[09] - Mugikortasun jasangarriari Legea

Egoera:
Lege-proiektua hasi gabe

Legegintzaldia

XI. Legegintzaldia

Helburuak eta Sektoreak

Legez koordinatzea eta agintzea mugikortasunari buruzko politika, zeina modu desberdinek osatzen duten sistema den, leku-aldatze eta irisgarritasun beharrizanei erantzuteko.

Halaber, Euskadiko Garraio Agintaritzaren Legearen aldaketa jasoko da.

Beste helburu batzuk:
  • Elementu komun guztiak sartzea tarifen diseinuan eta operadoreen koordinazioan, Zerbitzua ematen dela bermatzea,
  • Ekonomikoaren eta teknologiaren lankidetza-mekanismoak formulatzea.
  • Ingurumen-garraiobide jasangarrienak bultzatzea, baita klima-aldaketaren aurka borrokatzen laguntzen duten energia garbiak erabiltzea.
Eraginpeko gizarte-sektoreak:

Garraio publikoa eta haren erabiltzaileak (errepidea, trenbidea, portuak eta aireportuak), salgaiak eta logistika-plataformak, berrikuntza, turismoa, ingurumena, nazioarteko harremanak (Europako konexioak) eta administrazioen arteko elkarlana.

Noiz bidaliko zaion, gutxi gorabehera, lege-proiektua Jaurlaritzaren Kontseiluari, onar dezan

2018ko hirugarren lauhilekoan

Burutu gabeko faseak

Fase Hasiera data Amaiera data Egoera
Sailburuaren agindua, prozedurari ekiteko Hasi gabe
Idatzitako testuaren sailburuaren onarpena Hasi gabe
Negoziazio, entzunaldi edota kontsulta izapidea Hasi gabe
Aginduzko txostenak eta irizpenak Hasi gabe
Jarraitutako prozeduraren memoria laburra Hasi gabe
Jaurlaritzaren Kontseiluan onartzea Hasi gabe
Legebiltzarrera bidaltze Hasi gabe

Azken aldaketako data: