GLOBAL LEHIAN 2017: Nazioartekotze Programa - EAEko enpreseei diru-laguntzak, bakarka nahiz lankidetzan.

[Global Lehian 2017]

Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak

LABURPENA
Xedea
 1. EAEko enpresen lehiakortasuna hobetzea, haien lehiakortasuna hobetuz nazioartekotzearen bitartez, bakarka nahiz lankidetzan.
 2. Global Lehian programaren laguntzak itzuli beharrik gabekoa dira eta enpresen nazioartekotzearen heldutasunaren arabera sailkatuko dira, lau etapa bereizten ditugularik:
  • Hastea: Nazioartekotze-plana egitea; ekintza goiztiarrak: bidaiak eta/edo bisitak azoketara, eta agendak egitea. Lankidetza-modalitatean jarduten den enpresen kasuan, aurrez aipatutako kontzeptu horiez gain, diruz lagunduko dira bideragarritasunaren azterketa eta eraketa-gastuak ere.
  • Sendotzea: Merkatu-prospekziorako eta/edo bezero edota hornitzaile potentzialak diren enpresekin harremanak izateko bidaiak, eta bisitak azoketara.; atzerriko bezero eta/edo hornitzaile potentzialak diren enpresei egindako gonbidapenak; kanpoko azoketan parte hartzea; sustapen-materiala; publizitatea; ezarpen-proiektu potentzialen bideragarritasunaren azterketa; esportazio-partzuergoetan funtzionamendu-gastuek ere laguntza jaso ahal izango dute.
  • Kanpo ezarpenak: Eraketa-gastuak; egitura-gastuak; jatorrizko enpresaren eta ezarpenekoaren arteko bidaia-gastuak; ezarpenarekin lotutako sustapen-gastuak.
  • Talentua sustatzea eta baliatzea, eta antolaketa merkatu globalaren eskakizunei egokitzea: Erakundeek nazioartekotze-jardueraz arduratuko diren langile espezialistak hartzea diruz lagunduko da; esportazio-partzuergoetan, kudeatzailearen soldataren kostu gordina.
 3. Hasteko, sendotzeko eta kanpo-ezarpenetako etapak, Agindu honetan xedatu den moduan, hurrenez hurrengoak dira oro har; beraz, enpresek edo erakundeek etapa jakin bateko laguntzak eskuratzeko eskubidea izateko, ezinbesteko baldintza izango da aurreko etapa gainditu izana. Talentua sustatzeko eta baliatzeko eta antolaketa merkatu globalaren eskakizunei egokitzeko etapa, aldiz, beste hiru etapetako edozeinekin batera garatzeko aukera dago, aldi berean.

Eskatzaileak (erakundeak zein pertsonak)
 • Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza duten eta banaka nahiz lankidetzan jarduten duten ETEak.
Betekizunak eta merezimenduak
 • Betekizunak: Informazio xehatua Informazio xehatua
  1. Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza duten eta banaka nahiz lankidetzan jarduten duten mikroenpreak eta enpresa txiki eta ertainak (ETE), beti ere nazioartekotze plan bat indarrean izanez gero. ETE definizioa 2003/361/CE Komisioaren Aholkuak xedatzen duena jarraiki egingo da.

  2. Lankidetza-modalitatean egindako kanpo-sustapeneko jardueratzat hartzen dira gutxienez euskal bi enpresak edo erakundek egindakoak, independenteak direnak eta elkarrekin lotuta ez daudenak, eta kanpo-merkatuetan elkarrekin jarduteko konpromisoa hartzen dutenak, arriskuak elkarrekin hartuz eta kostuak beren gain hartuz, uste dutelako beren ekintza-sinergiak direla-eta abantailak ekar diezazkioketela elkarri.

Aurrekontuko zuzkidura
5.520.000 €
Prestazio ekonomikoa

Aurrekontuko diru-hornidura:

Xede horretarako, guztira, 5.520.000 euro bideratuko dira. Zenbateko hori bi multzotan banatuko da: 1.380.000 euro, ordainketa-kredituetarako, eta 4.140.000 euro, konpromiso-kredituetarako.

Itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak, gehieneko muga hauek izango dituzte, ehunekotan eta balio absolutuetan lagundutako gastuaren arabera:

 

Modua

Hastea

Sendotzea

Ezarpena

Talentua sustatzea

Bakarka

40%

20.000,-€

40%

30.000,-€

40%

40.000,-€

50%

20.000,-€

Esportazio konsortzioa

50%

40.000,-€

14.000,-€ / partaideko

 

-

50%

30.000,-€

Salmenta eta sustapen taldea 

50%

40.000,-€

12.000,-€ / partaideko

 

-

 

-

 

 

Deitzen duen erakundea
 • Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak > Industria Sailburuordetza
Ebazten duen erakundea
 • Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak / Industria Sailburuordetza > Nazioartekotze Zuzendaritza
ESKAERA ETA BESTE IZAPIDE BATZUK
 • Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea

   Eskaerak aurkezteko epea

  Ebazpen hau argitaratu ondorengo eguneko 09:00etan hasiko da eskaerak aurkezteko epea eta 2017eko apirilaren 26an amaituko da, 12:00etan.

  Ez dira onartuko dagokion erregistroan emandako sarrera eskabideak aurkezteko epearen azken eguneko 12:00ak baino beranduagoko sarrera daukaten eskabideak. 

  GLOBAL LEHIAN 2017 izapidetze telematikoa

  GLOBAL LEHIAN 2017 beketarako eskaera aurkezteko bidea %100 telematikoa da. Izapidea egiteko laguntzari dagozkion datuak betetzea eta dagokion dokumentazioa aurkeztu behar dira.

   

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
EBAZPENA ETA ERREKURTSOAK
Ebazteko epea
Sei hilabete, programa argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita.
Diru-laguntza emateko modua
Lehiaketa
Isilbidearen ondorioak
Gaitzetsiak
Errekurtsoak
 • Gora jotzeko errekurtsoa

  Gora jotzeko errekurtsoa administrazio-errekurtsoa da. Honen bidez, administrazio-organo bati eskatzen zaio hierarkikoki haren mende dagoen beste organo batek emandako egintza berrikusteko eta zuzentzeko.

  Zer egintzaren aurka jartzen da?

  • Administrazio-bideari bukaera ematen ez dioten egintzen aurka.
  • Zuzenean edo zeharka auziaren muina erabakitzen duten edo prozedurak aurrera egitea eragozten duten izapidezko egintzen aurka.

  Zer organori jartzen zaio?

  • Errekurritutako egintza ematen duen organoari edo haren goragokoari.

  Zer epe daukazu errekurtsoa jartzeko?

  • Hilabete, egintza espresu bat errekurritzen baduzu.
  • 3 hilabete, presuntziozko egintza bat errekurritzen baduzu.

  Zer epe dauka Administrazioak ebazteko?

  • 3 hilabete.

  Epe horretan Administrazioak ez badizu ebazpena jakinarazten:

  • Errekurtsoa baietsitzat joko da, baldin eta presuntziozko egintza errekurritu baduzu.
  • Errekurtsoa ezetsitzat joko da, baldin eta egintza espresu bat errekurritu baduzu.

   Zer errekurtso jar dezakezu gero?

  • Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, bide judizialetik.
  • Berrikusteko errekurtso berezia, salbuespenez.

  Informazio gehiago: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen V. titulua, II. kapitulua, Administrazio-errekurtsoak

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
KONTAKTUA
Harremanetarako datuak

APLIKAZIO INFORMATIKOAREN kontsulta teknikoak

Global Lehian Laguntzaren kontsulta teknikoa

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saileko Arabako Lurralde Ordezkaritza

01008 Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945 01 70 52

E-mail: e-araba@euskadi.eus

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saileko Bizkaiako Lurralde Ordezkaritza

Gral. Concha, 23

48010 Bilbao

Tel.: 94 403 14 79

E-mail: e-bizkaia@euskadi.eus

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saileko Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza

Easo, 10

20006 Donostia-San Sebastián

Tfno.: 943 02 25 57

E-mail: e-gipuzkoa2@euskadi.eus

Eusko Jaurlaritza

Nazioartekotze Zuzendaritza

Donostia-San Sebastián, 1

01010 Vitoria-Gasteiz

Tfnos.: 945 01 99 42/82

E-mail: promoc-internac@euskadi.eus 

ZUZENEAN - Telefono bidezko arreta

012 telefonoa

Telefonoak artapenerako etenik gabeko ordutegia dauka, astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 19:30ak arte.

Urte osoan irekita abuztuan (8:00etatik 14:30ak arte), herriko eta probintziako jaiegunetan eta abenduaren 24 eta 31n izan ezik.

 • Euskal Autonomia Erkidegotik: 012
 • Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpotik: 945 018000
 • Atzerritik: 00 34 945 018000

Kodea
1011304