Hezkuntza Saila

Dokumentu eta argitalpenak > Elkarbizitza eta Hezkidetza

 

 Elkarbizitza

 Hezkidetza

 

Elkarbizitza

60020160002e Hezkuntza-arloko prebentzio- eta jardun-protokoloa, gerta daitezkeen haurren eta nerabeen babesgabetasun, tratu txar, sexu-jazarpen eta sexu abusu egoeretarako, eta hezkuntza-arloaren eta adingabeak babesteko esku hartzen duten agenteen arteko lankidetza eta koordinaziorako [2016] (pdf, 1,3 MB)

6002016001e Ikastetxearen elkarbizitza plana egiteko gida [2016] (pdf, 4 MB)

600022e Eskola jazarpen kasuetan ikastetxeetan jarduteko gida [2015] (pdf, 1,02 MB)

600021e Lankidetza hitzarmen; Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren eta Segurtasun Sailaren artekoa; ikaskideen arteko jokabide desegokiak, indarkeriazko ekintzak eta eskola jazarpena (bullyinga eta ziberbullyinga) eta, orokorrean, ekola giroaren barruan elkarbizitzan ondorioak izan ditzaketen egoera guztiak prebenitzeko neurriei buruzkoak [2013] (pdf, 4,44 MB)

600020e Ikaskideen arteko tratu txarrak Lehen Hezkuntzan eta DBHn. 2012ko ikerketa. ISEI-IVEI [2012] (pdf, 20,93 MB)

600019e 2013-2016ko bake eta bizikidetza plana. Gizartea elkartzea helburu. 2013ko azaroaren 11ª. Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusia. Eusko Jaurlaritza [2013] (pdf, 563 KB)

600018e Biktimak euskal hezkuntzan. Testigantza baliotsua. Eusko Jaurlaritza [2012] (pdf, 2,10 MB)

600017e Laneko gatazka bat dut. Zer egin behar dut? Eusko Jaurlaritza [2011] (pdf, 2,01 MB)

600016e Hezkuntzan lanean jazarpen sexista edota morala gertatzen den kasuetan prebentzio neurriak eta jarduteko prozedura arautzen dituen agindua. Eusko Jaurlaritza [2011] (pdf, 1,07 MB). Antolamendua ikustea: EHAA (pdf, 214 KB)

600015e Ikastetxeetan berdinen arteko tratu txarrak gertatzen direnenan jarduteko gida. Eusko Jaurlaritza [2011] (pdf, 408 KB)

600014e Ziberbullying-kasuetan ikastetxeetan jarduteko protokoloa. EMICI [2011] (pdf, 2,92 MB)

 Beste argitalpen batzuk Ararteko.net gunean  Sartu

 Eskubideen uhartea. Ararteko [2010]  Sartu

600013e Bakerako urratsak. Eusko Jaurlaritza [2010]

600012e Marka uzten diguten istorioak. Bakeaz [2010] (pdf, 3,44 MB)

600011e Bizikidetasun demokratikoa eta indarkeria deslegitimatzea (2010-2011). Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (Euskal plana 2008-2011 pdf, 1,16 MB). Eusko Jaurlaritza [2010] (pdf, 2,17 MB)

600010e Ikaskideen arteko tratu txarrak euskadin. 2009ko ikerlana. ISEI-IVEI [2009] (pdf, 1,71 MB)

600009e Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta bete-beharrei buruzko dekretua aplikatzeko gida. Eusko Jaurlaritza [2009] (pdf, 1,83 MB)

600008 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta betebeharrei buruzkoa. EHAA [2008] (pdf, 443 KB)

600007e Ikaskideen arteko tratu txarrak euskadin. ISEI-IVEI [2008] (pdf, 924 KB)

600006e Ikastetxe publikoetako langileenganako eraso kasuetan jarduteko gida. Eusko Jaurlaritza [2007] (pdf, 768 KB)

600005e Ikastetxeetan berdinen arteko tratu txarrak gertatzen direnean jarduteko gida. Eusko Jaurlaritza [2007] (pdf, 640 KB) 

600004 Tratu txarra berdinen artean. Bullying-a Euskadin (Bigaren Hezkuntza). ISEI-IVEI [2005] (pdf, 532 KB)

600003 Tratu txarra berdinen artean. Bullying-a Euskadin (Lehen Hezkuntza). ISEI-IVEI [2005] (pdf, 1,03 MB)

600002e Bizikidetasuna Bigarren Hezkuntzako Ikastetxeetan. Kasuak aztertzea. ISEI-IVEI [2004] (pdf, 688 KB)

600001c Educar para la paz en tiempos difíciles. Jares, X. [2004] (pdf, 478 KB)

600000e EAEko hezkuntza ez  formalaren esparruan bizikidetza eta bakerako hezkuntza . Eusko Jaurlaritza [2004] (pdf, 1,72 MB)