BEINT - Nazioartekotze bekak 2012 - Bekadunak

LABURPENA
Titulua:
BEINT - Nazioartekotze bekak 2012 - Bekadunak
Xedea:
2 beka moten bidez, kanpo-merkataritzan eta nazioarteratzean gazteak prestatzea, euskal enpresek kanpo-merkatuetan hedatzen hasteko edota jarraitzeko behar dituzten langileak behar bezala gaitzea ahalbidetzeko.
Diru kopurua:
 • 2012 Jardunaldia: 1.880.000 euro
 • 2013 Jardunaldia:    900.000 euro
 • 2014 Jardunaldia: 1.150.000 euro
Deialdiaren araudia:
 • EBAZPENA, 2012ko otsailaren 29koa, (EHAA Zk. 50/2012)
  Berrikuntza eta Teknologiako sailburuordearena, 2012ko ekitaldirako Nazioartekotze Beken deialdiaren berri ematen duena.
Araudia:
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna
Deialdia egiten duen organoa:
Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna
Erakunde erabakigarria:
Eusko Jaurlaritza
Egitura atal ebazlea:
Berrikuntza eta Teknologia Sailburuordetza
Bertan emandako arreta:

Eusko Jaurlaritza - Nazioarteratzeko Zuzendaritza
Donostia-San Sebastián 1
01010 Vitoria-Gasteiz

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko Arabako Lurralde Ordezkaritza
Samaniego 2
01008 Vitoria-Gasteiz

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza
Gral Concha 23
48010 Bilbao

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
Easo 10
20006 Donostia-San Sebastián

Telefono bidezko arreta:

Eusko Jaurlaritza – Secretaría Internacionalización
Tel.: 628 195 380
E-posta: secretariainternacionalizacion2012@human.es

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko Arabako Lurralde Ordezkaritza
Tel.: 945 01 70 52
E-posta: jd-garcia@ej-gv.es

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza
Tel.: 94 403 14 79  y 94 403 14 72
E-posta: promcom-bizkaia@ej-gv.es y m-teresa@ej-gv.es

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
Tel.: 943 02 25 22
E-posta: e-gipuzkoa2@ej-gv.es

TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:

Eusko Jaurlaritza - Nazioarteratzeko Zuzendaritza
Donostia-San Sebastián 1
01010 Vitoria-Gasteiz

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko Arabako Lurralde Ordezkaritza
Samaniego 2
01008 Vitoria-Gasteiz

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza
Gral Concha 23
48010 Bilbao

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
Easo 10
20006 Donostia-San Sebastián

Itzuli

Eusko Jaurlaritza - Nazioarteratzeko Zuzendaritza
Donostia-San Sebastián 1
01010 Vitoria-Gasteiz

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko Arabako Lurralde Ordezkaritza
Samaniego 2
01008 Vitoria-Gasteiz

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza
Gral Concha 23
48010 Bilbao

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
Easo 10
20006 Donostia-San Sebastián

BEINT - Nazioartekotze bekak 2012 - Bekadunak
2 beka moten bidez, kanpo-merkataritzan eta nazioarteratzean gazteak prestatzea, euskal enpresek kanpo-merkatuetan hedatzen hasteko edota jarraitzeko behar dituzten langileak behar bezala gaitzea ahalbidetzeko.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
Euskalherriko Gazte Lizenziadunak
 • Administrazio-egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan izatea, eskaerak egiteko epea irekitzen den unea baino gutxienez 12 hilabete lehenagotik, edo gutxiagokoa, ikasketak direla eta EAEtik kanpo bizi behar izan badu.
 • Goi-mailako titulua izatea. Atzerrian edo publikoak ez diren Espainiako zentroetan lortutako tituluek homologatuta egon beharko dute, eskaerak aurkezteko epea irekitzen den unean.
 • Eskaera aurkezteko epea zabaltzen den egunean, 28 urte bete gabe izatea.
 • Ingelesa menperatzea eta honako hizkuntza hauetako batean ezagupen zabalak edukitzea baloratuko da: frantsesa, alemana, italiera, portugesa, poloniera, mandarin-txinera, arabiera eta errusiera.
 • Aldez aurretik antzeko bekarik jaso ez izana, ezta bestelako bekarik ere, betiere eskatutako titulazioa lortu ondoren Alde Askotariko Organismoetan edo Eusko Jaurlaritzaren atzerriko Ordezkaritzetan edo enpresetan praktikak egiteko aukera eman badute sei hilabete edo gehiago.
PRESTAZIOA
Dotazioa:
 • 2012 Jardunaldia: 1.880.000 euro
 • 2013 Jardunaldia:    900.000 euro
 • 2014 Jardunaldia: 1.150.000 euro
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Eskabide Izapidea (Eskaera)
Eskabide Izapidea
Agiriak Aurketzea (Eskaera)
Agiriak Aurketzea
Epea Luzatze (Eskaera)
Epea Luzatze
Atzera Egitea (Eskaera)
Atzera Egitea
Laguntza Onartzea (Eskaera)
Laguntza Onartzea
Uko Egitea (Eskaera)
Uko Egitea
Dokumentazioa:
  • NANaren fotokopia.
  • Nortasun agirikoaren tamainako bi argazki, izen-abizenak atzealdean idatzita.
  • Curriculum vitae.
  • Administrazio-egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan izatea frogatzen duen ziurtagiria, eskabidea aurkezten den unetik zenbatzen hasi eta gutxienez aurreko 12 hilabeteetan, edo epe txikiagoan ikasketak direla medio izangaiak Euskal Herritik kanpoan bizi izan badira.
  • 1) Lortutako unibertsitate-tituluaren fotokopia konpultsatua, edo 2) titulua emateko eskubideak ordaindu izanaren frogagiria, edo 3) ikasketa-espedienteko nota, titulazioari dagokion proba orokorra gainditu izana edo/eta titulua lortzeko eskubideak ordaindu izana adierazten duela.
  • Atzerrian edo publikoak ez diren Espainiako zentroetan lortutako tituluek homologatuta egon beharko dute, eskabideak aurkezten diren unean.
  • Egindako ikastaroen eta lanbide-esperientziaren ziurtagirien fotokopia konpultsatua. Ez dira kontuan hartuko eskabidea aurkezterakoan egiaztatu gabe dauden ikastaro edo lanbide eskarmentuak.
  • Zinpeko aitorpena Aginduarekin bat etorriz (inprimakia eskabidearekin batera doa).
  • Mediku-ziurtagiri ofiziala, bekadunaren zereginak eta betebeharrak behar bezala betetzeko eragozpenen bat jartzen duen gaixotasunik ez duela zehaztuz.
  • Frantsesaz edo ingelesaz bestelako hizkuntzaren batean idatzita dauden dokumentuak aurkezten badira, horien itzulpena ere aurkeztu beharko da EAEko edozein hizkuntza ofizialetan.
  • Jatorrizko dokumentazioa edo horren fotokopia konpultsatuta aurkeztu beharko da, eskabidea bide telematiko bidez aurkezten den kasuetan izan ezik.
 • Dirulaguntzaren izapide arruntak

  Aurrez Aurrekoa
  Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.

  Agiriak Aurketzea
  Epea Luzatzea
  Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea
  Atzera Egitea
  Laguntza Onartzea
  Uko Egitea
  Gorako Errekurtsoa

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Elektronikoa
Elektronikoa


Elektronikoa
Aplikazioak:


DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2012/03/10 - 2012/04/16
Aurkezteko epe-muga:
Prozedura hasteko eskabideak betetzen ez baditu deialdiaren berariazko arauek eskatutako baldintzak interesdunari eskakizuna egingo zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko.
Ebazteko epea:
Deialdia argitaratzen denetik 6 hilabete.
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.