Euskal autonomiarekin zerikusia duten ikerlanetarako "Jesús María Leizaola"-2012 saria

LABURPENA
Titulua:
Euskal autonomiarekin zerikusia duten ikerlanetarako "Jesús María Leizaola"-2012 saria
Xedea:

Euskal autonomiarekin zerikusia izanik edo horren azterketarako eta sakontzerako balioa izanik, hainbat aztertze eta ikerkuntza ikuspuntutatik egindako ikerlanetarako "Jesús María Leizaola"-2012 sariaren deialdia egitea.

Diru kopurua:

14.000 euro

Deialdiaren araudia:
 • 2012ko apirilaren 23ko EBAZPENA (BOPV Zk. 94/2012)

  Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundeko zuzendariarena, euskal autonomiarekin zerikusia izanik edo horren azterketarako eta sakontzerako balioa izanik, hainbat aztertze eta ikerkuntza ikuspuntutatik egindako ikerlanetarako "Jesús María Leizaola"-2012 sarirako deia egiten duena.

ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
IVAP - Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea
Deialdia egiten duen organoa:
IVAPeko Zuzendaritza
Erakunde erabakigarria:
IVAP - Instituto Vasco de Administración Pública
Egitura atal ebazlea:
Dirección de IVAP
Bertan emandako arreta:

Eskari-orriak Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundean aurkeztu behar dira, helbide hauetako edozeinetan:

a) Donostia kalea, 1. 01010 Vitoria-Gasteiz.
b) Errekalde zumarkalea 18. 48009 Bilbao.
c) San Bartolomé, 28. 20007 Donostia-San Sebastián.
d) Unibertsitatea z/g. 20560 Oñati (Gipuzkoa).

Astelehenetik ostiralera jendaurreko ordutegia 08:30etik 14:00etara da.

Halaber, eskabideak aurkeztu ahal izango dira Eusko Jaurlaritzako Herritarren Arretarako Bulegoetan, Lurralde Ordezkaritzetan eta beste erakunde laguntzaile batzutan, edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan aipaturiko edozein eratan.

Herritarren arretarako bulegoak

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)
Telefono bidezko arreta:

945/017667

TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:

Eskari-orriak Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundean aurkeztu behar dira, helbide hauetako edozeinetan:

a) Donostia kalea, 1. 01010 Vitoria-Gasteiz.
b) Errekalde zumarkalea 18. 48009 Bilbao.
c) San Bartolomé, 28. 20007 Donostia-San Sebastián.
d) Unibertsitatea z/g. 20560 Oñati (Gipuzkoa).

Astelehenetik ostiralera jendaurreko ordutegia 08:30etik 14:00etara da.

Halaber, eskabideak aurkeztu ahal izango dira Eusko Jaurlaritzako Herritarren Arretarako Bulegoetan, Lurralde Ordezkaritzetan eta beste erakunde laguntzaile batzutan, edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan aipaturiko edozein eratan.

Herritarren arretarako bulegoak

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)
Itzuli

Eskari-orriak Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundean aurkeztu behar dira, helbide hauetako edozeinetan:

a) Donostia kalea, 1. 01010 Vitoria-Gasteiz.
b) Errekalde zumarkalea 18. 48009 Bilbao.
c) San Bartolomé, 28. 20007 Donostia-San Sebastián.
d) Unibertsitatea z/g. 20560 Oñati (Gipuzkoa).

Astelehenetik ostiralera jendaurreko ordutegia 08:30etik 14:00etara da.

Halaber, eskabideak aurkeztu ahal izango dira Eusko Jaurlaritzako Herritarren Arretarako Bulegoetan, Lurralde Ordezkaritzetan eta beste erakunde laguntzaile batzutan, edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan aipaturiko edozein eratan.

Herritarren arretarako bulegoak

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)
Euskal autonomiarekin zerikusia duten ikerlanetarako "Jesús María Leizaola"-2012 saria

Euskal autonomiarekin zerikusia izanik edo horren azterketarako eta sakontzerako balioa izanik, hainbat aztertze eta ikerkuntza ikuspuntutatik egindako ikerlanetarako "Jesús María Leizaola"-2012 sariaren deialdia egitea.

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

Norbanakoak zein horretarako eratutako lantaldeak aurkez daitezke sarira. Lantaldea aurkezten bada, argi eta garbi adieraziko da nor izango den ikertalde horren arduraduna.

Ezin izango dute deialdi honetan parte hartu:

a) Diru-laguntzak edo laguntza publikoak eskuratzea galarazten duen debekuren bat duten edo administrazio-zehapen penalpean dauden pertsona fisikoek, emakume eta gizonen arteko berdintasunari buruzko 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legean sartutako debekuak eta zehapenak ere barruan direla.
b) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta bere erakunde autonomiadunek ematen dituzten izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen eremuan izapidetzen ari den itzultze edo zigortze-jardunbidean sartuta dauden pertsonak.
c) Aurreko hiru deialdietakoren batean Leizaola saria edo bere akzesita lortu dutenek.
d) Funtsean aurreko urteetan aurkeztutako beste ikerlan batzuekin identitate handia duten ikerlanek.

