INGURUMENA)

89 Kanpo Harremanetarako Plana 2020-2025 (LEHENDAKARITZA)

90 Euskadiko Turismoa Iraunarazteko Lurralde Plana (TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA)

91 Lanbide hobetzen: trantsizio eta hobekuntza plana (LANA ETA ENPLEGUA ETA 2. LEHENDAKARIORDETZA)

92  Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien Plan Estrategikoari -PETIC-(GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA)

93 Unibertsitatea+Enpresa II. Euskal Estrategia (HEZKUNTZA)

(*) Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko eta Digitalizazioko 2030 Plan Estrategikoan sartutako plangintza.

(**) Turismo eta Merkataritza Planean sartu beharreko sailetako programak.

(***) Edukia Lan Ikuskaritzako Plan Bereziaren 10. plana gauzatuz ezarriko da.