Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

3. Eranskina - Ikastetxeen prestakuntza tolesgarria

HIRUGARREN ZIKLOKO ETA BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASLEEI ZUZENDUTAKO PRESTAKUNTZA

HELBURU OROKORRAK

 • Aniztasun afektibo-sexualaren, genero-aniztasunaren eta familia-aniztasunaren arloan heztea.
 • Parte hartzen duten zentroek gune seguruagoak eta errespetuzkoagoak izatea LGTB+ kolektiboarekiko.

HELBURU ESPEZIFIKOAK

 • Sexu-orientazio eta -identitate desberdinak daudela sentikortzea.
 • Aniztasun afektibo-sexualari eta genero-aniztasunari lotutako zalantza eta interesei erantzutea.
 • LGTBI+ kolektiboaren estereotipoei eta aurreiritziei buruzko hausnarketa autonomo eta kritikoa bultzatzea.
 • Bizikidetza, berdintasuna eta aberastasuna lantzea aniztasunaren esparrutik.
 • Erreferenteak brindatzea.
 • GDSrekin lotutako gatazka-egoerak prebenitzea etorkizunean.

JARDUERA-EREMUA

EAE osatzen duten hiru lurraldeetako lehen eta bigarren hezkuntzako hirugarren zikloko ikastetxeak.

HARTZAILEAK

EAEko Lehen Hezkuntzako 3. zikloko (5. edo 6. maila) eta Bigarren Hezkuntzako ikasleak.

METODOLOGIA

Prestakuntza-saioak 4 orduko tailer parte-hartzailea izango dira, euskaraz egingo dira eta izaera ludiko eta interaktiboa izango dute.

Esku-hartzea ikasleak aktibatzeko eta, haien ekarpenetatik abiatuta, landutako gaiei buruzko ikuspegia zabaltzeko pentsatuta dago. Parte-hartzea, jolasaren bidez sustatzen dena, da, beraz, esku-hartzeen funtsezko ardatza. Horretarako, dinamika atsegin bat ahalbidetzen duten eta "konexio" on bat bermatzen duten hainbat baliabide erabiltzen dira: pinturak, gaur egungo gazteen musika, zirkuluko antolaera, hizkuntzaren erabilera eta gazteen unibertsoaren antzeko baliabideak (ikus-entzunezko materialak, erronkak eta abar).

Ondorio praktikoetarako, talde naturalak errespetatuz egingo da, eta horren inguruan behar bezala prestatutako hezitzaileek gauzatuko dute, ikuspegi feministatik.

IKASGELAN IKASLEEKIN LANDU BEHARREKO EDUKIAK

 • Oinarrizko kontzeptuak: sexualitateak, gorputzak, harremanak, sexu-orientazioak, genero-identitateak, estereotipoak, rolak.
 • Maskulinotasunaren eta feminitatearen adierazpenen eta ereduen aniztasuna.
 • Sexu-aniztasuna eta kulturartekotasuna, adineko pertsonak eta desgaitasuna duten pertsonak.
 • "Normaltasuna, hori zer da?" Aniztasuna, zentzu zabalean, autoestimua eta onartzen dituzten testuinguruak.
 • Bullying eta LGTBI+ kolektiboarekiko bazterketa. Nola aurre egin.

Azken aldaketako data: