Enpresetan pertsonen talentua eta ikaskuntza sustatzea izeneko programa. Gipuzkoa 2019

LABURPENA
Titulua: 
Enpresetan pertsonen talentua eta ikaskuntza sustatzea izeneko programa. Gipuzkoa 2019
Xedea: 
Oinarri hauen xedea da diru laguntzak ematea enpresetan pertsonen talentua eta gaitasunak sustatzeko, eta enpresa, gizarte eta lurralde balio partekatuak sortzeko.
Diru kopurua: 
3.120.000,00 euro
Deialdiaren araudia: 
 • 2019ko deialdia (GAO Zk. 46/2019)
  Enpresetan pertsonen talentua eta ikaskuntza sustatzea izeneko diru laguntzen programaren 2019. urteko deialdia.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea: 
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Deialdia egiten duen organoa: 
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Erakunde erabakigarria: 
Gipuzkoako Foru Aldundia
TRAMITAZIOAK
Enpresetan pertsonen talentua eta ikaskuntza sustatzea izeneko programa. Gipuzkoa 2019
Oinarri hauen xedea da diru laguntzak ematea enpresetan pertsonen talentua eta gaitasunak sustatzeko, eta enpresa, gizarte eta lurralde balio partekatuak sortzeko.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak: 
a) Gipuzkoan dauden enpresak eta enpresa elkarteak, baita EAEn kokatutako enpresa elkarteak ere, Gipuzkoan kokatutako enpresen interesak ordezkatzen dituztenak. b) Gipuzkoan ordezkari gehien dituzten sindikatuak. c) Gipuzkoan dauden Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sareko erakundeak. d) Unibertsitatez kanpoko hezkuntza sistemako ikastetxeen sareko entitateak, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren funts publikoen bidez finan tzatutakoak eta entitate horien interesak ordezkatzen dituzten taldeak eta elkarteak eta unibertsitateak. Entitateek Gipuzkoan eduki behar dute beren egoitza. e) Gipuzkoako erakunde eta/edo elkarte estrategikoak, hezkuntza izaera, izaera ekonomiko-soziala eta tokiko eta/edo eskualdeko izaera dutelarik, zona bateko edo jarduera ekonomiko bateko agente egokiak edo funtsezkoak biltzen dituztenak, baldin eta horiek ikuspegi integrala garatze aldera elkarlanean aritzeko interesa badute eta ikuspegi integral hori garapen pertsonal, ekonomiko eta sozialaren aldeko konpromisoan oinarritzen bada.
PRESTAZIOA
Dotazioa: 
3.120.000,00 euro
Muga: 
Diru laguntzek ehuneko hauek izango dituzte: kostu hautagarrien % 100, honelako proiektuetan: ikerketakoak eta arlo hauen garapenekoak: tresnak, metodologiak, lanabesak, ebaluazio sistemak, hedapena, sozializazioa eta balorizazioa eta esperimentazioa; eta kostu hautagarrien % 75, berriz, enpresetan ezarpen prozesuak bultzatzen dituzten proiektuetan.
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Formularioa
Dokumentazioa:
 • a) Laguntza eskatzen duen erakundearen datuak. b) Diru laguntzaren xede den proiektuaren edo jardueraren deskripzio memoria, balorazio irizpideak aplikatzeko aukera ematen duena. c) Aurkeztutako proiektuaren xehetasunezko aurrekontua. d) Aitorpen erantzulea, deialdi honen eranskin gisa agertzen den ereduaren araberakoa, eta eskaera telematikoan ere badagoena. e) Zerga betebeharretan eta Gizarte Segurantzakoetan edota entitate laguntza ilekoetan egunean daudela egiaztatzen duen eguneratutako dokumentazioa, indarrean dagoena. Dokumentazio horren ordez, Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuari baimena eman dakioke berariaz, berak zuzenean jaso ditzan datu horiek, horrelakoak emateko eskumena duten administrazioetatik
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Solicitud


Elektronikoa
Aplikazioak:


DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2019/03/08 - 2019/04/11
Isilbidearen ondorioak: 
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea: 
 • Jartze epea: Hilabete 1
 • Ebazteko epea: 3 hilabete
 • Ebazpen falta: Ez onartzea
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea: 
 • Jartze epea: 3 hilabete
 • Ebazteko epea: 3 hilabete
 • Ebazpen falta: Onartzea