PRESTAZIOA
Dotazioa:

14.000 euro

Ordainketa modua:

Saria: 14.000 euro

TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Eskaria
Eskaria:
Sarira aurkezteko, eskabide formularioa aurkeztu behar da "Dokumentazioa ekartzeko jarraibideetan" azaltzen den dokumentazioarekin batera. Izapidetzea, betiere, fitxan adierazitako edozein kanalen bidez has daiteke (Aurrez aurrekoa edo Elektronikoa). Izapidetzea hasteak ez du behartzen kanal beraren bidez jarraitzera. Izapidetzearen jarraipenerako, aukeratuko kanala aurrez aurrekoa bada, fitxa honetan zehazten da, elektronikoa bada "Nire Gestioak"en bidez gauzatu behar da.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Eskabide formularioa (Eskaera)

Eskabide formularioa dokumentu betegarria da, interesdunak bete, inprimatu eta adierazitako lekuetan aurkez dezakeena.

Dokumentazioa:
 • Dokumentazioa aurkezteko jarraibideak

  Euskal autonomiarekin zerikusia edo horren azterketarako eta sakontzerako balioa izanik, hainbat aztertze-eta ikerkuntza ikuspuntutatik egindako zientzia-ikerlanak.
  Lanek argitaratu gabeak izan beharko dute, eta euskaraz zein gazteleraz eginak.
  Lanek gutxienez ehun orrialde izan beharko dituzte, makinaz idatzita lerro artean tarte bikoitza utziz.
  Lanen bi ale aurkeztu beharko dira josi gabe.

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Eskabide formularioa

Eskabide formularioa zuzenean lotzen da izapidetze elektronikoarekin. Horretarako, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatzeko eskatuko dizu: NAN elektronikoa, ONA, Herritarren ziurtagiria.

Eskabide formularioarekin batera berariazko dokumentazioa erantsi beharko da, Dokumentazioa aurkezteko jarraibideetan adierazten den bezala. Gomendagarria da izapidetzea hasi baino lehen erantsi beharreko dokumentazioa lortzea eta zure ordenagailuan gordetzea.Elektronikoa
Aplikazioak:


Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Agiriak Aurkeztea
Agiriak Aurkeztea:
Administrazioak eskatutako edota interesdunak berak eman nahi dituen agiriak aurkezteko, interesdunak ondorengo inprimakia aurkeztu beharko du, eransten dituen agiriak adieraziz.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Agiriak Aurkeztea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, administrazioak eskatutako dokumentuak emateko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Epea Luzatzea
Epea Luzatzea:
Prozedura hasteko eskabideak betetzen ez baditu deialdiaren berariazko arauek eskatutako baldintzak interesdunari eskakizuna egingo zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Hautaketa-prozesu edo norgehiagoka-prozeduretan izan ezik, betiere formulario hau beteta aurkezten badu interesdunak aukera izango du akatsak zuzentzeko epea edo eskaturiko dokumentuak eramatekoa handitu dadila eskatzeko. Epe hau bost egunetan handitu ahal da baldin eta eskatutako agiriak aurkezteko zailtasun berezirik badago.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Epea Luzatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, akatsak zuzentzeko epea luzatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea:
Interesdunak prozedura honetan jakinarazpenen datu pertsonalak alda ditzake erantsitako inprimakia betez. Bertan jakinarazpenak jasotzeko bidea eta hizkuntza adieraziko ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Atzera Egitea
Atzera Egitea:
Interesdunak eskubidea izango du, bere eskabidea egin ondoren, ebazpena edonoiz eman arte du atzera egiteko. Atzera egin izanak ez dio eragozten interesdunari duen eskubideari eustea. Beraz, nahi badu eskubide horretaz baliatu ahal da beste prozedura batean.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Atzera Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, bere eskaeran atzera egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Laguntza Onartzea
Laguntza Onartzea:
Baldin eta emandako laguntzarekin ados badago, interesdunak ematen zaion inprimakia betez onartu ahalko du. Kasu horretan, onarpena jaso ondoren, laguntza ordaintzeko izapideak betetzeari ekingo dio Administrazioak.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Laguntza onartzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, emandako laguntza onartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Uko Egitea
Uko Egitea:
Interesdunak prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskubidea izango du, horren ebazpena eman ondoren, baina uko egiten duen interesdunak berari babesten dizkion eskubideak galdu egiten ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Uko Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Errekurtsoa Gorakoa
Errekurtsoa Gorakoa:
Gorako errekurtsoa helegite administratibo bat da eta haren bidez lortu nahi dena da Administrazioaren organok batek hierarkikoki mendeko duen beste organo batek emandako egintza aztertu eta zuzenbidearen arabera zuzendu dezan.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Errekurtsoa Gorakoa (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, gorako errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Errekurtsoa Berraztertzea
Errekurtsoa Berraztertzea:
Errekurtsoa aurkeztuko da errekurritutako egintza eman duen organo berberean. Administrazio bidea amaitzen duten egintzen aurka jarriko da.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Errekurtsoa Berraztertzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2012/05/16 - 2012/06/18
Ebazteko epea:

Sei hilabete deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita.

Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    Consejero/a de Justicia y Administración Pública.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Consejero/a de Justicia y Administración Pública.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.
Ebazpen data:
23/10/2012
Erlazionatutako ebazpenak: